Aktualne poticajne mjere u malom gospodarstvu
Download
1 / 19

AKTUALNE POTICAJNE MJERE U MALOM GOSPODARSTVU - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

AKTUALNE POTICAJNE MJERE U MALOM GOSPODARSTVU. Vida Iličić – Poduzetnički centar Pakrac Pakrac, siječanj 2010. AKTUALNE POTICAJNE MJERE I MJERE U NAJAVI U MALOM GOSPODARSTVU. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Ministarstvo turizma Ministratvo regionalnog razvoja HTZ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AKTUALNE POTICAJNE MJERE U MALOM GOSPODARSTVU' - xerxes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aktualne poticajne mjere u malom gospodarstvu

AKTUALNE POTICAJNE MJERE U MALOM GOSPODARSTVU

Vida Iličić – Poduzetnički centar Pakrac

Pakrac, siječanj 2010.


Aktualne poticajne mjere i mjere u najavi u malom gospodarstvu
AKTUALNE POTICAJNE MJERE I MJERE U NAJAVI U MALOM GOSPODARSTVU

 • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

 • Ministarstvo turizma

 • Ministratvo regionalnog razvoja

 • HTZ

 • EU Fondovi

 • Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i

  ruralnog razvoja


Ipard komponenta v ruralni razvoj
IPARD- komponenta V – Ruralni razvoj GOSPODARSTVU

 • Glavninaglasak je na proizvodnji hrane i razvoju ruralnih područja

 • Tri osnovna cilja:

 • Prioritet 1. Poboljšanje trž. učinkovitosti i provedba standarda Zajednice

 • 1.1. Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva

 • 1.2. Ulaganje u preradu i trženje

 • Prioritet 2. Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno

 • okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja

 • 2.1. Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika 

 • 2.2. Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

 • Prioritet 3. Razvoj ruralne ekonomije

 • 3.1. Ulaganje u ruralnu infrastrukturu

 • 3.2. Diversifikacija gospodarskih aktivnosti 


Otvorene mjere
Otvorene mjere: GOSPODARSTVU

 • Mjera 101

 • Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice

 • Mjera 103

 • Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice

 • Rok za podnošenje projektnih prijedloga:

 • 4. ožujak 2010.

 • Pravilnik o provedbi mjere 101. i 103.- N.N. 14

  Mjera 101

  Ulaganjasudozvoljenazasektore:

 • sektormljekarstva;

 • sektorgovedarstva;

 • sektorsvinjogojstva;

 • sektorperadarstva;

 • sektorjaja;

 • sektor voća i povrća;

 • sektor žitarica i uljarica.


Mjera 101
Mjera 101 GOSPODARSTVU

 • Prihvatljivi troškovi:

 • a) Izgradnja ili poboljšanje nepokretne imovine

 • b) Kupnja nove mehanizacije i opreme, uključujući računalni

 • softver do tržišne vrijednosti imovine

 • c) Savjetodavne usluge- do 12 %

 • Poslovni planovi- do 2 %

 • Minimalna vrijednost ulaganja:

 • 13.500 Є (100.000,00 HRK)

 • Maksimalna vrijednost ulaganja:

 • 900.000 EUR (6.570.000,00 HRK)

 • Maksimalna vrijednost ulaganja (sektor jaja):

 • 2.000.000 EUR (14.600.000,00 HRK)

 • Javna potpora do 50 % prihvatljivog ulaganja

 • Javna potpora do 55 % - mladi poljoprivrednik ispod 40 godina


Mjera 103
Mjera 103 GOSPODARSTVU

 • Korisnici sredstava:

  Obrti i poduzeća/poljoprivredne zadruge 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave, u sustavu PDV, te registrirani za predmetnu djelatnost i nalaze se u rangu mikro, malih i srednjih tvrtki.

 • Uaganja su dozvoljena za:

 • sektor mlijeka i mljekarstva;

 • sektor mesa;

 • sektor ribarstva;

 • sektor prerade voća i povrća;

 • sektor vinarstva,

 • sektor maslinovog ulja.

