slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modul Persembahan Multimedia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modul Persembahan Multimedia

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Modul Persembahan Multimedia - PowerPoint PPT Presentation

xanthe
132 Views
Download Presentation

Modul Persembahan Multimedia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Modul Persembahan Multimedia TERUSKAN

  2. Bahasa Melayu Sajak TERUSKAN

  3. Tugasan 1. Kenalpasti perkataan yang mengandungi penambahan ‘me’ 2. Bincangkan perkhabaran yang hendak disampaikan oleh pencipta sajak. Pastikan Speaker Telah Bersedia TERUSKAN

  4. Sepinya Aku Seorang Bestari JPN-SAT TERUSKAN

  5. Kini hari-hari yang mendatang Masih terasa Hibanya Pilunya Sunyinya Hanya aku seorang yang merasa Pemergianmu masih ku tangisi Sebagaimana Pungguk merindui bulan Begitu juga aku Rindukan kehadiranmu Masihku ingat Kali pertama Mendukungmu dan mendodoimu Waktu itu amat membahagiakan Senyummu Gelak ketawamu Masih tergambar di ruang mataku Tapi Kebahagian yang kau bawa Kini tinggal igauan

  6. U L A N G P E N U H T A M A T Walaupun demikian Aku tetap pasrah Kerana aku menerima Allah tetap adil Dalam setiap suratannya…..

  7. Kini hari-hari yang mendatang Masih terasa Hibanya Pilunya Sunyinya Hanya aku seorang yang merasa Pemergianmu masih ku tangisi Sebagaimana Pungguk merindui bulan Begitu juga aku Rindukan kehadiranmu Masihku ingat Kali pertama Mendukungmu dan mendodoimu Waktu itu amat membahagiakan Senyummu Gelak ketawamu Masih tergambar di ruang mataku Tapi Kebahagian yang kau bawa Kini tinggal igauan

  8. Walaupun demikian Aku tetap pasrah Kerana aku menerima Allah tetap adil Dalam setiap suratannya….. P E N U H T A M A T

  9. L A T I H A N T A M A T SEPINYA AKU SEORANG Senyummu Gelak ketawamu Masih tergambar di ruang mataku Masihku ingat Kali pertama Mendukungmu dan mendodoimu Waktu itu amat membahagiakan Tapi Kebahagian yang kau bawa Kini tinggal igauan Pemergianmu masih ku tangisi Sebagaimana Pungguk merindui bulan Begitu juga aku Rindukan kehadiranmu Kini hari-hari yang mendatang Masih terasa Hibanya Pilunya Sunyinya Hanya aku seorang yang merasa Walaupun demikian Aku tetap pasrah Kerana aku menerima Allah tetap adil Dalam setiap suratannya…..