b d lep iej przygotowany n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bądź LEP-iej przygotowany PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bądź LEP-iej przygotowany

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 118

Bądź LEP-iej przygotowany - PowerPoint PPT Presentation


  • 598 Views
  • Uploaded on

Bądź LEP-iej przygotowany. Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Wrzesień 2010. PEDIATRIA. Pytanie nr 1. Najlepsza profilaktyka zakażeń u dzieci to szczepienia ochronne, z wyjątkiem szczepienia przeciwko:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bądź LEP-iej przygotowany' - carolena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b d lep iej przygotowany

Bądź LEP-iej przygotowany

Komisja ds. Młodych Lekarzy

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

i

Rada Uczelniana

Samorządu Studenckiego

Wrzesień 2010

pytanie nr 1
Pytanie nr 1

Najlepsza profilaktyka zakażeń u dzieci to szczepienia ochronne, z wyjątkiem

szczepienia przeciwko:

A. ospie wietrznej.

B. różyczce.

C. odrze.

D. cytomegalii.

E. śwince.

pytanie nr 2
Pytanie nr 2

Następujące stwierdzenia na temat choroby von Willebranda (vWD) są

prawdziwe, z wyjątkiem:

A. dziedziczenie jest zwykle autosomalnie dominujące.

B. występują krwawienia z nosa.

C. charakterystyczne są przedłużające się i bardzo obfite krwawienia miesięczne.

D. często pacjenci mają wylewy i wybroczyny na skórze.

E. leczenie ciężkiej postaci polega na podawaniu adiuretyny i koncentratów czynnika VIII.

pytanie nr 3
Pytanie nr 3

W przypadku splenektomii u dzieci ze sferocytozą wrodzoną lub małopłytkowością przewlekłą konieczne jest zalecenie szczepień profilaktycznych przeciwko następującym zakażeniom, z wyjątkiem zakażenia wywołanego przez:

A. Streptococcuspneumoniae.

B. Haemophilusinfluanzae.

C. prątek gruźlicy.

D. Neiserriameningitidis.

E. wirusa zapalenia wątroby typu

pytanie nr 4
Pytanie nr 4

U 9-miesięcznego niemowlęcia z ostrą białaczką limfoblastyczną stwierdzono zapalenie płuc. W jamie ustnej obserwowano pienistą wydzielinę, a obraz radiologiczny płuc charakteryzował się występowaniem rozsianych obustronnych nacieków w okolicach przywnękowych (obraz tak zwanej „mlecznej szyby”). Najbardziej prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym jest:

A. Staphylococcusaureus.

B. Streptococcuspneumoniae.

C. Pneumocystisjiroveci (dawniej Pneumocystiscarini).

D. Mycoplasmapneumoniae.

E. wirus RS.

pytanie nr 5
Pytanie nr 5

Badanie bronchoskopowe z pobraniem popłuczyn oskrzelikowo –

pęcherzykowych (BAL) nie jest użyteczne w diagnostyce:

A. zespołów aspiracyjnych.

B. hemosyderozy płucnej.

C. podejrzenia infekcji oportunistycznej.

D. choroby nowotworowej.

E. podejrzenia ciała obcego.

pytanie nr 6
Pytanie nr 6

Śródmiąższowe choroby płuc mogą być wywołane przez:

1) wirus cytomegalii (CMV); 2) wirus Ebsteina – Barra (EBV);

3) Mycoplasmapneumoniae; 4) Chlamydiatrachomatis;

5) Legionella.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3.

B. 1,3,4.

C. 1,2,4.

D. 1,2,3,4.

E. wszystkie wymienione.

pytanie nr 7
Pytanie nr 7

Do bakterii atypowych mogących wywoływać zapalenie płuc należą:

1) Mycoplasmapneumoniae; 2) Legionellapneumophila;

3) Klebsiellapneumoniae; 4) Staphylococcusaureus;

5) Haemophilusinfluenzae.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. 1,2,3.

C. 1,3.

D. 1,3,5.

E. wszystkie wymienione.

pytanie nr 8
Pytanie nr 8

Dla rozpoznania ostrej białaczki limfoblastycznej celem prawidłowego zakwalifikowania dziecka do odpowiedniej grupy ryzyka konieczne jest wykonanie następujących działań, z wyjątkiem:

A. biopsji szpiku.

B. badania cytogenetycznego szpiku. przepływowym z oceną typu białaczki.

C. biopsji węzła chłonnego.

D. badań immunologicznych w cytometrze.

E. badań molekularnych szpiku.

pytanie nr 9
Pytanie nr 9

Czynnikami złej prognozy (wpływającymi na wybór leczenia, rokowanie) u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną są następujące, z wyjątkiem:

A. wieku między 1 a 6 rokiem życia.

B. obecności genu bcr/abl.

C. leukocytozy powyżej 20x103/ml.

D. powyżej 5% blastów w szpiku kostnym w 33 dobie leczenia.

E. złej odpowiedzi na sterydy (powyżej 1000 blastów we krwi obwodowej w 8 dobie leczenia).

pytanie nr 10
Pytanie nr 10

Niebolesne powiększenie jądra u kilkuletniego chłopca najczęściej wskazuje na:

A. stan zapalny.

B. proces rozrostowy.

C. uraz.

D. wodniak.

E. żadną z wymienionych.

pytanie nr 11
Pytanie nr 11

Pneumocystozowe zapalenie płuc występujące u dzieci z niewydolnym układem immunologicznym rozpoznaje się na podstawie charakterystycznych danych z wywiadu i:

A. wyniku badania przedmiotowego.

B. wyniku badania radiologicznego płuc.

C. wyniku badania bakteriologicznego plwociny. zapalenia.

D. wyniku badania PCR.

E. podwyższonych wskaźników

pytanie nr 12
Pytanie nr 12

Rozpoznanie odpływu pęcherzowo-moczowodowego opiera się głównie na:

A. USG układu moczowego.

B. rtg przeglądowym A-P jamy brzusznej.

C. urografii.

D. cystografii mikcyjnej.

E. renoscyntygrafii.

pytanie nr 13
Pytanie nr 13

Leczenie niefarmakologiczne stosuje się w przypadku dzieci z nadciśnieniem tętniczym granicznym lub łagodnym bez zmian narządowych i czynników ryzyka naczyniowo-sercowego. Obejmuje następujące, z wyjątkiem:

A. zwiększenia aktywności fizycznej (bez wysiłku izometrycznego).

B. ograniczenia podaży soli < 5 g NaCl na dobę.

C. diety ze zredukowaną zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych.

D. utrzymania prawidłowej masy ciała (redukcja nadwagi masy ciała).

E. diety z ograniczoną zawartością białka.

pytanie nr 14
Pytanie nr 14

W trakcie badania okresowego u 5-letniego chłopca osłuchiwaniem stwierdzono w prawym polu podobojczykowym szmer ciągły, ustępujący po zmianie pozycji z siedzącej na leżącą, lub przy pochyleniu głowy do przodu. Obecność takiego szmeru jest charakterystyczna dla:

A. zapalenia systemowo-płucnego.

B. szmeru buczenia żylnego.

C. przetoki tętnic wieńcowych.

D. przetrwałego przewodu tętniczego.

E. zwężenia zastawkowego aorty.

pytanie nr 15
Pytanie nr 15

Które z poniższych określeń dotyczących drgawek gorączkowych jest fałszywe?

