Download
roller n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Roller PowerPoint Presentation

Roller

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Roller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Roller • Joakim – Gruppledare • Elias – Sekreterare • Niklas – Programmerare • Stefan – Konstruktion • Georgios – Konstruktion • Vicky – Webbansvarig • Simon – Riskansvarig • Ansvarsområden • Vi har gemensamt arbetat med strategi, design osv. • Har nästan bara arbetat i grupp. http://web.it.kth.se/~gandhi/lego/index.html

  2. Arbetsmetod • Vi har arbetat iterativt/inkrementellt. • Trial and error (För t.ex. robotkonstruktion) • Veckovis delmål http://web.it.kth.se/~gandhi/lego/index.html

  3. Struktur • Projektdefinition • Vi har haft ett arbetsschema för hela projektperioden. • Skapat WBS – Grund för: • gantt-schema för hela perioden • gantt-schema veckovis • Tidsrapportering http://web.it.kth.se/~gandhi/lego/index.html

  4. Kommunikation • Gruppkommunikation i bilda. • Veckovis möte samt briefing innan varje arbetspass. http://web.it.kth.se/~gandhi/lego/index.html

  5. Riskhantering • Haft dedikerade möten med hela gruppen. • Tagit itu med risker omedelbart. http://web.it.kth.se/~gandhi/lego/index.html