Agenda
Download
1 / 40

Agenda - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

Agenda. Strona Społeczna umowy indemnizacyjne polityka informacyjna przekazywanie umów najmu Zespół Wspólny („Okrągły Stół”). 1. Strona Społeczna. Strona Społeczna jest wolnym zrzeszeniem stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agenda' - yuval


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Agenda

Agenda

Strona Społeczna

umowy indemnizacyjne

polityka informacyjna

przekazywanie umów najmu

Zespół Wspólny („Okrągły Stół”)

1


Strona spo eczna

Strona Społeczna

Strona Społeczna jest wolnym zrzeszeniem stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

Zajmujemy się problematyką związaną z:

mieszkalnictwem komunalnym

mieszkalnictwem spółdzielczym

procesami reprywatyzacji

polityką rozwoju miasta

czuwamy nad prawidłowym gospodarowaniem środkami publicznymi

interweniujemy w przypadkach konfliktu obywatel-urząd

prowadzimy dyżury poradnictwa obywatelskiego

2


Agenda

Strona Społeczna

Hoża 27

OKOP

SSMiZN

Zieloni RP

Murano

SMUL

Hoża 27 a

16-tka

SMUP

Wiejska

PUWN

SMUT

KSS

SMILB

Przeworska

LWOP

SMOS

SMUM

SMSP

Nasze Poddasze

Aleje Jerozolimskie

Szczęśliwice

KOL

WSL

PUL

SMUC

SMUS

MOS

Dekretowiec

Warszawiak

ZOK

WZWN

7


Agenda1

Agenda

Strona Społeczna

umowy indemnizacyjne

polityka informacyjna

przekazywanie umów najmu

Zespół Wspólny („Okrągły Stół”)

1


Umowy indemnizacyjne

 • Źródło:

 • odpowiedź MSZ na interpelację nr 4550, pismo z dnia 1 sierpnia 2008 r., nr SPS-023-4550/08

 • stanowisko Dyrektora Departamentu Prawno Traktatowego MSZ z dnia 11 sierpnia 2010 r., nr DPT 3161/1/09/10/86400/ŁK/90509

Umowy indemnizacyjne

Rząd Polski, przyjmując obowiązek wynikający z zobowiązań międzynarodowych po II wojnie światowej, zobowiązał się do zapłaty odszkodowań za przejęte mienie osób posiadających obywatelstwo obcego państwa lub osób prawnych należących do tych państw

Polska zawarła z 13 państwami umowy odszkodowawcze (indemnizacyjne), na mocy których przekazała środki pieniężne na rzecz roszczeń obywateli tych państw lub ich osób prawnych, których mienie uległo nacjonalizacji lub innego rodzaju przejęciu


Umowy indemnizacyjne1

 • Źródło:

 • odpowiedź MSZ na interpelację nr 4550, pismo z dnia 1 sierpnia 2008 r., nr SPS-023-4550/08

 • stanowisko Dyrektora Departamentu Prawno Traktatowego MSZ z dnia 11 sierpnia 2010 r., nr DPT 3161/1/09/10/86400/ŁK/90509

Umowy indemnizacyjne

Istotę umów indemnizacyjnych stanowiła zasada, iż przy spełnieniu przez stronę polską warunków zapłaty globalnej kwoty odszkodowawczej umowy te miały dla strony polskiej

skutek zwalniający

w przedmiocie zaspokojenia roszczeń podmiotów uprawnionych

Skutek ten został osiągnięty

bez względu

na fakt, czy osoby uprawnione wystąpiły ze stosownym roszczeniem, czy też nie

Polska wywiązała się w całości z zawartych umów


Umowy indemnizacyjne2

 • Źródło:

 • odpowiedź MSZ na interpelację nr 4550, pismo z dnia 1 sierpnia 2008 r., nr SPS-023-4550/08

 • stanowisko Dyrektora Departamentu Prawno Traktatowego MSZ z dnia 11 sierpnia 2010 r., nr DPT 3161/1/09/10/86400/ŁK/90509

Umowy indemnizacyjne

Zgodnie z zapisami umów indemnizacyjnych osoby uprawnione musiały wykazać się obywatelstwem w chwili utraty mienia, jak i w momencie zawarcia układu

Wymóg ten dotyczył również spadkobierców, a także spadkobierców obywateli polskich posiadających obywatelstwo obcego państwa, których mienie znacjonalizowano


Odszkodowania wyp acone przez polsk pa stwom obcym

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa

72 mln USD

Francja

1948, 1951

1949, 1953

5,7 mln koron

Dania

Szwajcaria i Liechtenstein

12 mln USD

1949

1949, 1966

Szwecja

22,6 mln USD

Odszkodowania wypłacone przez Polskę państwom obcym

1954

Wielka Brytania

5,5 mln funtów

1955

Norwegia

zniesienie roszczeń

1960

USA

40 mln USD

1963

Belgia i Luksemburg

800 mln franków

Grecja

0,3 mln USD

1963

Austria

71,5 mln szylingów

1970

1970

Holandia

9 mln guldenów

1971

Kanada

1,2 mln dol. kan.


