a v mok csoportos t sa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A vámok csoportosítása PowerPoint Presentation
Download Presentation
A vámok csoportosítása

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

A vámok csoportosítása - PowerPoint PPT Presentation

xandy
160 Views
Download Presentation

A vámok csoportosítása

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A vámok csoportosítása Készítette: Csonka Ibolya

 2. Alapfogalmak Vám: olyan speciális termékadó adó, amelyet a vámhatárt átlépő – vámterületre beléptetett – vámáruk után kell megfizetni. Adó jellegét az eredményezi, hogy törvényen alapuló fizetési kötelezettség, mely állami bevételt képez, és amelyért az állam közvetlen ellenszolgáltatást nem nyújt.

 3. Vámáru minden olyan dolog, amelyet a vámterületre bevittek, mindaddig, amíg azt a vámhatóság belföldi szabad forgalomba nem helyezte, vagy külföldre ki nem léptette. Vámhatár az államhatár, az Európai Unió határa, illetve a vámhatáron belül lévő vámszabadterület és tranzit terület is. Vámterület a vámhatár által övezett államterület, beleértve vámszabadterület és tranzit terület is.

 4. Vámérték: az az ár, amelyet a behozott áruért ténylegesen fizettek vagy fizetni fognak. Vámteher: a behozott árut terhelő közkiadások és egyéb kötelezettségek: általános forgalmi adó, fogyasztási adó, jövedéki adó, különféle illetékek (például statisztikai illeték), díjak (vámkezelési díj, szemledíj) és egyéb fizetési kötelezettségek; a kivitelre kerülő adózatlan jövedéki termékek esetében a forgalmi adók.Vámút: az a földrajzi pont vagy terület, amelyen a vámáru a vámhatáron átszállítható. A vámút megnyitása, megszüntetése a kormány hatáskörébe tartozik.

 5. A vámok csoportosítása Áruforgalom iránya szerint:- A behozatali vámok a leggyakoribbak, amelyek az importált árukat terhelik – ezek töltik be leginkább a klasszikus vámfunkciókat.- A kiviteli vámok, amelyek az exportot terhelik, alkalmazása ritka, ezek a hazai árualap direkt védelmét szolgálják.- A tranzit vámok a vámterületen átfuvarozott árukat terhelik, a devizabevételekre gyakorolt csökkenő hatásuk miatt alkalmazásuk nem jellemző.

 6. A vámok csoportosítása Gazdasági szerepük szerint: - Pénzügyi (fiskális) célú vámok, melyek elsődleges célja a költségvetési bevétel növelése- közgazdasági célú vámok, melyek elsősorban gazdasági szabályozó szerepük miatt kerülnek alkalmazásra

 7. A vámok csoportosítása Jogi státuszuk szerint: - Autonóm vámok, amelyeket minden állam a saját szuverenitása jogán, más országoktól függetlenül egyoldalúan állapít meg- szerződéses vámok melyek több állam megegyezésének eredményeként jön létre

 8. A vámok csoportosítása Meghatározásuk módja szerint: - Érték vám, alapja a vámáru pénzben kifejezett értéke (számla)- Mérték vám a vámkiszabás alapja valamilyen természetes mértékegység (súly, stb.)- Vegyes vám a kettő kombinációja

 9. Vámok csoportosítása Vámkiszabás alapja szerint • Érték vámok: vám alapja az áru pénzben kifejezett értéke • Mérték vámok: áru darabszáma, mennyisége, mértékegysége az alap • Vegyes vámok: fentiek egyidejű alkalmazása • Alternatív vámok

 10. Vámok csoportosítása Időbeli hatály szerint: 1. Állandó vám 2. Időszaki vám Mértéke szerint: 1. Kiegyenlítő vám 2. Nevelő vám 3. Tiltó vám

 11. Köszönöm a figyelmet! 