t e p l o v z d u n b a l n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T e p l o v z d u š n ý B a l ó n PowerPoint Presentation
Download Presentation
T e p l o v z d u š n ý B a l ó n

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

T e p l o v z d u š n ý B a l ó n - PowerPoint PPT Presentation

yeva
72 Views
Download Presentation

T e p l o v z d u š n ý B a l ó n

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Teplovzdušný Balón Ivana Výberčiová VII.A

  2. konštruktérstuženýchvzducholodíNarodenie8. júl1838Kostnica, NemeckoÚmrtie8. marec1917Berlín, NemeckoFerdinand vonZeppelin celým menom Ferdinand Adolf Heinrich August vonZeppelin bol známy konštruktérstuženýchvzducholodí.Narodil sawürttemberskému dvornému maršalovi grófovi Friedrichovi vonZeppelin a jeho manželkeAmélie Macaire. Vyrastal v Kostnici priBodamskomjazere a na neďalekýchmajetkochvošvajčiarskomGirsbergu.Od roku 1853 študoval vojenskú školu v LudwigsburgupriStuttgarte. Prvú vzducholoď začal stavať v roku 1899ako 61-ročný. V roku 1900vzlietla nad Bodamským jazerom prvá vzducholoď LZ 1 dlhá 128 m, a zotrvalavo vzduchu 17 minút. Predprvou svetovou vojnoupatriliZeppelinove podniky k najväčším v Nemecku. Postupne v nich ale strácal vplyv, a stal saskôrnárodnou ikonou. Bola po ňompomenovanánajslávnejšia vzducholoď medzivojnovéhoobdobiaGraf Zeppelin. Ferdinand vonZeppelin

  3. Bezpilotné teplovzdušné balóny súuvedené v čínskejhistórii. ZhugaLiang v ére troch kráľovstiev používal vzdušné balóny prearmádnesignalizácie. Je možné, že teplovzdušné balóny boli používané v Nazca Indy Peru pred 1500 rokmiakoprostriedok na kreslenie. Použitiebalónovvovojne bolo najprvv americkejobčianskejvojne. Najdlhší let horúcovzdušnýmbalónom trval 50 hodín a 38 minút a robil ho MichioKanda a HirosukeTekezawa z Japonska 2. januára 1997. Teplovzdušné balóny - história

  4. Teplovzdušné balóny, ktorésúpoháňanévzduchomsú známe akovzducholodealeboteplotnévzducholode.Atraktívne stránky lietaniazahŕňajúvýnimočnýkľud (okrem hluku propánovýchhorákov), nedostatoknejakého výrazného pocitu pohybu a možnosťpozorovaťvtákov.. Pretože balón sa pohybuje s vetrom, cestujúcinecítiaabsolútnežiadnyvietor.V dnešnýchčasoch obal balónu je všeobecnevyrobený z nylonovej látky a ústie, hrdlobalóna (najbližšiek plameňu horáka) je vyrobené z ohňovzdorného materiálu. Nedávno boli vyrobené balóny vo fantastických tvaroch, takých akohot-dog, raketových lodiach a tvaroch obchodných výrobkov. Teplovzdušné balóny - charakteristika

  5. Najväčšívýrobcovia teplovzdušných balónov na svetesúCameron balóny a BristolBalóny. Tieto teplovzdušné balóny sapoužívajú na rovnakomprincípeakotie prvé, Zeppelinove. Teplovzdušný balón – najznámejší výrobcovia

  6. Prikúpevlastnéhobalóna rozhoduje účel jeho použitia :1. športový - rekreačný2. reklamný3. pasažiersky / vyhliadkové lety / Často sapoužívakombináciaposlednýchdvochhoreuvedenýchtypov, t.j. možnosťvyhliadkovýchletov spolu s reklamou. Cena balóna závisí od :- veľkosti / objem balóna / - dizajnu / tvar, logo, grafiky / - doplnkov, vybavenia

  7. Druhy balónov: Športový – Rekreačný Balón

  8. Reklamný Balón

  9. Pasažiersky balón

  10. Ďakujem Vám Za Pozornosť!!!Prajem príjemný let balónom  ZDROJE: Google.sk Wikipedia.org.sk Referaty.sk Google obrázky