Download
1 / 32

Serijske komunikacije - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Serijske komunikacije. Serijske komunikacije – prenos podatkov v bitno serijski obliki. Binarne simbole (bite) prenašamo med napravami s (časovnim) zaporedjem signalov (signalnih elementov ali impulzov). Pravzaprav je takih komunikacij največ, čim sta napravi v ločenih

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Serijske komunikacije' - yeo-sexton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Serijske komunikacije
Serijske komunikacije

 • Serijske komunikacije – prenos podatkov v bitno serijski obliki.

  • Binarne simbole (bite) prenašamo med napravami

   s (časovnim) zaporedjem signalov (signalnih elementov

   ali impulzov).

 • Pravzaprav je takih komunikacij največ, čim sta napravi v ločenih

  ohišjih (RS232, RS485, USB, FireWire, Ethernet, xDSL, ...).

 • Po vodilih računalnika (mikrokrmilnika) se prenašajo podatki v bitno

  paralelni obliki (npr.: osem bitov, če je širina vodila 8).


Serijske komunikacije1

Oddajni pomikalni

register

Sprejemni pomikalni

register

Prenosna pot,

tipično nekaj

metrov ali

poljubno več

b7

b7

b7

b7

b6

b6

b6

b6

b5

b5

b5

b5

b4

b4

b4

b4

b3

b3

b3

b3

b2

b2

b2

b2

b1

b1

b1

b1

b0

b0

b0

b0

Oddajni podatkovni

register

Sprejemni podatkovni

register

Serijske komunikacije

 • Potrebna je torej pretvorba iz (bitno) paralelne v (bitno)

  serijsko obliko.

 • Usklajevanje med sprejemno in oddajno napravo (npr.: sprejet je

  nov podatek, oddaja je možna, ...)


Asinhroni serijski na in

Sprejemni takt

(Urin signal)

Oddajni takt

(Urin signal)

b7

b7

b6

b6

b5

b5

b4

b4

b3

b3

b2

b2

b1

b1

b0

b0

Podatkovni signal

Sprejemni pomikalni

register

Oddajni pomikalni

register

Asinhroni serijski način

 • Takt se ne prenaša.

  • Hitrost sprejemnika se ne sme preveč razlikovati od hitrosti

   (frekvence) oddajnika (praktično pravilo - največ 1 %).

  • Uporablja se za nižje hitrosti prenosa, tja do 100 Kb/s.

  • Tak način realizira asinhroni serijski komunikacijski vmesnik.

  • V uporabi so različne oznake komunikacijskih vmesnikov,

   (UART, ACIA, DART, SCI,...)


Sinhroni serijski na in

Sprejemni takt

(Urin signal)

Oddajni takt

(Urin signal)

b7

b7

b6

b6

b5

b5

b4

b4

b3

b3

b2

b2

b1

b1

b0

b0

Podatkovni signal

Sprejemni pomikalni

register

Oddajni pomikalni

register

Sinhroni serijski način

 • Takt oddajnika se prenaša.

  • Sprejemnik se na podlagi sinhronizacijskega signala

   sinhronizira z oddajnikom (se “ujame” po frekvenci in fazi).

  • Na ta način se dosega višje hitrosti prenosa.

  • Tak način realizira SPI (Serial Peripheral Inteface).

Urin signal

 • Opomba: sinh. takt se lahko prenaša skupaj z inf. signalom


Asinhroni serijski na in1

p

0

1

b0

0

b1

0

b2

b3

0

b4

1

b5

1

b6

1

b7

0

Asinhroni serijski način

 • Krajšemu zaporedju informacijskih bitov oziroma

  simbolov (tipično osmim) se doda začetni bit (start bit)

  in eden ali dva končna bita (stop bita).

 • Na ta način nastane t.i. asinhrona serijska oblika

  podatka ali “okvir”.

 • Po potrebi se na koncu (pred končnim(a) bitom(a)) doda

  še “parnostni bit”.

Mirovno

stanje

Start bit

Stop bit(a)


Asinhroni serijski na in2
Asinhroni serijski način

 • Sprejemnik začne odčitavati informacijski signal,

  ko zazna začetni bit oziroma “prepričljiv” prehod signala z visokega

  (angl. “mark”) na nizek logični nivo (angl. “space”).

 • Sprejemnik nato odčitava signal s taktom svojega urinega signala.

 • Hitrost odčitavanja je običajno nekajkrat (16x) višja od bitne hitrosti.

  Zato lahko sprejemnik opravi več odčitkov signala v času trajanja

  enega bita, da loči stanje logične enica od ničle.

 • Če je razlika v taktu sprejemnika in taktu oddajnika prevelika,

  sprejemnik napačno odčita sprejemani signal.


