kunnskapsl ftet et r etter l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kunnskapsløftet – et år etter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kunnskapsløftet – et år etter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Kunnskapsløftet – et år etter - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Kunnskapsløftet – et år etter. Barne- og ungdomslitteratur som utgangspunkt for kulturformidling 26.10.2007 Prof. Elin Nesje Vestli Høgskolen i Østfold. Barne- og ungdomslitteratur som utgangspunkt for kulturformidling. Hva innebærer det for læreren?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kunnskapsløftet – et år etter' - yuma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kunnskapsl ftet et r etter
Kunnskapsløftet – et år etter

Barne- og ungdomslitteratur som utgangspunkt for kulturformidling

26.10.2007

Prof. Elin Nesje Vestli

Høgskolen i Østfold

barne og ungdomslitteratur som utgangspunkt for kulturformidling
Barne- og ungdomslitteratur som utgangspunkt for kulturformidling
 • Hva innebærer det for læreren?
  • læreren må ha kjennskap til målspråklandets barne- og ungdomslitteratur
  • læreren må ha gjort seg noen tanker hva hun eller han mener med kulturformidling
  • læreren må velge ut tekster som er egnede som utgangspunkt for kulturformidling
  • og hun eller han må ha en egnet verktøykasse på lur
disposisjon
Disposisjon
 • Litteratur og kulturformidling i læreplanen
 • Refleksjon rundt litteraturdidaktikk som en naturlig del av undervisninga i fremmedspråk
 • Dagens barne- og ungdomslitteratur
 • Ulike innfallsvinkler til kulturformidling med utgangspunkt i barne- og ungdomslitteratur
 • Eksempler på ulike aktiviteter
litteratur og kulturformidling i l replanen
Litteratur og kulturformidling i læreplanen
 • Språkkompetanse skal gi oss „et mer nyansert bilde av internasjonale prosesser og hendelser.“
 • Flerspråklighet og „interkulturell kompetanse“
 • „en verden med økende mobilitet og digital samhandling“
 • Kommunikasjon
 • Innsikt: Elevene skal oppnå „innsikt i andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer“
 • Personlig vekst og dannelse: Språkfagene er en „kilde til personlig vekst og dannelse“
 • Eller for å si det enklere: Snakke, lytte, lese, skrive
litteraturens plass i l replanen
Litteraturens plass i læreplanen?
 • En lesning av det nye planverket viser at det ikke er noe hinder for bruk av litterære tekster i undervisninga. Tvert i mot.
 • Forutsetningen er at læreren har kjennskap til aktuelle tekster fra målspråklandet og en viss litterturdidaktisk skolering.
2 litteraturdidaktikk
2. Litteraturdidaktikk
 • Litteraturdidaktikk kan være deskriptiv og normativ:
  • Deskriptiv: beskriver praksis
  • Normativ: griper inn i praksis
 • Litteraturdidaktikk bør være en aktiv del av utdanning og videreutdanning av lærere. Den bør ikke bare være deskriptiv, men definitivt normativ: en disiplin som griper inn i og påvirker praksis.
litteraturundervisning
Litteraturundervisning
 • Overordnede målsettinger:
  • bidra til personlig vekst
  • bidra til toleranse og forståelse
  • bidra til problemløsning
  • bidra til utvikling av sosial gruppeidentitet
  • bidra til utvikling av kulturell identitet
 • Konkrete målsettinger:
  • støtte opp under leseferdighet
  • bygge opp litterær kompetanse
  • skjerpe elevenes analytiske evner
 • Tradisjonelle øvelser:
  • analyse/interpretasjon
  • den litterære samtalen
produksjonsorientert litteraturundervisning
Produksjonsorientert litteraturundervisning
 • Elevene skal produsere, skrive tekster selv
 • Fokus flyttes fra objektet (teksten) til subjektet (leseren, eleven)
 • Teksten danner utgangspunkt for elevens egen aktivitet
 • Aktiviteten er vel så viktig som resultatet
 • Samarbeid og felles prosjekter står i sentrum
 • Eleven og hennes/hans verden trekkes sterkere med
 • Det legges til rette for interkulturell kompetanse
 • Det legges til rette for identifikasjon og empati
produksjonsorientert litteraturundervisning forts
Produksjonsorientert litteraturundervisning forts.
 • Ny lærer- og elevrolle: Læreren blir veileder og tilrettelegger, eleven produserer istf. å reprodusere
 • Oppdagelse, utforsking og problemløsning
 • Varierte undervisningsformer og læring
 • Prosjektarbeid
 • Tverrfaglighet
3 dagens barne og ungdomslitteratur
3. Dagens barne- og ungdomslitteratur
 • Den (post-)moderne barne- og ungdomslitteraturen
 • Barne- og ungdomslitteratur som en internasjonal sjanger
 • Hva slags type „kultur“ formidler dagens barne- og ungdomslitteratur?