A. mogą występować kilka razy podczas tej samej choroby przebiegającej z gorączką.

B. najczęściej przebiegają jako drgawki uogólnione, kloniczno-toniczne.

C. często towarzyszą gorączce trzydniowej.

D. jeżeli mają charakter ogniskowy i trwają > 15 minut są określone jako drgawki złożone.

E. wykazują podłoże dziedziczne.

pytanie nr 16
Pytanie nr 16

Mechanizmy patogenetyczne w niewydolności krążenia to:

1) spadek frakcji wyrzutowej serca;

2) zmniejszenie pojemności minutowej;

3) obniżenie przepływu nerkowego;

4) zmniejszenie wydzielania aldosteronu;

5) zmniejszenie wydzielania angiotensyny II.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3,4.

B. 1,2,3,5.

C. wszystkie wymienione.

D. 1,2,3.

E. 1,2.

pytanie nr 17
Pytanie nr 17

Kiedy w przypadku drgawek towarzyszących gorączce należy wykonać nakłucie lędźwiowe?

A. u dzieci w wieku < 18 miesięcy.

B. u dzieci otrzymujących przed wystąpieniem drgawek antybiotyk.

C. u dziecka w każdym wieku, jeżeli występuje dodatni objaw Brudzińskiego.

D. wszystkich powyższych.

E. żadnym z powyższych, ponieważ drgawki gorączkowe nie są związane z neuroinfekcją.

pytanie nr 18
Pytanie nr 18

Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące stosowania acyklowiru w leczeniu półpaśca:

A. nie jest rekomendowany.

B. zalecany jest tylko dla kobiet w ciąży.

C. jest zalecany dla noworodków chorujących na półpasiec.

D. stosuje się go tylko u osób z zaburzeniami odporności.

E. stosuje się 50% dawki zalecanej dla zakażenia wirusem opryszczki.

pytanie nr 19
Pytanie nr 19

U 6-letniego dziecka rozpoznano ostre zapalenie ucha środkowego. Posiew treści ropnej uzyskanej w czasie paracentezy wykazał obecność Haemophilus

influenzae. Wybierz antybiotyk, który należy zastosować w opisanej sytuacji klinicznej:

A. penicylina fenoksymetylowa.

B. roksytromycyna.

C. doxycyklina.

D. cefuroksym.

E. erytromycyna.

pytanie nr 20
Pytanie nr 20

Które z niżej podanych twierdzeń dotyczących zakażenia wirusem B zapalenia wątroby u dzieci jest nieprawdziwe?

A. do zakażenia wewnątrzmacicznego dochodzi wyjątkowo rzadko.

B. zakażenie nie występuje u dzieci prawidłowo zaszczepionych przeciwko wzw B.

C. ostre zapalenie wątroby u dzieci zakażonych w okresie niemowlęcym często przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo.

D. najczęstszą postacią u dzieci jest przewlekłe zapalenie wątroby.

E. może prowadzić do przewlekłego kłębkowego zapalenia nerek.

pytanie nr 21
Pytanie nr 21

W przebiegu guza Wilmsa (nephroblastoma) mogą wystąpić poniżej wymienione objawy:

A. powiększenie się obwodu brzucha.

B. bóle brzucha.

C. krwiomocz lub krwinkomocz.

D. podwyższone ciśnienie krwi.

E. wszystkie wymienione.

pytanie nr 22
Pytanie nr 22

W leczeniu hipertrójglicerydemii znajdują zastosowanie:

1) dieta z ograniczeniem podaży węglowodanów;

2) dieta z ograniczeniem podaży kalorii;

3) fibraty;

4) statyny;

5) tiazydy.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. wszystkie wymienione.

B. 1,2,4.

C. 1,2,3,4.

D. 2,4.

E. 3,5.

pytanie nr 23
Pytanie nr 23

Oznaczenie parametrów gospodarki lipidowej znajduje uzasadnienie

w monitorowaniu przebiegu leczenia następującymi lekami:

1) beta-blokery;

2) estrogeny stosowane doustnie

3) fibraty;

4) glikokortykosteroidy;

5) statyny.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. wszystkie wymienione. B. 1,2,4.

C. 1,3,5. D. 3,4,5.

E. żadna z wymienionych.

pytanie nr 24
Pytanie nr 24

Wśród objawów ubocznych obserwowanych w trakcie leczenia kortykosteroidami wymienia się osteoporozę, psychozy, działanie diabetogenne, dlatego leczenie substytucyjne w przewlekłej niewydolności kory nadnerczy powinno trwać co najwyżej 11 roku.

A. obydwa zdania są fałszywe.

B. obydwa zdania są prawdziwe i jest między nimi związek przyczynowy.

C. obydwa zdania są prawdziwe, lecz brak między nimi związku przyczynowego.

D. pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe.

E. pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe.

pytanie nr 25
Pytanie nr 25

Gorączka reumatyczna rozwija się na podłożu:

1) uogólnionego zapalenia tkanki łącznej;

2) uogólnionego odczynu układu mezenchymalnego;

3) uogólnionego zapalenia naczyń;

4) zaburzeń immunologicznych;

5) autoimmunizacji ustroju (zjawisko molekularnej mimikry).

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,4,5.

B. 2,3,4,5.

C. 3,4,5.

D. tylko 5.

E. wszystkie wymienione.

pytanie nr 26
Pytanie nr 26

Do obrazu klinicznego niedoczynności tarczycy w wieku noworodkowym należy:

1) duży rozlany brzuch, przepuklina pępkowa;

2) niechęć do ssania, krztuszenie się w czasie karmienia;

3) przedłużająca się żółtaczka fizjologiczna;

4) skóra bladożółta, później bladosina, zimna, sucha, naskórek zrogowaciały, łuszczący się;

5) drgawki uogólnione toniczno-kloniczne.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,5. B. 1,2,3.

C. 4,5. D. 2,4,5.

E. 1,2,3,4.

pytanie nr 27
Pytanie nr 27

W mukowiscydozie często występuje przewlekła kolonizacja bakteriami patogennymi. Spośród niżej wymienionych najczęściej jest to:

A. Streptococcuspneumoniae.

B. Mycoplasmapneumoniae.

C. Bordatellapertusis.

D. Haemophilusinfluenzae.

E. Pseudomonasaeruginosa.

pytanie nr 28
Pytanie nr 28

Guz mózgu najlepiej jest diagnozować poprzez wykonanie nakłucia lędźwiowego razem z rezonansem magnetycznym (MR), bowiem u dzieci z guzami mózgu często stwierdza się wymioty, bóle głowy i obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.

A. oba stwierdzenia są prawdziwe, lecz nie ma między nimi związku przyczynowego.

B. oba stwierdzenia są prawdziwe i łączy je związek przyczynowy.

C. pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, drugie jest fałszywe.

D. pierwsze stwierdzenie jest fałszywe, drugie jest prawdziwe.

E. oba stwierdzenia są fałszywe.

pytanie nr 29
Pytanie nr 29

Do izby przyjęć trafia 6-letni chłopiec, który prezentuje następujące objawy: gorączka od kilku dni, nieżyt górnych dróg oddechowych, symetryczne wykwity rumieniowo-grudkowo-plamiste na twarzy, tułowiu i kończynach. Wykwity są girlandowate, żywoczerwone z odcieniem sinawym. W badaniach laboratoryjnych z odchyleń występują: leukopenia z limfocytozą oraz niewielką eozynofilię. Powyższe objawy są wynikiem zakażenia:

A. parwowirusem B 19. B. wirusem Epsteina Barr.

C. wirusem cytomegalii. D. wirusem ospy wietrznej.

E. wirusem różyczki.

pytanie nr 30
Pytanie nr 30

W izbie przyjęć u 3-letniego dziecka stwierdzasz owsicę. Jakie leki możesz zastosować?

