1 / 17

ThermoFloc befújható szigetelőanyag

ThermoFloc befújható szigetelőanyag. Engedélyezés és felügyelet ETA-05/0186, CE-jelzés Összetevők újságpapír, valamint borát a konzerváláshoz Hővezető képesség λD 0,039 W/mK Hőtárolási kapacitás C = 1944 J/kg/K Páradiffúzióval szembeni ellenállás μ1 Vízfelvétel 14,5/35,19 kg/m

xenia
Download Presentation

ThermoFloc befújható szigetelőanyag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ThermoFloc befújható szigetelőanyag • Engedélyezés és felügyelet ETA-05/0186, CE-jelzés • Összetevők újságpapír, valamint borát a konzerváláshoz • Hővezető képesség λD 0,039 W/mK • Hőtárolási kapacitás C = 1944 J/kg/K • Páradiffúzióval szembeni ellenállás μ1 • Vízfelvétel 14,5/35,19 kg/m • Áramlási ellenállás 6,1 kPa s/m² • Tűzveszélyességi osztály az EN 13501-1 szabványnak megfelelően B-s2,d0 • Penészgombával szembeni ellenállás 0 osztály • Fémkorrózió nem áll fenn a fémek korróziójának potenciális lehetősége • Élettani hatások az ETA-05/0186 szabvány szerint veszélyes anyagoktól mentes

More Related