1 / 19

Het nieuwe zorgstelsel: eerste contouren zichtbaar

Het nieuwe zorgstelsel: eerste contouren zichtbaar. Carla Schoonderbeek Putten, 31 januari 2006. Stand van zaken contracten 2006. Menzis Farma: voor zover wij weten nog geen contractsaanbod . Apothekers: Bijlage II door apotheker via protocol

xia
Download Presentation

Het nieuwe zorgstelsel: eerste contouren zichtbaar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Het nieuwe zorgstelsel: eerste contouren zichtbaar Carla Schoonderbeek Putten, 31 januari 2006 50062839 AMS C 368042 / 1

 2. Stand van zaken contracten 2006 Menzis • Farma: voor zover wij weten nog geen contractsaanbod. Apothekers: Bijlage II door apotheker via protocol • Hulpmiddelen: contractsaanbod volgt rond 8 februari: tarieven zoals aangekondigd: AIP of daarboven, behalve hulpmiddelenbij diabetes: AIP -6.25% 50062839 AMS C 368042 / 1

 3. Stand van zaken contracten 2006 Univé • Kerngebied: • Farma: laatste fase onderhandelingen, geen grote veranderingen, Bijlage II door aha via protocol • Hulpmiddelen: contract aangeboden, tarieven tegen AIP. Onderhandelingen gestart • Buitengebied • Farma: advies volgt (minimale punten) • Hulpmiddelen: advies eind december 2005 50062839 AMS C 368042 / 1

 4. Stand van zaken contracten 2006 Agis: • Farma: contract aangeboden (medio jan) conform contract apothekers. Geen wezenlijke verschillen met 2005, Bijlage II door aha via protocol. • Hulpmiddelen: contract aangeboden conform contract apothekers: nieuwe tarieven en maximale gemiddelden per verzekerden • Wij zullen onderhandeling starten 50062839 AMS C 368042 / 1

 5. Stand van zaken contracten 2006 Achmea: • Farma • Hulpmiddelen • voor zover wij weten nog geen contractsaanbod. Ook geen reactie van Achmea op ons verzoek om een contract. Apothekers: geen wezenlijke verschillen, Bijlage 2 door apotheker via protocol • Contract 2005 uiteindelijk niet gesloten door toedoen Achmea 50062839 AMS C 368042 / 1

 6. Stand van zaken contracten 2006 • CZ • Farmacie: voor zover wij weten nog geen contractsaanbod. Apothekers: geen grote verschillen met 2005. Machtigingenbeleid als voorheen • Hulpmiddelen: onderhandeld met CZ en kan getekend worden (zie ons advies van eind december 2005) 50062839 AMS C 368042 / 1

 7. Stand van zaken contracten 2006 VGZ: • één overeenkomst aangeboden (1 dec) voor hulpmiddelen en farmaceutische zorg • 1 jaar met stilzwijgende verlenging • Hulpmiddelen AIP +25% • Bijlage II door apotheekhoudende huisarts via protocol • Betalingstermijn van 30 dagen • Wij zullen onderhandelingen starten 50062839 AMS C 368042 / 1

 8. Stand van zaken contracten 2006 DFZ • Farma • Hulpmiddelen • voor zover wij weten nog geen contractsaanbod • Bij apothekers: alleen contractsaanbod in kerngebied (6 noordelijke provincies). Buitengebied dus afrekenen met patiënt 50062839 AMS C 368042 / 1

 9. Stand van zaken contracten 2006 Delta Lloyd/Ohra • Farma • Hulpmiddelen • voor zover wij weten nog geen contractsaanbod • Apothekers: geen grote verschillen met 2005. Machtigingenbeleid als voorheen 50062839 AMS C 368042 / 1

 10. Stand van zaken contracten 2006 Zorg en Zekerheid • Farma • Hulpmiddelen • voor zover wij weten nog geen contractsaanbod. • Aan apothekers is contract medio 2006 aangekondigd 50062839 AMS C 368042 / 1

 11. Tarieven hulpmiddelen apothekers 50062839 AMS C 368042 / 1

 12. Bijlage II voorwaarden • Meeste zorgverzekeraars werken met standaard protocollen • Vrijheid voorschrijver, maar ook risico via controle achteraf • Sommige zorgverzekeraars handhaven machtigingen als voorheen (CZ en Delta Lloyd) 50062839 AMS C 368042 / 1

 13. Acetylcysteine Bosetan DKTP vaccin Epoprostenol Erytropoetine en analoga Galantamine en rivastigmine G(M)-CSF Haemophilus influenza type b vaccin Interferon alfa Interferon beta Interferon gamma Memantine Mycofenolaatmofetil en mycofenolzuur Orale anticonceptie Palivizumab Rubbellavaccin Tacrolimus en pimecrolimus Teriparatide zelfzorggeneesmiddelen Protocollen 50062839 AMS C 368042 / 1

 14. Hoe om te gaan met eisende zorgverzekeraars? • Er valt te onderhandelen met zorgverzekeraars: geen slikken of stikken • Zorgverleners hebben ook macht door nieuwe Zorgverzekeringswet • Apotheekhoudende huisartsen kunnen gezamenlijk onderhandelen • Indien geen contract, toch mogelijkheid om van zorg te voorzien (patiënt laten betalen) 50062839 AMS C 368042 / 1

 15. Belangrijkste punten polissen (1) • Veel naturapolissen: • 100% vergoeding bij gecontracteerde zorgverleners • Afhankelijk van zorgverzekeraar 80 of 90% vergoed indien naar niet gecontracteerde zorgverlener voor farma. Voor huisartsen zorg vaak ook 100% bij niet gecontracteerde zorg • Maar: biedt wel mogelijkheden. bijv: CZ biedt 90% van laagst gecontracteerde tarief. Bij hulpmiddelen kan aha onder dit tarief gaan 50062839 AMS C 368042 / 1

 16. Belangrijkste punten polissen (2) • Restitutiepolis • 100% vergoeding bij gecontracteerde zorg; • “marktconforme” tarieven bij niet gecontracteerde zorg • Maar wat is marktconform? 50062839 AMS C 368042 / 1

 17. Belangrijkste punten polissen (3) • Wordt er zorg weggehaald bij apotheekhoudende huisarts? • Vooralsnog praktisch niet • Maar begin is er met Ohra diabetespolis • Oordeel medisch adviseur staat in alle polissen behalve VGZ 50062839 AMS C 368042 / 1

 18. Vecozo • Tot 1 mei onderlinge verrekening bij overstappende verzekerden; na 1 mei is overstappen niet meer mogelijk • Batchcontrole na 1 mei om bestand actueel te maken • Mogelijke risico’s: • periode 1 mrt-1 mei overstappende patiënten maar met terugwerkende kracht en onderlinge verrekening • Periode na 1 mei: onverzekerde patiënten 50062839 AMS C 368042 / 1

 19. Tot slot • Sheets van deze presentatie via het AHC beschikbaar • Geef aan AHC door als er een contract wordt aangeboden, zodat wij tijdig kunnen adviseren 50062839 AMS C 368042 / 1

More Related