 • Prihvatljivi troškovi:

 • a) Izgradnja ili poboljšanje nepokretne imovine,

 • b) Kupnja nove mehanizacije i opreme, uključujući računalni

 • softver do tržišne vrijednosti imovine,

 • c) Savjetodavne usluge- do 12 %

 • Poslovni planovi- do 3 %


Mjera 1031
Mjera 103 GOSPODARSTVU

 • Minimalna vrijednost ulaganja:

 • 33.800 Є (250.000,00 HRK)

 • Maksimalna vrijednost ulaganja:

 • 3.000.000 EUR (21.900.000,00 HRK)

 • Maksimalna vrijednost ulaganja (sektor maslinovog ulja):

 • 500.000 EUR (3.650.000,00 HRK)

 • Javna potpora do 50 % ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt


Otvoreni natječaji u sklopu IPA programa, IV. komponenta GOSPODARSTVU Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala”

Lokalna partnerstva za zapošljavanje - faza 3 Otvoren do 11. veljače 2010.Opis projekta: Smanjiti nezaposlenost i opasnost od nove nezaposlenosti na regionalnoj i lokalnoj razini.

Poticati kreiranje i provedbu odgovarajućih aktivnosti razvoja ljudskih potencijala u skladu s identificiranim ciljevima na regionalnoj i lokalnoj razini, koristeći partnerski pristup.

Mladi na tržištu radaOtvoren do 08. ožujka 2010.Opis projekta: Promicati i poticati zapošljavanje mladih (koristeći partnerski pristup) kroz mjere i metode rada kako bi se omogućio njihov lakši ulazak na tržište rada.

Prijave na radionicu – 08 veljače u Osijeku u tijeku

Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada Otvoren do 02. ožujka 2010.Opis projekta: Povećati zapošljivost osoba s invaliditetom i pomoći im pri njihovom ulasku na tržište rada kroz razvoj i provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje na regionalnoj razini.

Prijave na radionicu 11. veljače u Osijeku u tijeku

Više informacija na www.hzz.hr/dfc


Fond za razvoj i zapo ljavanje
Fond za razvoj i zapošljavanje GOSPODARSTVU

 • K R I T E R I J I za financiranje razvojnih programa

  NAMJENA  SREDSTAVA

  Fond će financiranjem razvojnih programa u gospodarstvu i infrastrukturnih ili sličnih projekata za gospodarski razvoj kroz kreditiranje, subvencije ili potpore osiguravati sredstva poduzetnicima ili jedinicama lokalne/područne samouprave prema uvjetima iz ovih Kriterija. 

 • Sredstva su prije svega namijenjena za razvojne programe i projekte koji su:

  a) za poticanje projekata obrta, malih i srednjih poduzeća. Osobito će se podržati projekti koji se  zasnivaju na otvaranju novih radnih mjesta, primjeni novih tehnologija, a koji su pretežno orijentirani  na domaće resurse

  b) za poticanje zapošljavanja radnika, posebice mladih i školovanih ljudi

  c) za podršku programima županija koja ulažu vlastita sredstva u realizaciju programa zapošljavanja, razvoj poduzetništva i izgradnju gospodarske infrastrukture 

  d) za poticanje županija, gradova i općina pri otvaranju poslovnih i razvojnih centara

  e) za poticanje projekata koji razvojno aktiviraju nekretnine i opremu u vlasništvu države

  f) za obnovu u ratu razrušenih objekata, za razminiranje i ekološko ozdravljenje područja te za povratak prognanog i izbjeglog stanovništva

  g) za ostale programe za koje se ocjeni da mogu pridonijeti razvoju Republike Hrvatske.

  Korisnici sredstava mogu biti:

 • a) poduzetnici (trgovačka društva, obrti, zadruge i dr.)

 • b) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 • c) institucije poduzetničkih razvojnih centara, inkubatora, tehnoloških parkova, agencija za razvoj i dr.

 • d) ministarstva i/ili državne institucije

 • e) korisnici sredstava ne mogu biti poduzetnici u teškoćama


Fond za razvoj i zapo ljavanje1
Fond za razvoj i zapošljavanje GOSPODARSTVU

PODUZETNIČKI PROGRAMI

   1.  POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

 • Pojedinačni poduzetnički programi financirat će se kreditiranjem projekata poduzetnika (trgovačkih društvava), prema ovim Kriterijima.

