Lovgivning
Download
1 / 24

Lovgivning - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Lovgivning. Oplysninger på etiketten Værnemidler og arbejdsmiljø Håndtering og punktkilder. Storlandmænd kriminelle efter råd fra deres konsulenter. Berlingske tidende 23-12-2006. Godkendelsesordningen. Man må kun besidde og anvende pesticider, som er godkendt og har en dansk etikette

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lovgivning' - yuma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lovgivning

Lovgivning

Oplysninger på etiketten

Værnemidler og arbejdsmiljø

Håndtering og punktkilder


Storlandm nd kriminelle efter r d fra deres konsulenter
Storlandmænd kriminelle efter råd fra deres konsulenter

Berlingske

tidende

23-12-2006


Godkendelsesordningen
Godkendelsesordningen

 • Man må kun besidde og anvende pesticider, som er godkendt og har en dansk etikette

 • I dag:

  • EU godkender aktivstofferne og placerer dem på en positivliste.

  • Medlemslandene godkender de formulerede produkter.

 • Fremover:

  • EU godkender aktivstoffer, men der kommer skærpede krav vedrørende iboende egenskaber

  • Medlemslandene skal gensidigt godkende midler, som er godkendt i et land i samme klimazone


Butisan top fra sverige folicur fra tyskland
Butisan Top fra Sverige Folicur fra Tyskland


Lovgivning

Eksempel

på etikette

for skade-

dyrsmidlet

Fastac 50.


Godkendelsestekst for fastac 50
Godkendelsestekst for Fastac 50

 • ‘Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korsblomstrede afgrøder, korn, græs, bederoer, majs, kartofler, ærter, kål, gulerødder, bælgfrugt, æbler, pærer, blommer, kirsebær, jordbær, hindbær, prydplanter på friland og i væksthus, tomat og agurk i væksthus, planteskolekulturer og skovkulturer.’

 • Beskriver, i hvilke afgrøder midlet er godkendt, men husk også at tjekke brugsanvisningen.


Behandlingsfrist for fastac 50
Behandlingsfrist for Fastac 50

 • Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst i korn.

 • Må ikke anvendes senere end 1 måned før høst i raps og sennep.

 • Må ikke anvendes senere end 4 uger før høst i græs.

 • Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst i tomater og agurker.

 • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst i andre spiselige afgrøder og foderafgrøder.

 • Behandling af blomstrende raps og sennep må kun foretages uden for biernes flyvetid - fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid).


Afstandskrav for fastac 50
Afstandskrav for Fastac 50

 • ‘Må i landbrug ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.). Må i frilandsgrønsager og frugtbuske ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.). Må i skovbrug, planteskoler og frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).’


Andre forbehold for fastac 50
Andre forbehold for Fastac 50

 • ’Må ikke anvendes til andre skadevoldere end de i brugsanvisningen nævnte, og brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.’

 • Den første sætning er vigtig og betyder, at man er nødt til at læse brugsanvisningen for at afgøre, om Fastac 50 er godkendt mod en bestemt skadevolder.


Lovgivning

Korn: Mod kornbladbillens larve og mod bladlus sprøjtes med 0,25 ltr. pr. ha. Der sprøjtes så snart, der findes bladlus på ca. 40% af planterne. Ved angreb af thrips, der især angriber vinterrug, anvendes Fastac 50 med 0,25 ltr. pr. ha. Til bekæmpelse af fritfluer anvendes 0,4 ltr. pr. ha.


Off label godkendelser
Off-label godkendelser 0,25 ltr. pr. ha. Der sprøjtes så snart, der findes bladlus på ca. 40% af planterne. Ved angreb af thrips, der især angriber vinterrug, anvendes Fastac 50 med 0,25 ltr. pr. ha. Til bekæmpelse af fritfluer anvendes 0,4 ltr. pr. ha.

 • En off-label godkendelse tillader en anvendelse, der ikke er beskrevet på etiketten.

 • Gives til arealmæssigt mindre afgrøder, mod skadevoldere, som optræder i mindre omfang mv.

 • I Danmark findes off-label godkendelser særligt til frøgræs, gartneriproduktioner og juletræsdyrkning.

 • Bruger skal være i besiddelse af en off-label vejledning.

 • En opdateret oversigt over godkendelse findes i Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk).


Forbudte midler
Forbudte midler 0,25 ltr. pr. ha. Der sprøjtes så snart, der findes bladlus på ca. 40% af planterne. Ved angreb af thrips, der især angriber vinterrug, anvendes Fastac 50 med 0,25 ltr. pr. ha. Til bekæmpelse af fritfluer anvendes 0,4 ltr. pr. ha.

