automatiseringsvennlig lovgivning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Automatiseringsvennlig lovgivning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Automatiseringsvennlig lovgivning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Automatiseringsvennlig lovgivning - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Automatiseringsvennlig lovgivning. Dag Wiese Schartum. Generelt. Hva vil det si at lover er automatiseringsvennlige? At det ved skrivingen av loven er tatt hensyn til at loven skal automatiseres ; dvs at transformeringen fra lovtekst mv blir relativt lite arbeidskrevende

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Automatiseringsvennlig lovgivning' - miriam-stark


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
generelt
Generelt
 • Hva vil det si at lover er automatiseringsvennlige?
  • At det ved skrivingen av loven er tatt hensyn til at loven skal automatiseres; dvs
  • at transformeringen fra lovtekst mv blir relativtlite arbeidskrevende
  • Innebærer at vi må ta hensyn til hva datamaskinsystemer krever og er egnet til
 • Åpenbare følger
  • Opplysningstyper bør være klart angitt og definert
  • Prosesser må være klart angitt og definert
  • Skjønn må unngås
en liten repetisjon fra dri1001

variable

faste

Relevant

beslutnings-

grunnlag;

dvs opplysn.

om den aktuelle

personen

Operasjoner

En liten repetisjon fra DRI1001

Spørsmålomprosesser

Spørsmålomopplysningstyper

Spørsmålomopplysningstyper

Enkeltvedtak

 aritmetiske

 logiske

+, -, /, * etc

AND, OR, NOT, , <, >,  etc

opplysningstyper b r v re klart angitt og definert
Opplysningstyperbørværeklartangittogdefinert
 • Tydelig angi hver opplysningstype som skal inngå i saksbehandlingen
 • Definere hver opplysningstype ved hjelp av kriterier som
  • Krever lite vurderinger
  • Tilsvarer opplysninger i maskinlesbare kilder
 • Betyr bl.a. ingen ordvariasjon av stilistiske hensyn
 • Relativt lite definisjoner i dagens lovgivning (jf “presiserende passuser”)
 • Definisjoner kan legge til rette for “gjenbruk” av opplysninger andre etater har maskinlesbart
 • Hvor skal definisjonselementene plasseres?
prosesser m v re klart angitt og definert
Prosesser må være klart angitt og definert
 • Hvasomervilkåroghvasomerrettsfølge (jf. hvis – så)
 • Om vilkåreneer alternative ellerkumulative
 • Om detskalgjennomføresberegninger
 • Hvordanberegningeneskalutføres
  • Brukavmatematiskeoperatorer ?
 • Hvordanprøvingavvilkårogberegningermvskallenkessammentil en sammenhengendeprosedyre? (henvisningsstrukturer)
slide6

Et lite eksempel

“§ 2.Vilkår knyttet til barnet

Kontantstøtte ytes for barn mellom 1 og 3 år som erbosatt i riket, og som ikke eller bare delvis gjør bruk av barnehageplass som det ytes statlig driftstilskudd for, jf § 7 tredje ledd.

Et barn anses som bosatt i riket når det har oppholdt seg eller skal oppholde seg i riket i mer enn 12 måneder. Et midlertidig utenlandsopphold på opptil 3 måneder avbryter ikke et bostedsforhold.”

 • Ytterligerepresiseringersomkunneværttatt inn ilovteksten for å definere
 • Opplysningstyper:
  • “Med barn menesalle barn somsøkerenharforeldreansvaret for, herunder
  • adoptivbarn “
 • Alternativt:
  • “Med barn menesalle barn somsøkerenerregistrertsomforeldertiliFolke-
  • registeret.”
skj nn eller fast regel
Skjønneller fast regel?

“Urettferdig”

“Urettferdig”

“Smutthull”

Erstatteskjønn med fast regel

Erstatteskjønn med flerefasteregler

Men husk at hver fast regelkreverinnhenting

avopplysningerisaken