Download
welkom op deze leidersdag n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom op deze leidersdag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom op deze leidersdag

Welkom op deze leidersdag

95 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom op deze leidersdag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom op deze leidersdag Het ware geluk kost weinig; als het duur is, is het niet van een goede soort. (Francois René de Chateaubriand). Zwolle, 20 juni 2013 Vlaardingen, 13 september 2013 Geldrop, 5 oktober 2013 Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 2. Ochtendprogramma 10.00 Welkom en introductie 10.15 Terugkoppeling SHM-opiniepeiling 10.25 De Hoofdzaak 11.00 1ste Workshopronde 12.00 Plenaire mededelingen 12.30 Lunch Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 3. Resultaten enquête kennisbehoefte 50locatieszijnin maart 2013 aangeschreven. 40locatiesreactie (zeergoederespons = 80%). 4locatiesreactie van coördinator+bestuurder Conclusie: Onderzoek is representatiefvoorcoördinatorenmaar nietvoorbestuurders (slechts 10 lokaties) Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 4. Beleving Ervaart u knelpunten? Aantal % Antwoord 20 36% Ja 36 64% Nee Conclusie: Op 64% v/d locatieszijngeenknelpunten maar bij 36% is ondersteuningnodig. Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 5. Wat zijn de knelpunten? • Opstart project • Rapportage en administratie • Afstemming met werkveld • Werkwijze coördinator /bestuur (begeleiding) • Fondswerving • Jongeren in SHV • Nazorg Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 6. Resultaten kennisbehoefte Heeft u voldoendekennis? 15 27% Ja 37 66% Nee, beperkte training gewenst4 7% Nee, veel training gewenst Conclusie: Ruimebehoefteaan training op maat. Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 7. Conclusies enquête • Er is een gelijke inhoudelijke behoefte voor kennis onder coördinatoren en bestuurders. • 2/3 van de locaties ervaart geen knelpunten, 1/3 wel. • De inhoudelijke behoefte wordt gekenmerkt door de volgende steekwoorden: Schuldhulpverlening, schuldeisers, vrijwilligers aannemen en begeleiden, overzicht, doorbreken patstellingen, samenwerking met het werkveld, staande blijven, administratie en verslaglegging Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 8. De Hoofdzaak • We hebben ontdekt dat naast het hebben van doelstellingen het van wezenlijk belang is op welke wijze en met welke visie wij ons werk doen. • De visie heeft grote invloed op de manier waarop wij ons werk organiseren, bouwen en uitvoeren. We hebben dit vandaag ‘De Hoofdzaak’ genoemd. • We willen dit op een interactieve manier met u ontdekken voordat we uiteen gaan in de verschillende workshops. Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 9. Muziek • Wat is de naam van dit muziekstuk? • Met welk instrument begint het stuk? • Wat ervaart u als het stuk halverwege is? • Hoe lang duurt het stuk? • Hoeveel verschillende instrumenten spelen het tweede thema solo? Bolero: Maurice Ravel (1875 – 1937) Sergiu Celibidache (1912-1996) 1971 (59) http://www.youtube.com/watch?v=gy5Ve3338-E 1994 (82) http://www.youtube.com/watch?v=AmEJLoawItU Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 10. 6. Doelstellingen • Doelstelling landelijke organisatie is het aansluiten van plaatsen en het opleiden, begeleiden, en toerusten van maatjes, opdat ze hulpvragers met financiële problemen kunnen ondersteunen". • Doelstelling lokale stichting: "De stichting heeft ten doel het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren, geïnspireerd door de Bijbel." Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 11. Uw project • Wat loopt goed? • Wat levert u energie op? • Wat zijn voor u de mooie momenten? • Wat vindt u het meest belangrijk? Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 12. Uw project • Waarover maakt u zich het meest zorgen? • Wat kost u veel energie? • Wat kost u veel tijd? • Wat zijn voor u vervelende momenten? • Wat loopt bij u niet zo goed? Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 13. Ons werk Schuldhulpmaatje begeleidt mensen met financiële problemen naar financiële vrijheid. Hoe doen we dat? Schuldhulpmaatjes werken mensgericht, om hulpvragers doelgericht te helpen hun financiële problemen de baas te worden. Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 14. Focus:gedragsverandering gaat om mensen • Uitdaging: hoe kunnen wij als coördinatoren onze maatjes helpen in een mensgerichte houding / benadering de hulpvragers te steunen en activeren? • Kernwoorden: Present zijn, leren luisteren, wederkerigheid en ‘medemens zijn’. Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 15. Present zijn • De hulpvrager meer is dan zijn/haar probleem! • Present zijn = luisteren zonder oordelen • Zij geven aan wat hun probleem is • Probeer diepere lagen te ontdekken • Geef veel positieve bevestiging ! • Wees spaarzaam met informatie • Sta klaar om steunen te bieden Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 16. Leren luisteren • Luisteren is een kunst! • Onze eigen ideeën zijn • hierbij soms een belemmering • Word je bewust van jezelf (3F): • Facts: wat zie ik? • Feelings: wat voel ik? • Findings: wat denk ik? • Verplaats je in perspectief van hulpvrager Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 17. Hulpvrager leren kennen. • Actief luisteren: non-verbale communicatie hou oog contact, ‘luistergeluiden’, samenvatten • Begrip tonen èn begripvol zijn • Wees oprecht, geen ‘dubbele agenda’ • Wees beschikbaar: reserveer ruimte in agenda • Bouw aan de relatie! Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 18. Gelijkwaardig & wederkerig • Gelijkwaardige mens-mens relatie • Basis van vertrouwen en respect • Wederkerigheid: bedenk wat je ontvangt • Benadruk kwaliteit en kracht van hulpvrager • Positieve bekrachtiging • Valkuil: rol van expert -> maakt ander passief! Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 19. Begrip tonen • Presentie: proberen te kijken en voelen vanuit de belevingswereld van de ander. • Ons begrip en respect geeft hulpvrager moed om zijn problemen eerlijk onder ogen te zien. • Geeft gevoel ‘ik mag er zijn’ • Geen oordeel! Vraag wat hij/zij er van vindt • Ombuigen: wat / hoe kun je hier van leren?! Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 20. Mensvisie • De hulpvrager is / blijft verantwoordelijk voor zijn situatie en het leerproces • Stimuleer bewustwording van eigen aandeel • Bij beperking: zoek tussenoplossing • Maatje is geen oplosser maar ‘meezoeker’ Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 21. Open vragen stellen • Biedt veel relevante informatie • Beleving van hulpvrager centraal • Geeft ruimte aan verhaal van hulpvrager: hij/zij kan hiermee alle kanten op. • Kun je oefenen! • Belangrijke tool om de ander te leren kennen. Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 22. Medemens zijn • Maatje in rol van ‘medemens’ • Beschikbaar zijn, • Luisteren • Structureren • Mee voelen • Bemoedigen • Op weg helpen Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 23. Verantwoordelijkheid en keuzevrijheid • De rol van het maatje gaat net zo ver als de hulpvrager wil gaan. • De keuze en verantwoordelijkheid ligt altijd bij de hulpvrager • Vaak grillige weg: 2 stappen vooruit, 1 achteruit • Taak: motiveren! o.a. door te wijzen op doelen / relaties Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 24. Begeleiding en supervisie • Maatje zijn / presentie is een vak • Je kunt de maatjes coachen en begeleiden: • Stimuleer hen open en kwetsbaar te zijn: • Bevraag regelmatig: wat zie/voel/denk je?! • Intervisiemet de maatjes: samen bespreken van ingewikkelde casu. • Benoemen van kracht / kwaliteit hulpvrager Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 25. Samengevat Missie: Schuldhulpmaatje werkt mensgericht, om hulpvragers doelgericht te helpen hun financiële problemen de baas te worden en te groeien naar financiële vrijheid. Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 26. Weer muziek • De Bolero eindigt abrupt en grotesk. • Schuldhulpmaatje is een Bolero! • Welk instrument speelt u? • Veel luister- kijkplezier! Bolero: Maurice Ravel (1875 – 1937) Sergiu Celibidache (1912-1996) 1971 (59) http://www.youtube.com/watch?v=gy5Ve3338-E 1994 (82) http://www.youtube.com/watch?v=AmEJLoawItU Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 27. Mededelingen • Reader + strookjes • Verzoekevaluatiekomt per mail • Evaluatiegaat via internet • NieuwewerkboekvoorSchuldhulpmaatjes • OVAS internet ondersteuningssysteem Wim Althuis en Gerrit Kadijk

 28. Eet smakelijk!13.30 Begint de 2de Workshop-ronde Wim Althuis en Gerrit Kadijk