urd delta oost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
URD Delta Oost PowerPoint Presentation
Download Presentation
URD Delta Oost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

URD Delta Oost - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

URD Delta Oost. Prof. Dr. Toine Smits Prof. Dr. Erwin van der Krabben Drs. Edwin van Uum. Perspectief. Alleen natte en groene opgaven?. Perspectief: nat en droog. … èn mobiliteit en het stedelijk gebied. URD Delta Oost. Doel, proces, organisatie Drs. Edwin van Uum. Doelen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'URD Delta Oost' - yoshe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
urd delta oost

URD Delta Oost

Prof. Dr. Toine Smits

Prof. Dr. Erwin van der Krabben

Drs. Edwin van Uum

perspectief

Perspectief

Alleen natte en groene opgaven?

slide3

Perspectief: nat en droog

… èn mobiliteit en het stedelijk gebied

slide4

URD Delta Oost

Doel, proces, organisatie

Drs. Edwin van Uum

doelen
Doelen

Duurzame ontwikkeling èn governance

regio Arnhem Nijmegen:

 • Multi-level governance strategie
 • Effectief besluitvormingsproces
 • Inzet van nieuwe instrumenten
 • Financierbaarheid en nieuwe verdienmodellen
resultaten
Resultaten

Praktijk: praktijkspoor

 • Coalitievorming van publieke en private partijen
 • Effectieve sturingsarrangementen; regie
 • Innovatief investeren; overheid en markt
 • Praktijkexperimenten: ècht doen, uitproberen…

Wetenschap: onderzoeksspoor

 • Governance (sturing & besluitvorming)
 • Financing (verdienmodellen, diensten)
 • GIDS; Interdisciplinair onderzoek
slide8

Het ‘natte’ domein

Het ‘droge’ domein

organisatie
Organisatie
 • ‘Integratietafel’ Governance (‘nat en droog’)
  • Droog: vz. Jaap Modder (Stadsregio Arnhem Nijmegen)
  • Nat: Co Verdaas (Provincie Gelderland)
 • Kerngroep URD Delta Oost
  • incl. co-financiers en WUR (GIDS)
 • Werkteam nat: Radboud/DSMR & NC Advies
  • Toine Smits & Erik Opdam (e.a.)
 • Werkteam droog: Radboud/IMR & Het Noordzuiden
  • Erwin vd Krabben & Edwin van Uum (e.a.)
het natte domein

Het ‘natte’ domein

Ontwikkelingsopgaven water en ruimte

Prof. Dr. Toine Smits

slide13

“Wicked” problems

LowerRhine

IJssel

Nijmegen

Rhine

 • Sand excavation

Waal

Main transport route;

-165.000 ships/y

-150 mil ton cargo/y

Opening Stadswaard

 • Nature, recreation& agriculture
 • “Flood proof” housing
doelen nat
Doelen (nat)
 • Praktisch
  • Faciliteren duurzame ontwikkeling stedelijk gebied in de delta.
  • Framework for Strategic Sustainable Development
   • Uitwerking voor het “Uiterwaardenbeheer” (governance/financing)
   • Uitwerking voor infra Stadsregio Arnhem-Nijmegen” (governance/financing)
 • Wetenschappelijk
  • Governance (aansturing & besluitvorming)
  • Financing (ecosysteem diensten)
  • Mechanismen van co-creatie in DO
  • Interdisciplinair onderzoek
eindresultaat urd oost nat
Eindresultaat URD Oost (nat)
 • 5-jarige pilot met nieuwe beheerseenheid Waalweelde
 • Ontwikkeling en gebruik sturingsinstrument voor exploitatie beheer –en onderhoud (dash board)
 • Wetenschappelijke publicaties in de domeinen van “governance” , “financing” en GIDS
  • ½ proefschrift “Framing & Gaming”,
  • Artikelen; “Decentralised energy landscapes Netherlands-Germany”; “Co-creating sustainable development”;GIDS
innovaties nat
Innovaties (nat)
 • Nieuwe aansturing van het rivier/uiterwaarden beheer
  • Gebaseerd op kosten én baten (nieuw exploitatie model)
  • Betere balans tussen natuur & veiligheid
 • Gebruik van ecosysteem diensten om beheer en onderhoud kosten rivier beheer te verminderen.
  • Biomassa (zuiveringslib, snoeihout, maaisel)
  • Ecotoerisme
  • Visvriendelijke hydropower
 • Daarnaast; samenwerking droog & natwetenschappelijk & praktisch
partners nat
Partners (nat)
 • Stuurgroep WaalWeelde
  • Provincie Gelderland
  • ELI
  • I&M
  • SBB
  • DLG
  • 15 gemeenten (Lobith-Gorinchem)
  • Spiegelgroep (burger initiatief)
planning urd oost nat
Planning URD Oost (nat)
 • 2010 gestart met WaalWeelde Duurzaam traject
  • Framework for sustainable development; leerervaring met “communities of ownership”
 • September - December 2011
  • Werkconferentie Uiterwaardenbeheer (Framing & Gaming)
  • Gesprekken met volksvertegenwoordigers
  • Oprichting Taakgroep Uiterwaardenbeheer
  • Desk study aanwending biomassa voor “groen gas”
planning urd oost nat1
Planning URD Oost (nat)
 • 2012 (1e semester)
  • Data verzameling voor “dash board” en “serious gaming” t.b.v. nieuwe beheerseenheid uiterwaarden.
  • Eerste publicatie(s) “Framing & gaming”; “Co-creation”
  • Bestuurlijke verkenning haalbaarheid “Beheerseenheid uiterwaarden”)
 • 2012 (2e semester)
  • Bouwen “serious game”
 • 2012
  • Testen nieuw governance & financieringsmodel.
  • Bijsturen
planning urd oost nat2
Planning URD Oost (nat)
 • 2013 (1e semester)
  • Twee-daagse “URD Delta Oost” werkconferentie in de stadsregio
  • Voorbereiding overeenkomst pilot “uiterwaardenbeheer”
 • 2013 (2e semester)
  • Ondertekening overeenkomst pilot “uiterwaardenbeheer”
  • Publicaties governance & financing, besluitvorming (“Framing & Gaming”), Decentralised Energy Landscapes; Framework for Sustainable Development
  • Accountants controle URD Delta oost
slide21

