etika u gospodarstvu prema caritas in veritate n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ETIKA U GOSPODARSTVU PREMA CARITAS IN VERITATE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ETIKA U GOSPODARSTVU PREMA CARITAS IN VERITATE

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

ETIKA U GOSPODARSTVU PREMA CARITAS IN VERITATE - PowerPoint PPT Presentation

mahina
130 Views
Download Presentation

ETIKA U GOSPODARSTVU PREMA CARITAS IN VERITATE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ETIKA U GOSPODARSTVU PREMACARITAS INVERITATE Gordan Črpić

 2. Etika i ekonomija • Etika, moral, ćudoređe • Utemeljenje etike • Tugendhat – “slaba etika”, Smithov nepristrani promatrač • MacIntyre – zajednica, vrijednosti • Uvijek propituje neko dobro

 3. Etika i ekonomija • Osnovni problem: • Instrumentalizacija etike • Funkcionalna diferencijacija • Ekonomija – briga oko kuće • Etika samorazumljiv dio ekonomije • Novovjeko razdvajanje etike i ostatka života • Etika je vezana uz zajednicu

 4. Temeljni problem • Tehnocentrizam • Vjerovanje u spas koji će donijeti tehnika • Naturlizam • Vjerovanje da je povratak prirodi spas za čovječanstvo • Antropocentrizam • Vjerovanje da je usredotočenje na čovjek spas za čovječansto • Teocentrizam • Vjerovanje da je oslonac na Boga spas za čovjeka

 5. Krize • Ekološka • Financijska kriza • Gospodarska • Socijalna kriza • Politička kriza • Osnova krize: moralna kriza

 6. Antropološko pitanje – socijalno • Što je čovjek? • Biblija • Vrhunac stvaranja • Ranjen grijehom • Grčka misao • Kugla • Zlatno i rđavo doba • Prosvjetiteljstvo • Savršeno biće • Autopoetičan • Egzistencijalizam • Bitak za sebe

 7. Suvremena misao o čovjeku • Zaborav pitanja • Stvar dogovora • Još nije čovjek • Više nije čovjek • Individua • Osoba • Ovu personalizacijsku dimenziju naglašava Papa

 8. Rješavanje krize • Poboljšati moral • Strukture • Ameliorizam • Strukture grijeha

 9. Socijalna dimenzija morala(% ispitanika u kategorijama slažem se i potpuno se slažem)

 10. Spremnost na podmićivanje i korupciju(% ispitanika u kategorijama slažem se i potpuno se slažem, u zagradama ‘nisam siguran’)

 11. Spremnost na sudjelovanje u praksama mita i korupcije onih koji drže da se primanje mita ne može opravdati (% ispitanika u kategorijama slažem se i potpuno se slažem, u zagradama oni koji ne mogu zauzeti jasan stav)

 12. Dvojni moral • Visoko načelno prihvaćanje morala • Visoka spremnost na pragmatično ponašanje. Između 1/5 i 2/3 svih promatranih populacija iskazuje spremnost na prihvaćanje dvojnog morala • Više studenti i srednjoškolci

 13. Razvoj • Populorum progressio • Izvorno kršćanska ideja • Poimanje vremena • Cikličko • Linearno • Kultura • Eklekticizam • Sravnavanje kultura • Odvajanje kulture od čovjeka • Identitet

 14. Ekonomski razvoj i društvo • Civilno društvo • Pomanjkanje bratstva • Jednodimenzionalnost • Kolonizacija svijeta života • Ekonomije • Politike • Medija • Logika ljubavi ili moći

 15. Međuovisnost (globalizacija) • Društvo rizika • Ne možemo izbjeći rizike • Biti i činiti • U početku bijaše • Riječ – Biblija • Djelo – Faust • Post human society • Praktični ateizam • Zatvorenost razvoju

 16. Razvoj naroda, okoliš • Prava i dužnosti • razvoj prava – samovolja • Ekonomija treba etiku • razvoj nerazvijenih • nekontrolirano tržište • globalno zatopljavanje • Zagađenje okoliša • ključno je pitanje morala • prijateljstvo i solidarnost

 17. Tehnika • Papa je veže uz zapovijed obrađivanja zemlje (Post, 2,1) • Nije čovjek radi tehnike već tehnika radi čovjeka • Pitanja vezana uz tehniku • Kako? • Zašto? • Tehnika i razum: • Zatvorenost u imanenciji • Otvorenost transcendenciji

 18. Etika i antropologija • Temeljno pitanje razvoja suvremenog svijeta, pa onda i gospodarstva je antropološko • Kršćanska antropologija • Istina o čovjeku koji je ljubav jer je stvoren na sliku Božju koji je Ljubav • Problem razvoja zajednice

 19. Ljubav u istini • Ljubav bez istine – sentamentalizam • Istina bez ljubavi – grubost, nečovječnost • Djelovanje bez ljubavi – slijepo • Znanje bez ljubavi – jalovo • Život bez ljubavi – besmislen • Ljubav je moguća

 20. Perspektiva • Povjerenje • Darivanje • Svakom svoje – nema rješenja • Briga za kuću • Čovjek – suradnik Božji