1 / 10

Huulekida frenulotoomia, frenulektoomia .

Huulekida frenulotoomia, frenulektoomia. Natalja Sapat ševa 3.kursus. ANATOOMIA. Vastsündinud lapse huulekida kinnitub hambutule alveolaarharjale, selle äärele.

brosh
Download Presentation

Huulekida frenulotoomia, frenulektoomia .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Huulekida frenulotoomia,frenulektoomia. Natalja Sapatševa 3.kursus

  2. ANATOOMIA • Vastsündinud lapse huulekida kinnitub hambutule alveolaarharjale, selle äärele. • Alveolaarjätke kasvades ja ajutiste hammaste lõikudes kidade kinnituse tase muutub. Formeerunud piimahammaskonnaga lastel kinnitub huulekida 3–5 mm igemeäärest kaugemal ja on õhukese poolläbipaistva voldi kujuline, läheb suuesikus osaliselt üle huule sisepinnale ega takista viimase liikuvust.

  3. HUULEKIDA ANOMAALIAD • Kõrvalekaldeid kida normaalsest arengust on sagedamini ülahuule piirkonnas. • Esineb 16%-l lastest • Need avalduvad nii kinnituse taseme muutumise kui ka pikkuse vähenemisena. Seepärast on otstarbekas eristada anomaalse ülahuulekida kolme erikuju.

  4. HUULEKIDA ANOMAALIAD • Esimesel juhul on tal normaalne pikkus, kuid kinnitub igemepapillile väga lähedale (vahemaa 1–2 mm) või põimub sellesse. Sellist kida kuju on ligikaudu 65%-l lastest. • Teise vormi korral on alveolaarjätkele kinnitumise tase normaalne, kuid huule piirkonnas kinnitub huule vabale äärele lähemale. Võib olla lühem. Huule liikuvus on piiratud. Kui huult eemale tõmmata, kida pingutub ja muutub kolmnurgakujuliseks, mille jalam on huulepuna piiril. Selline kida vorm esineb ligikaudu 28%-l lastest. • Kolmanda vormi korral algab kida lai alus huule vabalt äärelt, kinnitub kogu pikkuses alveolaarjätkele ja siseneb keskmiste lõikehammaste vahele. Huule keskmine osa on sageli lühem, on häiritud huulte sulgus. Huult eemale tõmmates kida pingutub ja on näha igemeserva aneemia. Sageli on näha piirdunud parodontiit keskmiste lõikehammaste piirkonnas. Varajases lapseeas on selline kida sageli koos väljendunud ülemiste lõikehammaste eesmise asendiga. Selline kida kuju on ligikaudu 7%-l lastest.

  5. HUULEKIDA ANOMAALIAD • Anomaalse ülahuulekida mõjul võib olla ülalõual tendents aktiivsemaks kasvuks ülahuule liikuvuse piiratuse tõttu ja tema funktsionaalse toime puudulikkusest ülalõuale. • Ebasoodsa kinnituskohaga huulekida võib olla ka igemeprobleemi taustal, kui see näolihaseid liigutades igemevao "lahti rebib", mille tagajärjel tekib igemetaskusse vaba juurdepääs põletikku tekitavatele bakteritele.

  6. HUULEKIDA ANOMAALIAD • Hambalaie ehk diasteem kaheesihamba vahel on paljudeletuttav esteetiline probleem. Etselle tavaliseks põhjustajaks onliigkõrge kinnitusega huulekida,on paljudele üllatuseks.  • Tugev kida juur takistab silmahammastel suhulõikumise ajal (keskmiselt 8-10 a vanuses) esihambaid keskjoonele kontakti "lükkamast". Seega oleks optimaalne aeg kõrge kinnitusega huulekida opereerimiseks enne silmahammaste hambakaarele lõikumist.

  7. FRENULOTOOMIA • Huulekida korrigeerimine kirurgiliselt ( ristläbilõike pikkuse 1/3 kõrgusel). Tehakse juba imikutel • Ülahuulekida korrigeerimise näidustused: — kolmanda vormi kida, sõltumata hambumuse vormist ja tühiku suurusest eeshammaste vahel — anomaalne ülahuulekida koos lahi- või prognaatse hambumusega — huule liikuvuse piiratus anomaalse kida tõttu — kida madal kinnitus koos piiratud parodontiidiga keskmiste lõikehammaste piirkonnas — huulte sulguse häire ülahuule alaarengu ja toonuse häire tõttu

  8. FRENULEKTOOMIA • Frenulektoomiaga eemaldatakse kida • Tehakse sageli ortodontilistel näidustustel, et soodustada esihammaste vaheliste treemideeemaldamist • Tehakse ka proteesi patsientidele, et proteetilised lahendused (kroonid, sillad jne) sobiksid paremini.

  9. FRENULEKTOOMIA

  10. LAASER • Laser on huule või keele normaalset talitlust takistava kida eemaldamiseks parim. Kuna operatsioon on praktiliselt veretu, ei vaja haav enamasti õmblusi. Mõnikord on siiski mõistlik üks õmblus suuesikusse asetada, et takistada kida "tagasikasvamist".

More Related