slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Contract: POSDRU/116/6.2/G/124407 Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale PowerPoint Presentation
Download Presentation
Contract: POSDRU/116/6.2/G/124407 Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Contract: POSDRU/116/6.2/G/124407 Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale - PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on

Investe s te i n oameni! Proiect cofinan t at din Fondul Social European prin Programul Opera t ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 CENTRUL JUDETEAN DE INCLUZIUNE SOCIALA IASI (CIS). Contract: POSDRU/116/6.2/G/124407 Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Contract: POSDRU/116/6.2/G/124407 Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Investeste in oameni!Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013CENTRUL JUDETEAN DE INCLUZIUNE SOCIALA IASI (CIS)

Contract: POSDRU/116/6.2/G/124407

Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interventie 6.2. - Imbunatatrea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii

slide2

CENTRUL JUDETEAN DE INCLUZIUNE SOCIALA IASI (CIS)BENEFICIAR: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi PARTENER:Development Training Consulting S.R.L.PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:Iunie 2013 - Noiembrie 2014 (18 luni)

slide3

CENTRUL JUDETEAN DE INCLUZIUNE SOCIALA IASI (CIS)FINANTAREA PROIECTULUI:Valoarea totala eligibila a proiectului: 1.938.655,50 lei AMPOSDRU prin OIRPOSDRU Reginea Nord-Est acorda o finantare nerambursabila in suma de: 1.899.882,39 lei (98% - din valoarea proiectului) Contributia eligibila a Beneficiarului: 38.773,11 lei (2% - din valoarea proiectului ) - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi prin Consiliul Judetean Iasi (principalul ordonator de credite)

slide4

CENTRUL JUDETEAN DE INCLUZIUNE SOCIALA IASI (CIS) OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Facilitareaaccesului la ocuparepentrupersoaneleapartinandgrupurilorvulnerabile in vedereaevitariiexcluziuniisocialeprincreareaunuicentru de incluziunesociala in judetul Iasi.Pentru infiintarea Centrului Judeteande Incluziune Sociala, beneficiarul D.G.A.S.P.C. Iasi,  pune la dispozitia proiectului o cladire aflatain administrare, care va fi amenajatasi dotata astfel incat activitatile de consiliere individualasi de grup, cele de formare profesionala precum si seminariile destinate personalului, furnizorilor de servicii sociale din judetul Iasi sa se desfasoare in cele mai bune conditii.

slide5

CENTRUL JUDETEAN DE INCLUZIUNE SOCIALA IASI (CIS)OBIECTIVELE SPECIFICE PROIECTULUI:1. CreareasifunctionareaCentruluiJudetean de IncluziuneSociala care vafurnizaservicii de informaresiconsiliereprofesionalapentru 250 de persoane cu risc de marginalizaresiexcluziunesociala din județul Iasi. 2. Dezvoltarea de abilitatiprofesionalepentru 130 de tineri care parasescsistemul de protectiesi 20 de familiimonoparentalesau cu maimult de 2 copii, in 3 domenii de activitate: designer web, agent securitatesilucratorîncomert in vedereaintegrariipepiatamuncii. 3. Crestereacapacitatii a 100 de asistentisocialicomunitari/persoane cu responsabilitati de asistentasociala de la nivelul SPAS-urilor de a oferisprijin in vedereaintegrarii/reintegrariipepiațamuncii a persoanelorvulnerabile.In cadrul proiectului se vor fi atrasi si instruiti si 30 de voluntari, in urma derularii unei campanii de promovare a voluntariatului.

slide6

CENTRUL JUDETEAN DE INCLUZIUNE SOCIALA IASI (CIS)GRUPUL TINTA :Tineripeste 18 ani, care pararesc sistemul de protectie (130 de persoane); Familii monoparentale /parinti singuri (20 de familii);Familii cu mai mult de 2 copii (20 de familii);Persoane cu dizabilitati(50 de persoane); Persoane de etnie roma (10 de persoane);Persoane victime ale violentei în familie (20 de persoane)Altecategorii: 100 persoane – asistentisocialicomunitarisi/sauasistentipersonali din SPAS-urile din judet, 30 de voluntari.

