metabolism n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
METABOLISM PowerPoint Presentation
Download Presentation
METABOLISM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

METABOLISM - PowerPoint PPT Presentation


 • 370 Views
 • Uploaded on

METABOLISM. KOLHYDRATER (GLUKOS). Inledning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'METABOLISM' - yale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metabolism

METABOLISM

KOLHYDRATER (GLUKOS)

inledning
Inledning

Kolhydrater är en väldigt viktig substans för allt levande på denna jord. Vi människor är beroende av kontinuerlig tillförsel av kolhydrater, glykos, eftersom det är den enda energikällan för hjärnan och rödablodkroppar, kolhydrater kan inte helt bytas ut mot proteiner och fetter.

Glykos lagas i levern

Hjärnan är beroende av ett kontinuerligt flöde utav kolhydrater, när flödet avtar använder hjärnan leverns glykoslager.

uppbyggnad
uppbyggnad
 • Kolhydrater=sockerarter
 • Kolhydrater=kol+vatten
 • Gemensam summaformel: (CH2O)n
 • Kolhydrater är aldehyder eller ketoner med många OH-grupper
slide4

Kolhydrater består utav olika slags sockerarter som t ex glukos, dextros och sackaros

 • Det finns 3 oliks sorter, monosackarider, disackarider och polysackarider
 • De viktigaste monosackariderna i vår näring är fruktos, glukos och galaktos
fotosyntesen
Fotosyntesen
 • Kolhydrater bildas i växter och är primära produkten av fotosyntesen
olika funktioner
Olika funktioner
 • Ger oss energi tex fruktos
 • Fungerar som byggstenar i växtceller, cellulosa
versikt nedbrytning
Översikt:nedbrytning
 • 1. Spjälkas i munnen mha enzymer(amylas)
 • 2. Magsaft och enzymer bryter ned till di och tri- sackarider i magsäcken.
 • 3. Resterande kolhydrater bryts ned i tunntarmen.
 • 4.Genom diffusion förs monosackariderna till blodomloppet.
 • 5.Cellerna förses med glukos och där utvinns energin.
vad r dextros
VAD ÄR DEXTROS?
 • Monosackarid (C₆H₇O(OH)₅)
 • Även kallad för Glukos (inom medicin), Druvsocker (allmänt).
 • Behöver inget matsmältningsarbete!
 • Kan jämföras med kroppens eget ”blodsocker”
maltodextrin
Maltodextrin
 • Polysackarid
 • Används som livsmedeltillsats
 • Tillverkas av stärkelser
 • Är ett samlingsnamn
hur fruktos metaboliseras
Hur fruktos metaboliseras
 • Metaboliseras i levern
 • Specifikt enzym
 • http://www.nordisknutrition.se/artiklar/4-08/NN4_s36_fet_fruktos.pdf
slide12

Polysackarid

 • Finns i musklerna och i levern
 • Det som inte förbrukas lagras i levern
 • Viktigt med kolhydrater om man tränar
slide13
Nedbrytningen av glykogen kallas glykogenolys.

Glykogen syntesiseras från glukos-6-fosfat

bildning av glykogen
BILDNING AV GLYKOGEN
 • GLUKOS-6-FOSFAT ISOMERISERAS TILL

GLUKOS-1-FOSFAT

 • GLUKOS-1-FOSFAT AKTIVERAS AV UTP

GLUKOS-1-FOSFAT + UTP + H₂O —>

UDP-GLUKOS + 2 Pi

 • x UDP – GLUKOS —> GLYKOGENx + x UDP

ENZYM: GLYKOGENSYNTAS

nedbrytning av glykogen
NEDBRYTNING AV GLYKOGEN
 • GLUKOSENHETERNA I GLYKOGEN FOSFORYLERAS OCH SPJÄLKAS DÄREFTER AV SOM

GLUKOS-1-FOSFAT

GLYKOGENx + Pi —> GLUKOS-1-FOSFAT +

GLYKOGENx-1

ENZYM: GLYKOGENFOSFORYLAS

 • GLUKOS -1-FOSFAT ISOMERISERAS TILL

GLUKOS-6-FOSFAT.

