slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trends, før, nu og fremover PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trends, før, nu og fremover

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
yen-doyle

Trends, før, nu og fremover - PowerPoint PPT Presentation

62 Views
Download Presentation
Trends, før, nu og fremover
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bedre formuleringer af planteværnsmidlerAnita WengelAfdelingschefFormuleringsudviklingCheminova A/S

 2. Trends, før, nu og fremover • Opløselige a.i. formuleredes som SL i vand eller som EC i organisk solvent • Hvis a.i. ikke egnede sig til SL eller EC var WP en mulighed MEN • Øget eksponering af brugeren, toxikologiske bekymringer, miljøbeskyttelse, stramme regulatoriske krav, Inert lister, alle er medvirkende til udvikling af SC, WG og SE i 80’erne og 90’erne og senere dukkede granuller, tabletter, geler og mikrokapsler op

 3. Konsekvenser • Minimal kontakt med produkterne • Mere præcis udbredelse af a.i. • Brug af sikre formuleringer, f.eks. vandbaserede suspensioner, emulsioner, mikrokapsler og granuller • Optimering af den biologiske effekt • Anvendelse af sikre hjælpestoffer • Begrænser valg af formuleringstype

 4. Formuleringskemikerens ansvar/rolle • Optimering af fremstillingsprocessen • Gøre det brugerbekvemmeligt • Reducering af pesticidmængderne • Mere målrettet udbringelse af pesticidet • Brug af mindre giftige/skadelige formuleringskemikalier • Reduktion af spild • Konkurrencedygtig • Livsforlængelse af eksisterende a.i.

 5. Overordnede Globale Trends • Multi a.i. formuleringer • Reformulering af de traditionelle EC’ere til solventfrie, flydende eller faste formuleringer • Faste formuleringer – The rising stars • Nye formuleringstyper

 6. Multi-a.i.-formuleringer • Blandinger med flere herbicider eller fungicid-herbicid og insekticid-herbicid • Blanding med a.i. og mikronæringsstoffer • Blanding med a.i. og ”safener” • Blanding med synergister

 7. Reformulering af traditionelle EC’ere til moderne EC’ere • Focus på højkoncentrerede formuleringer • Brug af vegetabilske olier • Nye emulgatorsystemer KRAV • Højt flammepunkt, lavt damptryk, lav lugt,forbedrede anvendelsestekniske egenskaber, gerne forbedret tox og økotoxprofil.

 8. Reformulering af EC’ere til EW, ME, WDG og CS • Det overordnede mål er at undgå eller reducere brugen af organiske solventer

 9. EW – Emulsion i vand • EW er en stabil koncentreret olie i vand emulsion • Fordele sammenlignet med EC - mindre eller intet solvent - mere sikker opbevaring og transport - reduceret fytotox - billigere - reduceret miljøbelastning

 10. ME - mikroemulsion • ME er en termodynamisk stabil fase som indeholder mindst 3 komponenter, a.i. , vand og surfaktant. Ofte også co-surfaktant. • Karakteristika - dråbestørrelsen < 1µm - klar opaliserende formulering

 11. ME – Fordele og Ulemper • + Lang levetid og god lagerstabilitet • + Gode udbringelses-egenskaber • + Nem rengøring af emballage og udstyr • + Højt flammepunkt • + Effekforbedring p.g.a. bedre a.i. optagelse • - Lavkoncentreret (<30%) • - Højt indhold af surfaktant = dyr • - Begrænset tilgængelighed af egnede surf.

 12. Fast-stofformuleringer- ”The Rising Stars” • Global trend: Fra EC til WG(WDG,WSG) • Flere og flere a.i. formuleres som højkoncentrerede WG’ere • De opnåede fordele vejer tungere end de højere produktionsomkostninger • Markedet kræver, hurtigere wetting, bedre granuldispersion, mindre flokkulering og det fører til forbedrede dispergering/wetter systemer.

 13. WDG – Fordele og Ulemper • + Nem at dosere • + I princippet støvfri • + God at dispergere/opløse i vand • + Stabil både ved høj og lav temperatur • - Dyrt produktionsanlæg • - Højere produktionsomkostninger • - Produkt kvaliteten følsom overfor ændringer/variationer i proces og råmaterialer

 14. CS – Capsule suspensions • Mulighed for at kontrollere/forsinke frisættelse af a.i – forøget selektivitet • Nedsætter fordampning – reducerer utilsigtet påvirkning af omgivelserne • Reducerer tox/økotox/lugt/ - sikker håndtering • Afhjælper fysiske kompatibilitets problemer i formuleringen og i sprøjtetanken • Beskytter a.i. mod UV-lys • Velegnet for vanduopløselige a.i., der normalt formuleres som EC

 15. 02-3 SEM picture of microcapsules

 16. SEM Picture

 17. Nye formuleringstyper • Nano - emulsioner - Dråbestørrelse 100 til 200 nanometer vs 1 til 10 µm (EW, mikrokapsler) • Multiple emulsioner : W/OW

 18. Konklusion • Tilgangen af nye a. i. er for nedadgående • Maksimal udnyttelse af de eksisterende • Produktdifferentiering sker på formuleringsniveau, emballage, udbringningssystem og mere målrettet udbringelse • Mere komplekse formuleringer, mere sikre formuleringer og blandingsformuleringer vil vinde frem