Download
fra vvm redeg relse til udbud og udf rsel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fra VVM-redegørelse til udbud (og udførsel) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fra VVM-redegørelse til udbud (og udførsel)

Fra VVM-redegørelse til udbud (og udførsel)

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Fra VVM-redegørelse til udbud (og udførsel)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MILJØVURDERINGSDAG’14 27. AUGUST 2014, KØBENHAVN Fra VVM-redegørelse til udbud (og udførsel) Fra VVM-redegørelse til udbud

  2. Fra VVM-redegørelse til udbud (og udførsel) Jonas Klinck BiologfraKøbenhavnsUniversitet, 2009 Ansati COWI siden 2011 Afdeling for Naturogmiljø- VVM, landskabognatur Fra VVM-redegørelse til udbud

  3. Fra VVM-redegørelse til udbud Gennemgang af eksisterende materiale • Baggrundsnotater og rapporter m.m. • VVM-redegørelse • VVM-tilladelse eller anlægslov (bemærkninger til anlægslovsforslag) Fra VVM-redegørelse til udbud

  4. Fra VVM-redegørelse til udbud Projektering af afværgeforanstaltninger Detaljeret beskrivelse af type, form, placering m.m. • Faunapassager (vejens/banens placering i terræn) • Paddehegn • Vandhuller Fra VVM-redegørelse til udbud

  5. Fra VVM-redegørelse til udbud Indarbejdelse af afværgeforanstaltninger i udbud Udbud for forberedende arbejder • etablering af vandhuller • opsætning af midlertidigt paddehegn • rydning af beplantning Udbud for hovedprojektet • etablering af faunapassager • etablering af paddehegn • vilkår i anlægsfasen eks. v arbejder tæt på vandløb, søer, ynglende fugle og lign. (bør/skal) Fra VVM-redegørelse til udbud

  6. Fra VVM-redegørelse til udbud Udbud for vandhul Fra VVM-redegørelse til udbud

  7. Fra VVM-redegørelse til udbud Udbud for faunapassage Fra VVM-redegørelse til udbud

  8. Fra VVM-redegørelse til udbud Projektering > udbud > udførsel Fra VVM-redegørelse til udbud