slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Legislativa EU v oblasti nerostných surovin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Legislativa EU v oblasti nerostných surovin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Legislativa EU v oblasti nerostných surovin - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Legislativa EU v oblasti nerostných surovin. Dostuplnost nerostných surovin v rámci EU. Základy těžby a úpravnictví nerostných surovin. Veronika Sochorová. 27. Března 2013. Euromines. Evropská asociace těžebního průmyslu, rud a průmyslových minerálů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Legislativa EU v oblasti nerostných surovin' - yazid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Legislativa EU v oblasti nerostných surovin

Dostuplnost nerostných surovin v rámci EU

Základy těžby a úpravnictví nerostných surovin

Veronika Sochorová

27. Března 2013

euromines
Euromines

Evropská asociace těžebního průmyslu, rud a průmyslových minerálů

 • Uznávaný zástupce evropského těžebního průmyslu rud a průmyslových minerálů.
 • Hlavním cílem asociace je podporovat průmysl nerostných surovin a udržovat vztahy s evropskými institucemi na všech úrovních.
 • Poskytuje služby svým členům s ohledem na politiku EU a umožňuje spolupráci a výměnu informací v rámci celého těžebního průmyslu Evropě.
 • Úzce spolupracuje a upevňuje kontakty s těžební komunitou na celém světě.
euromines lenstv
Euromines - členství
 • Zastupuje velké i malé společnosti a pobočky v Evropě, ale i v ostatních státech světa, které celkově zaměstnávají více než 350 000 lidí.
 • Prostřednictvím aktivit a činností členů Euromines je vyráběno více než 42 různých kovů a nerostů. Pro některé kovy a nerosty je právě Evropa tím největším a hlavním producentem.
zastoupen zem
Zastoupené země

Austria

Bulgaria

Cyprus

Czech Republic

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

the Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Slovakia

Spain

Sweden

Turkey

United Kingdom

Non-European countries:

Canada

Kazakhstan

evropa pot ebuje nerostn suroviny
Evropa potřebuje nerostné suroviny
 • Nerostné suroviny jsou podstatnou součástí jak high-tech produktů, tak produktů každodenní potřeby.
 • Evropský průmysl potřebuje spravedlivý přístup k surovinám z EU, ale také k surovinám dováženým ze zemí mimo EU.
 • Pro některé kovy přetrvává vysoká závislost EU na dovozu a přístup k těmto surovinám (zejména z rozvojových zemí) se stává stále obtížnějším.
 • Mnohé země s bohatými zdroji aplikují protekcionistická opatření, která zastavují či zpomalují export surovin do Evropy, a to proto, aby tak tyto země pomohly svému vlastnímu průmyslu.
 • Mnozí evropští výrobci jsou postiženi těmito praktikami.
evropa pot ebuje suroviny mus jednat
Evropa potřebuje suroviny musí jednat
 • Evropský průmysl čelí konkurenčnímu znevýhodnění
 • Jako odpověď na tuto výzvu zavedla Evropská komise

k 3. listopadu 2008 novou integrovanou strategii,

Raw Materials Initiative

Iniciativa v oblasti surovin

 • stanovuje cílená opatření pro zajištění a zlepšení přístupu k surovinám pro průmysl EU.
 • první konference v Praze – České předsednictví
integrovan strategie v oblasti surovin
Integrovaná strategiev oblasti surovin
 • Komise ve svém sdělení navrhla, aby se EU shodla na Integrované strategii v oblasti surovin.

Přestože současná finanční krize vede k zpomalení ekonomického růstu, dá se očekávat, že z dlouhodobého hlediska budou potřeby na rozvíjejících se trzích vytvářet i na dále velký tlak na poptávku po surovinách.

Zásadní změny na světových trzích

  • 450 exportních omezení na více než 400 různých nerostných surovin
  • Strategie na zabezpečení privilegovanéhopřístupu k nerostným surovinám

50% významných nerostných zásobje alokováno v nízko příjmových zemích

integrovan strategie se op r o 3 pil e
Integrovaná strategiese opírá o 3 pilíře
 • zaručení přístupu k surovinám z mezinárodních trhů za stejných podmínek, jaké platí pro jiné průmyslové konkurenty;
 • stanovení správných rámcových podmínek v EU s cílem podpořit udržitelnou dodávku surovin z evropských zdrojů;
 • zvýšení celkové účinnosti zdrojů a podpora recyklace s cílem snížit spotřebu primárních surovin v EU a také relativní závislost na dovozu.