1) mebendazol;

2) albendazol;

3) amoksycylinę;

4) erytromycynę;

5) pirantel.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,5. B. 1,2,5. C. 3,4,5.

D. 1,4,5. E. 4,5.

pytanie nr 31
Pytanie nr 31

Do objawów tężyczki nie zalicza się objawów:

1) Chwostka;

2) Stelwaga;

3) Trosseau;

4) Lusta;

5) Openheima.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,5. B. 2,5.

C. 3,4. D. 4,5.

E. 3,4,5.

pytanie nr 32
Pytanie nr 32

Do wad współistniejących z guzem Wilmsa należą:

1) niedorozwój nerek, zdwojenie nerek, nerka podkowiasta, spodziectwo;

2) przerost połowiczy ciała, aniridia, wady układu kostnostawowego, wady układukrążenia;

3) wady ośrodkowego układu nerwowego, rozszczep kręgosłupa, hipoplazja wątroby;

4) ostra białaczka limfoblastyczna, raki, chłoniaki;

5) Hepatoblastoma, Retinoblastoma, guzy kości, raki.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2. B. 2,4. C. 3,5.

D. 1,4. E. 1,5.

pytanie nr 33
Pytanie nr 33

Mięsak Ewinga:

1) występuje częściej u dziewczynek, w wieku przedszkolnym, częściej rasy czarnej;

2) występuje częściej u chłopców, nastolatków, rzadziej rasy czarnej;

3) jest guzem niskozróżnicowanym;

4) zajęcie tkanek miękkich i szerzenie guza następuje wolno;

5) zajęcie tkanek miękkich i szerzenie guza następuje szybko. Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,4. B. 2,3,5. C. 2,3,4.

D. 1,4. E. 1,5.

pytanie nr 34
Pytanie nr 34

Najrzadszym typem białaczki u dzieci jest:

A. CML.

B. AML.

C. ALL.

D. MDS.

E. CLL.

pytanie nr 35
Pytanie nr 35

Noworodek karmiony piersią, którego matka otrzymywała wit. D3 w ostatnim trymestrze ciąży:

A. powinien otrzymywać wit. D3 w ilości 400 j.m./dobę od pierwszej doby życia.

B. powinien otrzymywać wit. D3 w ilości 400 j.m./dobę od trzeciego tygodnia życia.

C. powinien otrzymywać wit. D3 w ilości 800 j.m./dobę od pierwszej doby życia.

D. nie wymaga dodatkowej suplementacjiwit. D3.

E. wymaga suplementacji od 3 miesiąca życia.

pytanie nr 36
Pytanie nr 36

Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego u dzieci obejmuje:

A. normalizację masy ciała.

B. ograniczenie w diecie produktów bogatosolnych.

C. aktywność fizyczną.

D. redukcję spożywania kwasów tłuszczowych nasyconych.

E. wszystkie prawidłowe.

pytanie nr 37
Pytanie nr 37

Bezwzględnym stałym przeciwwskazaniem do szczepienia żywymi szczepionkami jest:

A. leczenie immunosupresyjne.

B. cukrzyca.

C. wcześniactwo.

D. zespół Downa.

E. splenektomia.

pytanie nr 38
Pytanie nr 38

18-letnia pacjentka zgłosiła się do lekarza rodzinnego z powodu trwającej od kilku dni gorączki dochodzącej do 39°C oraz bolesności szyi i karku. W badaniu stwierdzono zapalenie gardła oraz powiększone znacznie węzły chłonne szyjne.W wykonanych badaniach laboratoryjnych z nieprawidłowości wykazano zwiększone stężenie białka C – reaktywnego, leukocytozę oraz obecność atypowych limfocytów.

Prawdopodobne rozpoznanie to:

A. ostra białaczka limfatyczna. B. choroba Hodgkina.

C. błonica. D. mononukleoza zakaźna.

E. płonica.

pytanie nr 39
Pytanie nr 39

Szczepienie p/w gruźlicy wykonujemy jednorazowo w okresie noworodkowym bez kolejnych rewakcynacji, gdyż kolejne szczepienia nie chronią przed pierwotnym zakażeniem np. gruźlicą płuc oraz reaktywacją latentnego zakażenia.

A. oba zdania są prawdziwe i jest między nimi związek przyczynowo-skutkowy.

B. oba zdania są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku przyczynowo- skutkowego.

C. oba zdania są nieprawdziwe.

D. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.

E. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe.

pytanie nr 40
Pytanie nr 40

Które z wymienionych objawów mogą sugerować niewydolność kory nadnerczy?

A. hipoglikemia, hiponatremia, hipokalemia, hiperchloremia, alkaloza metaboliczna.

B. hipoglikemia, hiponatremia, hiperkalemia, hiperchloremia, kwasica metaboliczna.

C. hipoglikemia, hipernatremia, hipokalemia, hiperchloremia, alkaloza metaboliczna.

D. hiperglikemia, hiponatremia, hipokalemia, hiperchloremia, alkaloza oddechowa.

E. hipoglikemia, hiponatremia, hiperkalemia, hipochloremia, kwasica metaboliczna.

pytanie nr 41
Pytanie nr 41

2-letnie dziecko, dotychczas zdrowe, spożyło bliżej nieokreśloną ilość tabletek Furosemidum. Dziecko sprawia wrażenie bardzo osłabionego, kontakt z otoczeniem jest bardzo ograniczony. Których, z niżej wymienionych z objawów,nie uda się zaobserwować u tego dziecka?

1) nadmierne pocenie się; 2) obrzęk płuc;

3) przekrwienie i zaczerwienienie skóry całego ciała;

4) tachykardia; 5) zaburzenia rytmu serca.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3,5. B. 1,2,3. C. 2,4,5.

D. 2,4. E. 3,5.

pytanie nr 42
Pytanie nr 42

Do hiperlipidemii wtórnych usposabia stosowanie następujących leków:

1) beta blokery;

2) diuretykitiazydowe;

3) estrogeny przyjmowane doustnie;

4) fibraty;

5) kortykosteroidy.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,4,5. B. 1,2,3,5. C. 1,3,4,5.

D. 2,3,4. E. wszystkie wymienione.

pytanie nr 43
Pytanie nr 43

Który z poniższych stanów nie stanowi wskazania do zbadania kariotypu?

A. niesprawność intelektualna o nieustalonej przyczynie.

B. niesprawność intelektualna łącznie z cechami dysmorficznymi.

C. dziecko, u którego stwierdza się jednoznaczne cechy fenotypowe zespołu Downa.

D. noworodek z izolowanym rozszczepem podniebienia wtórnego.

E. wielokrotne niepowodzenia ciążowe (poronienia, obumarcia płodu).

pytanie nr 44
Pytanie nr 44

6-miesięczna dziewczynka od 3 miesięcy choruje na nawracające zapalenia płuc w połączeniu z obturacją oskrzeli i uporczywym kaszlem. Dziecko mimo dobrego łaknienia wykazuje niedobór masy ciała. W wywiadzie z okresu noworodkowego – przedłużająca się żółtaczka z przewagą bilirubiny związanej. Którą jednostkę chorobową należałoby wziąć w pierwszej kolejności pod uwagę?

