1 / 16

Frenulektoomia. Huulekida frenulotoomia.

Frenulektoomia. Huulekida frenulotoomia. Jevgenia Tserednikova HA 3. kursus. Frenulektoomia. Frenulektoomia (tuntud ka kui frenektoomia) on frenulumi eemaldamine. Frenulum on väike koelapike, mis takistab mingi organi liikumist kehast liiga kaugele. Labiaalne frenulektoomia Ülalõuas

yan
Download Presentation

Frenulektoomia. Huulekida frenulotoomia.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Frenulektoomia. Huulekida frenulotoomia. Jevgenia Tserednikova HA 3. kursus

 2. Frenulektoomia • Frenulektoomia (tuntud ka kui frenektoomia) on frenulumi eemaldamine. • Frenulum on väike koelapike, mis takistab mingi organi liikumist kehast liiga kaugele. • Labiaalne frenulektoomia • Ülalõuas • Alalõuas • Lingvaalne frenulektoomia

 3. Labiaalne frenulum ehk huulekida • Ülemine labiaalne frenulum kinnitub ülahuule keskmise osa ja kahe ülemise eesmise hamba vahele. • Kui see ulatub igemetele liiga kõrgele hammaste vahele, võib põhjustada suurt hambavahet ja igeme retsessiooni, tõmmates igemed luu küljest kahti. • Kui proteesiga patsiendi huuled liiguvad, tõmbab frenulum proteesi sellega proteesi kinnitust nõrgendades, selline olukord võib olla patsiendile väga häiriv. • Frenulektoomiat tehaksegi sageli, et aidata proteesidel paremini suus püsida. • Frenulum võib olla kinnitatud ka nii, et see takistab väikelapse hammastel lõikuda.

 4. Alumine huulekida • Kui huulekida kinnitub interdentaalpapilla külge alumiste intsisiivide vahel, tekitab see negatiivset periodontaalset keskkonda, mis viib toidu ja katu akumuleerumisele. • Patsiendil võib tekkida krooniline põletik, periodontaaltasku ja kinnitunud igeme retsessioon. • Niisuguse ebanormaalse frenulumi kõrvaldamata jätmisel võib see viia luumassi kaole ja alalõua tsentraalsete intsisiivide liikuvusele.

 5. Labiaalne frenulektoomia • Labiaalne frenektoomia on frenektoomia vorm, millega eemaldatakse labiaalne frenulum. • Ortodontilist ravi saavatel patsientidel teostatakse see protseduur sageli, et sulgeda diasteem. • Ainuüksi ortodontilisest ravist, kui püütakse diasteem sulgeda, ei piisa, sest huulekida võib jälle tekitada hambavahet.

 6. Labiaalne frenulektoomia • Labiaalne frenulektoomia on suhteliselt kerge protseduur, mida tehakse hambaravi kabinetis lokaalse anesteesiaga. • Kui laps on väga väike, võib lokaalanesteesia asemel kasutada üldanesteesiat. • Protseduur on kiire. Kui ühest korrast ei piisa võib operatsiooni sooritada mitu korda. • Huule frenektoomia tähtsaimaks osaks on õmbluste asetamine haavale, sest kui haav jääb avatuks, võib see taas moodustada huulekida. Seega asetatakse mitu õmblust, mida eemaldatakse umbes nädala pärast.

 7. Standartne frenulektoomia • Lõikus tehakse üle kogu frenulumi baasise, kohal, kus see kinnitub intsisiivide papillaga. • Lõige jätkatakse alla periosti ja laiendatakse siis frenulumi mõlemale poolele, kohas, kus see kinnitub huulte limaskestale. • Frenulum eemaldatakse. Tulemuseks on kellukese kujuline defekt. • Lõõgastavad lõiked on tehtud mukogingivaalsel üleminekul. • Huul on nüüd liikuvam. Teemandi-kujuline haav peab aja jooksul paranema.

 8. Laser-frenulektoomia • Huul on pingul, et piiritleda frenulumi. • Kasutades süsinikdioksiidi laserit tehakse laserlõige periostini. • Lõõgastavad sisselõiked tehakse mukogingivaalsel piiril. • Hemostaas saavutatakse valguskiire defokusseerimisel. http://www.youtube.com/watch?v=02yysBEKbH8

 9. Alumise huulekida frenulektoomia Eemaldamine 1. Frenulum lahti lõigatud. 2. pärast operatsiooni. 3. 6 näd. pärast operatsiooni.

