Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Faglighed Kultur Globalisering Fællesskab Demokrati Læringsmiljø PowerPoint Presentation
Download Presentation
Faglighed Kultur Globalisering Fællesskab Demokrati Læringsmiljø

Faglighed Kultur Globalisering Fællesskab Demokrati Læringsmiljø

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Faglighed Kultur Globalisering Fællesskab Demokrati Læringsmiljø

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Faglighed Kultur Globalisering Fællesskab Demokrati Læringsmiljø

  2. Faglighed I ”Fremtidens Skole” lærer eleverne at skaffe sig viden, så de kan præge deres eget liv og omgivelserne i en foranderlig verden. Citater fra debatten: ”Vi må ikke glemme, at fagene har en værdi i sig selv”Undervisningsminister ”Hvad skal jeg dog bruge tysk til i dag? Det er jo kun tyskerne, der taler det. Kinesisk er da meget mere relevant nu”Elev

  3. I ”Fremtidens Skole” får eleverne en fælles reference-ramme i en kulturel mangfoldighed Kultur Citater fra debatten: ”Skolen skal turde være mod-kultur til populærkulturen”Lærer ”De etnisk forskellige elever, vi har i vores klasser, skal ikke kun lære om dansk kultur og historie. Vi skal også lære om deres lande”Elev

  4. Globalisering I ”Fremtidens Skole” får eleverne forudsætninger for at agere som verdensborgere Citater fra debatten: ”Vi hører ikke bare til i Danmark – vi hører til i verden”Elev ”Vi skal se ud i verden, men ikke miste vores eget ståsted”Kongresdelegeret

  5. Fællesskab I ”Fremtidens Skole” skabes et forpligtende fællesskab, som kan rumme forskellighed og bygge på ligeværdighed. Citater fra debatten: ”Mødet mellem lærer og elever skal ikke være en livstidsdom for hele skoletiden” Direktør ”Vi skal have forskellige fællesskaber, men en tryg klasse at vende tilbage til” Elev

  6. Demokrati I ”Fremtidens Skole” lærer eleverne at tage aktivt del i demokratiet. Citater fra debatten: ”Demokrati i skolen giver smag for indflydelse. Det kan blive et problem for dem, der vil bestemme” Lærerstuderende ”Demokrati er også, at middelklassens børn får oplevelser, så de bliver personligt indigneret over de svagestes livsmuligheder” Lærer

  7. Læringsmiljø I ”Fremtidens Skole” skabes et godt læringsmiljø, så alle elever uanset baggrund får afsæt for et godt liv. Citater fra debatten: ”Det skal være muligt at sidde i en sækkestol eller ligge ned i klasselokalet. Vi lærer forskelligt”. Elev ”Forstå og brug den nye teknologi eleverne anvender. Forbyd den ikke”. Fremtidsforsker