 • Forbud kan skyldes

  • EU-regler (aktivstof ikke optaget på positivliste).

  • Nationale regler (f.eks. midler, som vurderes at true grundvandet).

 • Forbudte midler skal bortskaffes senest 3 måneder fra forbudsdato.

 • En oversigt over forbudte midler kan findes i Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk).

 • Bemærk, at nogle MCPA-midler er tilladte, andre er forbudte. Dette kan forvirre, se etikettens registreringsnummer!


Fareklassifikation af midler
Fareklassifikation af midler 0,25 ltr. pr. ha. Der sprøjtes så snart, der findes bladlus på ca. 40% af planterne. Ved angreb af thrips, der især angriber vinterrug, anvendes Fastac 50 med 0,25 ltr. pr. ha. Til bekæmpelse af fritfluer anvendes 0,4 ltr. pr. ha.

 • Midler klassificeres med faresymboler:

 • Almindelige nuværende symboler

 • Fremtidige symboler

 • Risikosætninger (R-sætninger)

 • Sikkerhedssætninger (S-sætninger)

 • Se etiketten eller Middeldatabasen!

N

Miljøfarlig


Krydsoverensstemmelse
Krydsoverensstemmelse 0,25 ltr. pr. ha. Der sprøjtes så snart, der findes bladlus på ca. 40% af planterne. Ved angreb af thrips, der især angriber vinterrug, anvendes Fastac 50 med 0,25 ltr. pr. ha. Til bekæmpelse af fritfluer anvendes 0,4 ltr. pr. ha.

 • Følgende områder er omfattet i 2009:

  • Risiko for forurening af jord, grundvand og undergrund (krav 1.1).

  • Der må kun besiddes/anvendes godkendte plante-beskyttelsesmidler (krav 2.18).

  • Brugen af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal, og midlerne må kun anvendes på de afgrøder og i de doseringer, de er godkendt til (krav 2.19).

  • Bekæmpelse af kæmpebjørneklo og flyvehavre (krav 4.9 og 4.10).

 • Bemærk, reglerne bliver revideret hvert år, tjek altid de nyeste regler!


Lovgivning

Foto: Hans Thostrup 0,25 ltr. pr. ha. Der sprøjtes så snart, der findes bladlus på ca. 40% af planterne. Ved angreb af thrips, der især angriber vinterrug, anvendes Fastac 50 med 0,25 ltr. pr. ha. Til bekæmpelse af fritfluer anvendes 0,4 ltr. pr. ha.


Krydsoverensstemmelsen i forbindelse med plantev rnsmidler omfatter p t ikke
Krydsoverensstemmelsen i forbindelse med planteværnsmidler omfatter p.t. ikke:

 • Afstandskrav til vandløb og søer.

 • Sprøjtefrister.

 • Bortskaffelse af emballage – dog kan ulovlig afbrænding være omfattet, da der er risiko for forurening af jord eller grundvand jf. krav 1.1.

 • Anvendelse af værnemidler.


Arbejdsmilj og bek mpelsesmidler
Arbejdsmiljø og bekæmpelsesmidler omfatter p.t.

 • Kun lille risiko ved korrekt anvendelse af godkendte midler.

 • Følg instruktionerne på etiketten.

 • Begræns eksponering.

 • Brug personlige værnemidler.


Arbejdsmilj eksponering
Arbejdsmiljø – eksponering omfatter p.t.

Kilde: Sjelborg et al., 2007


Fastac 50 hvilke v rnemidler
Fastac 50: Hvilke værnemidler? omfatter p.t.

Etikette/leverandørbrugsanvisning

Middeldatabasen


Gennembrudstid for nogle handsketyper
Gennembrudstid for nogle handsketyper omfatter p.t.

Kilde: Grundbog for Sprøjteførere, 2008


Arbejdspladsbrugsanvisninger
Arbejdspladsbrugsanvisninger omfatter p.t.

 • Bedrifter med ansatte skal altid have en Arbejdspladsbrugsanvisning (APB) for farlige stoffer, herunder planteværnsmidler.

 • Tilsyn foretages af Arbejdstilsynet.

 • APB’en består af leverandørbrugsanvisninger samt et tillægsskema med bedriftsspecifikke oplysninger.

 • APB’en skal opbevares tæt på kemikalierummet, så ansatte har adgang til oplysningerne.


Ny lovgivning
Ny lovgivning omfatter p.t.

 • Obligatorisk indberetning af sprøjtejournaler.

 • Omlægning af pesticidafgifter i forhold til deres mulige belastning.

 • Obligatoriske eftersyn af marksprøjter.