yjemy w wiecie fikcji dotycz cej poj cia kim s nasze dzieci
Download
Skip this Video
Download Presentation
Żyjemy w świecie fikcji dotyczącej pojęcia, kim są nasze dzieci…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Żyjemy w świecie fikcji dotyczącej pojęcia, kim są nasze dzieci… - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Żyjemy w świecie fikcji dotyczącej pojęcia, kim są nasze dzieci…. niebezpieczne treści pornografia, przemoc, szkodliwa informacja, faszyzm, zła propaganda przestępczość Internetowa kradzieże, piractwo, hacking groźne kontakty przygodne kontakty z nieznajomymi, pedofilia, nękanie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Żyjemy w świecie fikcji dotyczącej pojęcia, kim są nasze dzieci…' - yon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
niebezpieczne treści

pornografia, przemoc, szkodliwa informacja, faszyzm, zła propaganda

przestępczość Internetowa

kradzieże, piractwo, hacking

groźne kontakty

przygodne kontakty z nieznajomymi, pedofilia, nękanie

niebezpieczne pliki

wirusy i trojany, szkodliwe gry i programy

anonimowość

rozluźnienie obyczajów, agresja słowna

uzależnienia

destrukcyjny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne

zdobywanie wiedzy

rozwijanie zainteresowań

łatwy dostęp do informacji

komunikacja ze znajomymi na całym świecie

nawiązywanie wartościowych kontaktów

źródło rozrywki

Ciemne

i jasne

strony Internetu

slide3
Uzależnienie od Interneturozpoznaje się wówczas, kiedy można stwierdzić co najmniej trzy z poniższych objawów:
 • silna potrzeba lub przymus korzystania z Internetu
 • brak kontroli nad powstrzymywaniem się od przebywania w Internecie oraz nad ilością czasu spędzonego w sieci
 • przy próbach ograniczenia dostępu do sieci poczucie niepokoju, rozdrażnienia; ustępowanie tych stanów z chwilą powrotu do komputera
 • spędzanie coraz większej ilości czasu w Internecie w celu uzyskania zadowolenia czy dobrego samopoczucia
 • postępujące zaniedbywanie alternatywnych zainteresowań i źródeł przyjemności
 • korzystanie z Internetu pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psychicznych i społecznych).
ankieta
ANKIETA
 • 1. Czy odczuwasz potrzebę coraz dłuższego korzystania z Internetu?
 • 2. Czy podejmowałeś nieudane próby ograniczenia czasu przeznaczanego

na Internet?

 • 3. Czy podczas tych prób odczuwałeś lęk lub niepokój?
 • 4. Czy używasz Internetu, aby uciec od złego nastroju, kłopotów i stresów?
 • 5. Czy postanawiałeś (obiecywałeś sobie) i nie dotrzymywałeś tego później,

iż ograniczysz ilość czasu przeznaczonego na Internet?

 • 6. Czy rodzina, znajomi lub koledzy uważają, że zbyt angażujesz się w

Internet?

 • 7. Czy zrobiłbyś coś złego, aby móc korzystać z Internetu?
 • 8. Czy przez Internet pogarsza się poziom realizacji twoich obowiązków

szkolnych, rodzinnych i towarzyskich?

 • 9. Czy wykorzystujesz innych, aby zdobyć czas i środki na korzystanie z

Internetu?

Osoby, które odpowiadają twierdząco na 5 z powyżej przedstawionych

pytań uważane są za zagrożone uzależnieniem;

te, które dają większą ilość takich odpowiedzi - za uzależnionych.

w naszej szkole
W naszej szkole…
 • 48% młodzieży spędza przy komputerze ponad 30 godzin tygodniowo
 • 10% przekracza ilość 45 godzin, oraz wykazuje inne objawy uzależnienia
 • 40% przyznaje, że zaniedbuje swoje obowiązki szkolne, rodzinne i towarzyskie z powodu Internetu
 • 67% dostrzega zagrożenia związane z korzystaniem z sieci
 • 62% twierdzi, że rodzice nie interesują się tym, co robią przy komputerze
statystyka
Statystyka…

Średni tygodniowy czas spędzany w Internecie

Źrodło: Gemius SA Dzieci aktywne onlineMegapanel PBI/Gemiusczerwiec 2007

fazy uzale nienia od internetu
Fazy uzależnienia od Internetu
 • I. Poznawanie i racjonalne korzystanie z Internetu.

Internauta okazjonalnie loguje się do Sieci. Internet budzi u niego zainteresowanie, służy zdobywaniu potrzebnych informacji, jest formą rozrywki.

 • II. Uzależnienie - internauta odczuwa potrzebę korzystania z Sieci coraz częściej i przez coraz dłuższy okres.

Codziennie na kilka godzin loguje się do Internetu. Traci inne zainteresowania. W czasie, gdy nie może korzystać z sieci, odczuwa przygnębienie i lęk. Ciągle myśli o Internecie, ma związane z nim sny.

 • III. Destrukcja - internauta ogranicza, zaniedbuje lub całkowicie rezygnuje z ważnych czynności życiowych

na rzecz wielogodzinnego, czasem nieprzerwanego korzystania z Internetu, mimo, iż zdaje sobie sprawę z narastania trudności życiowych, problemów psychicznych oraz fizycznych. Ogranicza czas przeznaczony na sen, odżywianie, naukę, obowiązki rodzinne, sport, kontakty towarzyskie, itd.

slide8
Uzależnienie od Internetu nie jest zespołem jednorodnym. Manifestuje siępod postacią różnych zespołów zachowań, które można pogrupować w kilkapodstawowych form mogących u uzależnionego występować łącznie. Wynika to z faktu, że w praktyce nie uzależniamy się od Internetu, lecz od treści dzięki niemu zdobywanych.

