wizja misja i cele strategiczne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wizja, misja i cele strategiczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wizja, misja i cele strategiczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Wizja, misja i cele strategiczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Wizja, misja i cele strategiczne. Wizja. Wizja bez działania to marzenie Działanie bez wizji to koszmar. Wizja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Wizja, misja i cele strategiczne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wizja
Wizja

Wizja bez działania to marzenie

Działanie bez wizji to koszmar

wizja1
Wizja
 • Wizja jest podróżą, w którą wyrusza nasz umysł, zaczynającą się od spraw znanych, a kończącą się na nieznanym, tworząc przyszłość na podstawie składania bieżących faktów, nadziei, marzeń, niebezpieczeństw i możliwości.
 • Wizja to znajdowanie wariantów - wychodząc od przyszłości do teraźniejszości. Dzięki temu są pomijane współczesne problemy, trudności i uwarunkowania. Otrzymane jednak obrazy trzeba sprowadzić do rzeczywistości.
elementy deklaracji wizji
Elementy deklaracji wizji
 • jakie jest największe nasze marzenie
 • jaka jest nasza wizja przyszłości
 • dokąd zamierzamy dotrzeć
 • jakie są nasze długookresowe cele
 • jakie zmiany czekają nas w przyszłości
 • co ma decydujące znaczenie dla naszego sukcesu
 • kim chcemy być i co jest najważniejsze w naszej postawie
wizja a misja
Wizja a misja
 • Wizja naczelnego kierownictwa, odwzorowuje jego intencje i aspiracje co do przyszłości przedsiębiorstwa w długim horyzoncie czasowym.
 • Wizję traktujemy jako rodzaj marzenia naczelnego kierownictwa dotyczącego tego, czym zarządzający chcieliby, aby firma była. Zwerbalizowanie wizji prowadzi do sformułowania misji.
misja1
Misja
 • Misja jest czymś bardziej konkretnym od wizji. Jest ona nadrzędna w stosunku do filozofii. Zarówno w opisie wizji, jak i sformułowaniu misji nie ma miejsca dla wielkości ilościowych oraz konkretnych przedziałów i dat. Zapis misji jest ujęciem jakościowym otwartym zarówno co do czasu, jak i wymiarów ilościowych.
misja2
Misja
 • Misja może być sformułowana w różny sposób. Najczęściej prezentuje się ją w trzech ujęciach:
  • swoiste „credo” przedsiębiorstwa, główna wytyczna, kierunek. Spełnia ono rolę hasła reklamowego, które funkcjonuje stale w różnych formach działania przedsiębiorstwa,
  • krótki manifest przedsiębiorstwa zawierający na jednej stronie, w postaci kilkunastu zdań wyjaśniających istotę i filozofię funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • broszury barwnej, szerzej omawiającej przyjęte strategie i formy funkcjonowania.
co kszta tuje misj
Co kształtujemisję
 • Historia firmy
 • Preferencje właścicieli i zarządu organizacji
 • Charakterystyka otoczenia konkurencyjnego
 • Aktywa firmy: finansowe, ludzkie, materialne
 • Kompetencje wyróżniające firmę na rynku
cechy misji
Cechymisji
 • Zwięzła – krótka misja jest bardziej zrozumiała
 • Elastyczna – pozwala przedłużyć aktualność misji na dłuższy okres
 • Oryginalna – pozwala odróżnić misję od innych organizacji
 • Łatwa do zdefiniowania i zakomunikowania
 • Oparta na rzeczywistych wartościach
 • Motywująca
 • Odzwierciedlająca planowaną politykę firmy względem klientów, dostawców, konkurencji …
pytania pomocne w formu owaniu misji
Pytania pomocne w formułowaniu misji
 • Kim jesteśmy?
 • Jaka jest nasza historia?
 • Czym się zajmujemy? Jakie potrzeby zaspokajamy?
 • Po co istniejemy? Dlaczego robimy, to co robimy?
 • Jakie są nasze wartości?
 • W co wierzymy?
 • Dla kogo istniejemy?
 • Czym się wyróżniamy na rynku?
 • Gdzie jesteśmy teraz?
 • Jaki jest nasz ostateczny cel?
podej cia do formu owania misji
Podejścia do formułowaniamisji
 • Podejście konwencjonalne - polega na określeniu tożsamości firmy poprzez elementy triady

produkt - rynek - technologia

 • Firmy, określają swoją tożsamość, deklarują, że produkują bądź sprzedają określony wyrób, dostarczają określone usługi, stosują określoną technologię czy też zaspokajają określone grupy klientów.
podej cia do formu owania misji1
Podejścia do formułowaniamisji
 • Podejście zgodne z zasadami działania –

odwołuje się do generalnych zasad działania, których przestrzegania przedsiębiorstwo deklaruje.