 • Tražitelj kredita, temeljem objavljenog javnog natječaja Fonda, podnosi Zahtjev za financiranje razvojog programa putem poslovne banke. Obrazac Zahtjeva utvrđuje Uprava Fonda.

  2. KRITERIJI KOJE SVAKI KORISNIK TREBA ISPUNJAVATI

  a) mali poduzetnici: - do 50 zaposlenih

     - ukupni godišnji promet do 54.000.000,00 kn

    - ukupna aktivna ili dugotrajna imovina do 27.000.000,00 kn

  b) srednji poduzetnici: - 50 do 250 zaposlenih

         - ukupni godišnji promet do 216.000.000,00 kn

         - ukupna aktivna ili dugotrajna imovina do 108.000.000,00 kn

  Prilikom utvrđivanja veličine poduzetnika, potrebno je da budu zadovoljena dva od tri navedena kriterija

   3. KREDITNI UVJETI ZA POJEDINAČNE PROGRAME

   Sredstva se poduzetnicima odobravaju putem poslovne banke, uz slijedeće uvjete: 

 • a)    najniži iznos kredita: 300.000,00 kn,

 • b)     vlastito učešće poduzetnika: najmanje 25% ( u što je uključena izvedba poslovnog plana, elaborata za kredite, troškove dokumentacije za investicijska ulaganja, te ostale pripremne radnje i troškovi za razvojni program), ne smije u sebi sadržavati nikakav oblik državne potpore

 • c)  poslovene banke daju ocjenu kreditne sposobnosti, te ujedno sudjeluju u financiranju razvojnog programa s minimalno 20%


 • d)    postupak i način odobravanja kredita: prema osnovnim uvjetima Poduzetničih programa.

 • e)   Fond za razvoj i zapošljavanje sudjeluje sa njaviše 55% u financiranju razvojnog programa

 • f)   za programe poljoprivrede, šumarstva i ribarstva primjenjuje se fiksna kamatna stopa u iznosu od 2%

 • g) za ostale programe primjenjuje se promjenjiva poticajna kamatna stopa koja može biti do 4% niža od opće kamatne stope utvrđene najmanje u visini referentne kamatne stope

 • h)  potrebno pismeno očitovanje o dodjeli potpore male vrijednosti u zadnje tri godine kako ne bi došli u negativnu kumulaciju

 • Rok otplate- do 10 godina

 • Početak otplate- do 3 godine

 • Vlastita sredstva (učešće tražitelja kredita) - obvezno vlastito učešće od najmanje 25%( stvarima, pravima ili novcu)

 • Financiranje uz sudjelovanje minimalno 20%sredstava poslovne banke

 • Fond će plasirati sredstva zajedno sa poslovnom bankom i to:

 • za male poduzetnike primjenjuje se promjenjiva poticajna kamatna stopa koja je 4% niža od opće kamatne stope utvrđene najmanje u visini referentne kamatne stope na iznos od najviše 10.000.000,00 kn

 • za srednje poduzetnike primjenjuje se promjenjiva poticajna kamatna stopa koja je  3% niža od opće kamatne stope utvrđene najmanje u visini referentne kamatne stope na iznos od najviše 15.000.000,00 kn

 • za iznose veće od gore navedenih primjenjuje se promjenjiva poticajna kamatana stopa čiji iznos ne smije premašivati 1.500.000,00 kn diskontiran na sadašnju vrijednost u  razdoblju od tri fiskalne godine

  Način izračuna kamataprema obačunu poslovne banke

  Način otplate glavnice - jednake otplatne kvote (mjesečne ili kvartalne) ili prema uvjetima poslovne banke


Fond za razvoj i zapo ljavanje2
Fond za razvoj i zapošljavanje osnovnim uvjetima Poduzetničih programa.

PODUZETNICI POČETNICI (START UP PROGRAMI)

1.Sredstva se poduzetnicima odobravaju putem poslovne banke, uz slijedeće uvjete:

 • a)  najniži iznos kredita: 300.000,00 kn

 • b)  najviši iznos kredita: 1.500.000,00 kn,

 • c)  vlastito učešće poduzetnika: najmanje 25% ( u što je uključena izvedba poslovnog plana, elaborata za kredite, troškove dokumentacije za investicijska uglavanja, te ostale pripremne radnje i troškovi za razvojni program), ne smije u sebi sadržavati nikakav oblik državne potpore

 • d)  kamata: 4% niža od opće kamatne stope utvrđene najmanje u visini referentne kamatne stope

 • e)  postupak i način odobravanja kredita: prema osnovnim uvjetima Poduzetničkih programa.