Definování kritických surovin

– v úzké spolupráci se členskými státy a zúčastněnými stranami –seznam potenciálně kritických nerostných surovin.

prvn pil
První pilíř
 • zaručení přístupu k surovinám z mezinárodních trhů za stejných podmínek
 • Klíčové činnosti:
  • aktivně uskutečňovat diplomacii v oblasti surovin;
  • podporovat intenzivnější mezinárodní spolupráci;
  • přístup k primárním a druhotným surovinám by měl být prioritou obchodní a regulační politiky EU;
  • rozvojová politika EU ve třech úrovních:

posílení států; podpora zdravého investičního prostředí; podpora udržitelného řízení surovin.

druh pil
Druhý pilíř
 • podpora udržitelných dodávek surovin z evropských zdrojů
 • Klíčové činnosti:
  • nastolit správné rámcové podmínky zabezpečující přístup k půdě;
  • zdokonalit základnu znalostí o nerostných ložiscích v EU;
  • lepší spolupráce a propojení národních geologických služeb;
  • podpora výzkumných projektů;
  • zaměřit se na problém nedostatku kvalifikované pracovní síly;
  • zvýšení povědomí o důležitosti domácích nerostných zdrojů pro evropské hospodářství;
  • vypracovat pokyny, které ujasní, jak lze těžební činnosti v oblastech sítě Natura 2000 nebo v jejich blízkosti sloučit s ochranou životního prostředí.
t et pil
Třetí pilíř
 • snížení spotřeby primárních surovin v EU
 • Klíčové činnosti:
  • propagace optimálního využívání zdrojů a recyklace;
  • nahrazování a intenzivnější využívání obnovitelných surovin;
  • zajistit, aby manipulace s odpadem probíhala za spravedlivých a udržitelných podmínek, pokud se týče třetích zemí.
pracovn skupiny v sledky
Pracovní skupiny- výsledky
 • Pracovní skupina pro definování kritických surovin
  • Definování kritických surovin pro Evropu
 • Pracovní skupina pro výměnu informací o nejlepších postupech při územním plánovaní, vydávání povolení a sdílení geologických znalostí
n sledn kroky iniciativy v oblasti surovin
Následné kroky Iniciativy v oblasti surovin
 • EU uvedla Raw Materials Initiative/Iniciativu v oblasti surovin v roce 2008 a dále na ni navázala v roce 2011
 • Hlavní body byly:
  • Kritické nerostné suroviny:
   • Vyhodnocení I a II
  • Právní rámec v Evropě
   • Surovinové politiky
   • Procesy územního plánování
   • Povolování
  • Inovace
   • Účinné vyžívání zdrojů
geologick dostupnost zdroj v evrop
Geologická dostupnost zdrojů v Evropě:
 • Mýtus: Evropa je již zcela „vytěžená”.
 • Evropa stále má značný potenciál v oblasti nerostných surovin.
 • Ostatní části světa byly mnohem více prozkoumány a to s použitím podstatně modernějších technologií.
 • Evropa skutečně má co dohánět.
 • V Evropě můžeme indentifikovat řadu regionů, které mají značný nerostný potenciál.

16

nerostn suroviny v evrop situace
Nerostné suroviny v Evropě- situace
 • V Evropě (EU27) se vyskytuje téměř 2/3 všech typů rud, nerostů a energetických surovin
 • Např.: Železná ruda se těží v Kiruně, ve Švédsku a SteirischerErzbergv Rakousku – ale celosvětový podíl je pouze1%
 • Další důležitá evropská ložiska:chrom(Finsko), nikl (Řecko, Španělsko, Finsko), wolfram (Rakousko, Portugalsko)
 • Vzácné kovy: zlato a stříbro(Polsko, Švédsko, Finsko).
projekt promine
ProjektProMine