 • Owe zasady przyjmują postać krótkich sformułowań i zamieszczane są w katalogach zasad np. najwyższy standard obsługi klienta, szacunek dla jednostki, dążenie do doskonałości we wszystkich podejmowanych działaniach.
podej cia do formu owania misji2
Podejścia do formułowaniamisji
 • Podejście oparte na wrażliwości społecznej
  • Misja ukazuje wrażliwość na określone potrzeby – czyni to poprzez uświadomienie sobie adresatów swoich działań oraz charakteru ich wymagań.
  • Oznajmienie tożsamości adresowane jest wprost do osób, grup społecznych czy instytucji, których zachowanie ma znaczący wpływ na działalność i wyniki firmy.
  • Wrażliwość na zidentyfikowane potrzeby jest rozwijana w szczególnej odpowiedzialności firmy za treść i skutki tego działania. Odpowiedzialność ta przybiera wymiar nie tyle formalny co moralny (wartości cenione społecznie).
 • Podejście oparte na tradycji – wiąże się z historycznymi sukcesami samej firmy.
h cegielski pozna s a
H. Cegielski – Poznań S.A.

Misją H.Cegielski - Poznań S.A. jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez dostawy nowoczesnych, niezawodnych produktów takich jak wysokoprężne silniki dwusuwowe stosowane do napędów statków a także w elektrowniach, dmuchawy promieniowe powietrza, sprężarki tłokowe i wirnikowe oraz części zamienne do wyżej wymienionych wyrobów.

Świadczymy również usługi jak i obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną naszych wyrobów.

Do realizacji powyższego dysponujemy odpowiednimi możliwościami technicznymi oraz wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi.

telekomunikacja polska s a
Telekomunikacja Polska S.A.

Misją TP jest stały rozwój i ustawiczne podążanie za potrzebami naszych Klientów. Dlatego, wyprzedzając ich oczekiwania, wprowadzamy nowe usługi i produkty – dla domu i dla biznesu. W ten sposób, każdego dnia, zdobywamy naszych Klientów od nowa. Chcemy być blisko ich potrzeb, otwierać przed nimi świat nowych możliwości komunikacji, dzięki któremu będą mogli być blisko osób i spraw dla nich ważnych.

technet sp z o o
Technet Sp. z o.o.

Misją Technet jest stały rozwój i ustawiczne podążanie za potrzebami naszych Klientów. Dlatego, wyprzedzając ich oczekiwania, wprowadzamy nowe usługi i produkty - dla domu i dla biznesu. W ten sposób, każdego dnia, zdobywamy naszych Klientów od nowa. Chcemy być blisko ich potrzeb, otwierać przed nimi świat nowych możliwości komputerów i internetu, dzięki czemu będą rozwijać się jeszcze szybciej.

slide19

Philips Polska S.A.

  • Naszą misją jest dążenie do poprawy jakości życia ludzi poprzez wprowadzanie w odpowiednim czasie znaczących innowacji technicznych.
 • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
  • GlaxoSmithKline jest dynamiczną firmą, której misją jest poprawianie jakości życia ludzi, dając im możliwość osiągania więcej, czucia się lepiej i życia dłużej.
 • Intel
  • Naszą misją jest zadawalanie naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy poprzez zapewnienie im wsparcia technologicznego, istotnego dla sposobu w który pracujemy i żyjemy.
slide20

Wizja LOTu

Jako przewoźnik narodowy i członek globalnego aliansu chcemy zdobyć pozycję wiodącej linii lotniczej w regionie

 • Misja LOT-u
  • Jesteśmy narodowym przewoźnikiem łączącym długoletnią tradycję z nowoczesną technologią i organizacją.
  • Oferujemy usługi odpowiadające potrzebom klientów i umacniamy pozycję wiodącej linii lotniczej na trasach do/z i przez Polskę.
  • Rozwijamy siatkę własnych połączeń krajowych, europejskich i międzykontynentalnych, a w ramach aliansu zapewniamy globalną sieć połączeń.
  • Działając na jednym z największych i najszybciej rozwijających się rynków europejskich, osiągamy opłacalny wzrost i właściwy zwrot kapitału.
  • Zapewniamy pracownikom, w zamian za efektywną pracę, atrakcyjne warunki zatrudnienia i możliwość zawodowego rozwoju.
slide21