den post moderne barne og ungdomslitteraturen
Den (post-)moderne barne- og ungdomslitteraturen
 • Multimedial industri i kjølvannet av teksten
  • Spill
  • Interaktive øvelser
  • CD-rom
  • Film/DVD/lydbok
  • Forlagssidene
  • Forfatternes hjemmesider
  • Forfatternes fanklubber
  • Forlagenes newsletters
  • Oppgavehefter og annet didaktisk materiale
 • Crosswriting
  • Tekster som „snakker“ til ulike generasjoner lesere, vide målgrupper
  • Billedbøker
barne og ungdomslitteratur som en internasjonal sjanger
Barne- og ungdomslitteratur som en internasjonal sjanger
 • Standardisert sjangermangfold
 • Tema som er aktuelle i alle vestlige litteraturer, f.eks.:
  • Familie
  • Vennskap
  • Forelskelse, første forhold, sex
  • Migrasjon
  • Rassisme
  • Kriminalitet
  • Misbruk
 • I tillegg vil målspråklandets litteratur ha tekster som formidler spesielle historiske eller politiske tema
hva slags kultur formidler dagens barne og ungdomslitteratur
Hva slags „kultur“ formidler dagens barne- og ungdomslitteratur?
 • Tekstene har ofte en individuell/subjektiv innfallsvinkel
 • Fokus på en hovedperson og hennes/hans opplevelse av virkeligheten
 • Virkeligheten ofte redusert til et privat utsnitt (familie, skole, venner)
 • Men likevel et helhetlig samfunnsperspektiv som gjør tekstene relevante som kulturformidler, f.eks.
  • Familiestruktur
  • Verdier, normer
  • Migrasjon
  • Gender/kjønnsperspektiv
  • Geografiske steder
  • Tidsbilde
4 ulike innfallsvinkler til kulturformidling
4. Ulike innfallsvinkler til kulturformidling
 • Passiv kulturresepsjon: realiakunnskap
 • Aktiv kulturtilegnelse og refleksjon
  • kan også innebære realiakunnskap, men eleven blir mer aktiv gjennom f.eks. å innhente, sammenlikne og vurdere ulik faktakunnskap
  • kan innebære et komparativt eller interkulturelt perspektiv
  • Eleven kan lære noe om „noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter ... sider ved geografiske forhold ... og språkområdets kultur.“
  • Eleven kan erfare noe om „aktuelle samfunnsforhold ... og historie“
5 eksempler p ulike aktiviteter
5. Eksempler på ulike aktiviteter
 • Jobbe med geografisk sted, f.eks.:
  • Samle facts, lage en realiamappe
  • Presentere stedet som ppp, plakat el.
  • Jobbe med kart, bilder, konkretisere stedet
  • Flytte handlingen fra Berlin/Paris/Moskva til Oslo/Fredrikstad/Narvik
  • Lage eller løse kryssord relatert til stedet
 • Jobbe med tid, f.eks.:
  • Samle facts, lage en tidsakse og realiamappe
  • Skrive en ekstra start eller slutt, strekke handlingen lenger i tid i begge retninger
  • Jobbe med kart, bilder, konkretisere stedet
  • Flytte handlingen i tid
  • Lage fiktiv biografi til litterære personer
eksempler p ulike aktivteter forts
Eksempler på ulike aktivteter forts.
 • Jobbe med følelser/identifikasjon/litterære personer, f.eks.:
  • Intervjue en litterær person
  • Skrive brev, dagbok, mail ut fra perspektivet til en litterær person
  • Lage en alternativ slutt eller alternative kapitler
 • Jobbe med forfatter, f.eks.:
  • Lage et fiktivt intervju med forfatteren
  • Intervjue forfatteren i virkeligheten
  • Besøke forfatterens hjemmesider
  • Besøket forlagets hjemmesider
  • Skrive et innlegg i forfatterens fanklubb
 • Jobbe med tema, f.eks.:
  • Samle facts, lage en realiamappe
  • Skrive en bokanmeldelse
  • Oversette et utdrag til norsk og kommentere for norske lesere
  • Sammenlikne med norske forhold
  • Lage leseprosjekt med andre tekster med samme tematikk
to utfordringer
To utfordringer:
 • Finne egnede tekster som er aktuelle, som har et akseptabelt nivå og omfang, og som fenger
 • Samle aktivitetene og øvelsene til en enhet, skape en sammenheng, f.eks. gjennom et leseprosjekt
slide18
„Det blir ofte sagt om forfattere at ‚de er så gode til å skrive mellom linjene.‘ Men det er helt feil. En forfatter skriver alltid på linjene. Og så er det opp til en god leser å fylle opp det som eventuelt står mellom linjene.“

(Per Petterson)

oppfordringer
Oppfordringer
 • Til en god lærer: gå på jakt etter egnede tekster, se tekstens potensiale for kulturformidling, finne fram gode redskaper fra verktøykassa
 • Til læremiddelprodusenter, forlag og andre som stimulerer til utviklingsarbeid i skolen: lage gode rammebetingelser og bevilge midler til utvikling av leseprosjekter og didaktisk materiale
 • Til høyere utdanning: lage kurs som inkluderer litteraturdidaktikk, barne- og ungdomslitteratur og hjelpe til med å legge til rette for nettverk og generøst samarbeid lærere mellom