Programul opera ional sectorial c re terea competitivit ii economice 2007 2013
Download
1 / 26

Programul Operaţional Sectorial C reşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Programul Operaţional Sectorial C reşterea Competitivităţii Economice 2007-2013. POS CCE. POS CCE – unul din cele 7 POS-uri pentru realizarea prioritatilor trasate prin CSNR si PND 2007-2013

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Programul Operaţional Sectorial C reşterea Competitivităţii Economice 2007-2013' - yardley-maxwell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Programul opera ional sectorial c re terea competitivit ii economice 2007 2013

Programul Operaţional Sectorial

Creşterea Competitivităţii Economice2007-2013


Pos cce
POS CCE

 • POS CCE – unul din cele 7 POS-uri pentru realizarea prioritatilor trasate prin CSNR si PND 2007-2013

 • Urmareste: aplicarea si consolidarea in Romania a politicilor de coeziune sociala si economica si a celor de dezvoltare regionala si reducere a disparitatilor intre regiunile statelor membre

 • POS CCE – raspunde la cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere, precum si cresterea competitivitatii economice pe termen lung

 • POS CCE – este elaborat sub coordonarea A.M. – M.E.C.

 • este rezultat al consultarilor cu parteneri strategici (O.I. si ministere, agentii, etc.) , partenerii sociali (beneficiari, reprezentanti ai societatii civile) si partenerii implicati in CCE

 • Organisme Intermediare – ANIMMC, M.Ed.C., M.C.T.I., M.E.C. (unitatea pentru energie)

 • Obiectiv general – cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru scaderea decalajului fata de productivitatea medie la nivelul UE

 • Tinta – cresterea medie anuala a productivitatii/ angajat cu cca 5,5%

  - atingerea nivelului de aproximativ 55% din productivitatea

  medie a UE pana in 2015


Structura pos cce cu alocarea financiara indicativa pe axe
Structura POS CCE(cu alocarea financiara indicativa pe axe)

 • Axa Prioritară I- Dezvoltarea unui sistem inovativ de producţie (investiţii productive, acces la finanţare, dezvoltare infrastructură de afaceri şi consultanţă pentru afaceri) - 31%

 • Axa Prioritară II -Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare-inovare- 21%

 • Axa PrioritarăIII -Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public - 15%

 • Axa Prioritară IV- Îmbunătăţirea eficienţei energetice, în condiţiile dezvoltării durabile a sistemului energetic - 25%

 • Axa Prioritară V- România ca destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri - 5%

 • Axa Prioritara VI- Asistenta tehnica - 3%


Axa prioritara i dezvoltarea unui sistem inovativ de productie
Axa Prioritara I: Dezvoltarea unui sistem inovativ de productie

Domeniile majore de interventiesi operatiunile indicative pefiecare domeniu:

1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenta pe piata a întreprinderilor,in special IMM:

 • Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile;

 • Sprijin pentru achiziţia de servicii calificate în implementarea standardelor europene

 • Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare

  1.2. Accesul la credit si finanţare:

 • Dezvoltarea functiei de co-garantare a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri;

 • Infiintarea si dezvoltarea fondurilor locale de garantare in vederea sustinerii intreprinderilor

 • Instrumente financiare inovative (capital de risc, venture capital);

  1.3. Dezvoltarea antreprenoriatului:

 • Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri (alte infrastructuri specifice de afaceri)

 • Îmbunătăţirea competitivităţii IMM prin consultanţă

 • Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în cadrul clusterelor şi lanţurilor de furnizori


Program complement p roiect asisten a financiar nerambursabil pentru imm
Program productieComplement - proiect Asistenţa financiară nerambursabilă pentru IMM

 • Axa Prioritară I- Dezvoltarea unui sistem inovativ de productie

 • Obiective :

 • Eficientizarea echipamentelor de productie, bazata pe extinderea si modernizarea lor, innoirea proceselor de productie si sprijinirea adoptarii standardelor internationale

 • Sprijinirea accesului pe noi pieţe şi a internationalizarii prin dezvoltarea serviciilor de consultanta specializate