 10. Alumise huulekida frenulektoomia Eemaldamine ja Z-kujuline sulgemine – kida on eemaldatud ja haav suletud “Z” plastikat kasutades.

 11. Huulekida frenulotoomia • Frenulotoomia on lihtne frenulumi vabastamine lõikega selle tipust kuni alveolaarjätkeni. (Frenulektoomia on frenulumi lõplik eemaldamine, millega eemaldatakse ka frenulumi ja alveolaarjätke vahelisi sidemeid.) • Huulekida eemaldamisel tihti piisab frenulotoomiast, mis on vähem traumaatiline kui frenulektoomia. • Patsiendile tehakse lokaalanesteesia ja frenulumi vabastamine toimub järgmiselt: Alustatakse apeksist ja kasutatakse no. 15 teraga skalpelli, arst vabastab igat külge eraldi. Baasisel tehtud lõikeid laiendatakse, et limaskesta lapp oleks kooniline. • Kogu kude eemaldatakse. Alveolaarjätke kohal olevasse periosti tehakse skalpelliga sälgud, aga ei eemaldata. See häirib jäänud lihaskiude ja aitab kaasa armistumisele. • Allesjäänud alveolaarne limaskest igemest allpool eemaldatakse. Huule sisemisele poolele on pandud kroomitud õmblused ja siis õmmeldud kogu baasise ulatuses. Adekvaatsed õmblused teevad võimatuks frenulumi uuesti formeerumist.

 12. Frenulotoomia ja frenulektoomia <--Frenulotoomia Frenulektoomia -->

 13. Keelekida • Kude, mis seob keelt ja suupõhja, nimetatakse lingvaalseks frenulumiks. • Kui keelekida on liiga lühike ja pingul või on kinnitatud keelel liiga kaugele tipu suunas, tekib patsiendilanküloglossia (tounge-tie, keel seotud). • Anküloglossia on olukord, millal keele vaba liikumine on piiratud lingvaalse frenulumi ebanormaalse kinnituse tõttu keeletipule. • Ebanormaalne keelekida võib põhjustada imikute toitmisprobleeme ja võib põhjustada kõnepuudeid, kui laps õpib rääkima. • Paljudel juhtudel keelekida väheneb ise ega nõua kirurgilist sekkumist.

 14. Lingvaalne frenulektoomia • Frenulektoomia on aga tihti ainukeseks lahenduseks. • Lihtsalt frenulumi läbi lõikamine võib põhjustada selle osalist taastumist aja möödudes.Lõikamine ja õmbluste panemine annab sageli parimaid tulemusi. • Soovitatav on tavaliselt üldanesteesia, sest patsient peab olema liikumatu, et operatsiooni ajal ei kahjustataks süljenääret ja selle juhasid ning verejooksu korral on nii seda lihtsam kontrollida. http://www.entusa.com/surgery_videos_flash/frenulectomy-1/frenulectomy_1_flv1.htm http://www.entusa.com/surgery_videos_flash/frenulectomy-2/frenulectomy_1_flv1.htm

 15. Kasutatud kirjandus • http://www.youtube.com/watch?v=02yysBEKbH8 • http://www.dentalfind.com/info/frenectomy • http://www.identalhub.com/article_types-and-techniques-of-frenectomy-84.aspx • http://www.atlantadentist.com/labial_frenectomy.html • http://www.associatedcontent.com/article/2086265/a_labial_frenectomy.html • http://books.google.ee/books?id=_4002SyMTgUC&pg=PA83&lpg=PA83&dq=frenulectomy+frenulotomy&source=bl&ots=Y6StHDyxQ-&sig=Dc4SjLWp9DIAFNpAA4MxKBHeHRE&hl=ru&ei=RTSjTf-kH8jEswb5nbGVAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDEQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false • http://www.entusa.com/surgery_videos_flash/frenulectomy-2/frenulectomy_1_flv1.htm • http://www.entusa.com/surgery_videos_flash/frenulectomy-1/frenulectomy_1_flv1.htm

 16. Aitäh!

More Related