Asinhroni serijski na in3
Asinhroni serijski način

 • V primeru, da sprejeti signal ne ustreza pravilom oblike okvirja

  (pogoj parnosti, začetni bit, stop biti), sprejemnik javi napako.

 • Končni biti pravzaprav zagotavljajo minimalen časovni presledek

  pred nastopom naslednjega začetnega bita. Na nek način poskrbijo

  za izravnavo razlike v hitrostih sprejemnika in oddajnika.

 • Časovni presledek med zaporednima podatkoma je seveda lahko

  poljubno daljši.


Asinhroni serijski na in4

p

0

1

b0

0

b1

0

b2

b3

0

b4

1

b5

1

b6

1

b7

0

Asinhroni serijski način

 • Načelna skica sprejemanja (odčitavanja) signala

Ustrezno

Prepočasi

Prehitro

 • Za asinhrone prenose se uporablja NRZ oblika signala

  (Non Return to Zero).

 • NRZ pomeni, da ostane signal v času trajanja bita

  nespremenjen (visok ali nizek), kot na skici.


Hcs12 sci
HCS12 - SCI

 • HCS12 ima dva (enakovredna) asinhrona serijska

  komunikacijska vmesnika: SCI0 in SCI1.

 • Vsak omogoča:

  • Sočasno oddajanje in sprejemanje (“polni dupleks”).

  • Različne (programsko nastavljive) hitrosti delovanja.

  • Različne oblike okvirja (8,9 bitov, parnost).

  • Odkrivanje napak pri sprejemu (parnost, hitrost, šum, ...).

  • Različne načine delovanja (“dvo/eno žično, “bujenje”, ...).

  • Proženje zahteve za prekinitev ob sprejemu/oddaji/napaki,...


Hcs12 sci1
HCS12 - SCI

Oddajna sponka SCI0

Sprejemna sponka SCI1

Sprejemna sponka SCI0

Oddajna sponka SCI1


Hcs12 sci blok diagram
HCS12 – SCI blok diagram

Sprejeti podatek

Od sprejemne

sponke

Zahteva za

prekinitev

Takt

Sprejemnika

in

oddajnika

Podatek za oddajo

K oddajni

sponki


Hcs12 uporaba sci
HCS12 – uporaba SCI

 • Priprava vmesnika:

  • Določimo oz. izberemo hitrost delovanja, t.j. hitrost

   pošiljanja/sprejemanja.

  • Določimo obliko podatkov, t.j. število podatkovnih bitov,

   parnost, ...

  • Določimo način delovanja, t.j. način pošiljanja/sprejemanja,

   po potrebi omogočimo prekinitve.

 • Pošiljanje:

  • Pošiljanje posameznega podatka, t.j. vpis v oddajni register,

   ko oddajnik to omogoča.

 • Sprejemanje:

  • Sprejemanje posameznega podatka,t.j. branje podatka iz

   podatkovnega registra in obravnavanje napak, ko je podatek

   sprejet.


Hcs12 registri sci
HCS12 – registri SCI

 • Vsakemu od vmesnikov SCI pripada

  • 8 registrov

  • prekinitveni vektor.

 • Registri določajo:

  • način delovanja,

  • stanje oddajnika/sprejemnika,

  • hranijo sprejeti/oddani podatek.


Registri sci
Registri SCI

 • Začetni naslov za SCI0 = $00C8

 • Začetni naslov za SCI1 = $00D0


Vektorji sci
Vektorji SCI

 • Vsakemu vmesniku pripada (samo) en

  prekinitveni vektor, vzrokov za prekinitev pa je več:

  • sprejet je podatek,

  • oddaja je končana, ponovna oddaja je možna,

  • sprejemna linija je prazna,

  • ....Sci register scibdh l
SCI – register SCIBDH/L

 • Register SCIxBDH/L (npr.SCI0BDH, SCI0BDL):

  register (registra) za izbiro hitrosti odd./spr.

 • Hitrost [b/s] = Osnovni takt / (16 x vsebina registrov)


Sci nastavitev hitrosti
SCI - nastavitev hitrosti

 • Hitrost oddajnika/sprejemnika

  • Standardne hitrosti [b/s oziroma bps]

   1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 36400, ...

 • Pri dani osnovni frekvenci se ne da z deljenjem

  natančno doseči katerekoli prenosne hitrosti.

 • Sprijazniti se moramo s še sprejemljivim odstopanjem.

 • Npr. 8 MHz / (16 x BR) = 9600 b/s; BR = 52

  8 MHz / (16 x 52) = 9615 b/s;

  napaka 15/9600 = 0.0015, kar je še dopustno.

  ..........

