mechanik lotniczy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MECHANIK LOTNICZY PowerPoint Presentation
Download Presentation
MECHANIK LOTNICZY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

MECHANIK LOTNICZY - PowerPoint PPT Presentation


 • 367 Views
 • Uploaded on

MECHANIK LOTNICZY. JAK ZOSTAĆ MECHANIKIEM LOTNICZYM. UKOŃCZ JEDNĄ ZE SZKÓŁ. Technikum Lotnicze Liceum Lotnicze Technikum o profilu mechanicznym Wyższa Szkoła Techniczna - wydział lotniczy Wojskowa Akademia Techniczna - wydział mechatroniki .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MECHANIK LOTNICZY' - elroy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mechanik lotniczy

MECHANIK LOTNICZY

JAK ZOSTAĆ MECHANIKIEM LOTNICZYM

uko cz jedn ze szk
UKOŃCZ JEDNĄ ZE SZKÓŁ
 • Technikum Lotnicze
 • Liceum Lotnicze
 • Technikum o profilu mechanicznym
 • Wyższa Szkoła Techniczna - wydział lotniczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna - wydział mechatroniki
dokonaj raportu uznania wiedzy nabytej
Jedyną organizacją przeprowadzającą raport uznania wiedzy nabytej w szkole jest;

Urząd Lotnictwa Cywilnego – mieszczący się

w Warszawie na ulicy M. Flisa 2

Dokonaj raportu uznania wiedzy nabytej
kategorie licencji wydawanych mechanikom lotniczym po wiadczaj cym obs ug statk w powietrznych
KATEGORIE LICENCJI WYDAWANYCH MECHANIKOM LOTNICZYM POŚWIADCZAJĄCYM OBSŁUGĘ STATKÓW POWIETRZNYCH
 • Mechanik poświadczania obsługi liniowej statków powietrznych – kategoria A
 • Technik mechanik poświadczania obsługi liniowej statków powietrznych – kategoria B1
 • Technik mechanik poświadczania obsługi awioniki statków powietrznych – kategoria B2
 • Inżynier mechanik poświadczania obsługi statków powietrznych – kategoria C
podkategorie dla kategorii licencji mechanika lotniczego
PODKATEGORIE DLA KATEGORII LICENCJI MECHANIKA LOTNICZEGO
 • Samoloty z silnikami turbinowymi – pod kategoria 1
 • Samoloty z silnikami tłokowymi – pod kategoria 2
 • Śmigłowce z silnikami turbinowymi – pod kategoria 3
 • Śmigłowce z silnikami tłokowymi – pod kategoria 4
uprawnienia obs ugowe dla kategorii a licencji part 66
UPRAWNIENIA OBSŁUGOWE DLA KATEGORII „A” LICENCJI Part-66
 • Kategoria A uprawnia do wykonywania i poświadczania planowych przeglądów liniowych statku powietrznego do cotygodniowych włącznie, zgodnie z zatwierdzonym programem obsługi przewoźnika lotniczego oraz do usuwania nieskomplikowanych usterek. Wszystkie powyższe poświadczenia czynności muszą być wykonane przez osobę poświadczającą, ponieważ kategoria ta wyklucza możliwości poświadczania czynności wykonywanych przez inne osoby. Kategoria ta nie posiada specjalności.
uprawnienia obs ugowe dla kategorii b1 licencji part 66
UPRAWNIENIA OBSŁUGOWE DLA KATEGORII „B1” LICENCJI Part-66
 • Kategoria „B1” uprawnia do wykonywania i poświadczania obsługi planowej i nieplanowej statków powietrznych w specjalności; płatowiec, silnik, wyposażenie elektryczne bez ograniczeń rodzaju wykonywanych i poświadczanych zadań. Obsługa w zakresie awioniki dla tej kategorii jest ograniczona tylko do zadań, których wykonanie nie wymaga sprawdzeń lub które mogą być sprawdzone z wykorzystaniem wewnętrznych urządzeń testujących układy awioniczne. Kategoria „B1” zawiera w sobie uprawnienia umożliwiające wykonywanie i poświadczanie obsługi jak dla kategorii „A”. Posiadacz licencji Part – 66 kategorii „B1” może poświadczać czynności wykonywane przez inne osoby w zakresie zadań, do których poświadczania jest uprawniony.
uprawnienia obs ugowe dla kategorii b2 licencji part 66
UPRAWNIENIA OBSŁUGOWE DLA KATEGORII „B2” LICENCJI Part-66
 • Licencja Part-66 wydana w tej kategorii uprawnia do wykonywania i poświadczania obsługi planowej i nieplanowej statków powietrznych w specjalności wyposażenie elektryczne i awionika bez ograniczenia rodzaju wykonywanych i poświadczanych zadań. Kategoria „B2” nie zawiera w sobie uprawnień umożliwiających wykonywanie i poświadczanie obsługi jak dla kategorii „A”. Posiadacz licencji Part-66 kategorii „B2” może poświadczać czynności wykonane przez inne osoby w zakresie zadań, do których poświadczania jest uprawniony.
uprawnienia obs ugowe dla katrgorii c licencji part 66
UPRAWNIENIA OBSŁUGOWE DLA KATRGORII „C” LICENCJI Part-66
 • Licencja Part-66 wydana w tej kategorii uprawnia do poświadczania obsługi hangarowej statków powietrznych w zakresie zgodności wykonywanej obsługi z zamówieniem oraz standardami Part-145. Licencja tej kategorii nie uprawnia jej posiadacza do wykonywania zadań obsługowych.
wymagania kwalifikacyjne do pierwszego wydania licencji part 66
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DO PIERWSZEGO WYDANIA LICENCJI Part - 66
 • Wymagania w zakresie teoretycznej wiedzy ogólno-lotniczej
wymagania w zakresie praktycznej wiedzy og lnolotniczej dla licencji part 66 kategorii a
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAKTYCZNEJ WIEDZY OGÓLNOLOTNICZEJ DLA LICENCJI Part-66 KATEGORII „A”

