slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program etter lunsj  PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program etter lunsj 

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Program etter lunsj  - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Program etter lunsj . Kort innledning til grp.om hpl/budsjett Gruppearbeid ½ time Kort om rådsmøte Kort om nestlederprosjektet 100 års jubileum Heltid/deltid Ny TVO Valg av nominasjonskomite. Handlingsplan og budsjett. HTV konf . 28.11. Strategiske føringer fra «oven».

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Program etter lunsj 


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript

  1. Program etter lunsj • Kort innledning til grp.om hpl/budsjett • Gruppearbeid ½ time • Kort om rådsmøte • Kort om nestlederprosjektet • 100 års jubileum • Heltid/deltid • Ny TVO • Valg av nominasjonskomite

  2. Handlingsplan og budsjett HTV konf. 28.11

  3. Strategiske føringer fra «oven» • Fokus på forebygging og mestring • Særlig satsning på ledelse på pasientnært nivå • Arbeide for implementering av helhetlige kvalitetssystemer • Legge til rette for organisering og arbeidtidsordninger som ivaretar hensynet til helse, velferd, likestilling og faglig forsvarlighet • God og målrettet opplæring av TV og medlemmer • Evaluere og videreutvikle medlemstilbudet både i innhold og form • Økt synlighet og tilstedeværelse på arbeidsplassene • Satsning på NSF sine ledermedlemmer

  4. Aktiviteter 2014 – NSF Rogaland • 5. og 12.mai arrangement • Ledersatsning • Gjennomføre ny tillitsvalgtsopplæring • Arrangere arbeidstidskurs for ledere. • Heltid/deltid. • Hovedoppgjør 2014 • 100 års jubileum • Satsning på medlemsrekruttering • Opprette nom.kom til valg 2015

  5. Retten til full stilling skal styrkes og tredje-hver-helg prinsippet skal tariffestes.

  6. Gruppearbeid Gr.1:Hgs/Karmøy/Helse Fonna(lille møterom) Gr.2:Finnøy, Rennesøy, Randaberg(Ninas kontor) Gr.3:Tasta, Øyane, NHO(det runde bord) Gr.4:SUS og Sandnes(plenum) Gr.5:Suldal, Sauda, Strand(Sofaen) Gr.6: VGO, Sokndal, Hå, Sola, Klepp(plenum)

  7. Aktiviteter 2014 – NSF Rogaland • 5. og 12.mai arrangement • Ledersatsning • Gjennomføre ny tillitsvalgtsopplæring • Arrangere arbeidstidskurs for ledere. • Heltid/deltid. • Hovedoppgjør 2014 • 100 års jubileum • Satsning på medlemsrekruttering • Opprette nom.kom til valg 2015

  8. Rådsmøte • Solfrid informerer

  9. Valg nominasjonskomite i Rogaland • Må gjennomføres seinest 7 måned før valgene skal skje. Hos oss skjer valget på HTV konferanse 18.februar 2014. • Består av: • Leder • 4 medlemmer • 4 varamedlemmer • Velges av fylkesorganisasjons hovedtillitsvalgte • Vi orienterer om valget i NSF Lokalen, og på våre nettsider/facebook

  10. Forslag til kandidater til nominasjonskomiteen må være fylkeskontoret i hende seinest 18.januar 2014. Forslaget sendes skriftlig til: nominasjonskomite-rogaland@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

  11. Heltidserklæring – oppfølging lokalt • To konferanser er gjennomført • Ca 60 påmeldte på hver konferanse • Nordfylket, enkelte kommuner svært godt representert • Sørfylket, mange kommuner, men til dels få pr.kommune • Tysvær, Suldal, Gjesdal og Sokndal, viet spesiell oppmerksomhet fra «komiteen»

  12. NY TVO - Moderniseringsgrep • Mer differensiering. • Tidligere opplæring og oppfølging. • Fire dagers basiskurs og fordypningskurs. • E-læring som supplement. • Integrere fagområder. • Mer og systematisert samarbeid. • Alle TV skal i løpet av 2014 får Ipad

  13. 100 års jubileum 2014 • 8.september i Haugesund • 11.september i Stavanger(Forus) • Kombinasjon av fag(historie) og sosialt • Vi trenger hjelp til følgende: • Innspill og forespørsel til artister(begge steder) • Innspill og forespørsel til konferansier(begge steder)