1 / 16

Koostaja: Reet Tuisk

Maa siseehitus ja laamtektoonika. Koostaja: Reet Tuisk. Sisukord. Maa siseehitust saab uurida … Mis on Maa sees? Kuuma sisemust tõestavad … Küsimused ootasid vastust … Mandrite triivi tõestavad … Miks mandrid triivivad? Maakoor jaguneb laamadeks Laamad lahknevad Tekib uus ookean

yoshino
Download Presentation

Koostaja: Reet Tuisk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Maa siseehitus ja laamtektoonika Koostaja: Reet Tuisk

 2. Sisukord • Maa siseehitust saab uurida … • Mis on Maa sees? • Kuuma sisemust tõestavad … • Küsimused ootasid vastust … • Mandrite triivi tõestavad … • Miks mandrid triivivad? • Maakoor jaguneb laamadeks • Laamad lahknevad • Tekib uus ookean • Laamad põrkuvad • Toimuvad protsessid • Ookean kaob … • Kordame • Eile, täna, homme …

 3. Maa siseehitust võimaldavad uurida … Paljandid Puuraugud Seismilised lained Laava keemiline koostis Põhjavee keemiline koostis Mis ja kus on Eesti suurim looduslik paljand? Kus inimtekkeline?Arutle, kuidas põhjavee keemiline koostis annab infot Maa sisemuse kohta? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Pakri_pank_2005.jpg http://www.wikipedia.ee/wiki/Pilt:Suur_Taevaskoda_2003.jpg

 4. Mis seal Maa sees on? Vahevöö Maakoor • Maa sisemus on kihilise ehitusega • Tº tõuseb sisetuumas kuni 5500º-ni • Suure kuumuse tõttu on kõrge rõhk • Sisetuum on tihe, metalne ja tahke • Vahevöös on liikuv plastiline magma Sisetuum Välistuum http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B9%D0%B0.jpg

 5. Maa kuuma sisemust tõestavad … Vulkaanipurskel kuumad laavavoolud http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Aa_large.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Clepsydra_Geyser_at_Fountain_Paint_Pot_in_Yellowstone.JPG • Kuum põhjavesi ja geisrid • Süvakaevandustes kivimite kõrge tº • Sügavalt pumbatav nafta on kõrge tº-ga

 6. Küsimused ootasid vastust … ? • Miks Atlandi ookeani vastasrannikud oma kujult kokku sobivad? • Alfred Wegeneravaldas 1915. a töö “Mandrite ja ookeanide teke” – mandrid on tekkinud hiidmandri lagunemisel • Arthur Holmes 1933. a – mandrid paneb liikuma vahevöös toimuvad aine liikumised • 1960. aastatel tõestasid süvapuurimised, et mida lähemal ookeani keskahelikule, seda nooremad on kivimid: mandrid triivivad! http://wikipedia.ee/wiki/Alfred_Wegener

 7. Mandrite triivi tõestavad … • Mandrite kontuurid sobivad kokku • Sarnaste liikide kivististe esinemine praegu üksteisest kaugel asuvatel mandritel • Fossiilsete kütuste leidumine külmadel aladel • Jää-aja jäljed (jääkriimud) soojadel Aafrika aladel • Ookeanilise maakoore kivimite vanus suureneb äärealade suunas http://static.newworldencyclopedia.org/8/8e/Pangea_animation_03.gif http://www.ualberta.ca/~dumberry/PlateTectonics.htm

 8. Mandrid triivivad, sest … • Maa tuum on kõrgema tº-ga ja aine vahevöös plastiline • Vahevöös tekivad magma ringvoolud -konvektsioonivoolud • Vahevöö ringvoolud kannavad endaga kaasa maakoort ja rebivad selle osadeks • Voolud lahknevad – maakoort rebitakse, tekib riftilõhe • Voolud suunduvad kokku – maakoore osad surutakse kokku, toimub kurrutus konvektsioonivoolud http://nuclearplanet.com/Herndon%27s%20Geodynamics.html http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/unanswered.htm http://en.wikibooks.org/wiki/File:Convection.gif

 9. Maakoor jaguneb laamadeks … ehk suurteks maakoorepangasteks, mis liiguvad vahevööl ja on tekkinud seoses vahevöö aine liikumisega Mäng http://upload.wikimedia.org/wikipedia/et/7/7f/Laamade_nimed.gif

 10. Laamad eemalduvad Laamad lahknevad … sest lahknev ringvool vahevöös rebib maakoort, tekib ookeaniline riftilõhe e maakoorelõhe Tõusvad laavavoolud, vulkaanipursked, uue ookeanilise maakoore, ookeani keskmäestiku ja vulkaaniliste saarte teke, kaasnevad maavärinad http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Mid-ocean_ridge_topography.gif http://www.classroomatsea.net/general_science/plate_tectonics/oceanic_constr.html http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/North_Atlantic_crust_age_1996.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Iceland-Thingvellir1-July_2000.jpg Thingvellir`i Rahvuspark Islandil – kahe laama piiril

 11. Tekib uus ookean Mandrilisel riftialal on vahevöös lahknevad laava-voolud, mis rebivad maakoore osasid eemale. Tarduvast laavast tekib uus ookeaniline maakoor, kaasnevad vulkaanipursked. Selline protsess toimub praegu Ida-Aafrikas. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Oceanic_Crust_Africa_Isochron_Reduction.gif https://thegeosphere.pbworks.com/w/page/22058912/Types-of-Plate-Boundaries

 12. Laamad põrkuvad JAAPANI SAARED ANDID JAAPANI MERI EURAASIA LAAM VAIKSE OOKEANI LAAM LÕUNA-AMEERIKA LAAM NAZCA LAAM Laamad põrkuvad, sest vahevöö ainese ringvoolud liiguvad üksteise suunas. Vaata http://hays.outcrop.org/images/tectonics/press4e/figure-02-09b.jpg http://hays.outcrop.org/images/tectonics/press4e/figure-02-09a.jpg Ookeaniline maakoor põrkub mandrilise maakoorega Ookeaniline maakoor põrkub ookeanilise maakoorega

 13. Põrkumisel toimuvad protsessid http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Destructive_plate_margin.png http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/glossary/O_R/plate_tectonics.html http://www.geocraft.com/WVFossils/continents.html 6 5 1 7 2 3 4 Mis protsessid või nähtused on numbriga tähistatud?Kuidas leiad looduskaardil taoliste protsessidega ala?Too näiteid.

 14. Ookean kaob … http://hays.outcrop.org/images/tectonics/press4e/figure-02-09c.jpg http://www.geocraft.com/WVFossils/collision.html HIMAALAJA TIIBETI KILTMAA ~ 10 milj aastat tagasi liitus Hindustani poolsaar Euraasia mandriga. Kahe mandrilise maakoore põrkumisel toimub kurrutumine ja maakoor pakseneb. INDIA-AUSTRAALIA LAAM EURAASIA LAAM Miks ei toimu siin vulkaanipurskeid?

 15. Kordame C A B D 4 2 7 5 6 5 1 8 6 3 Mis tüüpi laamad ja kuidas liiguvad? Mis protsessid ja nähtused kaasnevad? http://geomaps.wr.usgs.gov/parks/pltec/vigilim.html

 16. Eile, täna, homme … Leia mandrid 250 milj a tagasi Teekond tänasesse … Homsesse… Maailm 100 milj aasta pärast? http://www.geocraft.com/WVFossils/PageMill_Images/pangbrk.gif http://mf-racing.co.uk/zd-lithospheric-plates.html

More Related