KANDYDAT POSIADAJĄCY

SZKOLENIE

Part -147 DLA KATEGORII A

KANDYDAT BĘDĄCY PRACOWNIKIEM

KWALIFIKOWANYM W INNYM NIŻ

LOTNICZY ZAWODZIE TECHNICZNYM

KANDYDAT POSIADAJĄCY

AKCEPTOWANE DOŚWIADCZENIE

W PRACY W LOTNICTWIE

WOJSKOWYM ( 3 LATA )

KANDYDAT NIE POSIADAJĄCY

WYKSZTAŁCENIA

TECHNICZNEGO

1 ROK PRAKTYKI W OBSŁUDZE

STATKÓW POWIETRZNYCH

LOTNICTWA CYWILNEGO

2 LATA PRAKTYKI W OBSŁUDZE

STATKÓW POWIETRZNYCH

LOTNICTWA CYWILNEGO

6 MIESIĘCY PRAKTYKI

W OBSŁUDZE STATKÓW

POWIETRZNYCH LOTNICTWA

CYWILNEGO

3 LATA PRAKTYKI

W OBSŁUDZE STATKÓW

POWIETRZNYCH LOTNICTWA

CYWILNEGO

ODSTĘPSTWA OD WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH

DLA WOJSKOWYCH ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH

LUB POSIADACZY INNYCH AKCEPTOWANYCH

KWALIFIKACJI

BRAK ODSTĘPSTW

PEŁNE

CZĘŚCIOWE

PEŁNY EGZAMIN WG. WYMOGÓW Part - 66

PRZEPROWADZONY PRZEZ ULC LUB PRZEZ

UPRAWNIONY OŚRODEK SZKOLENIOWY Part - 147

CZĘŚCIOWY EGZAMIN WG. WYMOGÓW Part - 66

PRZEPROWADZONY PRZEZ ULC LUB PRZEZ

UPRAWNIONY OŚRODEK SZKOLENIOWY Part - 147

APLIKACJA O LICENCJĘ Part – 66 KATEGORII A

wymagania w zakresie praktycznej wiedzy og lno lotniczej dla licencji part 66 kategorii b1 lub b2
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAKTYCZNEJ WIEDZY OGÓLNO-LOTNICZEJ DLA LICENCJI Part – 66 KATEGORII B1 LUB B2

KANDYDAT POSIADAJĄCY

SZKOLENIE Part – 147

DLA KATEGORII B1/B2

KANDYDAT BĘDĄCY

KWALIFIKOWANYM

PRACOWNIKIEM W INNYM NIŻ

LOTNICZY ZAWODZIE

TECHNICZNYM

KANDYDAT POSIADAJĄCY

AKCEPTOWANE

DOŚWIADCZENIE W PRACY

W LOTNICTWIE WOJSKOWYM

( 5 LAT )

KANDYDAT

NIEPOSIADAJĄCY

WYKSZTAŁCENIA

TECHNICZNEGO

2 LATA PRAKTYKI W OBSŁUDZE

STATKÓW POWIETRZNYCH

LOTNICTWA CYWILNEGO

3 LATA PRAKTYKI W OBSŁUDZE

STATKÓW POWIETRZNYCH

LOTNICTWA CYWILNEGO

1 ROK PRAKTYKI W OBSŁUDZE

STATKÓW POWIETRZNYCH

LOTNICTWA CYWILNEGO

5 LAT PRAKTYKI W OBSŁUDZE

STATKÓW POWIETRZNYCH

LOTNICTWA CYWILNEGO

ODSTĘPSTWA OD WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH DLA

WOJSKOWYCH, ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH

LUB POSIADACZY INNYCH AKCEPTOWANYCH KWALIFIKACJI

BRAK ODSTĘPSTW

PEŁNE

CZĘŚCIOWE

PEŁNY EGZAMIN WG. WYMOGÓW Part-66

PRZEPROWADZONY PRZEZ ULC LUB

PRZEZ UPOWAŻNIONY OŚRODEK

SZKOLENIOWY Part - 147

CZĘŚCIOWY EGZAMIN WG. WYMOGÓW

Part – 66 PRZEPROWADZONY PRZEZ ULC

LUB PRZEZ UPOWAŻNIONY OŚRODEK

SZKOLENIOWY Part -147

APLIKACJA O LICENCJĘ Part – 66 KATEGORII B1 LUB B2

wymagania w zakresie praktycznej wiedzy og lno lotniczej dla licencji part 66 kategorii c
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAKTYCZNEJ WIEDZY OGÓLNO-LOTNICZEJ DLA LICENCJI Part – 66 KATEGORII C

