Atmosf r
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 537 Views
 • Updated On :

ATMOSFÄÄR. REET TUISK HAAPSALU GÜMNAASIUM 2009. ATMOSFÄÄRI TUNNUSED. PIDEV, KATKEMATU MAAD ÜMBRITSEV SFÄÄR (TÄNU MAA KÜLGETÕMBEJÕULE) GAASILINE, HÕRE KESKKOND VÄGA LIIKUV (OLULINE KESKKONNA-REOSTUSE JA –KAITSE SEISUKOHALT) GAASIDE SEGU KIHILINE EHITUS ULATUS u. 1000 KM

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lance


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Atmosf r

ATMOSFÄÄR

REET TUISK

HAAPSALU GÜMNAASIUM 2009


Atmosf ri tunnused
ATMOSFÄÄRI TUNNUSED

 • PIDEV, KATKEMATU MAAD ÜMBRITSEV SFÄÄR (TÄNU MAA KÜLGETÕMBEJÕULE)

 • GAASILINE, HÕRE KESKKOND

 • VÄGA LIIKUV (OLULINE KESKKONNA-REOSTUSE JA –KAITSE SEISUKOHALT)

 • GAASIDE SEGU

 • KIHILINE EHITUS

 • ULATUS u. 1000 KM

 • LEIDUB KÕIGIS MAA SFÄÄRIDES (KIVIMITES, MULLAS, VEESTIKUS, ELUSLOODUSES)


Koostis
KOOSTIS

 • GAASIDE SEGU:

LÄMMASTIK

HAPNIK

ARGOON

SÜSIHAPPEGAAS

TEISED GAASID

OLULISEMAD GAASID ON VEEL: VEEAUR

METAAN

OSOONOsoon
OSOON

 • TRIHAPNIK

 • TEKIB PÄIKESEKIIRGUSE MÕJUL HAPNIKU JA DILÄMMASTIKOKSIIDI REAGEERIMISEL

 • STRATOSFÄÄRIS, 20-50 KM KÕRGUSEL

 • NEELAB UV-KIIRGUST

 • KÕIGUB SESOONSELT

 • OSOONIAUGUD – s.t. OSOONIKIHI HÕRENEMIST


Metaan
METAAN

 • CH4

 • KASVUHOONEGAAS, NEELAB MAA SOOJUSKIIRGUST

 • OSAKAAL SUURENEB:

  1) LAGUNEMISPROTSESSID MÄRGALADEL

  2) JÄÄTMETE LAGUNEMINE PRÜGIMÄGEDEL

  3) LOOMAKASVATUSMAHTUDE KASV

  4) RIISIKASVATUSE LAIENEMINE


Veeaur
VEEAUR

 • AURUMINE ALUSPINNALT

 • ERALDUB ATMOSFÄÄRI VULKAANI-PURSKEL, KUUMAVEEALLIKATEST

 • FOSSIILSETE KÜTUSTE PÕLETAMISEL (SOOJUSELEKTRIJAAMAD, TRANSPORT, METALLURGIA, LUBJA TOOTMINE)

 • TAGAB VEERINGE JA SADEMETE TEKKE

 • ÜHTLUSTAB ÕHUTEMPERATUURI, VÄHENDAB SELLE ERINEVUSI

 • SUURENDAB KASVUHOONEEFEKTIPilvede liigid
PILVEDE LIIGID

KÕRGPILVED

KIUD

KIUDRÜNK

JÄÄTUMISPIIR

KIUDKIHT

KÕRGKIHT

KESKMISED

KÕRGRÜNK

KIHTRÜNK

RÜNK

ÄIKESE

KIHT

KIHTSAJU

MADALAD


Gaaside osakaal
GAASIDE OSAKAAL

ARGOON 0,9%

SÜSIHAPPEGAAS 0,03%

ÜLEJÄÄNUD GAASID

0,04%

HAPNIK 21%

LÄMMASTIK 78%


Atmosf ri ehitus
ATMOSFÄÄRI EHITUS

KIHILINE EHITUSTemperatuuri muutused
TEMPERATUURI MUUTUSED

 • SELGITA Tº-MUUTUST:

 • TROPOSFÄÄRIS

 • b) STRATOSFÄÄRIS

 • c) MESOSFÄÄRIS

 • d) TERMOSFÄÄRIS


Troposf r
TROPOSFÄÄR

 • ENAMUS HAPNIKUST – ELUKESKKOND

 • ENAMUS VEEAURUST – VEERINGE

 • MÕJUTATUD ALUSPINNAST (REOSTUS, ILMASTIKU JA KLIIMA KUJUNEMINE – ÕHUTEMPERATUUR, TUULED, SADEMED)

 • Tº LANGEB 6º KM KOHTA MIKS?

