slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Orbis pictus 21. století

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Orbis pictus 21. století - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. OB21-OP-STROJ-TE-MAR-U-1-020. Optoelektrická měřidla. Ing. Josef Martinák. Optoelektrická měřidla. Měření rozměrů je bezdotykové

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Orbis pictus 21. století' - yagil


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tato prezentace byla vytvořena

v rámci projektu

Orbis pictus

21. století

ob21 op stroj te mar u 1 020

OB21-OP-STROJ-TE-MAR-U-1-020

Optoelektrická měřidla

Ing. Josef Martinák

optoelektrick m idla
Optoelektrická měřidla

Měření rozměrů je bezdotykové

Elektronické zpracování optického zpracování optického záření ovlivněného měřeným tělesem

Snímačem záření je fotodioda, fototranzistor nebo CCD snímač - mnohabodový

m en h del d lek a pr m r
Měření hřídelů – délek a průměrů

Měřidla Helios nebo Mahr

Řádkový snímač CCD (záření svázanými náboji)

Srovnávání snímku se zadaným vzorem

Při otáčení hřídele lze kontrolovat přímost a kruhovitost hřídele

Přesnost průměru 2 µm

Přesnosti délek 6 µm

Měřící zařízení

laserov m c skener
Laserový měřící skener

Snímají signál vytvářený pohyblivým laserovým paprskem, mění svoji dráhu

Reflexní hranol 8boký – 16boký (zrcadlový)

Přesnost měření průměru hřídele 2 µm

Přesnost měření délek 10 µm

pou it laserov ho m c ho skeneru
Použití laserového měřícího skeneru

Měří tloušťku drátu nebo vlákna

Používají se k průběžné kontrole průměru

Tloušťky folií

Šířky kovových nebo plastových pásek

laserov m i vzd lenosti
Laserový měřič vzdálenosti

Použití od 30 mm do 1m

Princip měření je trojúhelníkový

Světlý bod vytvořený laserovým parskem snímá kamera s řádkovým snímačem

Při vzdálenosti 100mm, přesnost měření 0,2 mm

pou it laserov ho m i e vzd lenosti
Použití laserového měřiče vzdálenosti

Používají se pro matné reflektující povrchy

Zrcadlově lesklé povrchy neumožňují bezpečné snímání světelného bodu

slide9

Interferometr dělí vysílaný laserový paprsek polopropustným zrcadlem na měřící paprsek směřující k reflektoru na pohyblivé části stroje

Porovnávací paprsek se vrací přes pevný hranolový reflektor a polopropustné zrcadlo do přijímače měřící hlavice

Interferometr odměřuje dráhu pohybu inkrementálně počítáním impulzů

slide10

měří se přesnost nastavení polohy ve všech osách (X, Y, Z)

kolmost vřeten na přesných obráběcích strojích

slide11

Popis: Při měření polohy v ose X u frézky jde laserový paprsek z vysílače rovnoběžně se stolem k děliči paprsku s polopropustným zrcadlem

Druhý reflektor je na magnetickém stojanu připnutí na stole

Při pohybu stolu se porovnávají údaje o poloze v každé pozici na displeji CNC s údaji naměřenými interferometrem

opakov n a prohlouben znalost
Opakování a prohloubení znalostí

1. Jakými přístroji se zkouší přesnost polohování pohybů obráběcích strojů?

2. Popište princip laserového měřícího skeneru

pou it literatura
Použitá literatura

Moderní strojírenství J. Dillinger a kolektiv

Obrazová dokumentace