A. niedobór α1-AT. B. wrodzone rozstrzenia oskrzeli.

C. idiopatyczne zwłóknienie płuc.

D. mukowiscydozę. E. hemosyderozę płuc.

pytanie nr 45
Pytanie nr 45

U półtorarocznego dziecka stwierdza się gorączkę do 39°C trwającą od 5 dni. Spojówki są zaczerwienione z surowiczą wydzieliną. Czerwień wargowa sucha, popękana. Gardło zaczerwienione. Wyczuwalne powiększone węzły chłonne szyjnei karkowe (>1,5 cm). Powyższy obraz najbardziej odpowiada:

A. rumieniowi zakaźnemu (erythemainfectiosum).

B. chorobie Kawasaki.

C. rumieniowi nagłemu (exanthemasubitum).

D. różyczce.

E. mononukleozie.

pytanie nr 46
Pytanie nr 46

Typowym objawem dla uogólnionego początku MIZS (młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów) jest:

A. zajęcie wraz z deformacją wielu drobnych stawów.

B. zapalenie błony naczyniowej obu oczu.

C. wysoka gorączka o hektycznym charakterze występująca codziennie o stałych porach dnia.

D. wszystkie powyższe.

E. żaden z powyższych.

pytanie nr 47
Pytanie nr 47

W ciężkim zaostrzeniu astmy oskrzelowej podstawą leczenia są:

1) beta2-mimetyk w nebulizacji;

2) tlenoterapia;

3) glikokortykosteroidi.v.;

4) beta2-mimetyk i.v.;

5) aminofilina.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3. B. 1,2,5. C. 2,3,4.

D. 1,2,3,5. E. wszystkie wymienione.

pytanie nr 48
Pytanie nr 48

Wskazanie do diagnostyki zaburzeń odporności stanowią:

1) 2 lub więcej zapaleń płuc w ciągu roku;

2) pierwotny niedobór odporności u krewnego pierwszego stopnia;

3) 3 zakażenia górnych dróg oddechowych w ciągu roku;

4) 2 lub więcej zapaleń zatok przynosowych w ciągu roku;

5) 1 zapalenie stawów w ciągu roku.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3. B. 1,2,4.

C. 1,2,5. D. tylko 1.

E. wszystkie wymienione.

pytanie nr 49
Pytanie nr 49

Które z wymienionych objawów mogą wystąpić we wstrząsie anafilaktycznym?

1) hipotonia;

2) pokrzywka;

3) duszność;

4) tachykardia;

5) wymioty.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3. B. 1,2,4.

C. 1,2,5. D. 1,2,3,4.

E. wszystkie wymienione.

pytanie nr 50
Pytanie nr 50

W przebiegu mukowiscydozy może wystąpić:

1) cukrzyca;

2) niepłodność;

3) osteoporoza;

4) zapalenie trzustki;

5) marskość wątroby.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3. B. 1,2,4.

C. 1,2,5. D. 1,2,3,4.

E. wszystkie wymienione.

pytanie nr 51
Pytanie nr 51

W leczeniu podgłośniowego zapalenia krtani u dziecka w pierwszej kolejności zastosujesz:

A. antybiotyk.

B. lek p/wirusowy.

C. glikokortykosteroid podany systemowo.

D. mukolityk.

E. beta2-mimetyk w nebulizacji.

pytanie nr 52
Pytanie nr 52

Dziecko czteroletnie, w wywiadzie nawracające infekcje układu oddechowego, pogorszenie słuchu i chrapanie, w badaniu przedmiotowym skóra blada, wysoko wysklepione podniebienie, wada zgryzu, oddychanie przez usta, wydzielina w przewodach nosowych. Najbardziej prawdopodobna przyczyna obserwowanych zaburzeń to:

A. przewlekłe zapalenie zatok przynosowych.

B. przewlekły nieżyt nosa.

C. przerost migdałka gardłowego.

D. przerost migdałków podniebiennych.

E. przewlekłe zapalenie ucha środkowego.

pytanie nr 53
Pytanie nr 53

Guz olbrzymiokomórkowy kości rozpoznaje się na podstawie:

A. badania rtg.

B. wyniku badania hist.-pat. bioptatu z guza.

C. TK.

D. MRI.

E. badania fizykalnego.

pytanie nr 54
Pytanie nr 54

Największą wartość rozpoznawczą w nerczaku zarodkowym (nephroblastoma)ma:

A. badanie USG j. brzusznej z podaniem 3 wymiarów + ew. CT.

B. pomiar wydalania metoksykatecholamin w moczu.

C. oznaczanie markerów nowotworowych.

D. scyntygrafia kości.

E. rtg kl. piersiowej.

pytanie nr 55
Pytanie nr 55

Do charakterystycznych objawów radiologicznych w nowotworach złośliwych kości należą:

1) ostroga mięsakowa (trójkąt Codmana);

2) przerwanie ciągłości okostnej;

3) rozdęcie kości;

4) ognisko zniszczenia kości;

5) odczyny okostnowe;

6) guz w tkankach miękkich.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3. B. 1,2. C. wszystkie wymienione.

D. 4,5. E. tylko 6.

pytanie nr 56
Pytanie nr 56

Złotym standardem w diagnostyce alergii pokarmowej jest:

A. ocena punktowych testów skórnych.

B. ocena stężenia swoistych IgE.

C. próba eliminacji i prowokacji pokarmowej.

D. badanie stolca z oceną utraty białka.

E. gastroskopia z oceną histopatologiczną wycinków.

pytanie nr 57
Pytanie nr 57

Leczenie alergii pokarmowej polega na:

1) eliminacji z diety pokarmu lub składnika odpowiedzialnego za alergizację;

2) stosowaniu mleka koziego zamiast krowiego;

3) stosowaniu hydrolizatów o niskim stopniu hydrolizy białka;

4) stosowaniu hydrolizatów kazeinowych lub serwatkowych o wysokim stopniu hydrolizy białka (hipoalergicznych);

5) całkowitym żywieniu pozajelitowym.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3. B. 1,4. C. 2,3.

D. 1,5. E. wszystkie wymienione.

pytanie nr 58
Pytanie nr 58

Najczęstszą przyczyną rozwoju niemowlęcej postaci zespołu hemolityczno-mocznicowego jest zakażenie o etiologii:

A. Staphylococcusaureus.

B. E. coli O157:H7.

C. Candida albicans.

D. Streptococcuspneumoniae.

E. Pseudomonasaeruginosa.

pytanie nr 59
Pytanie nr 59

Dziesięcioletni chłopiec zgłasza się do lekarza rodzinnego i uskarża się na znaczne osłabienie, okresowe bóle głowy. Dokładny wywiad wskazuje na dodatkowy problem zdrowotny, jakim jest wielomocz stwarzający konieczność mikcji także w godzinach nocnych. Dotychczas, jak podaje matka, chłopiec nie chorował poważnie, obecnie nie przyjmuje żadnych leków.

