KULTŪRŲ MUGĖ - PowerPoint PPT Presentation

yorick
kult r mug n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KULTŪRŲ MUGĖ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KULTŪRŲ MUGĖ

play fullscreen
1 / 67
Download Presentation
Presentation Description
131 Views
Download Presentation

KULTŪRŲ MUGĖ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KULTŪRŲ MUGĖ II klasių turnyras

 2. Tuo ir didingas mūsų laikas, kad iš ilgaamžės žmonijos kultūros pasiima visa, kas vertingiausia. Tų amžių migloje žėrinčių vertybių jis nelaidoja po dulkėta užmaršties skraiste. K.Paustovskis

 3. Šviesuolio protas, galima sakyti, susideda iš visų praėjusių amžių protų. B. De Fontelis

 4. Išmintingas žmogus visuomet turi rinktis didžių žmonių išbandytus kelius ir siekti pačiais įžymiaisiais, tad jeigu jis ir nepasieks jų didybės, tai bent jį bus palietęs šioks toks jos atspindys. N. Makiavelis

 5. Vertinimo komisija • Genovaitė Straukienė - geografijos mokytoja • Lina Bardzilauskienė - IT mokytoja • Teodora Komarienė - lietuvių kalbos mokytoja • Irina Gomienė - bibliotekos vedėja • Robertas Riepšas - gimnazijos mokinių parlamento prezidentas


 6. KLASIŲ KOMANDŲ PRISISTATYMAI

 7. 1 RUNGTIS • KAPITONŲ MŪŠIS • „SKĘSTANČIO LAIVO“ KOMANDOS GELBĖJIMOSI UŽDUOTIS

 8. 2 RUNGTIS DALYKINIAI KLAUSIMAI

 9. Lietuvių kalba I Anglų kalba I Biologija I Chemija I Geografija I Istorija I Muzika I Lietuvių kalba II Anglų kalba II Biologija II Chemija II Geografija II Istorija II Muzika II TURINYS

 10. LIETUVIŲ KALBA I

 11. Išvardinkite bent 5 jums žinomus Europos šalių rašytojus.

 12. ATSAKYMAS Gėtė, Andersenas, Lindgren, Kamiu, Bergess, Balzakas, Servantesas.

 13. LIETUVIŲ KALBA II

 14. Kokioje šalyje gyveno mylimiausias vaikų pasakų rašytojas H.K.Andersenas? Išvardinkite 3 žinomiausius jo kūrinius.

 15. ATSAKYMAS • Danija • Hansas Kristijanas Andersenas (Hans Christian Andersen)- garsiausias danų rašytojas. Visas pasaulis žino jo sukurtas pasakas apie bjaurųjį ančiuką, princesę ir žirnį, Mažąją undinėlę. • Dar jis parašė penkis romanus: T, Tik muzikantas, Dvi baronienės, Būti ar nebūti ir Laimingasis Peras. Jie buvo išversti į daugelį kalbų.  Kelionių knyga Poeto turgus.

 16. LIETUVIŲ KALBA

 17. Nustatykite tautosakos žanrą pagal apibrėžimą: „Tai savotiška meninė Lietuvos geografija ir istorija, senosios lietuvių atminties ir išmonės lydinys“.

 18. ATSAKYMAS Padavimas

 19. ANGLŲ KALBA I

 20. The national flower of Lithuania is the Ruth; • The national flower of Scotland is the Thistle; • The national flower of Wales is the Daffodil; • The national flower of Northern Ireland is the shamrock, a three-leaved plant similar to clover.

 21. What is the national plant of England?

 22. The right answer: • It’s a rose. The national flower of England is the rose. The flower has been adopted as England’s emblem since the time of the Wars of the Roses - civil wars (1455-1485) between the royal house of Lancaster (whose emblem was a red rose) and the royal house of York (whose emblem was a white rose).

 23. ANGLŲ KALBA II

 24. What is it? • It became popular in the 1860's when railways began to bring fresh food straight from the east coast to the our cities over night; • Is’s covered with salt and malt vinegar and, using your fingers, eaten straight out of the newspaper which they were wrapped in; • Now-a-days small wooden forks are provided and it is wrapped in more hygienic paper; • It’s the classic English take-away food and the traditional national food of England.

 25. The right answer: It’s fish and chips

 26. BIOLOGIJA I

 27. KURIOS ŽMOGAUS LĄSTELĖS NETURI BRANDUOLIO?

 28. ERITROCITAI ATSAKYMAS

 29. BIOLOGIJA II

 30. KAIP VADINASI ŠIE, PATYS MAŽIAUSI, LIETUVOJE AUGANTYS ŽIEDINIAI AUGALAI?

 31. ATSAKYMAS: PLŪDENOS

 32. BIOLOGIJA III

 33. ŽUVIS “GIMĖ“ SARGASŲ JŪROJE.JOS KŪNAS SKAIDRUS.TREJUS METUSGYVENO VANDENYNO GELMĖSE. TŪKSTANČIUS KILOMERTRŲ NUPLAUKĖIKI UPĖS IR JOJE TAPO PANAŠI Į GYVATĘ.VĖL LEIDOSI Į KELIONĘ Į SARGASŲJŪRĄ. APIE KOKIĄ ŽUVĮ KALBAMA ?

 34. UŽDUOTYJE KALBAMA APIE UPINĮ UNGURĮ ATSAKYMAS

 35. CHEMIJA I

 36. Gamtinė medžiaga, kuri šiandien jau naudojama gydymui, kosmetologijoje ir iš kurios yra gaminamos vazos, puodeliai, o chemijoje tai tiesiog matavimo vienetas, kuriuo matuojamas medžiagos kiekis. Kas tai?

 37. ATSAKYMAS Molisn –  molis (medžiagos kiekis) mol  n = N : NA n = m : M n = m : M n = N : NA

 38. CHEMIJA II

 39. Tai vienas seniausiai vartojamų metalų. Iš archeologinių radinių mokslininkai nustatė, kad pirmiausia žmogus savo reikmėms pritaikė šio metalo lydinius - bronzą ir žalvarį. Koks tai metalas?

 40. VARIS ATSAKYMAS

 41. CHEMIJA

 42. Tikriausiai esate pastebėję, kad auksinių ir paauksuotų daiktų paviršius nuolatblizga, jis neapsitraukia jokia oksido plėvele ir yra atsparus atmosferos poveikiui. Taigi paaiškinkite, kodėl ,, Auksas ir pelenuose žiba”.

 43. ATSAKYMAS Todėl, kad jis yra chemiškai neaktyvus.Auksas yra dar pasyvesnis už varį ir sidabrą ir jis su niekuo nereaguoja.

 44. GEOGRAFIJA I

 45. Kaip vadinasi šis statinys ir kur jis yra?

 46. ATSAKYMAS • Atomiumas, • Belgijos sostinėje Briuselyje. 103 m aukščio metalo molekulės kopija, buvo atidaryta Tarptautinės parodos „Expo 58“ ir simbolizavo technikos progresą. Šis statinys 165 milijardų kartų didesnis nei jo prototipas. Šiuo metu „Atomiumo“ sferose rengiamos laikinos parodos, o aukščiausiai esančiame „atome“ yra sumontuota stebėjimo aikštelė.

 47. GEOGRAFIJA II

 48. Koks pasaulio miestas vadinamas “prarastuoju miestu”? Kur jis yra?

 49. ATSAKYMAS Maču Pikču „prarastasis inkų miestas“, PERU

 50. ISTORIJA I