welkom op deze leidersdag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom op deze leidersdag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom op deze leidersdag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Welkom op deze leidersdag - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Welkom op deze leidersdag. Het ware geluk kost weinig; als het duur is, is het niet van een goede soort. (Francois René de Chateaubriand). Zwolle, 20 juni 2013 Vlaardingen, 13 september 2013 Geldrop, 5 oktober 2013. Ochtendprogramma. 10.00 Welkom en introductie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Welkom op deze leidersdag' - xanthe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
welkom op deze leidersdag
Welkom op deze leidersdag

Het ware geluk kost weinig; als het duur is,

is het niet van een goede soort.

(Francois René de Chateaubriand).

Zwolle, 20 juni 2013

Vlaardingen, 13 september 2013

Geldrop, 5 oktober 2013

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

ochtendprogramma
Ochtendprogramma

10.00 Welkom en introductie

10.15 Terugkoppeling SHM-opiniepeiling

10.25 De Hoofdzaak

11.00 1ste Workshopronde

12.00 Plenaire mededelingen

12.30 Lunch

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

resultaten enqu te kennisbehoefte
Resultaten enquête kennisbehoefte

50locatieszijnin maart 2013 aangeschreven.

40locatiesreactie (zeergoederespons = 80%).

4locatiesreactie van coördinator+bestuurder

Conclusie: Onderzoek is representatiefvoorcoördinatorenmaar nietvoorbestuurders (slechts 10 lokaties)

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

beleving
Beleving

Ervaart u knelpunten?

Aantal % Antwoord

20 36% Ja

36 64% Nee

Conclusie:

Op 64% v/d locatieszijngeenknelpunten maar bij 36% is ondersteuningnodig.

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

wat zijn de knelpunten
Wat zijn de knelpunten?
 • Opstart project
 • Rapportage en administratie
 • Afstemming met werkveld
 • Werkwijze coördinator /bestuur (begeleiding)
 • Fondswerving
 • Jongeren in SHV
 • Nazorg

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

resultaten kennisbehoefte
Resultaten kennisbehoefte

Heeft u voldoendekennis?

15 27% Ja

37 66% Nee, beperkte training gewenst4 7% Nee, veel training gewenst

Conclusie:

Ruimebehoefteaan training op maat.

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

conclusies enqu te
Conclusies enquête
 • Er is een gelijke inhoudelijke behoefte voor kennis onder coördinatoren en bestuurders.
 • 2/3 van de locaties ervaart geen knelpunten, 1/3 wel.
 • De inhoudelijke behoefte wordt gekenmerkt door de volgende steekwoorden: Schuldhulpverlening, schuldeisers, vrijwilligers aannemen en begeleiden, overzicht, doorbreken patstellingen, samenwerking met het werkveld, staande blijven, administratie en verslaglegging

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

de hoofdzaak
De Hoofdzaak
 • We hebben ontdekt dat naast het hebben van doelstellingen het van wezenlijk belang is op welke wijze en met welke visie wij ons werk doen.
 • De visie heeft grote invloed op de manier waarop wij ons werk organiseren, bouwen en uitvoeren. We hebben dit vandaag ‘De Hoofdzaak’ genoemd.
 • We willen dit op een interactieve manier met u ontdekken voordat we uiteen gaan in de verschillende workshops.

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

muziek
Muziek
 • Wat is de naam van dit muziekstuk?
 • Met welk instrument begint het stuk?
 • Wat ervaart u als het stuk halverwege is?
 • Hoe lang duurt het stuk?
 • Hoeveel verschillende instrumenten spelen het tweede thema solo?

Bolero: Maurice Ravel (1875 – 1937)

Sergiu Celibidache (1912-1996)

1971 (59) http://www.youtube.com/watch?v=gy5Ve3338-E

1994 (82) http://www.youtube.com/watch?v=AmEJLoawItU

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

6 doelstellingen
6. Doelstellingen
 • Doelstelling landelijke organisatie is het aansluiten van plaatsen en het opleiden, begeleiden, en toerusten van maatjes, opdat ze hulpvragers met financiële problemen kunnen ondersteunen".
 • Doelstelling lokale stichting: "De stichting heeft ten doel het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren, geïnspireerd door de Bijbel."

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

uw project
Uw project
 • Wat loopt goed?
 • Wat levert u energie op?
 • Wat zijn voor u de mooie momenten?
 • Wat vindt u het meest belangrijk?

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

uw project1
Uw project
 • Waarover maakt u zich het meest zorgen?
 • Wat kost u veel energie?
 • Wat kost u veel tijd?
 • Wat zijn voor u vervelende momenten?
 • Wat loopt bij u niet zo goed?

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

ons werk
Ons werk

Schuldhulpmaatje begeleidt mensen met financiële problemen naar financiële vrijheid.

Hoe doen we dat?

Schuldhulpmaatjes werken mensgericht, om hulpvragers doelgericht te helpen hun financiële problemen de baas te worden.

