kommunbas 2013 kontoklass 8 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kommunbas 2013 Kontoklass 8

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Kommunbas 2013 Kontoklass 8 - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Kommunbas 2013 Kontoklass 8. 2012-05-29. Kkl 8, Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader. Underkonton till skatteavräkningarna och fastighetsavgifterna Fler finansiella poster Motpartsredovisning krävs på vissa kostnader och intäkter. Förändring i K-Bas 13, Skatteavräkning (805).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kommunbas 2013 Kontoklass 8' - xander-rivers


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kkl 8 resultatr kningens vriga int kter och kostnader
Kkl 8, Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader
 • Underkonton till skatteavräkningarna och fastighetsavgifterna
 • Fler finansiella poster
 • Motpartsredovisning krävs på vissa kostnader och intäkter
f r ndring i k bas 13 skatteavr kning 805
Förändring i K-Bas 13, Skatteavräkning (805)

Konto 8051, Skatteavräkning föregående år, justeringspost

Konto 8052, Skatteavräkning innevarande år, prognos

Tidigare som förslag på underindelning

Efterfrågas av Scb i Rs.

f r ndring i k bas 13 kommunal fastighetsavgift 828
Förändring i K-Bas 13, Kommunal fastighetsavgift (828)
 • Förslag till underindelning:
  • Justeringspost, fastighetsavgift föregående år
  • Prognos, fastighetsavgift innevarande år
 • Motbokas på konto 165, Fordringar hos staten
  • Fordringar för tre år
f r ndring i k bas 13 kontogrupp 84 finansiella int kter
Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 84, Finansiella intäkter

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar, konto 843. Tidigare konto 383.

Ränteintäkter flyttas från konto 842 till konto 844 – Baskontoplanen.

Även underkonto 8421, Ränta på utlåning till koncernföretag flyttat till 8441

f r ndring i k bas 13 kontogrupp 84 finansiella int kter1
Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 84, Finansiella intäkter

Realisationsvinster vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar i kontogrupp 13 - konto 843, Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Realisationsförluster antingen löpande eller i samband med bokslut eller delårsrapport skall klassificeras som en kostnad - överföras till konto 851, Förlust vid avyttring av finansiell anläggningstillgång.

Kvittning av vinster och förluster mellan olika affärshändelser får inte ske.

f r ndring i k bas 13 kontogrupp 84 finansiella int kter2
Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 84, Finansiella intäkter
 • Konton som kan hanteras med motpartskod
  • 8411 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag
  • 8412, Utdelning på aktier och andelar i andra företag
  • 8441, Ränta på utlåning till koncernföretag
  • 845, Ränteintäkter på kundfordringar från koncernföretag
f r ndring i k bas 13 terf ring av nedskrivning av finansiella anl ggningstillg ngar 8497
Förändring i K-Bas 13, Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar (8497)

Ingick tidigare i konto 796, Återföring av nedskrivningar av anläggningstillgångar. Nu bland finansiella intäkter.

Motkonto debiteras värderegleringskonto 1329, 1339, 1349, 1359, 1379 eller 1389 beroende på tillgångsslag.

f r ndring i k bas 13 terf ring av nedskrivning av finansiella oms ttningstillg ngar 8498
Förändring i K-Bas 13, Återföring av nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar (8498)

Samma konto som tidigare, men förtydligande av att det är omsättningstillgångar som avses.

Tidigare hette kontot 8498, Återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar.

Vid återföring krediteras konto 8498 och konto 189, Värdereglering av korta placeringar , debiteras.

f r ndring i k bas 13 kontogrupp 85 finansiella kostnader
Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 85, Finansiella kostnader

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar i kontogrupp 13 - konto 843, Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Realisationsförluster antingen löpande eller i samband med bokslut eller delårsrapport skall klassificeras som en kostnad - överföras till konto 851, Förlust vid avyttring av finansiell anläggningstillgång.

Kvittning av vinster och förluster mellan olika affärshändelser får inte ske.

f r ndring i k bas 13 kontogrupp 85 finansiella kostnader1
Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 85, Finansiella kostnader

Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar, konto 851. Tidigare konto 783.

f r ndring i k bas 13 kontogrupp 85 finansiella kostnader2
Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 85, Finansiella kostnader
 • Konton som kan hanteras med motpartskod
  • 8521, Ränta på upplåning från koncernföretag
  • 855, Räntekostnader på leverantörsskulder till koncernföretag
f r ndring i k bas 13 nedskrivning av finansiella anl ggningstillg ngar 8597
Förändring i K-Bas 13, Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar (8597)

Ingick tidigare i konto 795, Nedskrivningar av anläggningstillgångar. Nu bland finansiella kostnader.

Motkonto krediteras värderegleringskonto 1329, 1339, 1349, 1359, 1379 eller 1389 beroende på tillgångsslag.

f r ndring i k bas 13 nedskrivning av finansiella oms ttningstillg ngar 8598
Förändring i K-Bas 13, Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar (8598)

Samma konto som tidigare, men förtydligande av att det är omsättningstillgångar som avses.

Tidigare hette kontot 8598, Nedskrivning av finansiella tillgångar.

Vid nedskrivning debiteras konto 8598 och konto 189, Värdereglering av korta placeringar , krediteras.