Na dzie dzisiejszy warto odszkodowa przekazanych przez polsk pa stwom obcym wynosi 4 000 000 000 z

Odszkodowania wypłacone przez Polskę państwom obcym

Na dzień dzisiejszy wartość odszkodowań przekazanych przez Polskę państwom obcym wynosi

4 000 000 000zł

Uwzględniono kurs średni NBP dla USD z dnia 7 maja 2010 r.


Agenda

Odszkodowania wypłacone przez Polskę państwom obcym

4 000 000 000zł

W przeliczeniu na jednego mieszkańca Warszawy wartość procesu reprywatyzacji związanego z umowami indemnizacyjnymi wynosi

2.352,94 zł

Liczba mieszkańców Warszawy: 1.700.000 osób


4 000 000 000 z

Stadiony

Autobusy

Wagony metra

Linie metra

8 szt.

666 szt.

4 000 000000zł

1 szt.

Tramwaje

2373 szt.

496 szt.


Umowy indemnizacyjne3

Umowy indemnizacyjne

Z analizy szeregu postępowań reprywatyzacyjnych nieruchomości warszawskich przeprowadzonej przez Stronę Społeczną wynika, że m.st. Warszawa nie respektuje w pełni postanowień umów indemnizacyjnych

W żadnym z badanych przypadków - pomimo występowania elementu obcego - nie przeanalizowano ewentualnego wpływu traktatów indemnizacyjnych na stan prawny nieruchomościUmowy indemnizacyjne4

Umowy indemnizacyjne

Strona społeczna informuje o konieczności:

respektowania postanowień traktatów indemnizacyjnych

rewindykacji wypłaconych odszkodowań oraz zwróconych nieruchomości obcokrajowcom niemającym prawa do zgłaszanych roszczeń


Agenda2

Agenda

Strona Społeczna

umowy indemnizacyjne

polityka informacyjna

przekazywanie umów najmu

Zespół Wspólny („Okrągły Stół”)

1


Reprywatyzacja w liczbach

Reprywatyzacja w liczbach

 • ilość złożonych wniosków dekretowych: 17 000

 • zwrócono ponad 2 000 kamienic

 • całkowita wartość majątku do zwrotu:

 • 12-13 mld zł

9


Czy istnieje co takiego jak

czy istnieje coś takiego jak…

polityka informacyjna o procesach reprywatyzacji?

10


Polityka informacyjna o procesach reprywatyzacji

Wyniki wyszukiwania w oficjalnym serwisie stolicy Polski www.um.warszawa.pl

Polityka informacyjna o procesach reprywatyzacji

reprywatyzacja

0

Dekret, Bierut

2

zwrot majątku

0

0

utrata mieszkania komunalnego

orliki

18

stadion

42

konkurs fotograficzny

17

ciastkowarszawskie

4

11


Agenda

Strona Społeczna zapytała mieszkańców Warszawy o politykę informacyjną dotyczącą procesów reprywatyzacji

Polityka informacyjna w oczach mieszańców

10


Polityka informacyjna o procesach reprywatyzacji1

Polityka informacyjna o procesach reprywatyzacji

Strona Społeczna proponuje zamieścić na stronie internetowej www.um.warszawa.pl

bazę danych zawierającą następujące informacje:

adresy nieruchomości w stosunku do których zgłoszone zostały roszczenia reprywatyzacyjne

datę rozpoczęcia postępowania zwrotowego

datę zakończenia postępowania zwrotowego

kopię decyzji reprywatyzacyjnej (skan, plik PDF)

numer i datę zawarcia aktu notarialnego

13


Agenda

R

w menu: Ratusz online

dodatkowa opcja: Reprywatyzacja

Dodatkowa ikona


Agenda

Dane kontaktowe

Reprywatyzacja

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2010 r.

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych

pl. Starynkiewicza 7/9

02-015 Warszawa

p. 215, II piętro

tel. 22 257 91 40

fax 22 257 92 28

e-mail: mzecer@um.warszawa.pl

Godziny pracy urzędu:

pn – pt 8.00-16.00

Kierownictwo:

naczelnik Gertruda Jakubczyk-Furman

pl. Starynkiewicza 7/9,

p. 215Atel.: 22 257 91 40, faks: 22 257 92 28, e-mail: gjakubczyk@um.warszawa.pl

więcej informacji >>


Agenda3

Agenda

Strona Społeczna

umowy indemnizacyjne

polityka informacyjna

przekazywanie umów najmu

Zespół Wspólny („Okrągły Stół”)

1


Agenda

Przekazywanie umów najmu

W trakcie procesu restytucji własności nieruchomości warszawskich m.st. Warszawa „przekazuje” dawnym właścicielom umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie zwracanych nieruchomości na podstawie

art. 678 k.c.


