Download
emg analyse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EMG analyse PowerPoint Presentation
Download Presentation
EMG analyse

EMG analyse

120 Views Download Presentation
Download Presentation

EMG analyse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EMG analyse Groep1 Jordi Snelders Marieke Janssen Marije Bruggink Ineke van Vliet Pieter Paardekoper

  2. Inhoud • Opdracht • Proefopzet • Meetopstelling • Resultaten • Lichaamszwaartepunt • Conclusie & Discussie

  3. Opdracht Voer een squat uit met een halter in de nek, afwisselend met een verhoging onder de voorvoet en onder de enkel. Houdt de laagste positie 5-10 sec. aan. Door middel van EMG metingen op de m. vastus medialis m. biceps femoris wordt er gekeken naar de activiteit van deze spieren tijdens de squat.

  4. 5 meter Proefopzet • Proefopstelling • Benodigheden • ME 3000 Muscle tester (EMG) • 5 Quick Trace sensoren • Sporttape • Camera

  5. Onderzoeksmethode • Plaatsing markers op het linker been • M. Vastus Medialis • M. Biceps Femoris • Tijdsbestek • 3 keer statisch 10 seconden in een squathouding met blok onder de hiel • 3 keer statisch 10 seconden in een squathouding met een beperking in de enkel, blok onder de bal van de voet • Rustpauzes worden zelf bepaald. • Uitgevoerd door 3 personen

  6. Demonstratiefilm filmpje

  7. Resultaten EMG signaal m. vastus medialis Met hiel op verhoging Met voorvoet op verhoging

  8. Resulaten EMG signaal m. biceps femoris Met hiel op verhoging Met voorvoet op verhoging

  9. Lichaamszwaartepunt

  10. Conclusie & Discussie • De M. Biceps Femoris is bij een beperking in de enkel tijdens de squat minder aangespannen • Het lichaamszwaartepunt valt bij een verhoging onder de voorvoet achter het kniegewricht. • Discussie • Plakken van markers om een exact zwaartepunt te berekenen