zdr 1 zakon o delovnih razmerjih
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZDR – 1 Zakon o delovnih razmerjih

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

ZDR – 1 Zakon o delovnih razmerjih - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

ZDR – 1 Zakon o delovnih razmerjih. Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13.3.2013 Stopil v veljavo dne 12.4.2013. Zakaj sprememba ZDR? povečanje fleksibilnosti delovnega razmerja p oenostavitev postopkov (sklepanje, odpuščanje) d oločen čas / zmanjšanje stroškov, destimulacija PoZ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZDR – 1 Zakon o delovnih razmerjih' - xiu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zdr 1 zakon o delovnih razmerjih

ZDR – 1Zakon o delovnih razmerjih

Uradni list RS, št. 21/2013

z dne 13.3.2013

Stopil v veljavo dne 12.4.2013

slide2
Zakaj sprememba ZDR?
 • povečanje fleksibilnosti delovnega razmerja
 • poenostavitev postopkov (sklepanje, odpuščanje)
 • določen čas / zmanjšanje stroškov, destimulacija PoZ
 • Zahteve delodajalcev:
  • zmanjšanje stroškov dela (ukinitev dodatke za delovno dobo, plačan odmor za malico, prevoz)
 • Zahteve sindikata:
  • Povečanje pravne varnosti

Pravna varnost ni zmanjšana, uzakonila se je že ustaljena sodna praksa.

slide3
Kaj ZDR – 1 ureja:
 • Pogodbo o zaposlitvi (sklepanje, vsebino)
 • Vrste pogodb o zaposlitvi
 • Pravice in dolžnosti
 • Delovni čas
 • Počitke
 • Plačila (plače, malica, prevoz, regres, ….)
slide4
OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA

Namen: - ohranitev zaposlitve

- nemoten potek delovnega procesa

Odredi se pisno, lahko tudi po e-pošti

Delo mora biti ustrezno (izobrazba, sposobnost)

Traja lahko največ tri mesece v koledarskem letu.

Plačilo: plača, ki je za delavca ugodnejša.

slide5
POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS

Kdaj?:

 • začasno povečan obseg dela
 • nadomeščanje odsotnega delavca
 • sezonsko delo
 • usposabljanje
 • projektno delo
 • mandat
 • predaja dela (največ 1 mesec)/ novo
slide6
Čas:
 • dokler traja razlog
 • največ za 2 leti za isto delo (v to se všteva tudi delo preko agencije)

Izjeme: vodilni delavci, voljene funkcije, mandati, tujci…) – lahko dalj

Namen:

- zmanjšati število PoZ za določen čas

slide7
NOVO!

PoZ za določen čas, medtem ko pogodba za nedoločen čas miruje.

Pravice iz PoZ za nedoločen čas mirujejo do izteka PoZ za določen čas in avtomatsko oživijo z dnem izteka nove pogodbe.

slide8
PRENEHANJEPoZ ZA DOLOČEN ČAS

ODPRAVNINA po novem tudi v teh primerih – razen če gre za:

 • nadomeščanje delavca
 • sezonsko delo
 • javna dela

Višina 1/5 osnove pri pogodbah do 1 leta

neto 1/12 od 1/5 za vsak dopolnjen mesec

(več kot pri PoZ za nedoločen čas)

slide9
ODPOVED PoZ
 • predhodno obvestilo o nameravani odpovedi iz poslovnega razloga ni več potrebno
 • opušča se obveznost ponudbe druge ustrezne zaposlitve (posl. razlog, nesposobnost)
 • poenostavitev obrazložitve odpovedi
 • opustitev pravnega pouka ne pomeni nezakonitosti odpovedi PoZ
 • mnenje mora sindikat podati v roku 6 dni
slide10
ODPRAVNINA pri PoZ za nedoločen čas

Višina:

1/5 osnove za vsako dopolnjeno leto zaposlitve 1 do 10 let

¼ osnove za vsako dopolnjeno leto zaposlitve 11 do 20 let

1/3 osnove za vsako dopolnjeno leto zaposlitve od 21 let dalje

slide11
ODPRAVNINA pri PoZ za določen čas

Višina:

 • do 1 leta zaposlitve 1/5 osnove
 • več kot 1 leto zaposlitve :

za prvo leto 1/5 + sorazmerni del

(1/12 od 1/5 za vsak mesec dela)

slide12
PRISPEVEK ZA ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI

PoZ za določen čas – delodajalec plača 5x več

Zaposlitev za nedoločen čas – 2 leti oproščen prispevka

slide13
ODPOVED PoZ

OPOZORILO PRED KRIVDNO ODPOVEDJO

Odpoved:

 • iz krivdnega razloga
 • iz razloga nesposobnosti

Delavca potrebno pisno seznaniti z očitki in mu omogočiti zagovor.

Razlog mora obstajati v trenutku odpovedi – ni več 6 mesečnega objektivnega roka.

slide14
ODPOVED S PONUDBO NOVE PoZ

Dolžan si sprejeti novo PoZ, če je ponujeno delo ustrezno (vrsta, raven izobrazbe – enako 11. čl. KPD, manj kot 3 ure z javnim prvozom v obe smeri) in za nedoločen čas.

Odpoved stare PoZ lahko izpodbijaš le, če podpišeš novo PoZ.

Pri novi neustrezniPoZ– pripada delna odpravnina

slide15
ODPOVED S PONUDBO NOVE PoZpri drugem delodajalcu

Novi delodajalec se mora pisno zavezati, da bo izplačal skupno odpravnino, če ne jo zahtevaš od prejšnjega delodajalca.

Odgovornost starega delodajalca (za terjatve delavca do novega delodajalca):

- solidarna (več kot 25%lastnik novega) še 2 leti

- subsidiarna – še 2 leti

slide16
IZREDNA ODPOVED PoZ s strani delavca
 • razlog na strani delodajalca
 • dokazuje delavec – utemeljitev odpovedi
 • opozorilo pred nameravano odpovedjo PoZ
 • poziv na odpravo kršitev (delodajalcu, inšpektoratu za delo)
 • rok za odpravo kršitev 3 delovne dni (prej 8)
slide17
Razlogi:
 • znižanje plače 2 meseca
 • zamujanje z izplačilom plače 3 mesece v zadnjih 6 mesecih
 • kršitve glede varnosti in zdravja pri delu
 • mobbing / šikaniranje
 • neplačevanje prispevkov 3 krat v zadnjih 6 mesecih
slide18
DISCIPLINSKI POSTOPEK
 • pisna seznanitev s kršitvijo
 • opredelitev delavca v 3 delovnih dneh (pisnoali ustno)
 • zagovor ni več obvezen / zadostuje izjava
 • odločitev mora biti pisna
 • rok za odločitev 1 mesec
 • sodelovanje sindikata oz sveta delavcev
slide19
EKONOMSKO ODVISNI DELAVCI

- so samozaposlene osebe,

- ki samostojno,

- daljši čas opravljajo delo,

- najmanj 80% dohodka ustvarijo pri istem naročniku

- ne zaposlujejo drugih delavcev

- ureditev s posebnim ZAKONOM.

slide20
ODPOVEDNI ROKI (minimalni)

Poskusno delo 7 dni

Odpoved s strani delavca:

 • do 1 leta 15 dni
 • več kot 1 leto 30 dni

(s KP je možno dogovoriti do 60 dni)

Odpoved s strani delodajalca:

 • krivdni razlog 15 dni
 • poslovni razlog, razlog nesposobnost :
  • do 1 leta 15 dni
slide21
od 1 do 2 leti 30 dni

(vsako naslednje leto dodatno 2 dni, maksimalno 60 dni)

 • nad 25 let 80 dni

(s KP se lahko zniža nazaj na 60 dni)

NOVO:

Pravica do 1 dne v tednu za vključevanje v ukrepe na področju trga dela.

