kako financirati zdravstvo u doba fiskalne krize n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kako financirati zdravstvo u doba fiskalne krize? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kako financirati zdravstvo u doba fiskalne krize?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
yanni

Kako financirati zdravstvo u doba fiskalne krize? - PowerPoint PPT Presentation

72 Views
Download Presentation
Kako financirati zdravstvo u doba fiskalne krize?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kako financirati zdravstvo u doba fiskalne krize? Dubravko Mihaljek* Prezentacija na okruglom stolu Ekonomskog instituta Zagreb i časopisa Banka Zagreb, 6. veljače 2012. *Head of Macroeconomic Analysis, Banka za međunarodna plaćanja (BIS), Basel, Švicarska. Iznesena stajališta osobna su stajališta autora i ne odražavaju nužno stajališta BIS-a.

 2. Pregled izlaganja Stanje u zdravstvu u razvijenim privredama Troškovi i financiranje zdravstva Stanje u javnim financijama Implikacije za reformu financiranja zdravstva

 3. Stanje u zdravstvu u razvijenim privredama Croatia: 76.2 (2009); 10 years gained since 1960

 4. Stanje u zdravstvu (2) Pokrivenost stanovništva zrdavstvenim osiguranjem za osnovne zdr. usluge

 5. Troškovi i financiranje zdravstva Podaci za 2009. Hrvatska: 7.8% BDP-a Izvori: OECD, Health Data 2011; WHO.

 6. Troškovi i financiranje zdravstva (2) Podaci za 2009. Izvor: OECD, Health Data 2011.

 7. Troškovi i financiranje zdravstva (3) Annual average growth rate in health expenditure per capita in real terms, 2000-09: 4% OECD 10% Croatia Sources: OECD, Health Data 2011; author’s calculations.

 8. Troškovi i financiranje zdravstva (4)

 9. Troškovi i financiranje zdravstva (5) Dodatni problem: nepovoljna demografska kretanja Izvor: D Mihaljek (2007), Zdravstvena politika i reforma u Hrvatskoj, www.ijf.hr

 10. Troškovi i financiranje zdravstva (6) Niska stopa zaposlenosti – glavni otežavajući faktor Employment rates, 2005 (UN ECE) CE-8 61% Increased only in Bulgaria, Baltics SEE 49% Decreased by 4 pct. pts. since 2000 EU-15 67% Slightly rising

 11. Stanje u javnim financijama General government balance, % of GDP Source: OECD.

 12. Stanje u javnim financijama (2) General government balance, % of GDP Source: OECD.

 13. Stanje u javnim financijama (3) General government balance, % of GDP Source: OECD.

 14. Stanje u javnim financijama (4) General government gross debt, % of GDP Source: OECD.

 15. Stanje u javnim financijama (5) Hrvatska Source: IMF, WEO, September 2011.

 16. Stanje u javnim financijama (6) CDS spreads on 5-year sovereign eurobonds HR peak: 585 basis points (25 Nov 2011) Source: Bloomberg.

 17. Stanje u javnim financijama (7) Maastricht fiscal criteria: south-eastern Europe Source: European Commission.

 18. Stanje u javnim financijama (8) Maastricht fiscal criteria: central Europe Source: European Commission.

 19. Stanje u javnim financijama (9) Maastricht fiscal criteria: advanced economies Source: OECD.

 20. Implikacije za reformu financiranja zdravstva • Troškovi zdravstvene zaštite rastu znatno brže od BDP-a • Makroekonomski i tržišni pritisci na javne financije posvuda jačaju  u idućih nekoliko godina prostor za rast zdravstvene potrošnje bit će bitno ograničen • Većina zemalja OECD-a u tim uvjetima kratkoročno ograničava zdravstvenu potrošnju kontrolom upotrebe resursa u zdravstvu i njihovih cijena (racionalizacija materijalnih i kapitalnih troškova, ograničavanje rasta plaća)

 21. Implikacije za reformu financiranja zdravstva (2) • Istovremeno je nužno povećati efikasnost kroz promjene poticaja na strani ponude i potražnje za zdravstvenim uslugama – za te reforme treba više planiranja i vremena • U dugom roku mjere stroge štednje u zdravstvu teško je održati zbog tehnološkog napretka i starenja stanovništva  Nužno je promijeniti način financiranja zdravstva tako da financiranje postane dugoročno održivo

 22. Implikacije za reformu financiranja zdravstva (3) • Trošak financiranja zdravstvene zaštite snose uglavnom zaposleni – treba ga ravnomjernije raspodijeliti • Smanjiti udio financiranja preko državnog zdravstvenog osiguranja, povećati udio financiranja iz proračuna • Dodatan povoljan učinak na tržište rada • Povećati ulogu privatnog zdravstvenog osiguranja za obitelji s visokim dohotkom • Međutim, uvođenje privatnog zdravstvenog osiguranja ne treba postati središnji element reforme financiranja zdravstva • Povećati efikasnost kroz jačanje konkurencije na strani ponude usluga

 23. Implikacije za reformu financiranja zdravstva (4)

 24. Implikacije za reformu financiranja zdravstva (5) • Politička ekonomija zdravstvenih reformi izuzetno je važna • Zdravstvena reforma složenija je od mirovinske reforme • Učinke zdravstvene reforme istovremeno osjeti cjelokupno stanovništvo • Veći broj sudionika u zdravstvenoj reformi • Nužnost zajedničkog pronalaženja povoljnih rješenja s interesnim skupinama • Nužnost upravljanja očekivanjima javnosti