glykogensyntes nedbrytning
GLYKOGENSYNTES/-NEDBRYTNING

GYLKOGENSYNTES

ENZYM: GLYKOGENSYNTAS

GLYKOGENNEDBRYTNING

ENZYM: GLYKOGENFOSFORYLAS

 • Enzymet inhiberas av: AMP(låg energi nivå)
 • Enzymet aktiveras av: ATP(hög energi nivå)

Glukos-6-fosfat (mycket utgångs material)

 • Enzymet inhiberas av : ATP( hög energi nivå)

Glukos -6-fosfat (mycket produkt finns redan)

 • Enzymet aktiveras av : AMP(låg energi nivå)
glykolys
GLYKOLYS

http://www.ne.se/lang/glykolys#http://www.ne.se/modals/view_picture.jsp?sectionId=183521||facebox

slide18
Glykolys
 • Sker i cellernas cytoplasma
 • Innebär att en glukosmolekyl bryts ner till 2 molekyler pyruvatoch att kemisk energi frigörs i form av ATP och NADH.
slide19
Skillnaden mellan glykolys och glukoneogenes :
 • Glukos till Glukos 6-fosfat

Enzym: Hexokinas

 • Fruktos 6-fosfat till Fruktos 1,6-bisfosfat

Enzym: Fosfofruktokinas

 • Fosfoenolpyruvattill Pyruvat

Enzym: Pyruvatkinas

slide20
Glukoneogenes:
 • Glukos 6-fosfat + H2O ----> glukos + Pi (katalyseras av enzymet glukos 6-fosfatas)
 • Fruktos 1,6-bisfosfat + H2O ----> fruktos 6-fosfat + Pi (katalyserad av enzymet fruktos 1,6-bisfosfatas)
 • Pyruvat+ CO2 + ATP + H2O ----> oxaloacetat + ADP + Pi + 2H+ (katalyseras av enzymet pyruvatkarboxylas)
 • Oxaloacetat+ GTP <==> fosfoenolpyruvat + GDP + CO2 (katalyseras av enzymet fosfoenolpyruvatkarboxykinas).
coricykeln
Coricykeln
 • Laktat från blodet som bildats från anaerob cellandning i musklerna omvandlas i lever till glukos via glukoneogenesen. Därpå transporteras det nybildade glukoset tillbaka till musklerna
hormoner insulin glukagon
HORMONER (INSULIN, GLUKAGON)

HYPERGLYCEMI = BLODSOCKERHALTS NIVÅN FÖR HÖG

HYPOGLYCEMI = BLODSOCKERHALTS NIVÅN FÖR LÅG

BLODSOCKER = KONCENTRATIONEN AV GLUKOS I BLODET

slide23

KROPPEN MÅSTE HA EN JÄMN BLODSOCKER NIVÅ

 • INSULIN OCH GLUKAGON KONTROLLERAR BLODSOCKRET
 • α- CELLER OCH β – CELLER
insulin
INSULIN
 • PROTEIN SOM INNHEHÅLLER 51 AMINOSYROR
 • FRIGÖRS NÄR VI ÄTER
 • INSULINETS UPPGIFT ÄR ATT MINSKA BLODSOCKERNIVÅN
glukagon
GLUKAGON
 • UTSÖNDRAS MELLAN MÅLTIDERNA
 • NÄR KROPPEN BEHÖVER ENERGI
 • GLUKAGONETS UPPGIFT ÄR ATT SE TILL ATT BLODSOCKERNIVÅN HÖJS.
pyruvat
PYRUVAT
 • GE ENERGI TILL ORGANISMER
 • 1 GLUKOS BRYTS NER TILL 2PYRUVAT
 • SLUTPRODUKT AV GLYKOLYSEN
 • AEROB
 • Pyruvat omvandlas till Acetyl CoA
 • ANAEROB
 • Pyruvat omvandlas till laktat
laktat
LAKTAT
 • PYRUVATJONER + NADH  LAKTATJONER + NAD+
 • PYRUVAT ANAEROB LATAT
 • LAKTAT AEROB PYRUVATE
slide28

PowerPoint skapat av:

 • Karolina Kristo
 • Frida Holmquist
 • Amina Qasim
 • Johanna Öqvist
 • Angela Gomez