 • Realizarea unui mediu de afaceri favorabil pentru intreprinzatori prin asigurarea serviciilor de afaceriadecvate şi facilitarea accesului la finantare


Domeniile majore de interventie productiesi operatiunile indicative

D1.1.Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenta pe piata a întreprinderilor,in special a IMM

 • Buget alocat FEDR 2007-2013 (estimativ): 275,25 milioane Euro

 • Operaţiuni:

 • Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile;

 • Sprijin pentru achiziţia de servicii calificate în implementarea standardelor europene

 • Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare

 • Durata operatiunilor: 2007-2013

 • Forma de finantare: Ajutor nerambursabil


Investitii in bunuri tangibile si intangibile pentru IMM-uri productie(valoare AFN: intre 200.000 si 1.5 milioane Euro)

 • Activităţi eligibile:

 • Crearea unui nou amplasament (unitate de productie/instalatie) pentru extinderea capacitatii de productie;

 • Achiziţionarea de teren, in limita a 10% din totalul investitiilor eligibile;

 • Constructii si lucrari asimilate, pana la un cuantum de maxim 50% din totalul investitiilor eligibile;

 • Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie;

 • Difersificarea activităţii întreprinderii prin noi produse sau servicii;

 • Modernizarea intreprinderii inclusiv schimbari in procesul de productie a unui amplasament existent (ex. modernizarea instalatiilor, achiziţionarea de echipament tehnologic si instalatii avansate, automatizarea sau mecanizarea proceselor de fabricatie, introducerea de noi tehnici de productie);

 • Achizitionarea de bunuri intangibile precum patente, licente, know how şi software (pana la 50% din totalul investitiilor eligibile).

 • Toate bunurile achizitionate trebuie sa fie noi.


 • Beneficiari productieeligibili

 • întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, în sensul prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptand microintreprinderile care se finanteaza prin POR.

 • desfasoara activitate conform următoarelor coduri CAEN:CB .0.00 - Industria extractiva de produse neenergetice D .0.00 - Produse ale industriei prelucrătoare; F .0.00 - Constructii, cu excepţia celor prevăzute ca fiind interzise în regulamentele vizand Fondul European de Dezvoltare Regionala

 • Valoarea alocatiei financiare nerambursabile

 • În functie de regiunea de dezvoltare, valoarea maxima a AFN în raport cu totalul cheltuielilor eligibile este:

 • A. Întreprinderi mijlocii

 • a) în regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov: 50%;

 • b) în celelalte 7 regiuni de dezvoltare: 60%.

 • B. Întreprinderi mici

 • a) în regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov: 60%;

 • b) în celelalte 7 regiuni de dezvoltare: 70%.

 • Valoarea alocatiei financiare nerambursabile va fi cuprinsă între 200.001 si 1.500.000 Euro, reprezentand 70%(60%) din valoarea totala a investitiei pentru întreprinderile mici si respectiv, 60%(50%) pentru intreprinderile mijlocii.


Investitii mici in bunuri tangibile si intangibile pentru imm uri valoare afn sub 200 000 euro
Investitii mici in bunuri tangibile si intangibile pentru IMM-uri(valoare AFN: sub 200.000 Euro)

 • Activităţi eligibile:

 • Modernizarea intreprinderii inclusiv schimbarea procesului de productie al unui amplasament existent (ex. modernizarea instalatiilor, achiziţii de echipamente si instalatii avansate tehnologic, automatizarea sau mecanizarea proceselor de fabricatie existente, introducerea de noi tehnologii

 • Achizitionarea de bunuri intangibile, precum patente, licente, know how, software (pana la 50% din totalul investitiilor eligibile).

 • Toate bunurile achizitionate trebuie sa fie noi.


 • Beneficiari IMM-urieligibili 

 • întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, în sensul prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptand microintreprinderile care se finanteaza prin POR.