slide7

CENTRUL JUDETEAN DE INCLUZIUNE SOCIALA IASI (CIS) CUM SE ATING OBIECTIVELE PROIECTULUI ?Se infiinteaza Centrul Judetean de Incluziune Sociala Iasi din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi unde grupul tinta din cadrul proiectului poate beneficia GRATUIT de:Servicii de informare si consiliere profesionalaAsistenta in gasirea unui loc de muncaCursuri de formare profesionala autorizate:designer web, agent de securitate si paza, lucrator in comertSubventi pentru participanti Sanse egale la instruire

slide8

CENTRUL JUDETEAN DE INCLUZIUNE SOCIALA IASI (CIS) Rezultate estimate(1):Infiintarea si functinarea Centrului Judetean de Incluziune Sociala Iasi in cadrul caruia - 130 de tineri peste 18 ani care trebuie sa paraseasca sistemul de protectie vor fi formati in 3 domenii de activitate (cerute pe piata muncii si slab reprezentate la nivel de oferta de servicii de formare - web design, lucrator in comert si agent securitate);- 20 de familii monoparentale formate in unul dintre cele 3 domenii de activitate;- 50 de persoane cu dizabilitati, 20 de familii numeroase defavorizate ( cu mai mult de 2 copii), 20 de persoane victime ale violenței în familie si 10 persoane de etnie roma, care vor participa la programele de informare si consiliere profesionala.

slide9

CENTRUL JUDETEAN DE INCLUZIUNE SOCIALA IASI (CIS) Rezultate estimate(2):Cele 250 de persoane, beneficiare a serviciilor CIS vor beneficia si de servicii de mediere in vederea angajarii – 3%din persoanele beneficiare a serviciilor de formare profesionala vor fi angajate la finalul proiectului, iar cei 100 de asistenti sociali comunitari isi vor imbunatati capacitatile de a asigura consiliere si orientare profesionala in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii a persoanelor vulnerabile in cadrul celor 5 sesiuni de instruire organizate si derulate cu acestia. Cei 30 de voluntari atrasi prin intermediul celor 10 sesiuni de promovare vor fi formati si implicati in activitatile de asistenta si consiiliere a grupului tinta. Activitatile din cadrul proiectului vor creste posibilitatile de calificare pentru locurile de munca existente din randul persoanelor vulnerabile grup tinta al proiectului, vor contribui de asemenea la atingerea obiectivului - integrare profesionala pe piata muncii pentru aceste grupuri vulnerabile.

slide10

CENTRUL JUDETEAN DE INCLUZIUNE SOCIALA IASI (CIS) Grup de activitati:- Oferirea de servicii de informare si consiliere profesionala pentru integrarea pe piata muncii a persoanelor vulnerabile, prin realizarea de activitati pregatitoare in vederea integrarii pe piata muncii a persoanelor vulnerabile;- Crearea grupurilor suport;- Formarea profesionala pentru 150 de persoane din grupul tinta- Sesiuni de instruire a personalului care ofera suport si asistenta grupurilor vulnerabile in serviciile de asistenta sociala din judetul Iasi;-Promovarea voluntariatului in beneficiul persoanelor vulnerabile la nivelul comunitatii locale

slide11

CENTRUL JUDETEAN DE INCLUZIUNE SOCIALA IASI (CIS) Publicatii:- mape de prezentare (200 buc.);- pliante de promovare a proiectului (1000 buc.);- fluturasi (2000 buc.);- o brosura continand informatii despre proiect (500 buc.);- materiale promotionale.

multumim pentru atentie

Tipulprogramului: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Editorul materialului: D.G.A.S.P.C. Iasi

Date de contact: E-mail:dasiasi@iasi.rdsmail.ro;

TelefonD.G.A.S.P.C. Iasi: 0232/474.800;

Fax D.G.A.S.P.C. Iasi: 0232/279.654;

TelefonCentruJudetean de IncluziuneSociala: 0232/274.333

Data publicarii: August 2013, Iasi

„Continutulacestui material nu reprezinta in mod obligatoriupozitiaoficiala a UniuniiEuropenesau a GuvernuluiRomaniei”.

MULTUMIM PENTRU ATENTIE!