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

focus gedrag sverandering gaat om mensen
Focus:gedragsverandering gaat om mensen
 • Uitdaging: hoe kunnen wij als coördinatoren onze maatjes helpen in een mensgerichte houding / benadering de hulpvragers te steunen en activeren?
 • Kernwoorden: Present zijn, leren luisteren, wederkerigheid en ‘medemens zijn’.

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

present zijn
Present zijn
 • De hulpvrager meer is dan zijn/haar probleem!
 • Present zijn = luisteren zonder oordelen
 • Zij geven aan wat hun probleem is
 • Probeer diepere lagen te ontdekken
 • Geef veel positieve bevestiging !
 • Wees spaarzaam met informatie
 • Sta klaar om steunen te bieden

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

leren luisteren
Leren luisteren
 • Luisteren is een kunst!
 • Onze eigen ideeën zijn
 • hierbij soms een belemmering
 • Word je bewust van jezelf (3F):
 • Facts: wat zie ik?
 • Feelings: wat voel ik?
 • Findings: wat denk ik?
 • Verplaats je in perspectief van hulpvrager

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

hulpvrager leren kennen
Hulpvrager leren kennen.
 • Actief luisteren: non-verbale communicatie

hou oog contact, ‘luistergeluiden’, samenvatten

 • Begrip tonen èn begripvol zijn
 • Wees oprecht, geen ‘dubbele agenda’
 • Wees beschikbaar: reserveer ruimte in agenda
 • Bouw aan de relatie!

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

gelijkwaardig wederkerig
Gelijkwaardig & wederkerig
 • Gelijkwaardige mens-mens relatie
 • Basis van vertrouwen en respect
 • Wederkerigheid: bedenk wat je ontvangt
 • Benadruk kwaliteit en kracht van hulpvrager
 • Positieve bekrachtiging
 • Valkuil: rol van expert

-> maakt ander passief!

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

begrip tonen
Begrip tonen
 • Presentie: proberen te kijken en voelen vanuit de belevingswereld van de ander.
 • Ons begrip en respect geeft hulpvrager moed om zijn problemen eerlijk onder ogen te zien.
 • Geeft gevoel ‘ik mag er zijn’
 • Geen oordeel! Vraag wat hij/zij er van vindt
 • Ombuigen: wat / hoe kun

je hier van leren?!

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

mensvisie
Mensvisie
 • De hulpvrager is / blijft verantwoordelijk voor zijn situatie en het leerproces
 • Stimuleer bewustwording van eigen aandeel
 • Bij beperking: zoek tussenoplossing
 • Maatje is geen oplosser

maar ‘meezoeker’

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

open vragen stellen
Open vragen stellen
 • Biedt veel relevante informatie
 • Beleving van hulpvrager centraal
 • Geeft ruimte aan verhaal van hulpvrager: hij/zij kan hiermee alle kanten op.
 • Kun je oefenen!
 • Belangrijke tool om

de ander te leren kennen.

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

medemens zijn
Medemens zijn
 • Maatje in rol van ‘medemens’
 • Beschikbaar zijn,
 • Luisteren
 • Structureren
 • Mee voelen
 • Bemoedigen
 • Op weg helpen

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

verantwoordelijkheid en keuzevrijheid
Verantwoordelijkheid en keuzevrijheid
 • De rol van het maatje gaat net zo ver als de hulpvrager wil gaan.
 • De keuze en verantwoordelijkheid ligt altijd bij de hulpvrager
 • Vaak grillige weg:

2 stappen vooruit, 1 achteruit

 • Taak: motiveren! o.a. door

te wijzen op doelen / relaties

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

begeleiding en supervisie
Begeleiding en supervisie
 • Maatje zijn / presentie is een vak
 • Je kunt de maatjes coachen en begeleiden:
 • Stimuleer hen open en kwetsbaar te zijn:
 • Bevraag regelmatig: wat zie/voel/denk je?!
 • Intervisiemet de maatjes: samen bespreken van ingewikkelde casu.
 • Benoemen van kracht / kwaliteit hulpvrager

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

samengevat
Samengevat

Missie: Schuldhulpmaatje werkt mensgericht,

om hulpvragers doelgericht te helpen

hun financiële problemen de baas te worden

en te groeien naar financiële vrijheid.

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

weer muziek
Weer muziek
 • De Bolero eindigt abrupt en grotesk.
 • Schuldhulpmaatje is een Bolero!
 • Welk instrument speelt u?
 • Veel luister- kijkplezier!

Bolero: Maurice Ravel (1875 – 1937)

Sergiu Celibidache (1912-1996)

1971 (59) http://www.youtube.com/watch?v=gy5Ve3338-E

1994 (82) http://www.youtube.com/watch?v=AmEJLoawItU

Wim Althuis en Gerrit Kadijk

mededelingen
Mededelingen
 • Reader + strookjes
 • Verzoekevaluatiekomt per mail
 • Evaluatiegaat via internet
 • NieuwewerkboekvoorSchuldhulpmaatjes
 • OVAS internet ondersteuningssysteem

Wim Althuis en Gerrit Kadijk