 • desfasoara activitate conform următoarelor coduri CAEN:CB .0.00 - Industria extractiva de produse neenergetice D .0.00 - Produse ale industriei prelucrătoare; F .0.00 - Constructii, cu excepţia celor prevăzute ca fiind interzise în regulamentele vizand Fondul European de Dezvoltare Regionala

 • Valoarea alocatiei financiare nerambursabile

 • În functie de regiunea de dezvoltare, valoarea maxima a AFN în raport cu totalul cheltuielilor eligibile este:

 • A. Întreprinderi mijlocii

 • a) în regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov: 50%;

 • b) în celelalte 7 regiuni de dezvoltare: 60%.

 • B. Întreprinderi mici

 • a) în regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov: 60%;

 • b) în celelalte 7 regiuni de dezvoltare: 70%.

 • Valoarea alocatiei financiare nerambursabile va fi maxim 200.000 Euro, reprezentand 70%(60%) din valoarea totala a investitiei pentru întreprinderile mici si respectiv, 60%(50%) pentru intreprinderile mijlocii.


Sprijin pentru achizitia de servicii calificate pentru implementarea standardelor europene
Sprijin pentru achizitia de servicii calificate pentru implementarea standardelor europene

 • Activităţi eligibile:

 • implementarea şi certificarea sistemelor de management a calităţii (seria ISO 9000);

 • implementarea şi certificarea sistemelor de management al mediului sau certificării voluntare de mediu (ISO 14001);

 • etichetare ecologică a produselor şi serviciilor;

 • activităţi de pregătire privind activităţile mai sus menţionate (consultanta, pregatirea specializata a personalului);

 • crearea si modernizarea laboratoarelor de calibrare si testare (investitiile tangibile si intangibile eligibile precum: achizitionarea de echipamente si instrumente pentru testare, controlul si monitorizarea mediului; instrumente si echipamente pentru calibrare, laboratoare de testare si control).


 • Beneficiari implementarea standardelor europeneeligibili

 • întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, în sensul prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare

 • desfasoara activitate conform următoarelor coduri CAEN:CB- Industria extractiva de produse neenergetice, D .0.00 - Produse ale industriei prelucrătoare; F .0.00 - Constructii, cu exceptia celor prevazute ca fiind interzise în regulamentele vizand Fondul European de Dezvoltare Regionala

 • Valoarea alocatiei financiare nerambursabile

 • Sprijinul financiar va fi acordat in concordanta cu regulile ajutorului de minimis.

 • În functie de regiunea de dezvoltare, valoarea maxima a AFN în raport cu totalul cheltuielilor eligibile este:

 • A. Întreprinderi mijlocii

 • a) în regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov: 50%;

 • b) în celelalte 7 regiuni de dezvoltare: 60%.

 • B. Întreprinderi mici

 • a) în regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov: 60%;

 • b) în celelalte 7 regiuni de dezvoltare: 70%.

 • Pentrucertificare sau implementare standard (ISO, EMAS, Eco –etichetare):70.000 Euro.

 • Pentru laboratoare de calibrare si testare: 150.000 Euro.

 • Pentru serviciile de consultanta oferite de consultanti externi ajutorul brut: maxim 50% din costurile acestor servicii.

 • Pentru pregatirea specializata a personalului: maxim 45% din costurile eligibile.


Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare
Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare implementarea standardelor europene

 • Activităţi eligibile:

 • participari la targuri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi agenţi economici;

 • participări la misiuni economice organizate în străinătate;

 • participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţară, cu stand propriu sau în asociere cu alţi agenţi economici;

 • elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a agentului economic, redactate în limbi de circulaţie internaţională;

 • realizarea unui site pe Internet, pentru prezentarea activităţii şi a produselor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională;

 • participări la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a exportului.


 • Beneficiari implementarea standardelor europeneeligibili

 • întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, în sensul prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare

 • desfasoara activitate conform următoarelor coduri CAEN:D .0.00 - Produse ale Industriei Prelucrătoare; F .0.00 - Construcţii; K.72.00 - Informatică şi activităţi conexe şi K .73.00 - Cercetare - Dezvoltare (cu excepţia celor prevăzute ca fiind interzise în regulamentele vizând Fondul European de Dezvoltare Regională)

 • Valoarea alocatiei financiare nerambursabile

 • Sprijinul financiar va fi acordat in concordanta cu regulile ajutorului de minimis.

