det multiprofessionella samarbetet i fackspr ket l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det multiprofessionella samarbetet i fackspråket! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det multiprofessionella samarbetet i fackspråket!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Det multiprofessionella samarbetet i fackspråket! - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Det multiprofessionella samarbetet i fackspråket!. Ulla Gerdin SSNs konferens 23 november 2010. Fackspråket har betydelse för patient- och klientsäkerhet kunskapsuppbyggnad kvalité i beslutsunderlag. patientsäkerhet skydd mot vårdskada. vårdskada

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det multiprofessionella samarbetet i fackspråket!' - benjamin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det multiprofessionella samarbetet i fackspr ket

Det multiprofessionella samarbetet i fackspråket!

Ulla Gerdin

SSNs konferens 23 november 2010

slide2

Fackspråket har betydelse för

 • patient- och klientsäkerhet
 • kunskapsuppbyggnad
 • kvalité i beslutsunderlag
patients kerhet skydd mot v rdskada
patientsäkerhetskydd mot vårdskada

vårdskada

lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av en patients tillstånd eller en förväntad effekt av den behandling patienten erhållit på grund av tillståndet

Källa: Socialstyrelsens termbank

fackspr k r
Fackspråk är:

benämning på det ordförråd och andra språkliga strukturer som tillhör en viss verksamhet, till exempel ett yrke.

Källa: Wikipedia november 2010

varje yrkesgrupp har sitt fackspr k och det r en del av den professionella identiteten
Varje yrkesgrupp har sitt fackspråk och det är en del av den professionella identiteten

Utveckling:

 • yrkesgrupperna samverkar i arbetslag
 • ekonomiska incitament är tydligare
 • organisatoriska gränser suddas ut
 • datorsystemen har betydelse

Vilket innebär att det också måste finnas kunskap om likheter och skillnader i olika professioners språkbruk inom skilda verksamhetsområden.

slide6

Det multiprofessionella teamet:

Separata yrkesgrupper med gemensamt mål

- som tar tillvara den samlade reella kompetensen

- som förstår varandras bidrag och kan se den gemensamma helheten.

Att reflektera över:

- hur kommunicerar vi över yrkesgränserna?

- på vilka sätt behöver vi utveckla vårt lärande?

Källa: baserat på Oliviaprojektet i Östergötland

slide7

2010 i en svensk sjukvårdsregion

 • 17 000 sökord – som skrivs på många olika sätt
 • Journaldokumentationen ser olika ut för olika enheter
 • Svårt att få enhetlig verksamhetsuppföljning
 • En gemensam termbank som används multiprofessionellt
 • En term – en betydelse

Källa:Presentation på termkonferensen 2010

patient och klients kerhet
Patient- och klientsäkerhet

Fackspråk

talspråk

skriftspråk

utbildning

internationellt informationsutbyte

webben

kunskapsstyrning

datorsystem

kvalitetsuppföljning

forskning och statistik

vård och omsorgs-

dokumentation

slide9

Några svenska fakta

Källa: Socialstyrelsen

Det multiprofessionella fackspråket förutsätter en kontrollerbar terminologi

Det finns 21 legitimerade yrkesgrupper

Det finns 277 000 begrepp i det nationella fackspråket

slide10

Vad innebär morgonomsorg?

Hjälp med att ta sig ur sängen

Att få frukosten lagad

Att få stöd i att laga frukost

 • Morgonomsorg

Att få stöd i att klä på sig

Insatsen sker på morgonen

Att bli påklädd

Källa: Projektet Äldres behov och insatser

synonyma termer olika s kresultat
Synonyma termer – olika sökresultat

Källa: Webben november 2010

klassifikationer och terminologier som sjuksk terskor anv nder i de nordiska l nderna 1 2
Klassifikationer och terminologier som sjuksköterskor använder i de nordiska länderna 1(2)
 • CCC (Clinical CareClassification)
 • NANDA (North American Nursing Diagnosis - NANDA International)
 • NIC (Nursing Interventions Classification)
 • NOC (Nursing Outcomes Classification)
 • ICNP (International Classification for Nursing Practice) ICNP er udviklet af ICN og omfatter terminologi for sygeplejefænomener, sygeplejehandlinger og nursing outcome

Källa: SSNs rapport 2009

klassifikationer och terminologier som sjuksk terskor anv nder i de nordiska l nderna 2 2
Klassifikationer och terminologier som sjuksköterskor använder i de nordiska länderna 2(2)
 • ICPC (International Classification of Primary Care) ICPC er udviklet til primær sundhedstjeneste og omfatter henvendelsesårsag, diagnose og behandling/intervention.
 • ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) ICF er vedtaget af WHO og omfatter kropsfunktion og struktur, aktiviteter og delaktighet samt information om sværhedsgrad og miljøfaktorer.
 • SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) SNOMED CT omfatter terminologier fra flere sundhedsfaglige faggrupper, herunder sygepleje.  
 • VIPS (välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet) struktur med sökord eller rubriker på tre nivåer för att föra anteckningar om patientens omvårdnad i patientjournalen (NE)

Källa: SSNs rapport 2009

falska v nner i spr ket
Falska vänner i språket
 • Aktivitet
 • Nutrition/näring
 • Anamnes/status
 • Pat.
 • Förvirring
 • Socialt
slide16

Begreppssystemet samlar begreppen

Begreppen i

Beslutsunderlag

 • ICF
 • ICD
 • Termbanken
 • Kodverk
 • Strukturerad dokumentation
 • .....
  • Dokumentation
 • Uppföljning
 • Kunskapsstyrning
 • Forskning
 • Tillsyn enligt lag

SNOMEDCT

Engelskspråkig version

Källa: Nationellt fackspråk för vård och omsorg

slide17

Klienten och patienten ska kunna förutsätta att personalen förstår varandra!Vård- och omsorgspersonal, forskare och beslutsfattare ska kunna lita på beslutsunderlag!

Syftet med det multiprofessionella fackspråket är att:

Därför ska vi lägga kraft på ett enhetligt – entydigt och kontrollerat multiprofessionellt fackspråk.

utmaningar
Utmaningar
 • Samverkan om utbildning
 • Samordning av metoder och resurser
 • Samarbete om förvaltning

Mål

Det multiprofessionella fackspråket är beskrivet för 10 sjukdoms- och omsorgsgrupper 2014

kontakt och mer information
Kontakt och mer information

Ulla Gerdin

ulla.gerdin@socialstyrelsen.se

www.socialstyrelsen.se/facksprak