W badaniach dodatkowych:

WBC 5,68K/µl, RBC 4,89 M/µl, Hgb 13,4g/dl, HCT 38,8%, MCV 79,3fl, MCH 27,4 pg, MCHC 34,5g/dl, glukoza (s) 4,7 mmol/l (86 mg/dl), kreatynina (s) 1,83 mg/dl, potas (s) 6,2 mmol/l, sód (s) 148 mmol/l, wapń (s) 2,3 mmol/l, fosforan (s) 2,2 mmol/l, cholesterol całkowity (s) 174mg/dl, triglicerydy (s) 110 mg/dl,

Badanie ogólne moczu: c. właściwy (m) 1,007g/ml, pH(m) 7,0, leukocyty (m) ujemny, białko (m) ujemny, glukoza (m) ujemny, ciała ketonowe (m) ujemny, urubilinogen w normie. Wskaż najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:

A. nefropatia kaliopeniczna.

B. niedoczynność kory nadnerczy.

C. niedoczynność przytarczyc.

D. niedoczynność tarczycy.

E. niewydolność nerek.

pytanie nr 60
Pytanie nr 60

Spośród niżej wymienionych, wybierz określenia charakteryzujące zespół Turnera (45, XO):

1) dysgenezja gonad;

2) hiperestrogenizm;

3) hipogonadyzmhipogonadotropowy;

4) konstytucjonalne opóźnienie rozwoju płciowego;

5) niedorozwój umysłowy.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. wszystkie wymienione. B. tylko 1.

C. 1,3. D. 4,5. E. żadne.

pytanie nr 61
Pytanie nr 61

Oznaczanie parametrów gospodarki elektrolitowej znajduje uzasadnienie w monitorowaniu przebiegu leczenia następującymi lekami:

1) adiuretin;

2) furosemid;

3) spironolakton;

4) witamina D3;

5) statyny.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. wszystkimi wymienionymi. B. 1,2,3,4.

C. 1,3,5. D. 3,4,5. E. żadnym z wymienionych.

pytanie nr 62
Pytanie nr 62

W badaniu fizykalnym dziecka brak tętna stwierdzony na tętnicach udowych, jest znamienny dla wrodzonej wady serca pod postacią:

A. zwężenia zastawki aortalnej.

B. kardiomiopatii przerostowej.

C. koarktacji aorty.

D. tetralogii Fallota.

E. zwężenia zastawki dwudzielnej.

pytanie nr 63
Pytanie nr 63

Przeciwwskazaniem do stosowania laktulozy jest:

A. encefalopatia wątrobowa.

B. galaktozemia.

C. zaparcie czynnościowe.

D. zespół jelita drażliwego.

E. fenyloketonuria.

pytanie nr 64
Pytanie nr 64

U 4-letniego dziecka stwierdzono gorączkę do 39OC trwającą od 4 dni, której towarzyszą objawy nieżytu górnych dróg oddechowych. Na twarzy oraz na kończynach stwierdza się girlandowate, rumieniowo-grudkowo-plamiste, czerwone wykwity. W morfologii krwi leukopenia z limfocytozą. Powyższy obraz najbardziej wskazuje na rozpoznanie:

A. różyczki.

B. odry.

C. rumienia nagłego.

D. pokrzywki alergicznej.

E. rumienia zakaźnego.

pytanie nr 65
Pytanie nr 65

W leczeniu astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej oraz zmniejszeniu częstości występowania zaostrzeń choroby, istotną rolę pełni profilaktyka. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących działań profilaktycznych u chorych na astmę jest nieprawdziwe:

A. profilaktyka alergenowa jest zalecana, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy ekspozycją alergenową a objawami klinicznymi.

B. tylko ciągła eliminacja alergenów daje efekt zapobiegawczy.

C. konieczne jest wykonywanie testów skórnych w celu potwierdzenia udziału alergenów w wyzwalaniu objawów klinicznych.

D. zbilansowana dieta i unikanie otyłości to ważny element profilaktyki.

E. wysiłek fizyczny jest przeciwwskazany, czynne uprawianie sportu nie jest zalecane.

pytanie nr 66
Pytanie nr 66

Dysmorfia twarzy, żółtaczka cholestatyczna, zwężenie tętnicy płucnej, wady kręgosłupa, wada kąta przesączania oka (embrotoxonposticus) to cechy charakterystyczne dla zespołu:

A. Alagille’a.

B. Bylera.

C. Zievego.

D. Criglera-Najjara.

E. Budda-Chiariego.

pytanie nr 67
Pytanie nr 67

Wskaż, które z niżej wymienionych sytuacji klinicznych nie stanowią przeciwwskazania do szczepienia:

1) atopowe zapalenie skóry;

2) angina;

3) niedobór masy ciała;

4) nadwrażliwość na składniki szczepionki;

5) przedłużająca się żółtaczka noworodków.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 5.

C. 2, 3, 4. D. 3, 4, 5.

E. 4, 5.

pytanie nr 68
Pytanie nr 68

Wskaż, który z n/w wyników nie jest charakterystyczny dla AIDS:

A. zmniejszenie liczby CD4.

B. zwiększenie frakcji IgG.

C. wykazanie RNA HIV w PCR.

D. stwierdzenie antygenu po 24 godzinach.

E. zwiększenie frakcji IgE.

pytanie nr 69
Pytanie nr 69

O rozpoznaniu choroby Hirschprunga u dzieci starszych decyduje:

A. wywiad i badanie przedmiotowe.

B. badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej.

C. badanie rtg brzucha z wlewem kontrastowym.

D. biopsja ssąca jelita i badanie histologiczne.

E. wszystkie wymienione.

pytanie nr 70
Pytanie nr 70

Które z n/w badań obrazowych zapewnia prawidłową diagnozę zakażenia układu moczowego?

A. USG.

B. scyntygrafia.

C. przeglądowe rtg brzucha.

D. cystoureterografiamikcyjna.

E. żadna pojedyncza technika obrazowania.

pytanie nr 71
Pytanie nr 71

W modelu zalecanego postępowania prewencyjnego chorobom cywilizacyjnym (tzw. piramida) nie figuruje:

A. spożywanie warzyw i owoców.

B. preferowanie tłuszczów roślinnych.

C. spożywanie pieczywa razowego.

D. systematyczna aktywność ruchowa.

E. unikanie sytuacji stresowych

.

pytanie nr 72
Pytanie nr 72

W trakcie rutynowych badań związanych z zamrażaniem krwi pępowinowej, w banku tkanek u noworodka wykryto obecność przeciwciał anty-HCV. Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące tego dziecka:

A. na podstawie obecności przeciwciał anty-HCV w surowicy dziecka można wyłącznie stwierdzić aktywne zakażenie tym wirusem u matki.

B. u dziecka można rozpoznać aktywne zakażenie wirusem C zapalenia wątroby.

C. w celu potwierdzenia zakażenia należy oznaczyć ponownie przeciwciała anty-HCV za 2 miesiące.

D. w celu potwierdzenia zakażenia należy oznaczyć obecność HCV RNA w surowicy krwi dziecka.

E. w celu potwierdzenia zakażenia należy oznaczyć obecność HCV RNA w surowicy krwi matki.

pytanie nr 73
Pytanie nr 73

Program Szczepień Ochronnych obowiązujący w Polsce w roku 2007 przewiduje szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce:

1) noworodków;

2) niemowląt w 12. miesiącu życia;

3) dzieci w wieku 13-14 miesięcy;

4) dzieci w 7. roku życia;

5) dzieci w 10. roku życia.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2. B. tylko 2. C. 2,4.

