MAREA NEAGRĂ - PowerPoint PPT Presentation

wynona
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAREA NEAGRĂ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAREA NEAGRĂ

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
MAREA NEAGRĂ
667 Views
Download Presentation

MAREA NEAGRĂ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MAREA NEAGRĂ

 2. Mările sunt ape stătătoare mai întinse decât lacurile şi mai mici decât oceanele. • Apa mărilor este sărată. • Mările comunică între ele, pe când lacurile sunt înconjurate din toate părţile de uscat.

 3. Aşezare:în sud-estul României şi al Europei. • Caracteristici: • suprafaţa este dublă faţă de cea a României; • apa de la suprafaţă este mai caldă vara şi rece pe timp de iarnă; • apa din adânc este tot timpul rece; • apa de la suprafaţă este mai puţin sărată şi mai bine oxigenată • decât cea din adânc; • în stratul de la suprafaţă trăiesc diferite vieţuitoare: alge, stridii, • meduze, peşti, delfini, rechini, etc.; • staţiuni de pe ţărmul românesc: Mangalia, Eforie, Mamaia, etc.; • porturi de pe ţărmul românesc: Constanţa, Mangalia, Sulina. Importanţă: - pescuit; - turism; - transport de mărfuri; - resurse de petrol şi gaze.

 4. În lumea minunată a apelor MĂRII NEGRE

 5. Alge

 6. Meduze

 7. Stridii

 8. STAŢIUNI Mangalia

 9. Mangalia

 10. Eforie Nord

 11. Eforie Sud

 12. Eforie Sud

 13. Mamaia

 14. Neptun

 15. Saturn

 16. Venus

 17. Olimp

 18. Olimp Jupiter

 19. PORTURI Constanţa

 20. Mangalia

 21. Sulina

 22. S F Â R Ş I T Înv. Lucia Bălan, Şc. cu cls. I-VIII nr. 200, Bucureşti