 • Valoarea AFN oferita beneficiarilor selectati reprezinta echivalentul a 60% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), pentru întreprinderi mijlociisi 70% pentru întreprinderi mici.

 • Valoarea maxima a AFN obtinute de un beneficiar in cadrul schemei de finantare nu poate sa depaseasca 200.000 Euro, în functie de activitatea desfasurata:

 • proiecte de marketing şi promoţionale max. 20.000 Euro

 • accesul la reţele de afaceri - max. 30.000 Euro

 • participare la târguri internationale, expozitii si misiuni - max. 200.000 Euro


Domeniile majore de interventie implementarea standardelor europenesi operatiunile indicative

D1.2.Accesul la credit si instrumente de finantare pentru IMM -uri

 • Buget alocat FEDR 2007-2013 (estimativ): 198,41 milioane Euro

 • Operaţiuni:

 • Dezvoltarea functiei de co-garantare a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM);

 • Infiintarea si dezvoltarea fondurilor locale de garantare;

 • Instrumente financiare inovative (capital de risc, equity, venture).

 • Durata operatiunilor:

  a) Sprijinirea dezvoltarii a functiei de co-garantare a FNGCIMM

  b) Infiintarea si dezvoltarea fondurilor locale de garantare

  2007-2013

  c) Instrumente de finantare inovative (capital de risc, equity, etc)

  2010-2013

 • Forma de finantare: Ajutor nerambursabil


Dezvoltarea functiei de co-garantare a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM)

 • Activităţi eligibile:

 • Constituirea/capitalizarea fondului de co-garantare a retelei de fonduri locale, in cadrul FNGCIMM

 • Beneficiar:

 • Fondul National de Garantare a Creditelor pentru

  IMM-uri

 • Valoarea alocatiei financiare:

 • max. 6 milioane Euro;

 • finantare din surse publice 100% (85% FEDR, 15% buget de stat).


Infiintarea si dezvoltarea fondurilor locale de garantare
Infiintarea si dezvoltarea fondurilor locale de garantare Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM)

 • Activităţi eligibile:

 • Infiintarea/capitalizarea fondurilor de garantare locale;

 • Dezvoltarea/capitalizarea fondurilor locale de garantare existente.

 • Beneficiari:

 • fonduri locale de garantare

 • Beneficiari finali ai garantiilor:

 • întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, în sensul prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Valoarea alocatiei financiare:

 • max. 1.5 milioane Euro

 • finantare din surse publice 100% (85% FEDR, 15% buget de stat).


Instrumente financiare inovative
Instrumente financiare inovative Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM)

 • Activităţi eligibile:

 • Constituirea/capitalizarea fondurilor de capital de risc, venture capital si equity capital;

 • Beneficiari:

 • institutii financiare non-bancare, definite conform reglementarilor pietei de capiatal in vigoare;

 • Beneficiari finali:

 • IMM inovative cu potential mare de crestere;

 • start-upuri in domeniul tehnologiilor avansate

 • Valoarea alocatiei financiare:

 • max. 10 milioane Euro

 • finantare din surse publice 100% (85% FEDR, 15% buget de stat).


Domeniile majore de interventie Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM)si operatiunile indicative

D1.3.Dezvoltarea antreprenoriatului

 • Buget alocat FEDR 2007-2013 (estimativ): 182,42 milioane Euro

 • Operaţiuni:

 • Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri;

 • Consultanta pentru IMM-uri;

 • Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturi de furnizori si clusterelor.