D. 3,4. E. 3,5.

pytanie nr 74
Pytanie nr 74

Do objawów hipoglikemii nie należą:

A. głód, ból głowy, osłabienie.

B. zaburzenia zachowania, osłabienie uwagi.

C. drżenia, tachykardia.

D. parestezje, zaburzenia mowy.

E. suchość skóry, wzmożone pragnienie.

pytanie nr 75
Pytanie nr 75

Przetrwały przewód tętniczy (PDA) stanowi około 10% wszystkich wad wrodzonych serca. Które ze stwierdzeń dotyczących PDA u dzieci starszych jest niewłaściwe?

A. stosunek częstości występowania PDA u dziewczynek w stosunku do chłopców wynosi 1:3.

B. u dzieci z PDA stwierdza się chybkie tętno.

C. nad tętnicą płucną występuje szmer ciągły, maszynowy.

D. przepływ płucny jest zwiększony.

E. występuje powiększenie lewego przedsionka i lewej komory.

pytanie nr 76
Pytanie nr 76

U 3-miesięcznego niemowlęcia matka zauważyła stopniowe zahamowanie rozwoju psychoruchowego, narastającą hipotonię mięśni, zmiany skórne o charakterze wyprysku, sporadyczne wymioty oraz „mysi zapach” potu i moczu. Najbardziej prawdopodobnym jest rozpoznanie:

A. tyrozynemii.

B. hiperglicynemii.

C. fenyloketonurii.

D. homocystynurii.

E. kwasicy organicznej.

pytanie nr 77
Pytanie nr 77

U dziecka z białaczką najczęstszymi objawami klinicznymi są bladość, gorączka i objawy skazy krwotocznej, a w badaniu morfologii krwi anemia i trombocytopenia. Wynika to z wypierania prawidłowych komórek krwiotwórczych szpiku przez komórki nowotworowe (blasty).

A. oba zdania są prawdziwe i pozostają ze sobą w związku przyczynowym.

B. oba zdania są prawdziwe - bez związku przyczynowego.

C. oba zdania są fałszywe.

D. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie zdanie jest fałszywe

E. drugie zdanie jest prawdziwe, pierwsze zdanie jest fałszywe.

pytanie nr 78
Pytanie nr 78

Hipolaktazja (zmniejszenie aktywności laktazy jelitowej) może przy nadmiernym obciążeniu laktozą np. przy wypiciu powyżej 250 ml słodkiego mleka dawać objawy nietolerancji laktozy (bóle brzucha, kruczenie, uczucie zagazowania, biegunki, wymioty). Zaznacz, które z niżej wymienionych badań odzwierciedla najlepiej całkowitą pulę aktywności laktozowej jelita?

A. krzywa cukrowa po laktozie.

B. oznaczenie laktazy w bioptacie jelita.

C. test oddechowy po obciążeniu laktozą.

D. ocena radiologiczna pasażu jelita po obciążeniu laktozą.

E. histochemiczne oznaczanie laktazy w bioptacie jelitowym.

pytanie nr 79
Pytanie nr 79

„Sapka”, czyli utrudnienie oddychania u noworodków i niemowląt, jest spowodowana:

A. zaleganiem śluzowej wydzieliny w przewodach nosowych.

B. obrzękiem błony śluzowej przewodów nosowych.

C. częściową atrezją nozdrzy tylnych.

D. częściową atrezją nozdrzy przednich.

E. współistniejącym rozszczepem podniebienia.

pytanie nr 80
Pytanie nr 80

Oko noworodka:

A. jest zwykle nadwzroczne.

B. jest zwykle krótkowzroczne.

C. jest miarowe.

D. ulega emetropizacji w pierwszym tygodniu życia.

E. pozostaje otwarte przez większą część dnia.

pytanie nr 81
Pytanie nr 81

Retinoblastoma:

1) jest guzem oczodołu;

2) rozwija się najczęściej u dzieci powyżej 2. roku życia;

3) jest najczęstszym nowotworem wewnątrzgałkowym wieku dziecięcego;

4) w badaniach obrazowych charakteryzuje się występowaniem silnie uwapnionych ognisk;

5) podobnie jak zaćma i choroba Coatsa należy do chorób z grupy leukokorii.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 3, 4, 5. B. 2, 3, 5. C. 1, 2, 4.

D. 3, 5. E. 3, 4.

pytanie nr 82
Pytanie nr 82

W diecie bezglutenowej stosuje się:

1) ryż; 5) kukurydzę;

2) pszenicę; 6) żyto;

3) proso; 7) grykę;

4) soję; 8) owies.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1, 3, 4, 5, 7. B. 1, 4, 5, 7.

C. 4, 5, 7, 8. D. 2, 3, 6.

E. 1, 3, 4, 5.

pytanie nr 83
Pytanie nr 83

Charakterystycznym zjawiskiem osłuchowym w wadzie wrodzonej serca pod postacią ubytku przegrody międzyprzedsionkowej jest:

A. rozdwojenie II tonu nad tętnicą płucną.

B. wyrzutowy szmer skurczowy nad zastawką płucną.

C. głośniejsza składowa płucna II tonu.

D. szmer ciągły, skurczowo-rozkurczowy, tzw. maszynowy nad tętnicą płucną.

E. szmer skurczowy obejmujący całą fazę skurczu, promieniujący na boki.

pytanie nr 84
Pytanie nr 84

Wśród objawów enteropatii glutenowej nie występuje:

A. niedokrwistość makrocytarna.

B. niedokrwistość syderopeniczna.

C. depresja.

D. choroba refluksowa przełyku.

E. opóźnienie dojrzewania płciowego.

pytanie nr 85
Pytanie nr 85

Do objawów alergii pokarmowej nie należy/ nie należą:

A. biegunka.

B. zaparcia.

C. nadpobudliwość.

D. ulewania.

E. polipy nosa.

pytanie nr 86
Pytanie nr 86

(1) Przetoka tchawiczo-przełykowa może być przyczyną nawracających infekcji układu oddechowego, (2) a jej rozpoznanie może zostać postawione na podstawie wyniku tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości (HRCT).

A. (1) i (2) prawdziwe, powiązane związkiem przyczynowo-skutkowym.

B. (1) i (2) prawdziwe, bez związku przyczynowo-skutkowego.

C. (1) – prawdziwe, (2) fałszywe.

D. (1) – fałszywe, (2) prawdziwe.

E. (1) i (2) fałszywe.

pytanie nr 87
Pytanie nr 87

Wykonanie drenażu jamy opłucnej należy rozważyć w przypadku:

1) zachłystowego zapalenia płuc;

2) zapalenia opłucnej;

3) odmy opłucnej;

4) hemosyderozy płuc;

5) ropniaka opłucnej.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 2,3. B. 1,2,3. C. 2,3,5.

D. 1,2,3,5. E. wszystkie wymienione.

pytanie nr 88
Pytanie nr 88

Zgodnie z obowiązującym obecnie Programem Szczepień Ochronnych uodpornienie przeciwko gruźlicy przeprowadza się obowiązkowo:

1) u noworodków;

2) w 6. roku życia;

3) w 12. roku życia w przypadku ujemnego wyniku próby tuberkulinowej;

4) w 19. roku życia w przypadku ujemnego wyniku próby tuberkulinowej;

5) u studentów 1. roku kierunków medycznych, w przypadku ujemnego wyniku próby tuberkulinowej.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 1. B. 1,2. C. 1,2,3.