  MOVW #52, SCI0BDH

  ali:

  LDD #52

  STD SCI0BDH


Sci registra scicr1 2
SCI – registra SCICR1/2

 • Registra SCICR1 in SCICR2 (SCI Control Register)

  Označeni so biti, ki jih moramo določiti v večini primerov

  uporabe, drugi so precej manj pogosto uporabljani.


Sci register scicr2
SCI – register SCICR2

 • S tem registrom omogočamo oddajnik, sprejemnik

  in omogočamo različne vzroke prekinitev,...

  • RE, TE: Receiver Enable, Transmitter Enable.

   Omogočimo sprejemnik (RE=1) in/ali oddajnik (TE=1),

   sicer sta neaktivna.

  • RIE, TIE: Receiver Interrupt Enable, Transmitter Interrupt En.

   Omogočimo zahtevo za prekinitev ob sprejemu (RIE=1)

   in/ali oddaji (TIE=1), seveda pa je delovanje možno tudi

   ne da omogočimo prekinitve.


Sci register scicr21
SCI – register SCICR2

 • Register SCICR2 (nadaljevanje)

TCIE: Transmission Complete Interrupt Enable

ILIE: Idle Line Interrupt Enable

RWU: Receiver Wakeup

SBK: Send Break


Sci register scicr1
SCI – register SCICR1

 • S tem registrom izberemo obliko podatka in različne možnosti

  delovanja, ...:

  • M : (Mode) oblika podatkov

   • M = 1, izberemo 9 bitni podatek

   • M = 0, izberemo 8 bitni podatek

  • PE, PT: (Parity Enable, Parity Type)

   • PE = 1, omogočimo parnost

   • PT = 1, liha parnost, PT = 0, soda parnost


Sci register scicr11
SCI – register SCICR1

 • Primer za 8-bitni podatek

To je najpogostejša oblika,

8 bitni podatek,

brez parnosti,

en stop bit,

M = 0, PE = 0

 • Primer za 9-bitni podatek


Sci register scicr12
SCI – register SCICR1

 • Register SCICR1 (nadaljevanje)

  • Sprejemnik omogoča avtomatično bujenje.

  • Dokler ni izpolnjen pogoj za “bujenje”, je sprejemnik neaktiven.

  • Uporaba: komunikacija običajno poteka v obliki daljših

   zaporedij bajtov (paketov oz. okvirjev).

  • WAKE (Wake condition)

   • WAKE = 1, bujenje z naslovnim bitom

   • WAKE = 0, bujenje s prazno linijo


Sci register scicr13
SCI – register SCICR1

 • Register SCICR1 (nadaljevanje)

  • LOOPS (Loop operation):

   • LOOPS = 1, Oddajna in sprejemna sponka sta interno sklenjeni

  • RSRC (Receiver Source)

  • ILT (Idle Line Type)

  • SCISWAI (Stop in Wait mode)


Sci register scicr14
SCI – register SCICR1

 • Zančno delovanje

 • Enožično delovanje


Sci registra scisr1 2
SCI – registra SCISR1/2

 • Registra SCISR1 in SCISR2 (SCI Status Register).

  Ta dva registra odražata stanje oddajnika/sprejemnika.


Sci register scisr1
SCI – register SCISR1

 • Register SCISR1

  • TDRE: Transmitter Data Register Empty

   • TDRE = 1, oddajnik je prazen, oddaja je možna

   • TDRE = 0, oddaja je v teku

  • TC: Transmission Complete,

   • TC = 1, oddaja je končana.

Cakaj: LDAB SCISR1

BITB #$80 ;oddajni register prazen?

BNE Cakaj

STAA SCIDRL ;oddaj naslednji podatek


Sci register scisr11
SCI – register SCISR1

 • Register SCISR1 (nadaljevanje)

  • RDRF: Receiver Data Register Full

   • RDRF = 1, podatek sprejet

   • RDRF = 0, svež podatek (še) ni sprejet

  • IDLE: Idle Line Detect

   • IDLE = 1, zaznana prazna linija

  • OR,NF,PF,FE: Overrun, Noise Flag, Framing Error, Parity Flag

   • biti v stanju 1 pomenijo prisotnost napake


Sci register scisr2
SCI – register SCISR2

 • Register SCISR2

  • BK13, 13 bitni “break” signal

  • TXDIR: smer TX sponke v enožičnem načinu

   • TXDIR = 1, TX je izhod

   • TXDIR = 0, Tx je vhod

  • RAF: Receiver Active Flag


Sci register scidrh l
SCI – register SCIDRH/L

 • Podatkovna registra SCIDRH/L

  • Ta registra služita za sprejem/oddajo podatkov

Vrednost sprejetega bita za 9-bitni podatek

Vrednost oddajanega bita za 9-bitni podatek