Wizja DHL

Klienci mają zaufanie do DHL Polska jako wiodącego partnera, zapewniającego zintegrowane usługi ekspresowe i rozwiązania logistyczne, będącego integralną częścią międzynarodowej korporacji.DHL Polska jest liderem branży usług logistycznych (TSL) pod względem jakości, rentowności i udziałów w rynku.

 • Misja DHL
  • DHL Polska w oparciu o znajomość lokalnego rynku oraz unikalne międzynarodowe doświadczenie oferuje najwyższej jakości usługi, kreując tym samym wartość dodaną dla Klientów.
  • DHL Polska dąży do osiągnięcia pozycji cenionego i uznanego pracodawcy w Polsce, tworząc konkurencyjne warunki pracy w międzynarodowym środowisku dla wysoko kwalifikowanych i zaangażowanych pracowników. DHL Polska uzyskuje najwyższy zysk wśród przedsiębiorstw branży logistycznej, dostarczając najwyższej jakości procesy i rozwiązania biznesowe w każdej dziedzinie swojej działalności.
  • DHL jest firmą o nienagannej reputacji i etyce. W swojej strategii kieruje się społeczną odpowiedzialnością biznesu, dobrowolnie uwzględniając w podejmowanych działaniach interesy społeczne, ochrony środowiska, pracowników i podwykonawców.
strategia1
Strategia
 • Strategia:
  • Ogólny program definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia misji
  • Układ w czasie reakcji organizacji na jej otoczenia
 • Składowe strategii:
  • Zasięg – zespół rynków, na których organizacja będzie konkurować,
  • Dystrybucja zasobów – sposób, w jaki organizacja rozdziela swe zasoby pomiędzy różne zastosowania,
  • Wyróżniająca kompetencja – dziedzina, w której firma jest szczególnie sprawna,
  • Synergia – sposób, w jaki różne dziedziny działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają.
cechy strategii
Cechy strategii
 • Horyzont czasu – długi, zarówno z punktu widzenia okresu potrzebnego dla wykonania czynności, jak i wystąpienia ich efektów.
 • Efekty – znaczące.
 • Skupienie wysiłków – koncentracja na wybranych działach.
 • Układ decyzji – opracowywanie konsekwentnego układu decyzji wzajemnie się wspierających.
 • Wszechobecność – wszystkie szczeble organizacji powinny niemal instynktownie działać w sposób wzmacniający strategię.
slide25

FORMUŁOWANIE CELÓW I ASPIRACJI

ANALIZA:

 • sytuacja w danej gałęzi przemysłu
 • rynki zbytu
 • rynki zaopatrzenia
 • specyfika klientów
 • rynki konkurencyjne
 • zdolność konkurencyjna na rynku
 • konkurenci – ich potencjał i umiejętności
 • przewidywana pozycja na rynku krajowym
 • szanse na rynkach zagranicznych

ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA:

 • zdolności produkcyjne
 • potencjał kadrowy i zarządzania
 • potencjał usługowy
 • zasoby finansowe
 • źródła zasilania
 • know – how
 • innowacyjność
 • sprawność organizacyjna
 • „duch” firmy i morale załogi

Analiza i ocena możliwości własnych oraz szans i zagrożeń ze strony otoczenia

Opracowanie scenariuszy rozwoju Przewidywanie przyszłych sukcesów i uwarunkowań

Analiza scenariuszy rozwoju, badanie synergii w układzie: przedsiębiorstwo – otoczenie

Sformułowanie zadań dla przyszłości Sformułowanie alternatyw strategicznych

Ocena możliwych strategii funkcjonalnych Wybór strategii optymalnej i metod jej realizacji

Koncepcja rozwoju potencjału przedsiębiorstwa:

Dostosowanie:

 • sfera zarządzania
 • sfera organizacji
 • sfera kultury

Projekty:

 • zasoby kadrowe
 • zasoby techniczne
 • opanowanie rynku

Ocena strategii

Plan strategiczny: wielkość zbytu, ceny, koszty, zatrudnienie, inwestycje, finanse, innowacje, usługi, …