Baktérie - PowerPoint PPT Presentation

bakt rie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Baktérie PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 13
Baktérie
219 Views
Download Presentation
yannis
Download Presentation

Baktérie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Baktérie

 2. Tvoria rôznorodú skupinu mikróbov. Obývajú rozličné biotopy. • Na rozdiel od vírusov majú bunkovú organizáciu tela. • Bunka baktérie je od prostredia oddelená cytoplazmatickou membránou a bunkovou stenou. • V cytoplazme sú iba základné bukové organely. Nemajú pravé jadro, obsahujú len genetický materiál (nukleové kyseliny). Takéto bunky sa nazývajú prokaryotické. Na pohyb im slúži bičík alebo brvy.

 3. Stavba tela baktérie

 4. Tvar baktérii: guľôčkovitý (koky), tyčinkovitý (bacily), vláknitý ( aktinomycéty), špirálovitý (spirily a spirochéty). Niektoré vytvárajú kolónie, spájajú sa do retiazkových (streptokoky) alebo strapcovitých útvarov (stafylokoky). • Veľkosť: od 1 do 5 mikrometrov. • Baktérie sú väčšinou heterotrofné (parazity, saprofyty), autotorofné – dokážu tvoriť organické látky pomocou fotosyntézy ( cyanobaktérie). Niektoré získavajú energiu využitím chemickej energie – chemoautotrofné baktérie. Hľuzkovité baktérie dokážu viazať atmosferický dusík na zlúčeniny dusíka.

 5. Baktérie podľa potreby kyslíka delíme: aeróbne, anaeróbne (nepotrebujú kyslík). • Probiotické baktérie sú zdraviu prospešné, nachádzajú sa v ústnej sliznici, črevnej flóre, tráviacej sústave a pod. • Vedný odbor, ktorý skúma baktérie – BAKTERIOLÓGIA. • Zakladateľom je LuisPasteur( 1822 – 1895), vedecky opísal príčiny chorôb besnoty a zaviedol pasterizáciu potravín a Róbert Koch(1843 – 1910). • Baktérie sú pôvodcami bežných ochorení (angína, zápal hrdla, zubný kaz) a aj vážnejších ochorení (zápal pľúc, týfus, tetanus).

 6. Luis Pasteur

 7. Alimentárne nákazy (potravinové), ich pôvodcami sú patogénne baktérie v potravinách. Príčinou je nedostatočná tepelná úprava. Najviac rozšírené sú (salmonelóza, listerióza a butolinizmus). • Antibiotiká – látky, ktoré už v nepatrných dávkach • zastavujú rast alebo usmrcujú baktérie. • Alexander Fleming objavil liečenie antibiotikami po objavení penicilínu. • Súčasná medicína utlmuje liečbu antibiotikami a zdôrazňuje prevenciu. Významnú úlohu zohrávajú probiotiká a podpora prirodzenej odolnosti. • Nadmerné užívanie antibiotik vedie k rezistencii (odolnosti) baktérii.

 8. Alexander Fleming

 9. Rezistentné baktérie obsahujú gén pre bielkoviny, ktoré ich chránia pred účinkami antibiotík. Tieto gény vznikajú mutáciou alebo ich baktérie získavajú od iných baktérií. Takéto gény sa nachádzajú v molekule DNA, ktorá sa nazýva plazmid. Ten sa ľahko šíri z jednej baktérie do druhej. • Stavbou tela a spôsobom výživy sa od ostatných baktérií líšia sinice (cyanobaktérie). • Ich telo tvoria jednobunkové alebo mnohobunkové stielky. Často tvoria slizom obalené kolónie. V ich bunkách je prítomná len kruhová DNA a farbivá (zelený – chlorofyl, modrozelený – fykocyanín, červený – fykoeritrín).

 10. Plazmid v bakteriálnej bunke

 11. Sinice obývajú rôzne biotopy. Sú odolné voči vysokým teplotám ( 75 – 80 stupňov C) ale aj nízke teploty ( 0 stupňov C). • Vo vodných nádržiach sú súčasťou fytoplanktónu, vytvárajú tzv. vodný kvet. Nádrže s vodným kvetom nie sú vhodné na kúpanie, pretože obsahujú cyanobaktérie (Microcystic, Anabena), ktoré spôsobujú kožné ochorenia. • Niektoré patria medzi pôdne organizmy (Nostoc).

 12. Sinice – vodný kvet