D. 1,2,3,4. E. wszystkie wymienione.

pytanie nr 89
Pytanie nr 89

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych obowiązkowemu (na koszt budżetu Państwa) szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) podlegają niżej wymienione grupy osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie, z wyjątkiem:

A. osób wykonujące zawody medyczne narażone na zakażenie.

B. osób z bliskiego otoczenia chorych na WZW B i nosicieli tego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV).

C. osób przygotowywanych do zabiegów z operacyjnych.

D. osób przygotowywanych do zabiegów wykonywanych w krążeniu pozaustrojowym.

E. zakażonych HIV.

pytanie nr 90
Pytanie nr 90

U 13-miesięcznego dziecka rozpoznano celiakię. Rodzice pytają, jakie produkty mogą stosować w diecie dziecka. Które spośród niżej wymienionych wskażesz, jako dozwolone?

1) produkty ryżowe;

2) produkty z ziaren pszenicy;

3) produkty oparte na mączce ziemniaczanej;

4) produkty z ziaren żyta;

5) produkty kukurydziane.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,4. B. 1,3,4. C. 1,3,4,5.

D. 1,3,5. E. 3,4,5.

pytanie nr 91
Pytanie nr 91

Który z niżej wymienionych antybiotyków należy zastosować w leczeniu zapalenia płuc o etiologii Mycoplasmapneumoniae u dziecka w wieku 4 lat?

A. doksycyklinę.

B. amoksycylinę.

C. ampicylinę.

D. cefuroksym.

E. klarytromycynę.

pytanie nr 92
Pytanie nr 92

Najczęstszym patogenem wywołującym krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego u dzieci jest:

A. Pseudomonas sp.

B. Proteus sp.

C. adenowirus.

D. Candida albicans.

E. Staphylococcussaprophyticus.

pytanie nr 93
Pytanie nr 93

W leczeniu ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek u dzieci nie stosujemy:

A. ampicyliny.

B. amoksycyliny z kwasem klawulanowym.

C. amoksycyliny.

D. nitrofurantoiny.

E. cefalosporyny II generacji.

pytanie nr 94
Pytanie nr 94

Do czynników pogarszających rokowanie w ostrej białaczce limfoblastycznej zalicza się:

1) wiek w chwili zachorowania powyżej 10 roku życia;

2) wyjściową liczbę krwinek białych powyżej 20000/mm3;

3) płećżeńską;

4) obecność translokacji t(9;22) lub t(4;11) w komórkach nowotworowych;

5) oporność na steroidoterapię.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,4,5. B. 1,2,3,4. C. 2,3,4,5.

D. 1,3,4,5. E. wszystkie wymienione.

pytanie nr 95
Pytanie nr 95

Wymioty poranne, bóle głowy, oczopląs, ataksja, mogą sugerować rozpoznanie:

A. choroby wrzodowej.

B. padaczki.

C. wady wzroku.

D. guza tylnej jamy mózgu.

E. schizofrenii.

pytanie nr 96
Pytanie nr 96

Kontrolne badanie posiewu moczu u dziecka leczonego z powodu ZUM, u którego utrzymują się objawy, należy wykonać po upływie:

A. 48 godzin od rozpoczęcia leczenia.

B. 12 godzin od rozpoczęcia leczenia.

C. 48 godzin od zakończenia leczenia.

D. 12 godzin od zakończenia leczenia.

E. 72 godzin od rozpoczęcia leczenia.

pytanie nr 97
Pytanie nr 97

Przyczyną krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u niemowlęcia mogą być wszystkie wymienione choroby, z wyjątkiem:

A. wady wrodzonej przewodu pokarmowego.

B. wgłobienia.

C. alergii pokarmowej.

D. zwężenia odźwiernika.

E. infekcji Salmonella sp.

pytanie nr 98
Pytanie nr 98

Zapalenie płuc wykonane przez Chlamydiatrachomatis:

1) występuje u noworodków w pierwszych tygodniach życia;

2) jest przykładem infekcji atypowej i występuje najczęściej w wieku szkolnym;

3) objawy kliniczne to przede wszystkim suchy, napadowy, „krztuścowy” kaszel;

4) objawy kliniczne to zapalenie spojówek, nieżyt nosa, kaszel, wymioty.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3. B. 2,3. C. żadna z wymienionych.

D. 1,4. E. 2,4.

pytanie nr 99
Pytanie nr 99

Zapalenie płuc, w którym:

1) w obrazie rtg płuc występują początkowo zmiany wieloogniskowe, następniezmiany płatowe i ropnie,

2) występuje wysoka leukocytoza,

3) może pojawić się leukopenia będąca niepomyślnym objawem rokowniczym,

4) objawy kliniczne pojawiają się nagle z dużą gorączką i kaszlem,

to prawdopodobnie zapalenie o etiologii:

A. Pneumocystiscarinii. B. Chlamydiapneumoniae.

C. Pseudomonasaeruginosa. D. Staphylococcusaureus.

E. Mycoplasmapneumoniae.

pytanie nr 100
Pytanie nr 100

Niedrożność smółkowa w okresie noworodkowym, zespół złego wchłaniania, stolce tłuszczowe, wypadanie odbytu, nawracające zapalenie płuc to objawysugerujące wykonanie badań przede wszystkim w kierunku:

A. colitis ulcerosa.

B. celiakii.

C. alergii pokarmowej.

D. mukowiscydozy.

E. hemosyderozy.

pytanie nr 101
Pytanie nr 101

Chłopiec 12-letni od 2 dni zgłaszał silny ból nadbrzusza środkowego, a w dniu dzisiejszym w godzinach porannych, kilkukrotnie zwymiotował krwią oraz oddał 2 smoliste stolce. Najbardziej prawdopodobną przyczyną dolegliwości jest:

A. uchyłek Meckela.

B. żylaki przełyku.

C. wrzód trawienny.

D. zespół Mallory’ego-Weissa.

E. malformacje naczyń.

pytanie nr 102
Pytanie nr 102

Chłopiec 15-letni został przyjęty do szpitala z powodu występującej od kilku miesięcy biegunki z domieszką krwi lub okresowo śluzu oraz częstego parcia na stolec. Ponadto pacjent skarżył się na bóle podbrzusza lewego, a matka zauważyła u niego utratę apetytu. W ciągu ostatnich 2 miesięcy chłopiec schudł o 8 kg. W wykonanych badaniach laboratoryjnych z nieprawidłowości stwierdzono przyspieszone OB. i podwyższone CRP. W badaniu endoskopowym, w odbytnicy, makroskopowo wykazano obecność zlewnych owrzodzeń o nieregularnym kształcie, pokrytych włóknikiem. W badaniu histopatologicznym stwierdzono mikroropniekryptowe.

Prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

A. wrzód samotny odbytnicy. B. choroba Leśniowskiego-Crohna.

C. wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

D. niedokrwienne zapalenie jelita grubego.

E. kolagenowe zapalenie jelita grubego.

pytanie nr 103
Pytanie nr 103

W leczeniu czynnościowego zaparcia stolca u 5-letniego chłopca nie zastosujesz:

A. laktulozy.

B. parafiny.

C. makrogoli.

D. wlewki doodbytniczej fosforanowej.

E. loperamidu.

pytanie nr 104
Pytanie nr 104

Którą z wymienionych poniżej diet należy zastosować u 10-letniego chłopca z ostrym zapaleniem trzustki?