Vyhodnocení potenciálu

 • Nano-částicové produkty z nových zdrojů nerostných surovin v Evropě
 • 2009 – 2013
projekt promine1
ProjektProMine
 • FP 7 (7.rámcový program)/Témata 4 (Nanovědy, Nanotechnologie, Materiály a nové výrobní technologie)
 • Celkový rozpočet: 17 M €
 • Příspěvek EU: 11 M €
 • 27 partnerů z 11 zemí EU
 • Koordinováno Geologickou službou Finska
 • European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (Evropská technologická platforma pro udržitelné nerostné suroviny) ETP-SMR významně ovlivnila přípravu témat
projekt promine2
ProjektProMine
 • Koordinátor
 • GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS (GTK)
 • 6 těžebních společností
 • BOLIDEN MINERAL AB
 • KGHM CUPRUM SP ZOO CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
 • AGC MINAS DE PORTUGAL
 • HELLAS GOLD
 • PYHÄSALMI MINE OY
 • GRECIAN MAGNESITE
 • 5 geologických služeb i s GTK
 • BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES
 • INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
 • INSTITUTE OF GEOLOGY AND MINERAL EXPLORATION GREECE
 • LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P.
 • 6 Univerzit
 • LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
 • UNIVERSITEIT EINDHOVEN
 • INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE
 • THE UNIVERSITY OF WARWICK
 • BANGOR UNIVERSITY
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET BERGAKADEMIE FREIBERG
 • 10 Průmyslových a výzkumných institucí
 • CALDURAN KALKZANDSTEN
 • WOLA CHEMISCH-TECHNISCHE ERZEUGNISSE GMBH
 • KGHM ECOREN S.A.
 • SELOR EEIG
 • KEMAKTA KONSULT AB
 • INTEGRATED RESOURCES MANAGEMENT (IRM) COMPANY LIMITED
 • G.E.O.S. INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
 • INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH
 • VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS
 • KWH-MIRKA
projekt promine3
ProjektProMine

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:

 • Zajistit, že všechny potenciální nerostné zdroje v rámci EU jsou plně zdokumentovány v systému vyhodnocení a modelování založeném na GIS (Geografickém Informačním Systému)
 • Vyvíjet, testovat, vyrábět a dodat na trh 5 výrobků významné hodnoty vyprodukovaných na bázi nano-surovin dodaných těžebním průmyslem.
 • Vyvíjet postupy pro lepší využívání a moderní ekologicky šetrné zpracování nerostných surovin a opětovného využití kovů, zahrnující biohydrometalurgii, pro výrobu strategických kovů.
 • Propagovat řídící procesy šetrné k životnímu prostředí.
projekt promine5
ProjektProMine

> Hlavní ložiska surovin v Evropě:

kritick nerostn suroviny vyhodnocen ii
Kritické nerostné suroviny– Vyhodnocení II
 • Nová aktualizovaná studie bude vydána Evropskou komisí.
 • Bude zváženo rozšíření seznamu surovin.
 • Dolaďování metodologií.
spole n body politika zemn ho pl nov n
Společné body:Politika územního plánování

Zajistit:

 • Spravedlivé a rovnoprávné zvážení všech možných využití půdy, včetně případné těžby surovin.
 • Nejlepší postupy:
  • Národní rámec plánování zajišťuje, že nerostným surovinám je přiznávána náležitá váha v procesu územního plánování.

Nezbytné součásti:

 • Masivní digitální geologické znalostní báze - informace o zdroji
 • Specifická doporučení pro nerostné suroviny, které mají význam v dané lokalitě
  • Dlouhodobá poptávka po těchto matriálech,
  • Prostředky, kterými lze doporučení převést do územního plánu,
  • Rozpoznat přínos recyklovaných materiálů.
spole n body povolov n
Společné body: Povolování

Nejdůležitějšími prvky v procesu podání žádosti jsou :

 • Srozumitelnost,
 • Pochopení,
 • Jistota toho, co musí být poskytnuto za účelem získání povolení k průzkumu nerostů nebo těžbě.