POSIADACZ LICENCJI

KATEGORII B1

POSIADACZ LICENCJI

KATEGORII B2

ABSOLWENT Z WYŻSZYM

WYKSZTAŁCENIEM TECHNICZNYM

3 LATA DOSWIADCZENIA JAKO CZŁONEK

PERSONELU POŚWIADCZAJĄCEGO

KATEGORII B1 LUB JAKO CZŁONEK

PERSONELU WSPOMAGAJĄCEGO

HANGAROWĄ OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ

3 LATA DOŚWIADCZENIA JAKO CZŁONEK

PERSONELU POŚWIADCZAJĄCEGO

KATEGORII B2 LUB JAKO CZŁONEK

PERSONELU WSPOMAGAJĄCEGO

HANGAROWĄ OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ

3 LATA DOŚWIADCZENIA W OBSŁUDZE

STATKÓW POWIETRZNYCH LOTNICTWA

CYWILNEGO, W TYM 6 MIESIĘCY

BEZPOŚREDNIEJ OBSERWACJI REALIZACJI

HANGAROWYCH ZADAŃ OBSŁUGOWYCH

ODSTĘPSTWA OD WYMOGÓW ZWIĄZANE Z POSIADANIEM

WYŻSZEGO WYKSZTAŁCENIA

EGZAMIN CZĘŚCIOWY Z PRAKTYCZNEJ WIEDZY WYMAGANEJ

PRZEZ Part – 66 PRZEPROWADZONY PRZEZ ULC LUB PRZEZ

UPOWAŻNIONY OŚRODEK SZKOLENIOWY Part - 147

APLIKACJA O WYDANIE LICENCJI OBSŁUGOWEJ Part – 66, KATEGORII C

sk adaj c wniosek o licencj part 66 musisz
SKŁADAJĄC WNIOSEK O LICENCJĘ Part – 66 MUSISZ:
 • Udowodnić posiadanie podstawowej wiedzy ogólno – lotniczej
 • Udowodnić odbycie wymaganej praktyki obsługowej
 • Udowodnić dobry stan zdrowia
 • Wnieść wymaganą opłatę lotniczą
 • Złożyć oświadczenie o niekaralności
wykaz lotniczych o rodk w szkolenia technicznego wg part 147
WYKAZ LOTNICZYCH OŚRODKÓW SZKOLENIA TECHNICZNEGO WG. PART - 147
 • Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa - ul. Kaliskiego 2 tel. 022 6839046
 • WSK PZL Świdnik - Al. Lotników Polskich 1 Świdnik 21-045 tel. 081 7517284
 • PZL Mielec - ul. Wojska Polskiego 3

Mielec 39-300 tel. 017 7886283

 • PLL „LOT” S.A. – ul. 17 stycznia 39

Warszawa 00-906 tel. 022 6069212

 • OSL Royal Star Aero – ul. Kosmonautów - lotnisko

Mielec 39-300 tel. 017 7886330

wykaz wybranych szk kszta c cych technik w mechanik w lotniczych
WYKAZ WYBRANYCH SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH TECHNIKÓW MECHANIKÓW LOTNICZYCH
 • Europejskie Technikum Lotnicze – Warszawa ul. Gładka 16 tel. 022 8460942 www.narwik.vdl.pl
 • Europejskie Technikum Lotnicze – Powodowo Wolsztyn tel.068 3843675 www.technikumlotnicze.pl
 • Europejskie Szkoły Lotnicze SIMP – Warszawa ul. Świętojerska 9 tel.022 6359487 www.techlot-simp.pl
 • Liceum Lotnicze w Dęblinie – Dęblin 3 lotnisko ul. II Pułku Kraków 5 tel. 081 5519702 www.LOTNIK.COM
 • Liceum Lotnicze w Zielonej Górze – Zielona Góra ul. Szosa Kisielińska 18 tel. 068 3271326 www.lo4.zgora.pl
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy – Bydgoszcz

ul. Św. Trójcy 37 tel. 052 3791261 www.zsm1bydgoszcz.pl

 • Zespół Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych w Lesznie – Leszno ul. Kilińskiego 9 tel. 065 5205905 www.zset.leszno.ids.pl

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TEJ PREZENTACJI OPRACOWANO NA PODSTAWIE DZIENNIKA USTAW NR. 165 POZYCJA 1603