Agenda

Przekazywanie umów najmu

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego art. 678 k.c. ma zastosowanie jedynie w wypadku nabycia nieruchomości na podstawie cywilnoprawnego aktu zbycia, przepisy powyższe bowiem mówią wyraźnie o zbyciu rzeczy w czasie trwania stosunku najmu

(m.in.: orzeczenie z dnia 9 września 1966 r., sygn. I Cr 151/66, PUG 1966, nr 2, s. 64-50,

wyrok z dnia 19 stycznia 1968 r., sygn. III CRN 410/67)


Agenda

Przekazywanie umów najmu

W sytuacji zbycia przez gminę przedmiotu najmu w drodze restytucji własności na rzecz jej d. właściciela, wskutekunieważnienia decyzji wydanej z rażącymnaruszeniem prawa, mamy do czynienia ze zbyciem prawa do gruntuw postępowaniu prawnoadministracyjnym, a nie ze zbyciem prawa do własnościbudynku posadowionego na tym gruncie w drodze cywilnoprawnej


Agenda

Przekazywanie umów najmu

Stosowanie art. 678 ust. 1. zd. 1. k.c. narusza zarówno prawo nabyte przez najemcę – ukształtowane w postaci prawa do najmu lokalu komunalnego – jak i prawo właściciela rzeczy najętej,

który zostaje zmuszony do przyjęcia nieruchomości obciążonej umowami obligacyjnymi nie zawartymi przez siebie ani przez swego spadkodawcę


Agenda

Przekazywanie umów najmu

Strona Społeczna informuje, że próby przekazywania umów najmu

na podstawie art. 678 k.c.

są nieskuteczne

Czynności prawne nieskuteczne uznaje się za nieistniejące


Agenda

Przekazywanie umów najmu

Właściciele nieruchomościoraz najemcy komunalni zamieszkujący zasób poddany restytucji własności wzywają m.st. Warszawa do respektowania praw obu grup społecznych poprzez wywiązywanie się jednostki samorządu terytorialnego z zawartych umów najmu


Agenda

Kolejne zagadnienia związane z procesami reprywatyzacji

 • wadliwe przekazywanie zarządu nad niesprzedaną częścią nieruchomości warszawskiej

 • wadliwy przelew praw rzeczowych do nieruchomości warszawskiej

 • wadliwość decyzji ignorujących fakt istnienia różnic w granicach geodezyjnych działek przedwojennych i współczesnych

 • wadliwość decyzji administracyjnych dotyczących zorganizowanych fragmentów m.st. Warszawy , na których akt planistyczny, jakim był Dekret nie posiadał uzasadnienia celowego ze względu na zachowanie zabudowy w stanie identycznym jak przed wojną


Agenda4

Agenda

Strona Społeczna

umowy indemnizacyjne

polityka informacyjna

przekazywanie umów najmu

Zespół Wspólny („Okrągły Stół”)

1


Przedmiot dzia ania zespo u

Przedmiot działania Zespołu

gospodarka nieruchomościami, w tym gospodarowanie zasobem lokalowym m.st. Warszawy oraz nieruchomościami Skarbu Państwa, co do których organem właściwym jest Prezydent m.st. Warszawy

budownictwo mieszkaniowe, w tym budownictwo społeczne (TBS)

rewitalizacja m.st. Warszawy oraz troska o zachowanie kulturowego dziedzictwa Warszawy

reprywatyzacja i jej społeczne skutki, w szczególności wspieranie osób dotkniętych skutkami reprywatyzacji

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanemu z utratą mieszkania

budowanie i rozwijanie nowych form dialogu między społecznościami lokalnymi na terenie m.st. Warszawy, a m.st. Warszawa i jego organami oraz jednostkami organizacyjnymi i instytucjami m.st. Warszawy w odniesieniu do spraw określonych powyżej

Charakter Zespołu: inicjatywno-doradczy

3Sk ad zespo u1
Skład Zespołu

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Dyr. Biura Polityki Lokalowej

Dyr. Biura Gosp. Nieruchomościami

Dyr. Centrum Komunikacji Społ.

Dyr. Biura

Polityki Społ.

Dyr. Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

Dyr. Biura Administracji

i Spraw Obywatelskich

5


Sk ad zespo u2
Skład Zespołu

Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy

Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy

Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy

wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy

Członek Komisji Rewizyjnej

członek komisji rewizyjnej Rady m.st. Warszawy

6


Agenda

Zespół Wspólny („Okrągły Stół”)

Strona Społeczna zwraca się do Wysokiej Rady z wnioskiem o przyjęcie na dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu Wspólnego do Spraw Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zakresie Mieszkalnictwa, Reprywatyzacji oraz Walki z Bezdomnością i Wykluczeniem Społecznym na terenie m.st. Warszawy

7


Agenda

Najbliższe wydarzenia

WIEC LOKATORSKI2 października (sobota) godz. 15.00 ul. Jagiellońska róg Kłopotowskiego

DZIEŃ LOKATORA4 października (poniedziałek) godz. 16:00 Al. Solidarności pod sądami

7