savanoryst iandien lietuvoje
Download
Skip this Video
Download Presentation
Savanorystė šiandien Lietuvoje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Savanorystė šiandien Lietuvoje - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Savanorystė šiandien Lietuvoje. Lekt. Neringa Kurapkaitienė Pagal Juliaus Norvilos “Socialinės etikos institutas” straipsnį: “savanorystė lietuviškai” Mykolo Romerio universitetas Socialinio darbo katedra. Kas tai – Lietuvos savanoris?. Savanorių prospektai Kaune ir Vilniuje  arba

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Savanorystė šiandien Lietuvoje' - yama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
savanoryst iandien lietuvoje

Savanorystė šiandien Lietuvoje

Lekt. Neringa Kurapkaitienė

Pagal Juliaus Norvilos “Socialinės etikos institutas” straipsnį:

“savanorystė lietuviškai”

Mykolo Romerio universitetas

Socialinio darbo katedra

kas tai lietuvos savanoris
Kas tai – Lietuvos savanoris?
 • Savanorių prospektai Kaune ir Vilniuje 

arba

 • Tai pilnas gerų ketinimų netgi naivokas personažas – savanoris...

arba

 • Keisti personažai, beveik ne iš šio pasaulio, kitaip keisti turtingieji arba jaunimas, kuris dar nori tikėti idealais...
kas tai lietuvos savanoris1
Kas tai – Lietuvos savanoris?
 • Ir vis dėlto... Savanoriška veikla yra nukreipta į “tikrojo gyvenimo” paribius, kur beveik nėra vietos jausmingumui, nesuinteresuotumui, kur reikia kovoti dėl išlikimo.
kur dabar galime i vysti tikr savanor1
Kur dabar galime išvysti tikrą savanorį?
 • Pirmasis sektorius – valstybinės institucijos ir įstaigos nelinkę su savanoriais prasidėti. Šiuo metu į savanorius jose žiūrima įtariai:
 • Jie mažina šių įstaigų pajėgumą vykdyti tiesiogines funkcijas