Za toliko dni se potem skrajša nadomestilo.

slide22
VROČANJE PISANJ DELAVCEM

Vroča se OSEBNO na delovnem mestu.

Lahko tudi PRIPOROČENO S POVRATNICO:

– za vročitev se šteje, ko podpiše oz. prejme pisanje;

- če ne sprejme/podpiše – velja za vročeno 8 dan od prvega poskusa vročitve;

Če naslov ni znan ali ta ni v Sloveniji se vroča preko OGLASNE DESKE.

slide23
VARSATVO doječih mater
 • le do 1 leta otrokove starosti
 • Dojenje najmanj 1 ura/dan do 18 mesecev otrokove starosti

VARSTVO starejših delavcev

 • od 55 leta dalje (nadurno delo, nočno delo,

dodatni dopust, ….)

 • varstvo pred odpovedjo
  • 58 let (postopno zviševanje do 2017) ali
  • 5 let do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev

(razen, če pokojnino lahko dočaka na zavodu, če je sklenil pogodbo, ko je že izpolnil pogoje za zaščito)

slide24
NOVO!

PLAČILNA LISTA kot IZVRŠILNI NASLOV.

Na podlagi plačilne liste se lahko neposredno vloži predlog za izvršbo (tožba ni potrebna).

- mora biti izdana na plačilni dan – visoke kazni za kršitev

Plačilo NADOMESTILA s strani ZZZS– s 13.7.2013

Če delodajalec ne nakazuje delavcu nadomestila plače, lahko delavec predlaga neposredno izplačilo ZZZS – predloži listo, poziv delodajalcu k plačilu – rok 8 dni.

slide25
LETNI DOPUST
 • celoten dopust TAKOJ, če si zaposlen celo leto
 • po dvanajstinah, če ni zaposlitve celo leto (dogovor lahko drugačen)
 • IZRABA:
  • najmanj 2 tedna v tekočem letu,
  • do 30.6. naslednje leto (neizrabljen)
  • bolezen, varstvo in nega otroka do 31.12. naslednjega leta
slide26
AGENCIJSKO DELO

KVOTA 25% (od zaposlenih pri uporabniku)

Stopi v veljavo s 13.4.2014.

Sindikat–delodajalec mu 1x letno poroča(razlogi)

Agencijski delavec:

- pisno obveščen o pogojih dela pri uporabniku

 • izenačen z delavcem / tudi glede ugodnosti !!!

Uporabnik:

 • subsidiarna odgovornost za plačilo
 • odgovoren za spoštovanje predpisov (tudi vzd)
slide27
ODGOVORNOST PRENOSNIKA

pri spremembi delodajalca

-upošteva se delovna doba pri obeh delodajalcih

- če je prenosnik pretežni lastnik prevzemnika odgovarja za terjatve v stečaju ali prisilnem prenehanju še 2 leti

- prenosnik, ki ni pretežni lastnik prevzemnika odgovarja subsidiarno

slide28
DRUGE SPREMEMBE

KONKURENČNA KLAVZULA prepoved opravljanja dela po prenehanju DR – velja tudi pri PoZ za določen čas z vodilnimi delavci in za projektno delo.

RAZPOREJANJE DČ - sindikat lahko 1x letno zahteva poročilo (izraba, letni razpored, nadure,…)

ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI – zaposlenpri delodajalcu najmanj 5 let

slide29
NOČNO DELO ŽENSK – ukinitev soglasja

ZAČASNO ČAKANJE NA DELO – 80% osnove- namen ohranitev zaposlitve

 • delodajalec ne more zagotavljati dela
 • najdalj 6 mesecev v koledarskem letu

PREVOZ NA DELO – naknadno povečanje (npr. selitev delavca) – delavec je do povečanja upravičen, če je tako določeno v KPD ali če se sporazume z delodajalcem

ad