 • f)  Fond za razvoj i zapošljavanje sudjeluje sa njviše 75% u financiranju razvojnog programa

 • g) Za programe poljoprivrede, šumarstva i ribarstva primjenjuje se fiksna kamtna stopa u iznosu od 2%, te za navedene programe nema dodatne potpore

 • h) Potrebno pismeno očitovanje o dodjeli potpore male vrijednosti u zadnje tri godine kako ne bi došli u negativnu kumulaciju

  Ukoliko korisnik sredstava Fonda po START UP programu zadovolji dolje navedene uvjete Fond će mu dodijeliti POTPORU ZA USPJEŠNE KORISNIKE u iznosu do 70% od ukupno iskorištenog kredita i to na način:

 • a) za najmanje 5 stalno zaposlena djelatnika/ce potpora iznosi 30% od ukupno iskorištenog kredita za najmanje 10 stalno zaposlena djelatnika/ce potpora iznosi 50% od ukupno iskorištenog kredita za najmanje 15 stalno zaposlena djelatnika/ce potpora iznosi 70% od ukupno iskorištenog kredita

 • b) djelatnici/ce moraju biti stalno zaposleni najmanje dvije godine

 • c)korisnik ne smije imati evidentirane obaveze prema državi najmanje tri godine

 • d) bruto plaća zaposlenih djelatnika/ce mora najmanje iznositi 5.500,00 kn

 • Navedena potpora dodjeljuje se jednokratno u vidu otpisa postojećeg kredita, kada korisnik ispuni navedene preduvjete, te podnese zahtjev putem poslovne banke.


Hbor hrvatska banka za obnovu i razvitak
HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak osnovnim uvjetima Poduzetničih programa.

LIKVIDNOST (Program kreditiranja za poboljšanje likvidnosti)  

Krajnji korisnici kredita

 • trgovačka društva, obrtnici, ustanove ili zadruge koji su registrirani i obavljaju poslovnu djelatnost u Republici Hrvatskoj

  Namjena kredita

 • podmirenje obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama te podmirenje drugih kratkoročnih obveza.

  Način kreditiranja

 • putem poslovnih banaka

  Iznos kredita nije ograničen i ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a, mišljenju poslovne banke te mogućnosti korištenja državne potpore kredit se odobrava u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR

  Rok otplate 15.12.2010. godine ,

  Otplata - Jednokratna otplata na dan dospijeća, bez mogućnosti produžetka roka otplate kredita.

  Kamata za krajnje korisnike

  Kamatna stopa7% godišnje osim za poduzetnike u teškoćama. Poduzetnicima u teškoćama ne smatraju se poduzetnici koji su iza 1. srpnja 2008. zapali u teškoće kao posljedica globalne financijske i gospodarske krize.

  Obračun kamata obavlja se proporcionalnom metodom. Kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno na iskorišteni iznos kredita.

  Korištenje kredita

 • Kredit će se koristiti jednokratno po zaključenju ugovora o kreditu. Poslovna banka provodi kontrolu namjenskog korištenja kredita i kontrolira da li korisnik kredita ulazi u kategoriju poduzetnika u teškoćama sukladno važećim zakonskim propisima o korištenju državne potpore.

  Instrumenti osiguranja

 • Krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.


Hbor hrvatska banka za obnovu i razvitak1
HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak osnovnim uvjetima Poduzetničih programa.

Program „Razvoj turizma na selu“ je poticajna mjera kreditiranja seoskog turizma na ruralnim područjima Republike Hrvatske uz državnu subvenciju kamata.

Korisnici Programa

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i registrirane za obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti odnosno koji imaju odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu.

