Wrocław, 28 października 2009 - PowerPoint PPT Presentation

yetta-skinner
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wrocław, 28 października 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wrocław, 28 października 2009

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Wrocław, 28 października 2009
100 Views
Download Presentation

Wrocław, 28 października 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dodatkowy nabór nawyjazdy nastudiai praktyki w ramach programuFundusz Stypendialny i Szkoleniowy2009/2010 Wrocław, 28 października 2009

  2. Możliwości wyjazdów • Celem działań FSS jest promocja mobilności studentów i doktorantów w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie • Wyjazdy na okres studiów lub praktyk od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim (do 30.09.2010) • Dofinansowanie szkolenia kulturowo-językowego w kraju docelowym przed wyjazdem lub na jego początku • wymiana odbywa się w oparciu o zasady wypracowane w programie Erasmus • ok. 15 grantów ‘od zaraz’

  3. Studia Reykjavik University, Islandia Mechanical and Power Engineering NTNU, Norwegia Engineering Mathematics, Informatics inne – pod warunkiem nawiązania współpracy Praktyki organizowane w firmach, ośrodkach badawczych i na uniwersytetach Możliwości wyjazdów

  4. Wysokość dofinansowania • dofinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą, przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży, zakwaterowania, utrzymania oraz innych wydatków • Utrzymanie3481 PLN/mc (tj. ok. 800 EUR) • Podróż i ubezpieczenie2175 PLN (ok. 500 EUR) • Dodatkowo: możliwość dofinansowania kursu językowego w kraju docelowym I rata przed wyjazdem, po podpisaniu umowy - 80% grantu II rata po powrocie i rozliczeniu się z wyjazdu - 20% grantu Praktyki dodatkowo możliwość dofinansowania od firmy do 1000 EUR/mc

  5. Rekrutacja • osoby z dobrą znajomością języka obcego (min. B1E, certyfikat) UWAGA: nie organizujemy egzaminów językowych! • osoby z dobrymi wynikami w nauce • które złożą w odpowiednim terminie wszystkie dokumenty aplikacyjne • Rekrutacja na studia: 2-13.11.2009 • Rekrutacja na praktyki: 2-20.11.2009, ogłoszenie wyników:27.11.2009

  6. Rozliczenie z wyjazdu • Ankieta stypendysty FSS • Ankieta stypendysty Erasmusa • Potwierdzenie zrealizowania programu praktyki/ studiów

  7. Godziny przyjęć Dział Współpracy Międzynarodowej bud. D-5, pok. 13 (studia), pok. 11 (praktyki) Pon, Wt: 11-14.00 Śr: nieczynne Czw: 11-15.00 Pt: 11-14.00

  8. Kontakt - praktyki Ewelina Kaczmarek Ewelina.Kaczmarek@pwr.wroc.pl tel. 71 320 41 63 Dokumenty przyjmuje: Anna Nosal Anna.Nosal@pwr.wroc.pl Tel. 71 320 25 43

  9. Kontakt - studia Agnieszka Krajna Agnieszka.Krajna@pwr.wroc.pl tel. 71 320 45 34 Dokumenty przyjmuje: Ewelina Wnuk Ewelina.Wnuk@pwr.wroc.pl Tel. 71 320 35 85

  10. Dodatkowe informacje Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na strony internetowe: • www.pwr.wroc.pl Dla studentów/ praktyki zagraniczne/ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Dla studentów/ praktyki zagraniczne/ LLP- Erasmus- praktyki • www.fss.org.pl