Het ‘droge’ domein

Bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling

Prof. Dr. Erwin van der Krabben

eindresultaat urd oost droog
Eindresultaat URD Oost (droog)
 • Vernieuwende governance en verdienmodellen voor duurzame mobiliteits- en gebiedsinvesteringen
 • Praktijkexperimenten, met concrete vervolgstappen in besluitvorming en investeringen
 • Wetenschappelijke publicaties in de domeinen van “governance” , “financing” en System Dynamics / serious gaming
ontwikkelingsopgaven droog
Ontwikkelingsopgaven (droog)
 • Knooppunten: herontwikkeling stationsgebieden
 • Beheer en exploitatie openbaar vervoer
 • Multi-level governance vraagstukken: afstemming overheidstaken integrale gebiedsontwikkeling
innovaties 1 uitvoerbaarheid transit oriented development
Innovaties (1): uitvoerbaarheid ‘transit oriented development’
 • Stedelijke herverkaveling
 • Tax Increment Financing
 • Nieuwe private partijen in gebiedsontwikkeling
 • Gebiedsontwikkelingsfondsen
 • Erfpacht
innovaties 2 beheer en exploitatie openbaar vervoer
Innovaties (2): Beheer en exploitatie openbaar vervoer
 • Publieke taken en bevoegdheden beheer en exploitatie overhevelen naar private partijen
 • Private financiering mobiliteitsprojecten
innovaties 3 integrale gebiedsontwikkeling
Innovaties (3): Integrale gebiedsontwikkeling
 • Afstemming / overhevelen taken publiek naar publiek c.q. publiek naar privaat
 • Herstructureringsfonds
 • Regionaal / provinciaal grondbedrijf
partners droog
Partners (droog)
 • Stadsregio Arnhem Nijmegen
 • Gemeenten, Bestuurlijke Regiegroep Knooppunten
 • NS
 • Prorail
 • RWS
 • Regionale vervoerders (Hermes, Syntus,…)
 • Ontwikkelaars en beleggers (TCN, KWP,…)
 • Grote bedrijven (Akzo, Tennet, Kema, Philips,…)
 • Instellingen (HAN, ROC, Radboud,…)
planning urd oost droog
Planning URD Oost (droog)

Globale planning:

 • Selectie projecten in nauwe afstemming met Stadsregio (oktober 2011–februari 2012)
 • Coalitievorming partijen overheid, vervoerders, markt, bedrijven (oktober 2011-januari 2012)
 • Feitelijke start onderzoek: 1 januari 2012
planning urd oost droog1
Planning URD Oost (droog)

Globale planning:

 • 2012:
  • Aanpak concrete praktijkcases per CoP
  • Van coalitievorming naar concreet PPS-arrangement
  • Onderzoek; serious gaming; externe communicatie
 • 2013:
  • Intentieverklaring/SOK samenwerking praktijkexperiment
  • Werkconferentie in de regio
  • Artikelen, symposium; externe communicatie
slide38

Climate mitigation measures (Nijmegen);

Biogas production

Biogas production from the sludge of communal sewage treatment plants & vegetation maintenance

slide39

Nijmegen “embraces” the river….

Costs: 330mill. Euro

River boulevard

City center (future)

River boulevard

City center (present)

slide40

Integrated

Overview sustainability principles, visions, frameworks and tools over the last 50 years

Visionary

Actionable

Selective

slide41

Co-creation;

investing in the interface “bottom-up” and “top-down”

European

National

Regional administration

Development group

Community facilitators

slide42

4 sustainability principles

Conditions to open the route towards sustainable development..

In a sustainable society, policies and economies are geared towards a systematically decrease of...

C1 ...concentrations of substances extracted from the Earth’s crust,

C2 ...production of persistent compounds ,

C3...degradation of the ecosystem,

and, in that society...

C4...people are not subject to conditions that systematically undermine their capacity to meet their needs.

a b c d steps

Awareness

Creative Solutions

Decide on Priorities

Baseline

A,B,C,D, approach..

A,B,C,D steps

Future

Present

-Is it in the right direction?

-Is it a flexible platform?

-Is it a good return on investment?