de toekomst van de woningmarkt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De toekomst van de Woningmarkt PowerPoint Presentation
Download Presentation
De toekomst van de Woningmarkt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
xantha-hewitt

De toekomst van de Woningmarkt - PowerPoint PPT Presentation

99 Views
Download Presentation
De toekomst van de Woningmarkt
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De toekomst van de Woningmarkt Meindert Smallenbroek Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directeur Bouwen Bouwend Nederland regio Noord 8 november 2013

 2. Woningmarkt op slot

 3. Economische crisis...

 4. ...maar ook structureel iets aan de hand

 5. Regeerakkoord en Woonakkoord

 6. Hervormingsagenda woningmarkt • Houdbare koopmarkt met minder schulden • Transparante hypotheekmarkt • Beter werkende huurmarkt • Woningcorporaties met heldere taken en scherp toezicht • Ruimte voor particulier initiatief • Energiebesparing woningen • De woonconsument centraal

 7. 1. Eigen huis: bezit in plaats van schuld

 8. 2. Transparante hypotheekmarkt

 9. 3. Beter werkende huurmarkt

 10. 4. Corporaties: kerntaken en governance

 11. 5. Ruimte particulier initiatief

 12. 6. Energiebesparing woningen

 13. 7. De consument centraal

 14. Nieuwe realiteit van de woningmarkt... • Van aanbodmarkt naar vraagmarkt • Van koop naar huur • Van nieuwbouw naar bestaande bouw • Naar duurzame voorraad

 15. Uitdagingen Noord Nederland • Woningmarkt is geen single issue • Samenhang Wonen met werken, mobiliteit, voorzieningen, natuur, water, enzovoort • Wat kun je leren van andere regio’s?

 16. Grönnens Laid “Ain pronkjewail in golden raand. Is Grönnen, Stad en Ommelaand…”

 17. Stelling “De stad Groningen is geen metropool en Noord-Nederland is wel een metropolitaan gebied”