Chemická vazba - PowerPoint PPT Presentation

yamin
chemick vazba n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chemická vazba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chemická vazba

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
152 Views
Download Presentation

Chemická vazba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VY_32_INOVACE_G1 - 17 Chemická vazba Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  2. Jednoatomové částice = atomy se kolem nás vyskytují jen výjimečně. Většina atomů vytváří molekuly. K tomu se musí mezi atomy vytvořit vazba.

  3. Vazba je tvořena 2 elektrony = vazebný pár. Každý elektron je od jiného atomu. Pomocí vazby se atomy slučují a vytvářejí molekuly. Elektrony se přitahují, snaží se vytvořit dvojice (páry), protože jsou tak stabilnější.

  4. Vazba se vytváří pomocí elektronů ve valenční (poslední) vrstvě atomu = vazebné (valenční) elektrony. Pozn.: Počet valenčních elektronů lze vyčíst z periodické tabulky prvků. (Odpovídá číslu skupiny, ve které prvek leží).

  5. Vznik vazby vodíku H + H H2


  6. Vznik vazby HCl H + Cl HCl