Formació permanent del professorat
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Formació permanent del professorat. Direcció General d’Educació Infantil i Primària Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Dimecres 10 d’octubre de 2012 Centres Educatius de Molins de Rei, el Papiol i Sant Feliu de Llobregat. Objectius de la FIC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - xandy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Formaci permanent del professorat

Formació permanent del professorat

Direcció General d’Educació Infantil i Primària

Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Dimecres 10 d’octubre de 2012

Centres Educatius de Molins de Rei, el Papiol i Sant Feliu de Llobregat


Objectius de la fic
Objectius de la FIC

Facilitar eines als centres educatius que els ajudin a avançar en el debat pedagògic i la reflexió sistematitzada sobre la pròpia pràctica, per tal de dur a terme processos de millora que reverteixin en la qualitat dels aprenentatges de l’alumnat.

 • Promoure la reflexió metodològica del centre

 • Generar dinàmiques internes de millora individual i col·lectiva

 • Desenvolupar projectes educatius compartits


Mapa de la fic
Mapa de la FIC

A

Web:

vídeo, informació

FIC itineraris guiats

B

FIC Itinerari propi del centre

Competència comunicativa

Competència matemàtica

Equip de coordinaciódel centre

CRP

Suport i seguiment

Itinerari

Eines d’autodiagnosi

Materials de formació

Orientacions per als CRP

Orientacions per a l’equip de coordinació

Eines d’avaluació

Referents alsServeis Territorials i

Serveis Centrals


Qu ha de fer el centre si vol fer una formaci fic
Què ha de fer el centre si vol fer una formació FIC?

A partir de la informació que té sobre la FIC (carta, web, informació des del CRP, seccions...), el centre ha de:

 • Fer una demanda justificada, amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació, al CRP.

 • Determinar un equip de coordinació.

 • Formalitzar el compromís del centre amb la FIC.

A


Qu ha de fer el centre per formalitzar el comprom s
Què ha de fer el centre per formalitzar el compromís?

 • Definir objectius de millora concrets i compartits.

 • Elaborar criteris d’avaluació en relació amb l’objectiu que permetin valorar les millores derivades de la formació (transferència a l’aula).

 • Preveure la planificació i l’organització de les sessions de treball.

 • Estructurar el treball en quatre fases: inicial d’autodiagnosi, planificació, construcció i experimentació, avaluació.

 • Documentar el procés formatiu i els seus resultats mitjançant la carpeta de formació i incorporar les noves propostes en la pràctica i en els documents de centre (projecte educatiu de centre (PEC) i memòria avaluativa del centre (MAV)).


Itinerari propi del centre
Itinerari propi del centre

B

L’itinerari propi del centre ha de complir uns requisits:

 • Que la demanda sorgeixi de l’anàlisi dels resultats de l’avaluació interna i externa, i/o del seu PEC.

 • Que el tema tingui el màxim consens de l’equip directiu i del claustre.

 • Que hi hagi el compromís de participació d’una majoria del professorat.

 • Que la proposta formativa es desenvolupi al voltant d’objectius de millora necessàriament relacionats amb:

  • capacitats o competències bàsiques

  • temes transversals del currículum


Itinerari propi del centre1
Itinerari propi del centre

 • Que determini uns criteris d’avaluació a partirdels objectius de millora.

 • Que dissenyi un pla de treball en quatre fases per assolir aquests objectius:

  • autodiagnosi

  • planificació i temporització

  • construcció i experimentació (1)

  • avaluació (2)

(1) Que sigui un treball col·lectiu del centre presidit per la reflexió metodològica sistematitzada i l’aplicació a l’aula.

(2) Que faci un seguiment avaluatiu intern de la transferència a les aules del contingut de la formació i de la seva contribució a la millora dels aprenentatges.
Itineraris guiats
Itineraris guiats

 • Competència comunicativa.

  • Activitats tipus de Primària:

   - Escriure a l’escola: escriure des de les àrees

   - Escriure a l’escola: parlar per escriure

  • Activitats tipus de Secundària:

   - Escriure a l'institut: escriure des de les matèries

   - Escriure a l'institut: escriure a les classes de llengua

 • Competència matemàtica.

  • Activitats tipus de Primària:

   - Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l'educació infantil i primària

   - El càlcul a l’educació infantil i primària

  • Activitats tipus de Secundària:

   - Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l'educació secundària obligatòria

   - La geometria a l’educació secundària obligatòria


Documentaci de la formaci interna de centre
Documentació de la formació interna de centre

Orientacions per als equips de coordinació de la FIC

Materials dels itineraris formatius guiats

CENTRE

Orientacions per als equips de coordinació de cada itinerari guiat

Relació de tasques de les persones de suport del CRP

CRP

Orientacions per al suport i seguiment (d’itineraris formatius guiats i propis del centre)

Documents elaborats pel Departament d’Ensenyament per avançar en el treball de la FIC:


On es troba aquesta documentaci
On es troba aquesta documentació?

 • A l’entorn virtual de formació Odissea

 • S’hi accedeix amb l’usuari i la contrasenya XTEC

 • Hi ha dos tipus d’espai:

  • espai de coordinació per a cada itinerari, per a les persones coordinadores de la formació de cada centre educatiu

  • espai de suport i seguiment, per als professionals dels CRP


Espai de coordinaci centres
Espai de coordinació (centres)

Hi ha un espai de coordinació per a cada itinerari:

 • Qui hi accedeix?

  • les persones de l’equip de coordinació del centre. Cal que estiguin donades d’alta al GTAF com a persones coordinadores

  • la persona o persones del CRP encarregades del suport. Cal que estiguin donades d’alta al GTAF com a persones de suport

 • Què s’hi troba?

  • les orientacions per a l’equip de coordinació (organitzades en 2 blocs i diferents apartats)

  • els materials dels itineraris guiats (Índex, guia o presentació dels itineraris i les 4 fases)

  • les orientacions específiques per a la coordinació a cada itinerari guiat


2012 2013 2014 de la a la
2012-2013-2014 de la a la

formació interna en xarxa

Reflexions metodològiques

F

I

C

Materials d’aplicació a l’aula

BAGATGE

FORMATIU

DE

CENTRE

Projectes de centre

...

Compartir i transferir

TROBADES PEDAGÒGIQUES

XARXA DE CONTACTE ENTRE CENTRES

Coneixement de les experiències rellevants dels centres de la zona


Formaci permanent del professorat

!

Moltes gràcies