  Namjena kreditnih sredstava

  Stvaranje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta za seoski turizam kroz:

  • - obnovu tradicijskih kuća s pripadajućim gospodarskim objektima, kušaonica, podruma

  • - izgradnju novih, te dogradnju, nadogradnju, i adaptaciju postojećih objekata, koji neće narušiti vrijednosti i nasljeđe hrvatske tradicijske arhitekture i života na selu

  • - kupnju postojećih tradicijskih objekata i drugih nekretnina potrebnih za funkcioniranje seoskog turizma

  • - opremanje objekata

 • Stvaranje uvjeta za dodatne sadržaje i atrakcije u seoskom turizmu kroz:

  • - izgradnju, obnovu i uređenje športsko-rekreativnih i gospodarskih sadržaja (štale, gatori, ribnjaci, pješačke, biciklističke staze i dr.)

  • - obnovu, izgradnju i opremanje objekata i radionica tradicijskih obrta

  • - uređenje pripadajućeg okoliša

  • - i druge sadržaje koji nadopunjuju ukupnu ponudu seoskog turizma

   Obrtna sredstva mogu se odobriti najviše do 20% od iznosa kredita.


 • Hbor hrvatska banka za obnovu i razvitak2
  HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak osnovnim uvjetima Poduzetničih programa.

  Ostali programi kreditiranja HBOR-a:

  • Izvoz

  • Turizam

  • Poljoprivreda

  • Gospodarstvo

  • Malo i srednje poduzetništvo

  • Zaštita okoliša i održivi razvitak

  • Infrastruktura

  • Pronalasci

  • Početnici

  • Financijsko restrukturiranje

  • Sve ostale informacije na: www.hbor.hr


  Nacionalni plan za poticanje zapo ljavanja u 2009 i 2010 godini
  NACIONALNI PLAN ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA U 2009. I 2010. GODINI

  Za provedbu mjera iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prema Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja za 2009 i 2010. godinu u 2010. godini u Državnom proračunu osigurano je 121,3 mil. kn te 105,0 mil. kn za poslodavce u teškoćama za potpore za očuvanje radnih mjesta skraćivanjem radnog tjedna. Sveukupno je HZZ-u za programe namijenjene aktivnoj politici zapošljavanja na raspolaganju 226,3 milijuna kuna. Dodatnih 55,68 mil. kn (7,681 mil eura) na raspolaganju je kroz IPA IV darovnice za zapošljavanje i obrazovanje.

  Planirana sredstva za programe HZZ-a

  Prema raspoloživom iznosu napravljen je plan obuhvata osoba po područnim službama i to za:

  • Obrazovanje obuhvat 1,5% od prosječnog broja nezaposlenih,

  • Javni rad:

  • sufinanciranje 1,5% od prosječnog broja dugotrajno nezaposlenih koji su u evidenciji HZZ-a od 1 do 3 godine

  • financiranje 2% od prosječnog broja dugotrajno nezaposlenih koji su u evidenciji duže od 3 godine.

   U 2010. godini prioriteti djelovanja u mjerama aktivne politike su obrazovanje nezaposlenih s ciljem povećanja zapošljivosti kao i zapošljavanje u programu javnih radova dugotrajno nezaposlenih osoba niže razine obrazovanja.


  Hrvatski zavod za zapo ljavanje
  Hrvatski zavod za zapošljavanje GODINI

  • Sukladno zadanim kriterijima i prioritetima aktivne politike, Područna služba Požega izradila je plan za obrazovanje nezaposlenih osoba i zapošljavanje u javnim radovima za 2010. godinu. Planirani obuhvat za obrazovanje je 80 osoba, a za javne radove 42 osobe. Od čega je 17 osoba koje su u evidenciji HZZ-a od 1-3 godine, te 25 osoba koje su u evidenciji preko 3 godine.

  • Trenutačno je u tijeku prijavljivanje nezaposlenih osoba zainteresiranih za programe obrazovanja. Rok za prijavu je do kraja mjeseca, 31.01.2010. i oni koji se žele uključiti u neki od programa prekvalifikacije ili osposobljavanja trebaju se javiti svom savjetniku za zapošljavanje.


  U najavi
  U NAJAVI GODINI

  • Program mikrokreditiranja – MINGORP i ŽUPANIJA

  • Ministarstvo regionalnog razvoja - PSGO – projekti

  • MPRR – nema informacija

  • MINGORP – nema informacija  ad