 • SUURIM TIHEDUS – 80% ATMOSFÄÄRI MASSIST (MAA KÜLGETÕMBEJÕUD)

 • PAKSUS POOLUSTEL KUNI 7 KM, EKVAATORIL 18 KM


Stratosf r
STRATOSFÄÄR

 • 20-50 KM KÕRGUSEL

 • OSOON-TRIHAPNIK

 • NEELAB UV-KIIRGUST

 • Tº TÕUSEB MIKS?

 • PROBLEEMIKS ON

 • OSOONIKIHI

 • HÕRENEMINE


Osoonikihi h renemine
OSOONIKIHI HÕRENEMINE

 • OSOONIAUGUD ON SUURIMAD POOLUSTE ÜMBRUSES, KUS OSOONISISALDUS ON VÄIKSEM.

 • OSOONI HÄVITAVAD:

 • FLOORI- JA KLOORIÜHENDID

 • FREOONID

 • NEID EMITEERIVAD:

 • KÜLMKAPID, KÜLMUTUSSEADMED

 • SURUÕHUBALLOONID

 • PLASTPAKENDIDAtmosf r

MILLIST ATMOSFÄÄRIGA SEOTUD KESKKONNAPROBLEEMI ON PILTIDEL KUJUTATUD?

SELGITA LÜHIDALT SELLE SISU.


Atmosf r

SÕNASTA PILTIDELE SOBIV PEALKIRI. KUJUTATUD?

MIKS PÄIKE ON “KURI” JA MAAL ON “VALUS”?

MILLISED ON “HAIGUSE” ILMINGUD?

KUIDAS OLEKS VÕIMALIK MAAD “RAVIDA”?
S sihappegaasi tootmine
SÜSIHAPPEGAASI TOOTMINE LEVIKUT.

SÕNASTA JOONISE PÕHJAL KOLM JÄRELDUST, VÄIDET.

PÕHJENDA.


Atmosf r

SÕNASTA KAARDIL KUJUTATUD SEADUSPÄRASUS. LEVIKUT.

MIS PROTSESS ON SELLISE MUUTUSE PÕHJUSEKS?

NIMETA JA SELGITA KAASNEVAID TAGAJÄRGI.


Atmosf r

SÕNASTA KAARDIL KUJUTATUD SEADUSPÄRASUS. LEVIKUT.

MIS PROTSESS ON SELLISE MUUTUSE PÕHJUSEKS?

NIMETA JA SELGITA KAASNEVAID TAGAJÄRGI.


Atmosf r

SELGITA, MIDA ON KOOMIKSIL SISULISELT KUJUTATUD. LEVIKUT.

MIS ON TAOLISE OLUKORRA PÕHJUSTANUD? NIMETA KONKREETSED TEGURID.


Atmosf r

MIKS JÕULUVANA EI ARMASTA ENAM KORSTNAID? LEVIKUT.

VASTUSES TOO VÄLJA TEGURID JA TAGAJÄRJED.


Atmosf r

MILLIST ATMOSFÄÄRIGA SEOTUD KESKKONNA-PROBLEEMI ON KOOMIKSIL KUJUTATUD?

SELGITA SELLE SISU.

MILLISED ÜHENDID ON SELLE PÕHJUSEKS?

NIMETANÄHTUSED JA TEGEVUSVALDKONNAD, MIS ON IGA KONKREETSE AINE EMISSIOONI PÕHJUSEKS.

MIS ON TAGAJÄRGEDEKS? SELGITA.


Atmosf ri t htsus
ATMOSFÄÄRI TÄHTSUS KOOMIKSIL KUJUTATUD?

 • TAGABELU VÕIMALIKKUSE MAAL – HINGAMINE, PÕLEMINE – HAPNIK, FOTOSÜNTEES

 • ON ELUKESKKOND – LINNUD, PUTUKAD, EOSED

 • TOIMUVAD KLIIMAPROTSESSID JA KUJUNEB ILM – TUULED JA SOOJUSVAHETUS, VEERINGE JA SADEMED

 • TAGAB KESKMISE TEMPERATUURI – LOODUSLIK KASVUHOONEEFEKT VÄHENDAB ÖÖPÄEVASEID TEMPERATUURIKÕIKUMISI – SÜSIHAPPEGAAS

 • KAITSEB MAAD: 1) KOSMILISTE TAEVAKEHADE EEST

  2) UV-KIIRGUSE EEST

 • LÄMMASTIKUVARU – VAJALIK TAIMEKASVUKS

 • VÕIMALIKUD KEEMILISED REAKTSIOONID – OKSÜDEERUMINE


ad