Do najbardziej uzależniających

w Internecie należą:

 • Rozmowy sieciowe (komunikatory, chaty, fora)
 • Gry sieciowe
 • Kreowanie swojego wizerunku (second life)
 • Kopiowanie filmów i muzyki
 • Handel internetowy
 • Internetowa pornografia
zagro enia psychiczne
Zagrożenia psychiczne
 • Silne obciążenie emocjonalne
 • Destrukcja osobowości
 • Otępienie psychiczne
 • Zaburzenia relacji z ludźmi
 • Utrwalenie egocentryzmu
 • Wzrost rozdrażnienia i agresji
 • Oderwanie od rzeczywistości
zagro enia spo eczne
Zagrożenia społeczne
 • Anonimowość
 • Zubożenie kontaktów społecznych
 • Zanik więzi rodzinnych
 • Zanik szacunku do norm społecznych i tradycji
zagro enia moralne
odczłowieczenie relacji między ludźmi

internetowa pornografia

dewiacje seksualne

działalność sekt

87% dzieci podaje obcym swój adres e-mail

64% dzieci podaje obcym swój numer telefonu

42% dzieci podaje obcym adres zamieszkania

44% dzieci przesyła obcym swoje zdjęcie

25% dzieci spotyka się z obcymi "poznanymi" w Internecie

Zagrożenia moralne
zagro enia intelektualne
Zagrożenia intelektualne
 • Zanik samodzielnego myślenia i działania
 • Zaniedbanie własnego rozwoju, zainteresowań, aspiracji
 • Zarzucenie ogromem informacji (często wątpliwej wartości)
 • Niepowodzenia szkolne

Nie sądziłem, że na świecie jest aż tylu idiotów, póki nie zobaczyłem Internetu

(S. Lem)

lepiej zapobiega czyli budowanie bariery wewn trz
Lepiej zapobiegać…czyli budowanie bariery wewnątrz

Dziecko szuka w Internecie tego, czego mu brakuje w domu…

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Rozwijanie własnych zainteresowań
 • Szacunek do norm społecznych i tradycji
 • Praktyki religijne
 • Kontakt z pozytywnymi grupami rówieśników
 • Brak akceptacji otoczenia dla zachowań niepożądanych
 • Uświadamianie skutków
za p no czyli terapia
Za późno???czyli terapia

Kluczem do sukcesu jest odpowiedź na pytanie „dlaczego?”

 • Dostęp do Internetu jedynie pod kontrolą dorosłych
 • Szczegółowy regulamin korzystania z komputera (przygotowany wspólnie!)
 • Uczenie kontrolowania czasu (spędzonego nie tylko w sieci!) i racjonalnego jego wykorzystania. Żelazną regułą powinna stać się godzina udania się na spoczynek.
 • Organizowanie zajęć alternatywnych (teatr, kino, książka, sport, wycieczki, spotkania z przyjaciółmi)

Uzależnienie jako choroba trwa do końca życia…

slide17
Dobre rady dla rodziców
 • Niech komputer stoi we wspólnym miejscu.
 • Nie karz dziecka za błędy, o których Ci mówi.
 • Rozmawiaj z dzieckiem.
 • Nie bój się przyznać do niewiedzy.
 • Baw się siecią, poznawaj ją.
 • Surfuj po sieci ze swoim dzieckiem.
 • Pokazuj dziecku wartościowe miejsca.
 • Ustal z dzieckiem zasady korzystania z internetu i egzekwuj je.
 • Porozumiewaj się z rodzicami kolegów i koleżanek dziecka.
 • Ucz dziecko zasad bezpieczeństwa, nie strasz jednak zagrożeniami.
 • Wychowuj do sieci.
 • Wspomagaj się programami filtrującymi

Nie trzeba być informatykiem, aby chronić swoje dziecko!

gdzie szuka pomocy
Gdzie szukać pomocy
 • Strony, na które warto zajrzeć:
  • http://www.kidprotect.pl/ - najstarsza w Polsce organizacja zajmującą się bezpieczeństwem dzieci w internecie, zwalczeniem pornografii dziecięcej i pedofilii w sieci oraz pomocą dorosłym ofiarom molestowania seksualnego w dzieciństwie.
  • http://www.saferinternet.pl/ strona programu Komisji Europejskiej Safer Internet Plus, promującego idee bezpiecznego Internetu dla najmłodszych.
  • http://www.dzieckowsieci.pl – zasady korzystania z sieci, porady dla rodziców, sposoby interwencji.
  • http://www.dyzurnet.pl/ - Hotline utworzona przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, gdzie można zgłosić pornografię dziecięcą lub inne nielegalne treści, takie jak rasizm czy ksenofobia.
  • http://helpline.org.pl - porady na temat zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, a także informacje  o sposobach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
  • http://bezpiecznyinternet.org – wiele wartościowych publikacji, artykułów, porad.
 • Specjaliści:
  • dr Andrzej Augustynek – dramatyczne przypadki uzależnień od Internetu i nowy model terapii. [email protected]
  • Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym „Formacja” ul. Różana 3; tel.: (012)267-33-06
  • „MONAR” Punkt Konsultacyjny ul. Św.Katarzyny 3; tel. (012)656-43-45, 430-59-64, 430-61-35
  • Centrum Wiedzy o Sektach i Ruchach Religijnych O.Dominikanie ul.Dominikańska 3 pok.24 tel.:(012)423-16-13
  • Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3 (dawniej: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii) ul. Parkowa 12 tel.:(012) 656-09-94
  • Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień i Współuzależnień ul. Wielicka 73, tel.:(012)425-57-84, 425-57-47

Prezentację przygotowano na podstawie materiałów konferencji „Cyberuzależnienia” NZS AP w Krakowie

ad