Ogres novada att st bas programmas 2011 2017 gadam aktualiz cija
Download
1 / 35

Ogres novada att?st?bas programmas 2011.-2017. gadam aktualiz?cija - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Ogres novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam aktualizācija. Ogre 12.02.2014. SATURS. Vispārīgā informācija BUDŽETS 2014 FINANSĒJUMA PIESAISTE PLĀNOTIE PROJEKTI 2014 DARBS GRUPĀS. Ogres novada teritoriālais iedalījums. Iedzīvotāju skaits 37 685 (01.07.2013.).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ogres novada att?st?bas programmas 2011.-2017. gadam aktualiz?cija' - yitro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ogres novada att st bas programmas 2011 2017 gadam aktualiz cija

Ogres novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam aktualizācija

Ogre

12.02.2014


Saturs

SATURS

Vispārīgā informācija

BUDŽETS 2014

FINANSĒJUMA PIESAISTE

PLĀNOTIE PROJEKTI 2014

DARBS GRUPĀS


Ogres novada teritori lais iedal jums
Ogres novada teritoriālais iedalījums

Iedzīvotāju skaits 37 685 (01.07.2013.)

Platība 987,6 km2


Ogres novadu raksturojo ie r d t ji
Ogres novadu raksturojošie rādītāji

 • Platība

 • Iedzīvotāju skaits

 • Bezdarbnieku skaits 1030 (- 126)

 • Vidējie nodokļu ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju Ogres novadā

 • Vidējie pašvaldības budžeta izdevumi uz 1 iedzīvotāju Ogres novadā (bez aģentūru saimnieciskās darbības


Ogres novada att st bas pl no anas dokumenti
Ogres novada attīstības plānošanas dokumenti

Ilgtermiņa attīstības stratēģija (2013–2037)

Ilgtermiņa plānošana līdz 25 gadiem

Attīstības programma (2011 - 2017)

Vidēja termiņa plānošana līdz 7 – 12 gadiem

Teritorijas plānojums (2024)


Dev ze un strat iskie m r i
Devīze un stratēģiskie mērķi

Ogres novada devīze:

„Ogres novads – cilvēka un dabas harmonija”

Ogres novada stratēģiskie mērķi ir:

 • 1) veicināt novada ekonomisko izaugsmi un uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanos

 • 2) attīstīt novada cilvēkresursu potenciālu

 • 3) veicināt vidi saudzējošas augstas dzīves kvalitātes ieviešanu

Finans juma piesaiste laika periods
FINANSĒJUMA PIESAISTE (laika periods)

Ogres novads –

līderis finansējuma piesaistē citu pašvaldību vidū!

 • Lielākais skaits īstenoto projektu starp visiem reģionālās attīstības centriem – 85 projekti

 • 2.novads pēc finansējuma piesaistes kopā - 29,7 miljoni LVLFinans juma piesaiste1
FINANSĒJUMA PIESAISTE

Uz vienu Ogres novadaiedzīvotāju piesaistītais finansējums (2007-2013)


Paveiktie projekti
PAVEIKTIE PROJEKTI

 • Jauno Ogres kapu ierīkošanas būvdarbu 1. kārta, zemes gabalos “Smiltaines” un “Smiltāji”

  1.kārtā paveiktais 2.kārtas ietvaros plānotā kapliča


Paveiktie projekti1
PAVEIKTIE PROJEKTI

Koka skatu torņa ar kāpnēm izbūve Dubkalnu karjerā


Paveiktie projekti2
PAVEIKTIE PROJEKTI

Rotaļu iekārtu uzstādīšana Daugavas vecajā gultnē, Rīgas ielā


Paveiktie projekti3

Iedzīvotāju iniciatīvas konkurss “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”

Apstiprināts 41 projekts, no tiem:

Ogrē – 21

Krapē – 4

Madlienā – 4

Mazozolos – 3

Ogresgalā – 3

Suntažos – 2

Ķeipenē, Lauberē, Meņģelē un Taurupē- pa 1

Izlietotais finansējums – 27 672.02 LVL

PAVEIKTIE PROJEKTI


Paveiktie projekti4
PAVEIKTIE PROJEKTI

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Ogres novada Ogresgala pagasta izgāztuves “Ķilupe” rekultivācija


Paveiktie projekti5
PAVEIKTIE PROJEKTI

Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā (Riverways)


Paveiktie projekti6
PAVEIKTIE PROJEKTI

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Ogres novada Krapes pagasta izgāztuves „Pinkas” rekultivācija

Plaužu ezera rekreācijas zonas labiekārtošana Ogres novada Taurupes pagastā


Paveiktie projekti7
PAVEIKTIE PROJEKTI

Tautas tērpu iegāde Ogres novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem (Madlienas un Taurupes pagasts)

Jaunaudžu kopšana nekustamajā īpašumā “Juceni” (Madliena)


Projekti kas turpin s
PROJEKTI, KAS TURPINĀS

Tīnūžu un Brīvības ielas rekonstrukcija

Brīvības ielas rekonstrukcija, posmā no Suntažu ielas līdz Rūpnieku ielai


Projekti kas turpin s1
PROJEKTI, KAS TURPINĀS

Telpu rekonstrukcija Ogres VPII “Saulīte” jaunu grupu izveidei


Projekti kas turpin s2
PROJEKTI, KAS TURPINĀS

P/a “Mālkalne” Ogres ūdenssaimniecības attīstība, III kārta


Projekti kas uzs kti ogad

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekti vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs, Ogrē - “Cīrulītis”, “Dzīpariņš”, “Saulīte”, “Strautiņš”, “Zelta sietiņš” un Madlienā – “Taurenītis”- kopā par 4 278 987 LVL

PROJEKTI, KAS UZSĀKTI ŠOGAD


Projekti kas uzs kti ogad1
PROJEKTI, KAS UZSĀKTI ŠOGAD

Ogres novada Meņģeles sporta zāles renovācija Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošanai


Projekti kas uzs kti ogad2
PROJEKTI, KAS UZSĀKTI ŠOGAD

Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta "Sports" standartu īstenošanai Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs


Projekti kas uzs kti ogad3
PROJEKTI, KAS UZSĀKTI ŠOGAD

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā II kārta

Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Madlienas pagasta Madlienas ciemā

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciemā


Pl notie projekti
PLĀNOTIE PROJEKTI

Ikgadējs Ogres novada pašvaldības projektu konkurss iedzīvotāju grupām un biedrībām “ Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”


Pl notie projekti1

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Ogres Centrālajai bibliotēkai

PLĀNOTIE PROJEKTI


Pl notie projekti2
PLĀNOTIE PROJEKTI

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Ogres Mūzikas skolai


Pl notie projekti3
PLĀNOTIE PROJEKTI

Ogres Muzeja celtniecība


Pl notie projekti4
PLĀNOTIE PROJEKTI

Elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešana


Pl notie projekti5
PLĀNOTIE PROJEKTI

Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma nomaiņa - A6 šosejas posmā un pilsētas teritorijā

Kopējās izmaksas pa abiem projektiem: 397 894 LVL


Pl notie projekti6
PLĀNOTIE PROJEKTI

Represēto piemiņas vietas rekonstrukcija Ogres pilsētā


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!

dace.grisle@ogresnovads.lv