ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Download
1 / 44

- PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU. „NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA”. Prezentacja Przygotowana w ramach projektu „KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄDO KARIERY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yahto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

„NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA”

Prezentacja Przygotowana w ramach projektu

„KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄDO KARIERY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

DANE INFORMACYJNE

ID grupy:z9m2

Opiekun: Małgorzata Kuśnierczak

Kompetencja: matematyczna

Temat projektowy: Statystyczny uczeń naszej szkoły

Rok szkolny: 2011/2012


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

PREZENTACJA ZESPOŁU BADAWCZEGO z9m2

Agnieszka Panek

Paweł Jabczyk

Damian Cygan

AgnieszkaŁyskawa


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Krystian Literski

Kamil Borkowski

Opiekun:

Małgorzata Kuśnierczak

Marcin Jabłoński

Maciej Gorczyczewski


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Statystyczny uczeń naszej szkoły

Wprowadzenie ………………………………………………………………….. 6

Wyniki ankiety ……………………………………………………………….. 15

Podstawowe miary statystyczne…………………………………….. 38

Koniec……………………………………………………………………………….. 44


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

WPROWADZENIE

 • Statystyka

 • Zbiorowość statystyczna, dane statystyczne

 • Badania statystyczne

 • Etapy badań statystycznych

 • Badania ankietowe

 • Zasady dobrej ankiety

 • Obszary objęte ankietą


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

STATYSTYKA

 • Statystyka jest to nauka zajmująca się ilościowymi metodami badania prawidłowości zjawisk (procesów) masowych. Jej celem jest poznanie występujących prawidłowości, ich ilościowe wyrażenie oraz wyodrębnienie w nich składnika systematycznego i przypadkowego. Wyróżnia się:

 • statystykę opisową (zajmuje się metodami zbierania i prezentacji informacji statystycznych i ich sumarycznego opisu),

 • statystykę matematyczną (umożliwia uogólnienie wyników badań, ocenę stopnia dokładności i wiarygodności wyników)


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Zbiorowość statystyczna,

dane statystyczne

 • Zbiorowość statystyczna jest to jednoznacznie określony i wyodrębniony zbiór jednostek poddanych badaniu statystycznemu.

 • Dane statystyczne pierwotne są to informacje statystyczne uzyskane bezpośrednio od badanych jednostek w trakcie badań statystycznych mających wyraźnie sprecyzowany przedmiot badania, określoną jednostkę oraz technikę badania.


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Badania statystyczne

 • Jest to zespół czynności zmierzających do uzyskania, za pomocą metod statystycznych, informacji charakteryzujących zbiorowość objętą badaniem.

 • Wyróżnia się badania:

 • pełne (obejmujące wszystkie jednostkiwchodzącew skład zbiorowości),

 • badania częściowe (nie wyczerpujące, obejmujące tylko część zbiorowości, czyli próbę wybraną w odpowiedni sposób. np. badania reprezentacyjne, badania monograficzne, badania ankietowe).


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Etapy badań statystycznych

obserwacja statystyczne – stwierdzenie

i pisemna rejestracja wielkości, jakie

badane cechy przyjmują u poszczególnych

jednostek zbiorowości statystycznej,

statystyczne grupowanie - usystematyzowanie materiału statystycznego, polegające na podziale niejednorodnej zbiorowości na możliwie jednorodne grupy wg obranych kryteriów i na zestawieniu interesujących danych statystycznych, charakteryzujących poszczególne grupy,

analiza statystyczna - wykrywanie prawidłowości kształtowania się zjawisk statystycznych oraz związków i zależności między nimi, a także interpretacja wyników badań i formułowanie wniosków.


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Badania ankietowe

 • W I semestrze roku szkolnego

 • 2011/2012 wśród uczniów naszej

 • szkoły została przeprowadzona

 • ankieta.

 • Ankieta była skierowana

 • do uczniów klas pierwszych,

 • drugich i trzecich. Wszyscy uczniowie uczestniczący

 • w badaniu otrzymali ankietę z takimi samymi pytaniami,

 • ich zadanie polegało na udzieleniu odpowiedzi na

 • zamieszczone pytania.