Arba

 • Tiesiog kelia grėsmę darbuotojų etatams...
kur dabar galime i vysti tikr savanor2
Kur dabar galime išvysti tikrą savanorį?
 • Tiesa, nemažai lietuvių savanoriauja mokyklose, pvz.: klasės tėvų komitetuose ar pan. Bet ar tikrai jie nėra asmeniškai suinteresuoti atiduodami dalį savo laiko ir nuosavų išteklių mokykloms, kuriose mokosi jų vaikai?...
kur dabar galime i vysti tikr savanor3
Kur dabar galime išvysti tikrą savanorį?
 • Antrasis sektorius – tai pelno siekiančios įmonės ir verslo bendrovės.
 • Savanoriauti šiame sektoriuje netinka iš principo,
 • tad lieka trečiasis sektorius...
kur dabar galime i vysti tikr savanor4
Kur dabar galime išvysti tikrą savanorį?
 • Tai įvairios NVO (nevyriausybinės organizacijos), atveriančios savanorystės “darbo rinką”.
 • Bet tik kas dešimtas lietuvis gali pasakyti, kad savanoriauja NVO...
 • Lyginant su kitomis ES šalimis – tai labai mažai
savanoryst lietuvos nvo
Savanorystė Lietuvos NVO
 • Lietuvopje įregistruota apie 14 tūkst. NVO;
 • 2 iš 3 nėra įdarbinusios nei vieno etatinio darbuotojo;
 • Išvada – dauguma NVO dirba “visuomeniniais pagrindais” arba kitaip sakant verčiasi savanoriška veikla...
savanoryst lietuvos nvo1
Savanorystė Lietuvos NVO
 • Paskutinių tyrimų duomenimis 2000-aisiais metais Lietuvos NVO sektoriuje buvo įdarbinta per 15 tūkst. asmenų
 • Tuo tarpu savanorių tuo metu buvo priskaičiuojama apie 50 tūkst. (tikslių patikimų duomenų deja nėra)
 • NVO etatinių ir visuomeniniais pagrindais dirbančiųjų santykis yra maždaug vienas ir trys. Ar geras toks santykis?
savanoryst lietuvos nvo2
Savanorystė Lietuvos NVO
 • Lietuvos organizacijos išgyvena sunkius metus. T.y. Lietuvoje savanoriaujama dažniausiai... Priverstinai (ne visai laisva valia)
 • Kodėl – ogi todėl kad NVO veiklai ir ypač atlyginimams dažnai trūksta lėšų...
 • Tiesa savanoriavimas vėliau gali padėti gauti apmokamą darbą
santykyje su sovietme iu
Santykyje su sovietmečiu
 • Absoliuti dauguma NVO buvo įregistruota per pastaruosius 17 metų;
 • Bet bendras valandų skaičius, skirtas visuomeninei veiklai dabar yra kur kas mažesnis, nei priesš 20-30 metų.
 • Ir vis tik klausimas – ar veiklą LTSR organizacijose iš tiesų galima laikyti visuomenine ir savanoriška???
santykyje su sovietme iu1
Santykyje su sovietmečiu
 • Tą patį klausimą galima kelti ir dėl formalios asmenų narystės organizacijose...
 • Laimei, jau praeityje tie laikai,kai LTSR valdžia siekė, kad narystė organizacijose būtų privaloma...
santykyje su sovietme iu2
Santykyje su sovietmečiu
 • Sovietmetis dabar vaizduojamas dažnai kaip tamsiausias laikotarpis Lietuvos istorijoje;
 • Bet po daugiau kaip 17 nepriklausomybės metų, teisinio sureguliavimo neturi net patys paprasčiausi savanorystės klausimai;
 • Tiesa mokyklose vienuoliktokai ir dvyliktokai turi dirbti “visuomenei naudingą darbą”.
 • Sovietinių laikų talkas pervadinus visuomenei naudingu darbu, moksleivių nusistatymas savanoriško darbo atžvilgiu nesikeis.
savanoryst iandien
Savanorystė šiandien
 • Šiandien savanoriavimas vis dar nėra pripažinta kultūra;
 • Nuo 2007 metų Lietuvoje nustojo galioti anksčiau priimti savanoriškos veiklos reglamentavimo dokumentai;
 • Ką tai reiškia – savanoriai nėra apdrausti valstybės lėšomis, ir jiems nėra apmokama su savanoryste susijusios kelionių, mokymų ir pan.išlaidas iš valstybės biudžeto;
 • Nėra institucinio savanorystės skatinimo mechanizmo
savanoryst iandien1
Savanorystė šiandien
 • Savanorystei šiandien trūksta teisiniais aktais reguliuojamo bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus;
 • Valstybinis sektorius veikia hierarchinėje struktūroje pagal nurodymus “iš viršaus”
 • Nevyriausybinis (NVO) sektorius veikia remdamasis privačia iniciatyva, t.y. iš piliečių iniciatyvos;
 • Savanorystė – tai viena geriausių nedarbo profilaktikų;
 • ES jau šiandien daugiausiai darbo vietų siūlo nevyriausybinis sektorius, kuris daugiausiai darbuojasi ir savanorystės srityje
motyvai savanorystei
Motyvai savanorystei
 • Savanorystė – tai visur ir visada sutinkamas pasiaukojimas, žmonijos prigimties bruožas;
 • Nes niekada neturime tiek mažai, kad nebūtų kuo pasidalinti;
 • Savanorystė – ne tik “pasaulio išganymas”, dažniausiai tai tiesiog būdas praleisti laisvalaikį, susirasti draugų bei patirti nuotykių;
 • Savanorystė yra vienas geriausių būdų gauti nemokamų įvairių gebėjimų pamokų daugumoje sričių;
 • Taip pat tai neretai pirmasis žingsnis gauti darbą organizacijoje
motyvai savanorystei1
Motyvai savanorystei
 • Savanorystė nėra ir neturi būti savęs išsižadėjimas;
 • Tai pasirinkimas ir džiaugsmas dalintis su kitais;
pavojai savanoryst je
Pavojai savanorystėje
 • Didžiausias jų – gailestis vietoj geraširdiškumo, geraširdiškumas vietoj meilės, priklausomybė vietoj laisvės;
 • Meilės žmonėms supainiojimas su pomėgiu užsiiminėti jais;
 • Savanoriams reikia ne tik mokymų, bet, visų pirma, atitinkamo asmenybės formavimo – apmąstymo valandų, o galbūt net asmeninio dvasinio ir psichologinio vadovavimo.
savanoryst s ateitis
Savanorystės ateitis
 • Savanorystė, įsitraukimas į ją arba ne, savaime suprantama, pirmiausia priklauso nuo asmeninių nuostatų ir pasirinkimo. Bet tai dar nereiškia, kad galima visiškai apleisti jos organizavimo klausimus;
 • Veikia įvairios organizacijos, kurios kviečia savanorius ir organizuoja jiems darbą. Jos taip pat dažnai yra atsakingos už savanorių teikiamas paslaugas ir rezultatus;
 • Savanorystė yra sudėtingas procesas, kuris visuomet prasideda geriausiais ketinimais. Deja, būna, kad pasibaigia abipusiu priešiškumu. Savanorystėje abi pusės turi mokėti laviruoti itin išmintingai.
savanoryst s ateitis1
Savanorystės ateitis
 • Organizacijos specialiai mokosi (ir privalo tai daryti), kaip reikia dirbti su savanoriais;
 • Kai esminis savanoriško darbo principas – nepatikėti savanoriui tokio darbo, kurio pats nenorėtum daryti, tai ir visai neatsitiktinai geidžiamiausi mokymai yra iš srities, kurią būtų galima įvardinti “kaip rasti ir išlaikyti savanori?”
 • Taigi organizuotos savanorystės problema – tai ne vien “duodančiojo”, bet ir “gaunančiojo” problema.
savanoryst s ateitis2
Savanorystės ateitis
 • Lester Salomon ir Wojcech Sokolowski: “savanorystė nėra tik individualus pasirinkimas ar spontaniškas altruizmo proveržis, ją sukelia stipresnės socialinės ir institucinės jėgos. Šalys su išplėtota nepelno sektoriaus organizacine struktūra išsiskiria didesniu savanorių aktyvumu. Būtent šios struktūros yra įrankiai įtraukti savanorius į veiklą ir pasinaudoti jų dalyvavimu.”
savanoryst s ateitis3
Savanorystės ateitis
 • Priklausys Lietuvoje ne tik nuo žmogiškųjų išteklių, pavienių geros valios lietuvių, bet ir nuo savanorystės ir pilietiškumo tradicijų plėtros, politinės pareigūnų valios ir ryžto pasidalinti atsakomybe, darbais ir ištekliais, palaikyti visuomenės ugdymo ir institucinio ne pelno organizacijas.
naudota literat ra
Naudota literatūra
 • “A.C.Patria” straipsnių rinkinys apie savanorišką veiklą, 2007 Kaunas
ad