A. eliminacyjną.

B. lekkostrawną.

C. bogatoresztkową.

D. ubogoresztkową.

E. ścisłą głodówkę.

pytanie nr 105
Pytanie nr 105

Chłopiec 15-letni skarży się na ból w okolicy lędźwiowej, nudności, brak apetytu oraz gorączkuje powyżej 39°C. W wykonanych badaniach laboratoryjnych z nieprawidłowości stwierdzono: przyspieszone OB, wzrost stężenia CRP, leukocyturię oraz bakteriurię. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

A. kamica układu moczowego.

B. idiopatyczny zespół nerczycowy.

C. ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.

D. kłębuszkowe zapalenie nerek.

E. skrobiawica nerek.

pytanie nr 106
Pytanie nr 106

3-tygodniowy noworodek płci męskiej. Od 2 dni chlustająco wymiotuje treścią pokarmową po każdej próbie karmienia piersią oraz jest bardzo niespokojny. W badaniu przedmiotowym lekarz stwierdził dodatni objaw oliwki. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

A. zarośnięcie przełyku.

B. przerostowe zwężenie odźwiernika.

C. niedrożność odbytnicy.

D. alergia pokarmowa.

E. ostry nieżyt żołądka.

pytanie nr 107
Pytanie nr 107

W badaniu fizykalnym u pięcioletniego chłopca stwierdzono brak tętna na tętnicach udowych. Powyższy objaw jest charakterystyczny dla wrodzonej wady serca pod postacią:

A. PDA.

B. SA.

C. VSD.

D. ToF.

E. CoA.

pytanie nr 108
Pytanie nr 108

W związku z rozpowszechnieniem badania echokardiograficznego coraz częściej rozpoznawane jest występowanie strun ścięgnistych w lewej komorze serca. Które ze stwierdzeń dotyczących strun ścięgnistych jest nieprawidłowe?

A. struny ścięgniste mogą być przyczyną szmerów serca.

B. struny ścięgniste zawierają komórki układu przewodzącego.

C. struny ścięgniste mogą powodować zaburzenia repolaryzacji w zapisie Ekg.

D. struny ścięgniste mogą być przyczyna komorowych zaburzeń rytmu.

E. dzieci z obecnością strun ścięgnistych w lewej komorze serca wymagają ograniczenia wysiłków fizycznych i zwolnienia z zajęć WF.

pytanie nr 109
Pytanie nr 109

W farmakoterapii nadciśnienia tętniczego do leków I rzutu należą między innymi inhibitory konwertazyangiotensynowej (ACE). Przeciwwskazaniem do stosowania ACE jest nadciśnienie:

A. tętnicze ze znacznym przerostem lewej komory.

B. w wieku niemowlęcym.

C. u dziecka z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych.

D. z towarzyszącą cukrzycą.

E. tętnicze z zaburzeniami gospodarki lipidowej.

pytanie nr 110
Pytanie nr 110

Badanie radiologiczne klatki piersiowej pozostaje nadal podstawowym badaniem diagnostycznym w chorobach serca. Które ze stwierdzeń dotyczących interpretacji badania radiologicznego klatki piersiowej jest niewłaściwe?

A. wskaźnik sercowo-płucny powyżej 0,5 wskazuje na powiększenie serca.

B. uwypuklenie prawego dolnego zarysu serca wskazuje na powiększenie prawego przedsionka.

C. w przeroście lewej komory serca, koniuszek serca jest uniesiony ku górze.

D. nieprawidłowy lewy górny zarys serca z ukształtowaniem proksymalnej części aorty zstępującej w kształcie cyfry 3 wskazuje na koarktację aorty.

E. skąpy rysunek naczyniowy jest charakterystyczny dla wad serca ze zmniejszonym przepływem płucnym.

pytanie nr 111
Pytanie nr 111

Najczęstszą spośród wad wrodzonych serca jest ubytek przegrody międzykomorowej (20%-30% wszystkich wrodzonych wad serca). Które ze stwierdzeń dotyczących tej wady jest niewłaściwe?

A. wielkość przecieku przez ubytek zależy od wielkości ubytku i oporu płucnego.

B. lewo-prawy przeciek krwi przez ubytek powoduje przeciążenie objętościowe lewej komory i zwiększony przepływ płucny.

C. zwiększony przepływ płucny jest przyczyną postępujących zmian strukturalnych w tętniczkach płucnych, narastającego oporu płucnego aż do nieodwracalnego nadciśnienia płucnego.

D. patognomoniczny dla ubytku przegrody międzykomorowej jest głośny szmer obejmujący fazę skurczu i rozkurczu serca najlepiej słyszalny wzdłuż lewego brzegui w dole mostka.

E. w części przypadków możliwe jest samoistne zamkniecie ubytków przegrody międzykomorowej.

pytanie nr 112
Pytanie nr 112

Niedobór witaminy D u dzieci prowadzi do niskorosłości, gdyż niedobór aktywnych metabolitów tej witaminy spowalnia rozwój chrząstki wzrostowej.

A. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.

B. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe.

C. oba zdania są fałszywe.

D. oba zdania są prawdziwe, ale brak pomiędzy nimi związku przyczynowego.

E. oba zadania są prawdziwe i istnieje związek przyczynowy pomiędzy nimi.

pytanie nr 113
Pytanie nr 113

10-letni chłopiec, dotychczas zdrowy, od kilku tygodni zgłasza gorsze samopoczucie. Jest osłabiony, ma gorsze łaknienie. Dużo pije, a jego diureza jest obfita. W badaniu fizykalnym tętno 110/min (1,83 Hz), oddech przyspieszony, pogłębiony. W analizie moczu:

c. właściwy 1,035g/ml, pH 5,5, leukocyty nieobecne, białko nieobecne, glukoza ++++, ciała

ketonowe ++++. U tego chłopca możemy oczekiwać obecności:

A. alkalozy oddechowej i diurezy osmotycznej.

B. alkalozy metabolicznej i diurezy osmotycznej.

C. kwasicy metabolicznej i diurezy osmotycznej.

D. kwasicy oddechowej i moczówki prostej.

E. alkalozy oddechowej i moczówki prostej.

pytanie nr 114
Pytanie nr 114

Które z wymienionych objawów sugerować mogą niedoczynność tarczycy?

A. niskorosłość, plamy bielacze, zaparcia, łamliwość włosów, objaw Graefego,psychoza maniakalna.

B. plamy bielacze, zaparcia, przetłuszczanie się włosów, stany depresyjne.

C. niskorosłość, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, plamy bielacze, zaparcia, przetłuszczanie się włosów, objaw Graefego, męczliwość.

D. niskorosłość, zaparcia, łamliwość włosów, stany depresyjne, męczliwość.

E. plamy bielacze, zaparcia, łamliwość włosów, stany depresyjne, trombocytopenia.

pytanie nr 115
Pytanie nr 115

Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zapalenia mięśnia sercowego jest/są:

A. wirus EBV.

B. wirus CMV.

C. wirusy Coxackie grupy B.

D. Mycoplasmapneumoniae.

E. Streptococcusaureus.

pytanie nr 116
Pytanie nr 116

W przewodozależnych wrodzonych wadach serca bezpośrednio po urodzeniu konieczne jest włączenie do leczenia stałego wlewu z prostaglandyny E1, która utrzymuje drożność przewodu tętniczego.

A. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.

B. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe.

C. oba zdania są prawdziwe i pozostają w związku przyczynowym ze sobą.

D. oba zdania są fałszywe.

E. oba zdania są prawdziwe i nie pozostają w związku przyczynowym ze sobą.