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Zasady dobrej ankiety

 • Przy sporządzaniu kwestionariusza ankiety przestrzegaliśmy zasad:

 • Pytania

  • były sformułowane w sposób:

   • zrozumiały dla wszystkich uczestników badania

   • jednoznaczny, precyzyjny.

  • dotyczyły:

   • zdarzeń, które uczniowie mogli łatwo stwierdzić lub sobie o nich przypomnieć

   • przede wszystkim faktów i opinii, w minimalnym stopniu motywów.


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Zasady dobrej ankiety

 • Uczestnik badania miał swobodę wyboru odpowiedzi, (pytania zawierały warianty odpowiedzi).

 • Układ i prezentacja graficzna pytań ułatwiały udzielenie odpowiedzi.

 • Ankieta nie zawierała zbyt wielu pytań.

 • Jakość papieru i jakość druku kwestionariusza ankiety były wysokie (czytelne kwestionariusze).


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Obszary objęte ankietą

 • Prawa i obowiązki ucznia

 • Czas poświęcony na naukę

 • Sposoby uczenia się

 • Wykorzystanie komputerów przez uczniów

 • Dydaktyka

 • Przyjazny nauczyciel

 • Zajęcia pozalekcyjne

 • Korepetycje

 • Przedmiotowe systemy oceniania

 • Atmosfera na lekcjach

 • Relacje uczniowskie

 • Zachowanie


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Czy znasz prawa i obowiązki ucznia Naszej Szkoły?

 • ¼ uczniów deklaruje brak znajomości swoich praw i obowiązków, przy czym do mniejszej znajomości przyznają się chłopcy.

  • Co piąta uczennica (20%) i co trzeci uczeń (32%) nie znają swoich prawi obowiązków.


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Czy uważasz, że Twoje prawa sąw Szkole przestrzegane?

 • Co czwarty uczeń uważa, że jego prawa nie są w szkole przestrzegane. Odpowiedzi dziewcząt i chłopców różnią się nieco i tak 79% dziewcząt i 64% chłopców uważa, że w szkole prawa ucznia są respektowane, natomiast 21% dziewcząt i aż 36% chłopców odpowiedziało, że nie.


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Czy uważasz, że wywiązujesz sięze swoich obowiązków?

Co piąty uczeń stwierdza, że nie jest w stanie sprostać obowiązkom


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Średnia czasu poświęcanego na naukę

 • We wszystkich klasach poza klasą II WF dziewczęta zdecydowanie więcej się uczą niż chłopcy.


Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

Średnia czasu poświęcanego na naukę

 • Średnia czasu poświęcanego na naukę przez uczniów naszej szkoły wynosi 1 godzinę 12 minut, w tym:

 • dziewczęta - średnio uczą się 1 godziny 45 minut

 • chłopcy – średnio uczą się 1 godzinę.

  • Najwięcej czasu na naukę poświęcają dziewczęta z klasy I PO i I WF (średnio 2,5 godziny), a najmniej chłopcy z klasy II WF (średnio 1 godzinę).
 • Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  Wykorzystanie komputera do nauki

  Średnio uczniowie wykorzystują komputer do nauki 54 minuty w ciągu dnia.

  Przeciętne zróżnicowanie (odchylenie standardowe) poszczególnych odpowiedzi od średniej dla uczniów przeankietowanych wynosi 52 minuty.

  Współczynnik zmienności wynosi 96%, czyli zbiorowość uczniowska jest bardzo zróżnicowana.

  Najczęściej odpowiadali uczniowie, że pracują z komputerem - 1 godzinę (dominanta).

  Wartość mediany to również 1 godzina.  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  lekcje, NA KTÓRYCH zagadnienia są przedstawianew zrozumiały sposób

  Dziewczęta najlepiej oceniły lekcje geografii, chłopcy lekcje wiedzyo kulturze.

  Obie grupy są zgodne, że najmniej zrozumiałe są dla nich fizykai technologia informacyjna.


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  lekcje prowadzone w interesujący sposób

  Ponad połowa dziewcząt pozytywnie oceniła podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie obronne, prawie połowa biologię.

  Dla chłopców najbardziej interesujące są lekcje historii, podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o kulturze.

  Najmniej interesujące lekcje są z fizyki.


