norge etter 1945 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NORGE ETTER 1945 PowerPoint Presentation
Download Presentation
NORGE ETTER 1945

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

NORGE ETTER 1945 - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

NORGE ETTER 1945. Finnmark og Nord-Troms:. RASJONERING. 1952. HVORDAN FÅ PENGER TIL Å BYGGE OPP IGJEN?. Marshall-hjelpen Bygge ut industri og tjene penger Høyere skatt og avgifter. VALG 1945.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NORGE ETTER 1945' - kiley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
norge etter 1945
NORGE ETTER 1945
 • Finnmark og Nord-Troms:
hvordan f penger til bygge opp igjen
HVORDAN FÅ PENGER TIL Å BYGGE OPP IGJEN?
 • Marshall-hjelpen
 • Bygge ut industri og tjene penger
 • Høyere skatt og

avgifter

valg 1945
VALG 1945
 • -*+++++++++++- * STERK STAT (PLANØKONOMI)
         • * * LIKHET
         • * ALLE I ARBEID
         • * OFFENTLIG HELSEVESEN
         • * GRATIS SKOLE FOR ALLE
         • * TRYGDER

* Fellesprogrammet: De andre partiene enige i mye. Alle partier enige om velferdssamfunn, litt uenighet om hvordan.

         • AP: Flertall på Stortinget 1945-61: Flertallsregjering. (Hva betyr det?)
konomi i norge
Økonomi i Norge:
 • Blandingsøkonomi: Staten bestemmer en del i økonomien, private/markedet bestemmer en del. Også i dag, men markedet bestemmer mer enn før. (fra 1980 cirka)
 • Staten eide f.eks. en del industri. (lite nå)
 • Staten laget en del regler.

(Her skille mellom partiene: Høyresiden ville og vil ha mer markedsøkonomi, f.eks. flere private sykehjem og lignende)

norge inn i nato 1949
NORGE INN I NATO 1949
 • Hvorfor?
 • Kald krig: Sovjet
 • Ny verdenskrig?
 • Norge viktig

plassering

mer industri
MER INDUSTRI.
 • Tjene mer, slippe å kjøpe dyrt i utlandet
 • Staten eide stor industri
 • Flere arbeidsplasser
 • http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/400937
urbanisering urban by urbanisering folk flytter til byer
URBANISERING(urban=by, urbanisering=folk flytter til byer)
 • 1900: cirka 35% i byer/tettsteder
 • 2010: cirka 75% i byer/tettsteder
 • Hvorfor?
ny hverdag etter 2 verdenskrig
NY HVERDAG ETTER 2. VERDENSKRIG
 • Strøm og vann i hus
 • Komfyr, kjøleskap, vaskemaskin
 • Før:
ny hverdag
NY HVERDAG
 • Mange får bil
 • TV (1960)
 • http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/661506
velferdsstaten norge
VELFERDSSTATEN NORGE
 • HVEM HADDE ANSVAR FOR FATTIGE OG SYKE FØR?
 • Fra 1200: Legd-systemet (fra gård til gård) + kirken
 • 1800 og utover: «auksjon», hvem vil ta i mot fattige og gale mot lavest betaling?
 • “Jeg [NN] Breistrand anbyder at forpleie Sindsyge [NN] paamit Bosted Breistrand i Herø [...] Herred paa den Maade, som foreskrevet i foranstaaende Regler, mod en Godtgjørelse af Kr. 200,00
 • Fattigkassen: En inspektør sjekket hva du trengte. SKAM.
nye lover
NYE LOVER
 • 1936: Alderstrygd
 • 1936: (en slags) uføretrygd
 • 1939: Arbeidsløshetstrygd
 • 1946: Barnetrygd
 • 1956: Syketrygd for alle
 • 1965: Enke/morstrygd
kj nnsroller
KJØNNSROLLER
 • 1950-tallet: Den «perfekte husmor»
1978 likestillingsloven
1978 LIKESTILLINGSLOVEN:
 • De to kjønnene skal få like muligheter i samfunnet.
 • Det er ikke lov å forskjellsbehandle kvinner og menn
 • F.eks.: Ikke lov å ikke gi en kvinne jobb fordi hun er gravid
 • F.eks.: Lik lønn for arbeid av lik verdi.
1960 tallet rock n roll og og ungdomsoppr r
1960-tallet: Rock n’roll og og ungdomsopprør
 • Mange ungdommer politisk interessert: Vietnam-krigen.
 • Mange ungdommer negative til foreldrenes verdier.
norge oljen
NORGE: OLJEN
 • 1969: Finner olje i Nordsjøen. Mye i norsk del.
 • I dag: Cirka 30% av statens inntekter fra oljeindustri.
 • Oljefondet: 5.110 milliarder kroner 2014
 • (5100.000.000.000)
hva med velferdsstaten i framtiden
HVA MED VELFERDSSTATEN I FRAMTIDEN?
 • Har vi nok penger til en så god velferdsstat?
 • Er det nødvendig med en så god velferdsstat?
 • I dag: cirka 20% av alle voksne i arbeidsalder går på en trygd.
 • Aktuelle spørsmål: karensdag(er) – ikke full betaling ved sykdom? Mindre pensjon?