F ruts ttningarnas betydelse f r transportinvesteringars samh llsekonomiska l nsamhet
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Förutsättningarnas betydelse för transportinvesteringars samhällsekonomiska lönsamhet. Peter Almström Svante Berglund Maria Börjesson Daniel Jonsson. Agenda. Bakgrund Syfte och frågeställning Metod Resultat Slutsatser. Bakgrund. CBA – många antaganden om indata

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - xarles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
F ruts ttningarnas betydelse f r transportinvesteringars samh llsekonomiska l nsamhet

Förutsättningarnasbetydelseförtransportinvesteringarssamhällsekonomiskalönsamhet

Peter Almström

Svante Berglund

Maria Börjesson

Daniel Jonsson


Agenda
Agenda

 • Bakgrund

 • Syfte och frågeställning

 • Metod

 • Resultat

 • Slutsatser


Bakgrund
Bakgrund

 • CBA – många antaganden om indata

  • Folkmängd och antal arbetsplatser, lokalisering, ekonomisk utveckling, fordonens egenskaper, bränslepriser, kollektivtrafiktaxor mm

 • Osäkerheten i dessa faktorer genererar osäkerhet i resultaten

 • Hur denna osäkerhet påverkar rankingen av objekt, kanske speciellt mellan väg- och spårobjekt, kan vara kontroversiellt

 • CBA är ibland ifrågasatt av praktiker/beslutsfattare

 • I projektet fokuserade vi i ett första steg på markanvändningen, och i ett andra steg på ett urval av övriga faktorer


Syfte och fr gest llning
Syfte och frågeställning

 • Hur påverkar inducerade markanvändningseffekter pga en investering lönsamheten?

 • Hur påverkas investeringars lönsamhet av olika framtida markanvändningsscenarios?

 • Hur påverkar ändrade antaganden för andra centrala indata den samhällsekonomiska lönsamheten för investeringar?

 • Hur robusta är CBA-beräkningar?


Metod
Metod

 • Beräkningar för Stockholms län år 2030

 • Modeller:

  • LuSIM för att skapa framtida markanvändning

  • LuTRANS (förenkling av Sampers) för trafikprognoserna

  • “SAMKALK Light” för att räkna samhällsekonomisk lönsamhet

 • Varierar markanvändning, ekonomisk utveckling, rörlig kostnad för bil och kollektivtrafiktaxan (en parameter i taget)

 • Beräkning och ranking av samhällsekonomisk lönsamhet

 • Sex investeringar, 3 väg och 3 spår


Studerade investeringar
StuderadeinvesteringarScenarier markanv ndning1
Scenarier, markanvändning

Trend

 • 58 % of the population growth in multi family housing, the same as the trend during the last 30 years

 • The tolerance for density is such that the current development structure is preserved

 • Accessibility by public transport is important for localization of new multi family housing, accessibility by car is important for localization of new single family housing

Central

 • 78 % of the population growth in multi family housing

 • The tolerance for high population and work place density is considerable

 • Accessibility by public transport is important for localization of new housing and work places

Perifer

 • 27 % of the population growth in multi family housing, single family houses are built in the same pace as in the 70’s

 • Low tolerance for high density, considerable exploitation of unused land

 • Accessibility by car is important for localization of new housing and work places


Scenarier vriga parametrar
Scenarier, övrigaparametrar


Resultat inducerade markanv ndningseffekter
Resultat - inducerade markanvändningseffekter

 • Förbifart Stockholm och Roslagspilen

 • Förbifart Stockholm mycket robust, NNK mellan 1,3 och 1,4

 • Roslagspilen har högre NNK för typscenario B än A och C (-0,6 jmf -0,8)

  • Den inducerade markanvändningseffekten medför ökad tillgänglighet och reducerad bilanvändning, även utan investeringen


Resultat 3 ma scenarios
Resultat – 3 MA-scenarios

 • FordonskilometerResultat ekonomisk utveckling
Resultat – ekonomiskutveckling

 • Årlig tillväxt om 1,5 % istället för 2,0 % per capita


Resultat r rlig kostnad f r bil
Resultat– rörligkostnadförbil

 • Lägrerörligkostnad

 • Högrerörligkostnad


Resultat kollektivtrafiktaxa
Resultat – kollektivtrafiktaxa

 • Ökningavtaxan med 50 %


Resultat nnk
Resultat - NNK


Slutsatser
Slutsatser

 • Slutsatsen från studien är att CBA resultaten på det stora hela är robusta för olika antaganden om förutsättningar

 • Nyttan av spårinvesteringar påverkas mer av en anpassad markanvändning är nyttan av väginvesteringar (dock begränsat urval)

 • Lokaliseringen av tillkommande bebyggelse har större inverkan på tillgänglighet och fordonskilometer än enskilda objekt

 • Alltför optimistiska antaganden om tillväxt gynnar väginvesteringar

 • Alltför optimistiska antaganden om kolltaxa gynnar spårinvesteringar

 • Det är viktigt att analysera situationen i originalscenariot innan man bestämmer sig för vilka känslighetsanalyser som ska göras.


Tack n gra f r gor
Tack. Någrafrågor?