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  Wykorzystanie nowoczesnych technologiina lekcjach

  Najwięcej nowoczesnych technologii jest stosowanych na technologii informacyjnej, podstawach przedsiębiorczości i wiedzy o kulturze.

  Pp oraz Wok były również wcześniej wymienione jako przedmioty prowadzone w sposób interesujący.


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  Przedmioty, z których uczeń

  uzyskuje dodatkową pomoc od NAUCZYCIELA


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych

  5% badanych uczniów nie uczestniczy w żadnychzajęciach pozalekcyjnych


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  Uczęszczanie na korepetycje przez uczniów

  • Na korepetycje uczęszcza:

   • 28% pierwszoklasistów

   • 36% drugoklasistów

   • 48% trzecioklasistów


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  Powody uczęszczania na korepetycje
  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  LEKCJE, na których panuje atmosferasprzyjająca uczeniu się

  Najlepsze warunki do nauki mają uczniowie na biologii a najgorsze na lekcjach fizyki i technologii informacyjnej.


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  Relacje uczniowskie z nauczycielami

  Do złych i raczej złych relacji przyznaje się 5% przebadanych uczniów.  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  Znajomość zasad oceny zachowania

  Co dwudziesty ankietowany uczeń nie wie, co podlega ocenie przy ustalaniu oceny zachowania. Prawie każdy uczeń zna zasadę wystawiania oceny z zachowania. Wątpliwości dotyczą tylko wysokości punktów za poszczególne przewinienia lub nagrody.

  Na ten wynik zdecydowany wpływ mieli pierwszoklasiści.


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  Wykorzystywanie komputera do rozrywki

  Średnie wykorzystanie komputera do rozrywki jest ponad dwa razy większe niż do nauki i wynosi niewiele powyżej 2 godzin.

  Odchylenie standardowe wynosi 1 godzinę 25 minut.

  Współczynnik zmienności wynosi 70%, czyli zbiorowość uczniowska jest o wiele mniej zróżnicowana wypoczywając przy komputerze, niż ucząc się z jego zastosowaniem.

  Najczęściej w ankietach pojawiła się odpowiedź 2 godziny i była to jednocześnie wartość, która dzieliła ankietowanych na połowy.


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  PODSTAWOWE MIARY STATYSTYCZNE

  • Podstawowe miary statystyczne

  • Miary tendencji centralnej

  • Średnia arytmetyczna

  • Mediana

  • Dominanta

  • Miary rozproszenia

  • Wariancja i odchylenie standardowe

  • Współczynnik zmienności

  • Analiza współzależności


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  Średnia Arytmetyczna

  Średnia arytmetyczna wyraża przeciętny poziom obserwowanej cechy statystycznej w zbiorowości.

  Średnia arytmetyczna n liczb x1, x2, …, xn jest równa:

  • Średnia arytmetyczna ważona n liczb x1, x2, …, xn , którym przypisano wagi w1, w2, …, wn


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  MEDIANA

  • Medianą uporządkowanego rosnąco ciągu n danych liczbowych x1, x2, …, xnjest to:

  • dla n nieparzystego - środkowy wyraz ciągu,

  • dla n parzystego – średnia arytmetyczna środkowych wyrazów ciągu.


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  Dominanta

  Dominanta (wartość dominująca, moda, wartość typowa) jest wariantem cechy, który najczęściej występuje w badanej zbiorowości statystycznej.

  W zestawie danych może występować więcej niż jedna dominanta.

  Graficzną ilustracją mody jest punkt (punkty) na osi odciętych, któremu (którym) odpowiada maksimum liczebności.


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  Wariancja i Odchylenie standardowe

  Wariancją n danych liczbowych x1, x2, …, xn, o średniej arytmetycznej jest liczba

  Odchylenie standardowe jest to pierwiastek kwadratowy z wariancji

  Wariancja i odchylenie standardowe charakteryzują rozproszenie danych wokół średniej arytmetycznej


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  Statystyczny uczeń naszej szkoły


  Zesp szk nr 2 iii liceum og lnokszta c ce w wa czu

  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU

  DZIĘKUJEMY :)

  Prezentacja Przygotowana w ramach projektu

  „KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄDO KARIERY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego