1 / 16

Z kart kroniki Szkoły Podstawowej w Przepałkowie

Z kart kroniki Szkoły Podstawowej w Przepałkowie. 3 czerwca 1956 r. „Prezydium Komitetu Rodzicielskiego, personel nauczycielski i grupa dzieci biorąca czynny udział w imprezach ku czci Międzynarodowego Dnia Dziecka”. 3 czerwca 1956 r.

yovela
Download Presentation

Z kart kroniki Szkoły Podstawowej w Przepałkowie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Z kart kroniki Szkoły Podstawowej w Przepałkowie

 2. 3 czerwca 1956 r. „Prezydium Komitetu Rodzicielskiego, personel nauczycielski i grupa dzieci biorąca czynny udział w imprezach ku czci Międzynarodowego Dnia Dziecka”.

 3. 3 czerwca 1956 r. „Trojak w wykonaniu uczniów klasy III z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka”.

 4. 1957r. „Zbiór konopi z działki szkolnej. Nauczyciele i uczniowie klasy VI”. 1957r. „Grupa uczniów na tle działki konopi ze swą wychowawczynią kol. Grubecką

 5. 13 czerwca 1958r. „Grupa wycieczkowa na molo w Gdyni”

 6. 1962r. „Nauczyciele i młodzież biorąca udział w wycieczce do Warszawy”

 7. 1966r. „Nad Morskim Okiem, w głębi Tatry. W wycieczce wzięło udział 35 uczniów i 4 nauczycieli.”

 8. Rok szkolny 1966/67r. „Od strony lewej siedzą: Eugeniusz Krzemiński, Zofia Potrubacz, Franciszek Potrubacz, Monika Szmyt, Aleksy Szmyt, Helena Mikicka.”

 9. Rok szkolny 1966/67r. „Zorganizowano autokarową wycieczkę trzydniową na trasie: Bydgoszcz, Poznań, Biskupin, Kórnik, Gniezno. Na zdjęciu wycieczka w poznańskiej palmiarni.”

 10. Rok szkolny 1966/67r. „Na zdjęciu pierwsza ósma klasa, od lewej w drugim rzędzie stoją uczniowie: Kornecki Edward, Pruski Mieczysław, Myszka Irena, Węgrzyn Stanisław, Solarek Kazimierz, Zabrocki Tadeusz. W pierwszym rzędzie siedzą nauczyciele. Od lewej Krzemiński Eugeniusz, Potrubacz Zofia, Potrubacz Franciszek (kierownik szkoły), Szmyt Monika, Szmyt Aleksy, Mikicka Helena ,.”

 11. Rok szkolny 1966/67r. „Występy dzieci na boisku szkolnym – Międzynarodowy Dzień Dziecka.”

 12. Rok szkolny 1967/68r. „Na zdjęciu personel nauczycielski i uczniowie drugiej ósmej klasy. Od lewej siedzą nauczyciele: Krzemiński Eugeniusz, Gołębiewska Danuta, Potrubacz Zofia, Potrubacz Franciszek (kierownik szkoły), Szmyt Monika, Szmyt Aleksy.”

 13. Rok szkolny 1968/69r. „Nauczyciele. Pierwszy rząd od lewej: Szalla Urszula, Potrubacz Franciszek, Szmyt Monika. Drugi rząd od lewej: Szmyt Aleksy, Krzemiński Eugeniusz, Niemczyk Ksawery, Dembiński Jerzy.”

 14. Rok szkolny 1968/69r. „Występy zespołu muzycznego – Międzynarodowy Dzień Dziecka.”

 15. Rok szkolny 1975/76r. „W dniach 18-22 maja byliśmy na wycieczce na trasie Chorzów-Katowice-Kraków- Zakopane- Wieliczka- Oświęcim. Oto grupa wycieczkowa nad Morskim Okiem.”

More Related