 • Durata operatiunilor:

  a) Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri

  b) Consultanta pentru IMM-uri

  2007-2013

  c) Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in cadrul lanturilor de furnizori si clusterelor

  2010-2013

 • Forma de finantare: Ajutor nerambursabil


Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri
Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM)

 • Activităţi eligibile:

 • Sprijin pentru dezvoltarea incubatoarelor de afaceri existente

 • Infiintarea de noi incubatoare de afaceri

 • - retehnologizarea/modernizarea/ consolidarea infrastructurilor existente, inclusiv spaţii de lucru, birouri, facilităţi sociale comune, reabilitare termică şi electrică a infrastructurii existente, extinderea infrastructurii existente, construirea de noi infrastructuri, achiziţionarea de materiale de construcţie şi servicii tehnice pentru designul proiectului (a)

 • - investiţii în infrastructura (constructii) (b)

 • - investiţii în mijloace fixe (maşini, echipamente şi dispozitive), inclusiv punerea în funcţiune

 • - crearea de noi companii şi dezvoltarea IMM-urilor existente prin intermediul infrastructurilor de afaceri cum sunt incubatoarele de afaceri

 • - achiziţionarea de servicii de consultanţă specializate, transfer de know - how, seminarii, grupuri de lucru


 • S Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM)prijin pentru companiile seed si start-upuri incubate

 • investiţii iniţiale în intreprinderi cu activitate in sectoarele productive şi servicii;

 • achiziţionarea de servicii de consultanţă şi crearea de noi locuri de munca aferente noilor investiţii

 • investitii în licente, tehnologii noisi produse software dedicate companiilor.

 • Beneficiari:

 • incubatoare de afaceri

 • autoritati publice locale

 • ONG-uri,

 • intreprinderi inovative cu potential mare de crestere,

 • start-upuri

 • Valoarea alocatiei financiare:

 • investitii in infrastructura: max. 3,5 milioane Euro

 • investitii tangibile si intangibile: max. 50.000 Euro

 • servicii de consultanta: max. 10.000 Euro

 • valoarea max. a AFN (FEDR) din total costuri eligibile:

 • 70% pentru autorităţile publice locale

 • 65% pentru întreprinderile mici

 • 57,5% pentru întreprinderi mijlocii


Mbun t irea competitivit ii imm urilor prin consultan
Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor prin consultanţă

 • Activităţi eligibile:

 • dezvoltarea strategiei întreprinderii

 • consultanţă pentru managementşi financiară

 • marketing

 • dezvoltarea de noi produse / servicii

 • tehnologii moderne

 • inovare şi drepturi de proprietate intelectuală

 • tehnologia informaţiei şi e-business

 • managementul resurselor umane

 • activităţi de promovare

 • consultanţă pentru cooperarea între întreprinderii şi investiţii comune

 • transferul afacerilor


 • Beneficiari: consultanţă

 • întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, în sensul prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Valoarea alocatiei financiare:

 • max. 10.000 Euro

 • valoarea max. a AFN (FEDR) din total costuri eligibile:

 • 65% pentru întreprinderile mici

 • 57,5% pentru întreprinderi mijlocii


Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturi de furnizori si clustere
Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturi de furnizori si clustere

 • Activităţi eligibile:

 • costurile studiului pentru identificarea companiilor membre, evaluarea viabilităţii clusterului, întâlniri de lucru şi workshop-uri

 • costuri pentru infiintarea şi dezvoltarea clusterelor

 • achiziţionarea de echipamente de logistică necesare pentru funcţionarea clusterului;

 • mijloace tangibile şi intangibile pentru funcţionarea clusterului, exclusiv teren, cladiri, mijloace de transport;

 • salariile managerului şi a personalului operational al clusterului;

 • servicii de consultanţă înainte sau după înfiinţarea clusterului;

 • costuri de promovare a clusterului şi alte activităţi pentru membrii şi clienţi;

 • întâlniri de lucru, seminarii pentru membrii sau potenţiali membrii;

 • cercetări de piaţăsectoriale / regionale


 • Beneficiari: furnizori si clustere

 • autorităţile locale

 • intreprinderi

 • ONG-uri

 • universităţi

 • institute de cercetare

 • Valoarea alocatiei financiare:

 • Max. 100.000 Euro

 • Valoarea max. a AFN (FEDR) din total costuri eligibile:

 • 70% pentru autorităţile publice locale

 • 65% pentru întreprinderile mici

 • 57,5% pentru întreprinderi mijlocii


VA MUL furnizori si clustereŢUMIM!

Oficiul Teritorial Tirgu Mures

P-ta Victoriei nr. 5, tel/fax 0265-311.660

Biroul Politici si Programe pentru IMM

www.animmc.ro


ad