Jednotlivé členské státy se rozhodnou, jaké prvky osvědčených postupů přijmout, a to na základě národních podmínek

 • Formy žádostí mohou být
  • Standardizované formuláře žádostí
  • Právní předpisy nebo pokyny

Urychlení schvalovacích procesů může být dosaženo prostřednictvím

 • One-stop-shop– Integrace různých povolení vyžadovaných jedním správním orgánem do jediné studie vlivu na životní prostředí
 • Paralelní vyhodnocování
slide29

NOVÉ

Surovinové politiky

nov t ebn projekty ve finsku

Zlato

Nikl / Platina

ostatní

Nové těžební projektyve Finsku

Suurikuusikko, Au (>3 Moz gold)

Agnico Eagle Mines Ltd.

Hannukainen, Feox-Au-Cu, Northland Resources

Kevitsa, Ni-PGM (207 Mt)

Scandinavian Minerals Ltd./Kevitsa Mining Oy

Suhanko, PGM-Ni (>14 Moz Pd+Pt)

North American Palladium Ltd.

Laivakangas, Au

Nordic Mines

Alanen, talc, Luzenac Suomi Oy

Punasuo, talc

Mondo Minerals Oy

Talvivaara, Ni (318 Mt)

Talvivaara Mining Corp.

Kälviä, ilmenite

Kylylahti Cu-Co-Au

Kaustinen, Li

Pampalo, Au

Särkiniemi, Ni

Valkeisenranta, Ni

Niinimäki, Ni

Mäntymäki,Ni

Hyvelä,Ni

Orivesi, Au

Jokisivu, Au

Hyypiänmäki, carbonate rock

t ba rudy ve finsku nov projekty

Kolari Fe

Suhanko PGE?

Kevitsa Ni

Laiva Au

Pampalo Au

Kylylahti Cu-Co

Talvivaara Ni

Suurikuusikko Au

Těžba rudy ve Finsku– nové projekty
nov pr vn prava ve finsku surovinov strategie a horn z kon
Nová právní úprava ve Finsku: Surovinová strategie a horní zákon

Surovinová strategie přijata ke konci roku2010 – vize do roku2050

„Finsko je globálním lídrem v oblasti udržitelného využívání nerostných surovin a těžební sektor má klíčový význam pro finskou ekonomiku.“

 • Nový horní zákon vešel v platnost 1. července2011
 • Orientovaný na průzkum a těžbu,
 • Posouzení vlivu na životní prostředí je velmi důležité,
 • Sociální aspekty, lidská práva,
 • Práva majitelů pozemků,
 • Práva venkovských oblastí.
eip european innovation partnership nov koncepce
EIP – European Innovation Partnership – nové koncepce
 • Urychlit průlomové inovace
  • Sdružováním zdrojů na výzvy s orientovaným přístupem,
  • Jednáním v rámci cyklu výzkumu a inovací,
  • Spojením všech zainteresovaných stran, aby propojení nabídky a poptávky reagovalo na společenské výzvy, zahrnující mnohem více než vědu a výzkum.
 • Inovace jsou nezbytné pro celý hodnotový řetězec nerostných surovin – průmyslový přístup
  • Průzkum, těžba, zpracování, využívání, recyklace, nahrazování, atd.
  • Sektory: těžební průmysl, strojírenství, výroba papíru a celulózy, produktový design, robotika, atd.

Nerostné suroviny nezbytné pro celý hodnotový řetězec

zen pro nerostn suroviny eip
Řízení pro nerostné suroviny EIP

Poznámka: EIP není nástrojem financování.

rozhodování

Rada a Evropský Parlament

malé: max 25 členů

EC (normální Institucionální role)

orientační úroveň

High Level Steering Group

+ Sherpa group

planování/ monitorování

Co nejdříve to bude možné, řízeno stavajícími iniciativami

rada/ implementace

WP3

WP1

WP2

WP4

WP5

Akce/projekty

Operační skupiny

veronika sochorov avenue de broqueville 12 b 1150 brussels tel 32 2 775 6331 fax 32 2 770 6303
VeronikaSochorováAvenue de Broqueville, 12B-1150 BrusselsTel: +32 2 775 6331Fax: +32 2 770 6303